خدمت و شهر مورد نظر خود را جستجو کنید

کجا هستید؟

نظافت و پذیرایی

نظافت و پذیرایی

لوله کشی و تاسیسات

لوله کشی و تاسیسات

برقکاری ساختمان

برقکاری ساختمان

لوازم خانگی

لوازم خانگی

بنایی و دکوراسیون

بنایی و دکوراسیون

خانگی و ساختمانی

خانگی و ساختمانی

جابجایی و حمل بار

جابجایی و حمل بار

فرهنگی و آموزشی

فرهنگی و آموزشی

رایانه و تکنولوژی

رایانه و تکنولوژی

تعمیر و سرویس خودرو

تعمیر و سرویس خودرو

زیبایی

زیبایی

پزشکی و پرستاری

پزشکی و پرستاری

پرستاری و مراقبت بیمار اصفهان
پرستاری و مراقبت بیمار اصفهان
قیمت از 300,000 الی 300,000 تومان
پرستاری و مراقبت کودک اصفهان
پرستاری و مراقبت کودک اصفهان
قیمت از 400,000 الی 5,000,000 تومان
پرستاری و مراقبت سالمند اصفهان
پرستاری و مراقبت سالمند اصفهان
قیمت از 1,200,000 الی 1,200,000 تومان
تزریقات در محل اصفهان
تزریقات در محل اصفهان
قیمت از 200,000 الی 500,000 تومان
سرم و آنژیوکت در محل اصفهان
سرم و آنژیوکت در محل اصفهان
قیمت از 150,000 الی 650,000 تومان
پانسمان در محل اصفهان
پانسمان در محل اصفهان
قیمت از 500,000 الی 500,000 تومان
معاینه پزشکی در محل اصفهان
معاینه پزشکی در محل اصفهان
قیمت از 500,000 الی 1,200,000 تومان
فیزیوتراپی در محل اصفهان
فیزیوتراپی در محل اصفهان
قیمت از 250,000 الی 3,000,000 تومان
تست کرونا اصفهان
تست کرونا اصفهان
قیمت از 200,000 الی 200,000 تومان
دیالیز در منزل اصفهان
دیالیز در منزل اصفهان
قیمت از 15,500,000 الی 18,000,000 تومان
نوار قلب و اکو قلب در محل اصفهان
نوار قلب و اکو قلب در محل اصفهان
قیمت از 200,000 الی 3,000,000 تومان
بینایی سنجی اصفهان
بینایی سنجی اصفهان
قیمت از 150,000 الی 600,000 تومان
شنوایی سنجی در محل اصفهان
شنوایی سنجی در محل اصفهان
قیمت از 750,000 الی 850,000 تومان
کاردرمانی در منزل اصفهان
کاردرمانی در منزل اصفهان
قیمت از 200,000 الی 700,000 تومان
گفتار درمانی در منزل اصفهان
گفتار درمانی در منزل اصفهان
قیمت از 200,000 الی 600,000 تومان
اجاره دستگاه زردی نوزاد اصفهان
اجاره دستگاه زردی نوزاد اصفهان
قیمت از 250,000 الی 800,000 تومان
سونداژ در منزل اصفهان
سونداژ در منزل اصفهان
قیمت از 100,000 الی 450,000 تومان
همراه بیمار اصفهان
همراه بیمار اصفهان
قیمت از 450,000 الی 3,000,000 تومان
آزمایش و نمونه گیری در محل اصفهان
آزمایش و نمونه گیری در محل اصفهان
قیمت از 400,000 الی 400,000 تومان
آزمایش چکاپ کامل در محل اصفهان
آزمایش چکاپ کامل در محل اصفهان
قیمت از 200,000 الی 200,000 تومان
ارسال دارو در محل اصفهان
ارسال دارو در محل اصفهان
در حال بروزرسانی قیمت
آزمایش اثربخشی واکسن کرونا اصفهان
آزمایش اثربخشی واکسن کرونا اصفهان
قیمت از 180,000 الی 450,000 تومان
سونوگرافی در منزل اصفهان
سونوگرافی در منزل اصفهان
قیمت از 600,000 الی 1,900,000 تومان
رادیولوژی در منزل اصفهان
رادیولوژی در منزل اصفهان
قیمت از 600,000 الی 1,700,000 تومان
زدن بخیه و کشیدن بخیه اصفهان
زدن بخیه و کشیدن بخیه اصفهان
قیمت از 400,000 الی 450,000 تومان