تعهدات ما:

۱- افراد مجرب و آموزش دیده

۲- دارای سابقه تایید شده

۳- سرویس های دارای گارانتی

۴- تضمین رضایت شما

شرایط:

۱ - زمان تقریبی شستشو یک ساعت می باشد.

۲ - مواد مورد استفاده از بهترین های موجود در بازار می باشد.

۳- قیمت مبل های دارای پشتی بعد از بازرسی تعیین میشود.(بر اساس اندازه،مدل و...)