تعهدات ما:

۱- افراد مجرب و آموزش دیده

۲- دارای سابقه تایید شده

۳- سرویس های دارای گارانتی

۴- تضمین رضایت شما

شرایط: 

۱- قیمت ها بر اساس هر ساعت می باشد.

۲-در صورتیکه سرویس شما بعد از ساعت ۲۰ شب به اتمام برسد هزینه ایاب و ذهاب سرویس دهنده جهت برگشت به منزل بر عهده گیرنده سرویس خواهد بود.