خدمت و شهر مورد نظر خود را جستجو کنید

کجا هستید؟

نظافت و پذیرایی

نظافت و پذیرایی

لوله کشی و تاسیسات

لوله کشی و تاسیسات

برقکاری ساختمان

برقکاری ساختمان

لوازم خانگی

لوازم خانگی

بنایی و دکوراسیون

بنایی و دکوراسیون

خانگی و ساختمانی

خانگی و ساختمانی

جابجایی و حمل بار

جابجایی و حمل بار

فرهنگی و آموزشی

فرهنگی و آموزشی

رایانه و تکنولوژی

رایانه و تکنولوژی

تعمیر و سرویس خودرو

تعمیر و سرویس خودرو

زیبایی

زیبایی

پزشکی و پرستاری

پزشکی و پرستاری

پرستاری و مراقبت بیمار مشهد
پرستاری و مراقبت بیمار مشهد
قیمت از 11,111 الی 650,000 تومان
پرستاری و مراقبت کودک مشهد
پرستاری و مراقبت کودک مشهد
قیمت از 11,111 الی 300,000 تومان
پرستاری و مراقبت سالمند مشهد
پرستاری و مراقبت سالمند مشهد
قیمت از 11,111 الی 4,000,000 تومان
تزریقات در محل مشهد
تزریقات در محل مشهد
قیمت از 200,000 الی 600,000 تومان
سرم و آنژیوکت در محل مشهد
سرم و آنژیوکت در محل مشهد
قیمت از 300,000 الی 450,000 تومان
پانسمان در محل مشهد
پانسمان در محل مشهد
قیمت از 75,000 الی 400,000 تومان
معاینه پزشکی در محل مشهد
معاینه پزشکی در محل مشهد
قیمت از 650,000 الی 950,000 تومان
فیزیوتراپی در محل مشهد
فیزیوتراپی در محل مشهد
قیمت از 450,000 الی 1,600,000 تومان
تست کرونا مشهد
تست کرونا مشهد
قیمت از 1,350,000 الی 1,350,000 تومان
دیالیز در منزل مشهد
دیالیز در منزل مشهد
قیمت از 7,600,000 الی 43,000,000 تومان
نوار قلب و اکو قلب در محل مشهد
نوار قلب و اکو قلب در محل مشهد
قیمت از 500,000 الی 1,700,000 تومان
بینایی سنجی مشهد
بینایی سنجی مشهد
قیمت از 950,000 الی 1,800,000 تومان
شنوایی سنجی در محل مشهد
شنوایی سنجی در محل مشهد
قیمت از 150,000 الی 690,000 تومان
کاردرمانی در منزل مشهد
کاردرمانی در منزل مشهد
قیمت از 700,000 الی 3,000,000 تومان
گفتار درمانی در منزل مشهد
گفتار درمانی در منزل مشهد
قیمت از 800,000 الی 800,000 تومان
اجاره دستگاه زردی نوزاد مشهد
اجاره دستگاه زردی نوزاد مشهد
قیمت از 450,000 الی 450,000 تومان
سونداژ در منزل مشهد
سونداژ در منزل مشهد
قیمت از 350,000 الی 500,000 تومان
همراه بیمار مشهد
همراه بیمار مشهد
قیمت از 150,000 الی 1,650,000 تومان
آزمایش و نمونه گیری در محل مشهد
آزمایش و نمونه گیری در محل مشهد
قیمت از 150,000 الی 1,360,000 تومان
آزمایش چکاپ کامل در محل مشهد
آزمایش چکاپ کامل در محل مشهد
قیمت از 150,000 الی 800,000 تومان
ارسال دارو در محل مشهد
ارسال دارو در محل مشهد
در حال بروزرسانی قیمت
آزمایش اثربخشی واکسن کرونا مشهد
آزمایش اثربخشی واکسن کرونا مشهد
قیمت از 180,000 الی 450,000 تومان
سونوگرافی در منزل مشهد
سونوگرافی در منزل مشهد
قیمت از 2,500,000 الی 5,000,000 تومان
رادیولوژی در منزل مشهد
رادیولوژی در منزل مشهد
قیمت از 1,200,000 الی 1,950,000 تومان
زدن بخیه و کشیدن بخیه مشهد
زدن بخیه و کشیدن بخیه مشهد
قیمت از 500,000 الی 600,000 تومان