خدمت و شهر مورد نظر خود را جستجو کنید

کجا هستید؟

نظافت و پذیرایی

نظافت و پذیرایی

لوله کشی و تاسیسات

لوله کشی و تاسیسات

برقکاری ساختمان

برقکاری ساختمان

لوازم خانگی

لوازم خانگی

بنایی و دکوراسیون

بنایی و دکوراسیون

خانگی و ساختمانی

خانگی و ساختمانی

جابجایی و حمل بار

جابجایی و حمل بار

فرهنگی و آموزشی

فرهنگی و آموزشی

رایانه و تکنولوژی

رایانه و تکنولوژی

تعمیر و سرویس خودرو

تعمیر و سرویس خودرو

زیبایی

زیبایی

پزشکی و پرستاری

پزشکی و پرستاری

پرستاری و مراقبت بیمار شیراز
پرستاری و مراقبت بیمار شیراز
قیمت از 300,000 الی 300,000 تومان
پرستاری و مراقبت کودک شیراز
پرستاری و مراقبت کودک شیراز
قیمت از 400,000 الی 5,000,000 تومان
پرستاری و مراقبت سالمند شیراز
پرستاری و مراقبت سالمند شیراز
قیمت از 1,200,000 الی 1,200,000 تومان
تزریقات در محل شیراز
تزریقات در محل شیراز
قیمت از 200,000 الی 500,000 تومان
سرم و آنژیوکت در محل شیراز
سرم و آنژیوکت در محل شیراز
قیمت از 150,000 الی 650,000 تومان
پانسمان در محل شیراز
پانسمان در محل شیراز
قیمت از 500,000 الی 500,000 تومان
معاینه پزشکی در محل شیراز
معاینه پزشکی در محل شیراز
قیمت از 500,000 الی 1,200,000 تومان
فیزیوتراپی در محل شیراز
فیزیوتراپی در محل شیراز
قیمت از 250,000 الی 3,000,000 تومان
تست کرونا شیراز
تست کرونا شیراز
قیمت از 200,000 الی 200,000 تومان
دیالیز در منزل شیراز
دیالیز در منزل شیراز
قیمت از 15,500,000 الی 18,000,000 تومان
نوار قلب و اکو قلب در محل شیراز
نوار قلب و اکو قلب در محل شیراز
قیمت از 200,000 الی 3,000,000 تومان
بینایی سنجی شیراز
بینایی سنجی شیراز
قیمت از 150,000 الی 600,000 تومان
شنوایی سنجی در محل شیراز
شنوایی سنجی در محل شیراز
قیمت از 750,000 الی 850,000 تومان
کاردرمانی در منزل شیراز
کاردرمانی در منزل شیراز
قیمت از 200,000 الی 700,000 تومان
گفتار درمانی در منزل شیراز
گفتار درمانی در منزل شیراز
قیمت از 200,000 الی 600,000 تومان
اجاره دستگاه زردی نوزاد شیراز
اجاره دستگاه زردی نوزاد شیراز
قیمت از 250,000 الی 800,000 تومان
سونداژ در منزل شیراز
سونداژ در منزل شیراز
قیمت از 100,000 الی 450,000 تومان
همراه بیمار شیراز
همراه بیمار شیراز
قیمت از 450,000 الی 3,000,000 تومان
آزمایش و نمونه گیری در محل شیراز
آزمایش و نمونه گیری در محل شیراز
قیمت از 400,000 الی 400,000 تومان
آزمایش چکاپ کامل در محل شیراز
آزمایش چکاپ کامل در محل شیراز
قیمت از 200,000 الی 200,000 تومان
ارسال دارو در محل شیراز
ارسال دارو در محل شیراز
در حال بروزرسانی قیمت
آزمایش اثربخشی واکسن کرونا شیراز
آزمایش اثربخشی واکسن کرونا شیراز
قیمت از 180,000 الی 450,000 تومان
سونوگرافی در منزل شیراز
سونوگرافی در منزل شیراز
قیمت از 600,000 الی 1,900,000 تومان
رادیولوژی در منزل شیراز
رادیولوژی در منزل شیراز
قیمت از 600,000 الی 1,700,000 تومان
زدن بخیه و کشیدن بخیه شیراز
زدن بخیه و کشیدن بخیه شیراز
قیمت از 400,000 الی 450,000 تومان