فرصت های شغلی

هوم‌سرویز بهترین‌ها را به کار می‌گیرد و توسعه می‌دهد
هوم سرویز یک کسب و کار خلاق، تحول‌گرا و در مرحله رشد سریع است. برای دستیابی به اهداف و برنامه‌های خود نیاز به تیمی بلند پرواز، پر تلاش، با انگیزه و هدف‌گرا دارد که با ارائه ایده‌های نو و با مشارکت هم بتوانند در مسیر چشم‌انداز هوم‌سرویز یعنی تبدیل شدن به 'برند مرجع خدمات در محل' گام بردارند. اعتقاد داریم هر موفقیتی در سایه کار تیمی و همدلی کلیه اعضای گروه حاصل خواهد شد. هوم‌سرویز همیشه در حال گسترش تیم خود و همکاری با افراد مستعد است.
moralities

ما یک امپراطوری هستیم و همه ما یک هدف مشترک داریم،موفقیت

moralities
هر یک از ما خود را صاحب و مسئول کاری می‌دانیم که به ما سپرده شده است و در قبال آنپاسخگوهستیم
moralities
همه فکر و ذکر مامشتریانوهمیاراناست
moralities
روی اقدام کردن به موقع ونتیجه گرفتنتعصب داریم
moralities
رویاستانداردهای بالاپافشاری می‌کنیم
moralities
ازحل مسائل پیچیدههراسی نداریم و از بر عهده گرفتن آن استقبال می‌کنیم
moralities
بهره‌ورییک اصل جدایی ناپذیر از کار ماست
moralities
ازنقد شدناستقبال می‌کنیم و به خوبی انتقادها را می‌شنویم
moralities
در همه شرایطشاد و پر انرژیهستیم و رفتاری محترمانه نسبت به هم داریم
اگر روحیات بالا در مورد شما صدق می‌کند، پس شما قطعا یک هوم‌سرویزی هستید

فرصت های شغلی در هوم سرویز

هوم سرویز در راستای مسئولیت اجتماعی خود آماده همکاری با کارآموزان و دانشجویانی که به تازگی از دانشگاه فارغ التحصیل شده‌اند و حائز صلاحیت می‌باشند، به صورت پروژه‌های هدفمند و مرتبط با تحصیلات می‌باشد.
کارشناس عملیات
کارشناس دیجیتال مارکتینگ
کارشناس پشتیبانی تلفنی
.Net Backend Developer