خدمت و شهر مورد نظر خود را جستجو کنید

کجا هستید؟

نظافت و پذیرایی

نظافت و پذیرایی

لوله کشی و تاسیسات

لوله کشی و تاسیسات

برقکاری ساختمان

برقکاری ساختمان

لوازم خانگی

لوازم خانگی

بنایی و دکوراسیون

بنایی و دکوراسیون

خانگی و ساختمانی

خانگی و ساختمانی

جابجایی و حمل بار

جابجایی و حمل بار

فرهنگی و آموزشی

فرهنگی و آموزشی

رایانه و تکنولوژی

رایانه و تکنولوژی

تعمیر و سرویس خودرو

تعمیر و سرویس خودرو

زیبایی

زیبایی

پزشکی و پرستاری

پزشکی و پرستاری

پرستاری و مراقبت بیمار رشت
پرستاری و مراقبت بیمار رشت
قیمت از 300,000 الی 300,000 تومان
پرستاری و مراقبت کودک رشت
پرستاری و مراقبت کودک رشت
قیمت از 400,000 الی 5,000,000 تومان
پرستاری و مراقبت سالمند رشت
پرستاری و مراقبت سالمند رشت
قیمت از 1,200,000 الی 1,200,000 تومان
تزریقات در محل رشت
تزریقات در محل رشت
قیمت از 200,000 الی 500,000 تومان
سرم و آنژیوکت در محل رشت
سرم و آنژیوکت در محل رشت
قیمت از 150,000 الی 650,000 تومان
پانسمان در محل رشت
پانسمان در محل رشت
قیمت از 500,000 الی 500,000 تومان
معاینه پزشکی در محل رشت
معاینه پزشکی در محل رشت
قیمت از 500,000 الی 1,200,000 تومان
فیزیوتراپی در محل رشت
فیزیوتراپی در محل رشت
قیمت از 250,000 الی 3,000,000 تومان
تست کرونا رشت
تست کرونا رشت
قیمت از 200,000 الی 200,000 تومان
دیالیز در منزل رشت
دیالیز در منزل رشت
قیمت از 15,500,000 الی 18,000,000 تومان
نوار قلب و اکو قلب در محل رشت
نوار قلب و اکو قلب در محل رشت
قیمت از 200,000 الی 3,000,000 تومان
بینایی سنجی رشت
بینایی سنجی رشت
قیمت از 150,000 الی 600,000 تومان
شنوایی سنجی در محل رشت
شنوایی سنجی در محل رشت
قیمت از 750,000 الی 850,000 تومان
کاردرمانی در منزل رشت
کاردرمانی در منزل رشت
قیمت از 200,000 الی 700,000 تومان
گفتار درمانی در منزل رشت
گفتار درمانی در منزل رشت
قیمت از 200,000 الی 600,000 تومان
اجاره دستگاه زردی نوزاد رشت
اجاره دستگاه زردی نوزاد رشت
قیمت از 250,000 الی 800,000 تومان
سونداژ در منزل رشت
سونداژ در منزل رشت
قیمت از 100,000 الی 450,000 تومان
همراه بیمار رشت
همراه بیمار رشت
قیمت از 450,000 الی 3,000,000 تومان
آزمایش و نمونه گیری در محل رشت
آزمایش و نمونه گیری در محل رشت
قیمت از 400,000 الی 400,000 تومان
آزمایش چکاپ کامل در محل رشت
آزمایش چکاپ کامل در محل رشت
قیمت از 200,000 الی 200,000 تومان
ارسال دارو در محل رشت
ارسال دارو در محل رشت
در حال بروزرسانی قیمت
آزمایش اثربخشی واکسن کرونا رشت
آزمایش اثربخشی واکسن کرونا رشت
قیمت از 180,000 الی 450,000 تومان
سونوگرافی در منزل رشت
سونوگرافی در منزل رشت
قیمت از 600,000 الی 1,900,000 تومان
رادیولوژی در منزل رشت
رادیولوژی در منزل رشت
قیمت از 600,000 الی 1,700,000 تومان
زدن بخیه و کشیدن بخیه رشت
زدن بخیه و کشیدن بخیه رشت
قیمت از 400,000 الی 450,000 تومان