خانه> نظافت> نظافت راه پله و مشاعات

نظافت راه پله و مشاعات

تعهدات ما:

۱- افراد مجرب و آموزش دیده

۲- دارای سابقه تایید شده

۳- سرویس های دارای گارانتی

۴- تضمین رضایت شما

شرایط:

۱ - این سرویس شامل مشاعات، نرده، کلید، پریز، پارکینگ و حیاط می باشد.

۲-به ازای افزایش هر طبقه پارکینگ مبلغ ده هزارتومان به حق سرویس اضافه میشود.

۳- در سرویس های بعد از ساعت ۲۰ شب  هزینه ایاب و ذهاب سرویس دهنده بر عهده مشتری خواهد بود.

۴- قیمتها بر اساس هر طبقه  دو واحد در نظر گرفته شده است. هر واحد اضافه در طبقه پنج هزار تومان به مبلغ اضافه می شود.