خدمت و شهر مورد نظر خود را جستجو کنید

کجا هستید؟

نظافت و پذیرایی

نظافت و پذیرایی

لوله کشی و تاسیسات

لوله کشی و تاسیسات

برقکاری ساختمان

برقکاری ساختمان

لوازم خانگی

لوازم خانگی

بنایی و دکوراسیون

بنایی و دکوراسیون

خانگی و ساختمانی

خانگی و ساختمانی

جابجایی و حمل بار

جابجایی و حمل بار

فرهنگی و آموزشی

فرهنگی و آموزشی

رایانه و تکنولوژی

رایانه و تکنولوژی

تعمیر و سرویس خودرو

تعمیر و سرویس خودرو

زیبایی

زیبایی

پزشکی و پرستاری

پزشکی و پرستاری

پرستاری و مراقبت بیمار تبریز
پرستاری و مراقبت بیمار تبریز
قیمت از 300,000 الی 300,000 تومان
پرستاری و مراقبت کودک تبریز
پرستاری و مراقبت کودک تبریز
قیمت از 400,000 الی 5,000,000 تومان
پرستاری و مراقبت سالمند تبریز
پرستاری و مراقبت سالمند تبریز
قیمت از 1,200,000 الی 1,200,000 تومان
تزریقات در محل تبریز
تزریقات در محل تبریز
قیمت از 200,000 الی 500,000 تومان
سرم و آنژیوکت در محل تبریز
سرم و آنژیوکت در محل تبریز
قیمت از 150,000 الی 650,000 تومان
پانسمان در محل تبریز
پانسمان در محل تبریز
قیمت از 500,000 الی 500,000 تومان
معاینه پزشکی در محل تبریز
معاینه پزشکی در محل تبریز
قیمت از 500,000 الی 1,200,000 تومان
فیزیوتراپی در محل تبریز
فیزیوتراپی در محل تبریز
قیمت از 250,000 الی 3,000,000 تومان
تست کرونا تبریز
تست کرونا تبریز
قیمت از 200,000 الی 200,000 تومان
دیالیز در منزل تبریز
دیالیز در منزل تبریز
قیمت از 15,500,000 الی 18,000,000 تومان
نوار قلب و اکو قلب در محل تبریز
نوار قلب و اکو قلب در محل تبریز
قیمت از 200,000 الی 3,000,000 تومان
بینایی سنجی تبریز
بینایی سنجی تبریز
قیمت از 150,000 الی 600,000 تومان
شنوایی سنجی در محل تبریز
شنوایی سنجی در محل تبریز
قیمت از 750,000 الی 850,000 تومان
کاردرمانی در منزل تبریز
کاردرمانی در منزل تبریز
قیمت از 200,000 الی 700,000 تومان
گفتار درمانی در منزل تبریز
گفتار درمانی در منزل تبریز
قیمت از 200,000 الی 600,000 تومان
اجاره دستگاه زردی نوزاد تبریز
اجاره دستگاه زردی نوزاد تبریز
قیمت از 250,000 الی 800,000 تومان
سونداژ در منزل تبریز
سونداژ در منزل تبریز
قیمت از 100,000 الی 450,000 تومان
همراه بیمار تبریز
همراه بیمار تبریز
قیمت از 450,000 الی 3,000,000 تومان
آزمایش و نمونه گیری در محل تبریز
آزمایش و نمونه گیری در محل تبریز
قیمت از 400,000 الی 400,000 تومان
آزمایش چکاپ کامل در محل تبریز
آزمایش چکاپ کامل در محل تبریز
قیمت از 200,000 الی 200,000 تومان
ارسال دارو در محل تبریز
ارسال دارو در محل تبریز
در حال بروزرسانی قیمت
آزمایش اثربخشی واکسن کرونا تبریز
آزمایش اثربخشی واکسن کرونا تبریز
قیمت از 180,000 الی 450,000 تومان
سونوگرافی در منزل تبریز
سونوگرافی در منزل تبریز
قیمت از 600,000 الی 2,200,000 تومان
رادیولوژی در منزل تبریز
رادیولوژی در منزل تبریز
قیمت از 600,000 الی 1,700,000 تومان
زدن بخیه و کشیدن بخیه تبریز
زدن بخیه و کشیدن بخیه تبریز
قیمت از 400,000 الی 450,000 تومان