تعهدات ما:

۱- افراد مجرب و آموزش دیده

۲- دارای سابقه تایید شده

۳- سرویس های دارای گارانتی

۴- تضمین رضایت شما

 

شرایط :

در صورت انتخاب گزینه خرابی، هزینه قطعات مصرفی بر عهده درخواست دهنده سرویس می باشد.