اگر کار نظافت زودتر از زمان درخواستی انجام شود مبلغ باید چگونه پرداخت شود؟!

به "هوم سرویز"

خدمات فنی، نظافتی و تعمیراتی

منازل و شرکت ها

خوش آمدید!

021-91001332

حداقل زمان درخواستی حوزه نظافت ۴ ساعت بوده و به همین دلیل حداقل مبلغ معادل ۴ ساعت کار می باشد. لذا انجام شدن کار زودتر از ۴ ساعت معادل مبلغ ۴ ساعت پرداخت می شود.

 ثبت سفارش در هوم سرویز 

رایگان سفارش ثبت کنید. 

√ بعد از ثبت سفارش و اعلام جزییات با شما تماس می گیریم 

√ شما امکان لغو سرویس را نیز دارید 

√ سپس در صورت تایید و توافق، همکاران ما برای ارائه خدمت اعزام می شوند 

√ هزینه را بعد از رضایت انجام کار پرداخت کنید

دکمه بازگشت به بالا