در هر زمان و مکانی می توانید در هوم سرویز فعال باشید. کافیست جزو همیاران هوم سرویز باشید تا صاحب درآمدی بالا شوید و درآمد خود را روزانه دریافت کنید

تمامی حقوق برای سامانه هوشمند درخواست خدمات هوم سرویز محفوظ است.