خدمت و شهر مورد نظر خود را جستجو کنید

کجا هستید؟

نظافت و پذیرایی

نظافت و پذیرایی

لوله کشی و تاسیسات

لوله کشی و تاسیسات

برقکاری ساختمان

برقکاری ساختمان

لوازم خانگی

لوازم خانگی

بنایی و دکوراسیون

بنایی و دکوراسیون

خانگی و ساختمانی

خانگی و ساختمانی

جابجایی و حمل بار

جابجایی و حمل بار

فرهنگی و آموزشی

فرهنگی و آموزشی

رایانه و تکنولوژی

رایانه و تکنولوژی

تعمیر و سرویس خودرو

تعمیر و سرویس خودرو

زیبایی

زیبایی

پزشکی و پرستاری

پزشکی و پرستاری

پرستاری و مراقبت بیمار کرج
پرستاری و مراقبت بیمار کرج
قیمت از 300,000 الی 300,000 تومان
پرستاری و مراقبت کودک کرج
پرستاری و مراقبت کودک کرج
قیمت از 400,000 الی 5,000,000 تومان
پرستاری و مراقبت سالمند کرج
پرستاری و مراقبت سالمند کرج
قیمت از 1,200,000 الی 1,200,000 تومان
تزریقات در محل کرج
تزریقات در محل کرج
قیمت از 200,000 الی 500,000 تومان
سرم و آنژیوکت در محل کرج
سرم و آنژیوکت در محل کرج
قیمت از 150,000 الی 650,000 تومان
پانسمان در محل کرج
پانسمان در محل کرج
قیمت از 500,000 الی 500,000 تومان
معاینه پزشکی در محل کرج
معاینه پزشکی در محل کرج
قیمت از 500,000 الی 1,200,000 تومان
فیزیوتراپی در محل کرج
فیزیوتراپی در محل کرج
قیمت از 250,000 الی 3,000,000 تومان
تست کرونا کرج
تست کرونا کرج
قیمت از 200,000 الی 200,000 تومان
دیالیز در منزل کرج
دیالیز در منزل کرج
قیمت از 15,500,000 الی 18,000,000 تومان
نوار قلب و اکو قلب در محل کرج
نوار قلب و اکو قلب در محل کرج
قیمت از 200,000 الی 3,000,000 تومان
بینایی سنجی کرج
بینایی سنجی کرج
قیمت از 150,000 الی 600,000 تومان
شنوایی سنجی در محل کرج
شنوایی سنجی در محل کرج
قیمت از 750,000 الی 850,000 تومان
کاردرمانی در منزل کرج
کاردرمانی در منزل کرج
قیمت از 200,000 الی 700,000 تومان
گفتار درمانی در منزل کرج
گفتار درمانی در منزل کرج
قیمت از 200,000 الی 600,000 تومان
اجاره دستگاه زردی نوزاد کرج
اجاره دستگاه زردی نوزاد کرج
قیمت از 250,000 الی 800,000 تومان
سونداژ در منزل کرج
سونداژ در منزل کرج
قیمت از 100,000 الی 450,000 تومان
همراه بیمار کرج
همراه بیمار کرج
قیمت از 450,000 الی 3,000,000 تومان
آزمایش و نمونه گیری در محل کرج
آزمایش و نمونه گیری در محل کرج
قیمت از 400,000 الی 400,000 تومان
آزمایش چکاپ کامل در محل کرج
آزمایش چکاپ کامل در محل کرج
قیمت از 200,000 الی 200,000 تومان
ارسال دارو در محل کرج
ارسال دارو در محل کرج
در حال بروزرسانی قیمت
آزمایش اثربخشی واکسن کرونا کرج
آزمایش اثربخشی واکسن کرونا کرج
قیمت از 180,000 الی 450,000 تومان
سونوگرافی در منزل کرج
سونوگرافی در منزل کرج
قیمت از 600,000 الی 1,900,000 تومان
رادیولوژی در منزل کرج
رادیولوژی در منزل کرج
قیمت از 600,000 الی 1,700,000 تومان
زدن بخیه و کشیدن بخیه کرج
زدن بخیه و کشیدن بخیه کرج
قیمت از 400,000 الی 450,000 تومان