تعهدات ما:

۱- افراد مجرب و آموزش دیده

۲- دارای سابقه تایید شده

۳- سرویس های دارای گارانتی

۴- تضمین رضایت شما

شرایط:

۱-قیمت شستشوی فرش دستی بین ۸ الی ۱۵ هزار تومان بر اساس نوع فرش متغییر است.

۲-قیمتها بر اساس هر متر مربع نمایش داده می شود.

۳- شستشو با رعایت موارد مذهبی و کر اسلامی انجام می شود.