تعهدات ما:

۱- افراد مجرب و آموزش دیده

۲- دارای سابقه تایید شده

۳- سرویس های دارای گارانتی

۴- تضمین رضایت شما

 

شرایط : 

۱- نصب کولر شامل نصب برزنت,نصب کلید و سربندی,نصب تجهیزات داخلی,پایه ی مناسب,سرویس حلزونی و فولی ها

۲- سرویس کولر شامل پاکسازی و شستشوی کولر,تعویض پوشال,سرویس حلزونی و فولی ها,چکاپ کلید و سیم کشی,خاک گیری کانال ها

۳- تعویض قطعات مانند(پمپ,شناور,فولی و...) به صورت توافقی با سرویس دهنده می باشد.