آیا همیاران هزینه ایاب و ذهاب دریافت می کنند؟

به "هوم سرویز"

خدمات فنی، نظافتی و تعمیراتی

منازل و شرکت ها

خوش آمدید!

021-91001332

هزینه ایاب و ذهاب برای سرویس های نظافت که بعد از ساعت ۸ شب زمان می برد دریافت می شود. برای سرویس ها قبل از این ساعت هزینه ایاب و ذهاب دریافت نمی شود.

قابل اشاره است که برای سرویس های ۲ ساعت قبل از ساعت سرویس در صورتی که لغو شود نیز هزینه ایاب و ذهاب دریافت می شود.

 ثبت سفارش در هوم سرویز 

رایگان سفارش ثبت کنید. 

√ بعد از ثبت سفارش و اعلام جزییات با شما تماس می گیریم 

√ شما امکان لغو سرویس را نیز دارید 

√ سپس در صورت تایید و توافق، همکاران ما برای ارائه خدمت اعزام می شوند 

√ هزینه را بعد از رضایت انجام کار پرداخت کنید

دکمه بازگشت به بالا