شرایط بیمه همیاران چگونه است؟

به "هوم سرویز"

خدمات فنی، نظافتی و تعمیراتی

منازل و شرکت ها

خوش آمدید!

021-91001332

با توجه به اینکه همیاران سامانه شخصیت های مستقلی از لحاظ کاری هستند شرایط بیمه ایشان نیز به همین صورت مستقل و توسط خود همیاران پیگیری و صورت میگیرد.

 ثبت سفارش در هوم سرویز 

رایگان سفارش ثبت کنید. 

√ بعد از ثبت سفارش و اعلام جزییات با شما تماس می گیریم 

√ شما امکان لغو سرویس را نیز دارید 

√ سپس در صورت تایید و توافق، همکاران ما برای ارائه خدمت اعزام می شوند 

√ هزینه را بعد از رضایت انجام کار پرداخت کنید

دکمه بازگشت به بالا