جشنواره تقدیر هوم سرویز


جشنواره تقدیر هوم سرویز
به پاس  تقدیر از انتخاب هوم سرویز به عنوان سرویس دهنده خدمات درب منزلتان و کمک به توسعه فرهنگ شفافیت در قیمت خدمات، احترام به مشتری و رقابت سالم، از شما دعوت میکنیم تا در جشنواره جوایز تقدیر هوم سرویز شرکت نمایید.
نحوه شرکت در جشنواره
1- با معرفی هوم سرویز به دوستان یا اشنایان تان برای استفاده از خدمات سامانه، هر دو طرف 5 امتیاز دریافت می نمایند.
(کد معرفی دوستان خود را میتوانید در پنل کاربری خود  در سایت و نرم افزار  مشاهده نمایید.)
این کد را در اختیار دوستان و آشنایان قرار دهید تا در هنگام ثبت نام از آن استفاده نمایند.
2- همچنین با استفاده از هر کدام از خدمات سامانه هوم سرویز نیز 10 امتیاز به حساب شما منظور می شود.

جوایز جشنواره
شما می توانید با کسب حداقل 25 امتیاز  برنده  سرویس رایگان شوید.

به طور مثال با معرفی 3 نفر و یک درخواست سرویس، 25 امتیاز کسب می نمایید.
معرفی 3 نفر(5*3) + یک درخواست سرویس (1*10)=25
یا با معرفی 4 نفر و سه درخواست سرویس 50 امتیاز کسب نمایید.
معرفی 4 نفر(4*5) + سه درخواست سرویس(3*10)=50