خدمت و شهر مورد نظر خود را جستجو کنید

کجا هستید؟

نظافت و پذیرایی

نظافت و پذیرایی

لوله کشی و تاسیسات

لوله کشی و تاسیسات

برقکاری ساختمان

برقکاری ساختمان

لوازم خانگی

لوازم خانگی

بنایی و دکوراسیون

بنایی و دکوراسیون

خانگی و ساختمانی

خانگی و ساختمانی

جابجایی و حمل بار

جابجایی و حمل بار

فرهنگی و آموزشی

فرهنگی و آموزشی

رایانه و تکنولوژی

رایانه و تکنولوژی

تعمیر و سرویس خودرو

تعمیر و سرویس خودرو

زیبایی

زیبایی

پزشکی و پرستاری

پزشکی و پرستاری

پرستاری و مراقبت بیمار تهران
پرستاری و مراقبت بیمار تهران
قیمت از 300,000 الی 300,000 تومان
پرستاری و مراقبت کودک تهران
پرستاری و مراقبت کودک تهران
قیمت از 400,000 الی 5,000,000 تومان
پرستاری و مراقبت سالمند تهران
پرستاری و مراقبت سالمند تهران
قیمت از 1,200,000 الی 1,200,000 تومان
تزریقات در محل تهران
تزریقات در محل تهران
قیمت از 200,000 الی 500,000 تومان
سرم و آنژیوکت در محل تهران
سرم و آنژیوکت در محل تهران
قیمت از 150,000 الی 650,000 تومان
پانسمان در محل تهران
پانسمان در محل تهران
قیمت از 500,000 الی 500,000 تومان
معاینه پزشکی در محل تهران
معاینه پزشکی در محل تهران
قیمت از 500,000 الی 1,200,000 تومان
فیزیوتراپی در محل تهران
فیزیوتراپی در محل تهران
قیمت از 250,000 الی 3,000,000 تومان
تست کرونا تهران
تست کرونا تهران
قیمت از 200,000 الی 200,000 تومان
دیالیز در منزل تهران
دیالیز در منزل تهران
قیمت از 15,500,000 الی 18,000,000 تومان
نوار قلب و اکو قلب در محل تهران
نوار قلب و اکو قلب در محل تهران
قیمت از 200,000 الی 3,000,000 تومان
بینایی سنجی تهران
بینایی سنجی تهران
قیمت از 150,000 الی 600,000 تومان
شنوایی سنجی در محل تهران
شنوایی سنجی در محل تهران
قیمت از 750,000 الی 850,000 تومان
کاردرمانی در منزل تهران
کاردرمانی در منزل تهران
قیمت از 200,000 الی 700,000 تومان
گفتار درمانی در منزل تهران
گفتار درمانی در منزل تهران
قیمت از 200,000 الی 600,000 تومان
اجاره دستگاه زردی نوزاد تهران
اجاره دستگاه زردی نوزاد تهران
قیمت از 250,000 الی 800,000 تومان
سونداژ در منزل تهران
سونداژ در منزل تهران
قیمت از 100,000 الی 450,000 تومان
همراه بیمار تهران
همراه بیمار تهران
قیمت از 450,000 الی 3,000,000 تومان
آزمایش و نمونه گیری در محل تهران
آزمایش و نمونه گیری در محل تهران
قیمت از 400,000 الی 400,000 تومان
آزمایش چکاپ کامل در محل تهران
آزمایش چکاپ کامل در محل تهران
قیمت از 200,000 الی 200,000 تومان
ارسال دارو در محل تهران
ارسال دارو در محل تهران
در حال بروزرسانی قیمت
آزمایش اثربخشی واکسن کرونا تهران
آزمایش اثربخشی واکسن کرونا تهران
قیمت از 180,000 الی 450,000 تومان
سونوگرافی در منزل تهران
سونوگرافی در منزل تهران
قیمت از 600,000 الی 1,900,000 تومان
رادیولوژی در منزل تهران
رادیولوژی در منزل تهران
قیمت از 600,000 الی 1,700,000 تومان
زدن بخیه و کشیدن بخیه تهران
زدن بخیه و کشیدن بخیه تهران
قیمت از 400,000 الی 450,000 تومان