اگر بخواهیم همیار متوجه شکایت ما نشود چگونه باید مشکلمان را مطرح کنیم؟

به "هوم سرویز"

خدمات فنی، نظافتی و تعمیراتی

منازل و شرکت ها

خوش آمدید!

021-91001332

برای ثبت هر مشکلی از طریق فرم تماس با ما امکان ثبت مورد وجود دارد. موارد در صورت اعلام مشتریان محرمانه خواهد بود.

در صورت تایید نیز بدون اینکه همیار متوجه موضوع شود با روش های مختلف برای بهبود عملکرد همیار به ایشان اعلام خواهد شد.

 ثبت سفارش در هوم سرویز 

رایگان سفارش ثبت کنید. 

√ بعد از ثبت سفارش و اعلام جزییات با شما تماس می گیریم 

√ شما امکان لغو سرویس را نیز دارید 

√ سپس در صورت تایید و توافق، همکاران ما برای ارائه خدمت اعزام می شوند 

√ هزینه را بعد از رضایت انجام کار پرداخت کنید

دکمه بازگشت به بالا