مبلع اضافه کاری همیاران نظافت پس از اتمام ساعت درخواستی توسط مشتری چقدر میباشد؟

به "هوم سرویز"

خدمات فنی، نظافتی و تعمیراتی

منازل و شرکت ها

خوش آمدید!

021-91001332

مبلغ هر ساعت کاری بیش از درخواست ثبت شده در حوزه نظافت در صفحه سرویس قابل مشاهده است. این مبلغ ثابت بوده و به روز ترین قیمت را می توانید در صفحه سرویس در سایت یا اپلیکیشن حتی قبل از ثبت درخواست مشاهده کنید.

 ثبت سفارش در هوم سرویز 

رایگان سفارش ثبت کنید. 

√ بعد از ثبت سفارش و اعلام جزییات با شما تماس می گیریم 

√ شما امکان لغو سرویس را نیز دارید 

√ سپس در صورت تایید و توافق، همکاران ما برای ارائه خدمت اعزام می شوند 

√ هزینه را بعد از رضایت انجام کار پرداخت کنید

دکمه بازگشت به بالا