خدمت و شهر مورد نظر خود را جستجو کنید

کجا هستید؟

cleaning

نظافت و پذیرایی

plumbing

لوله کشی و تاسیسات

electricity

برقکاری ساختمان

home-appliances

لوازم خانگی

decoration

بنایی و دکوراسیون

building

خانگی و ساختمانی

moving

جابجایی و حمل بار

educational

فرهنگی و آموزشی

technology

رایانه و تکنولوژی

car

تعمیر و سرویس خودرو

beauty

زیبایی

nursing

پزشکی و پرستاری

nursing
پرستاری و مراقبت بیمار تبریز
قیمت از 700,000 الی 3,400,000 تومان
child-care
پرستاری و مراقبت کودک تبریز
قیمت از 12,000,000 الی 12,000,000 تومان
elderly
پرستاری و مراقبت سالمند تبریز
قیمت از 300,000 الی 4,000,000 تومان
injection
تزریقات در محل تبریز
قیمت از 350,000 الی 590,000 تومان
serum
سرم و آنژیوکت در محل تبریز
قیمت از 350,000 الی 500,000 تومان
bandage
پانسمان در محل تبریز
قیمت از 300,000 الی 400,000 تومان
medical-examination
معاینه پزشکی در محل تبریز
قیمت از 600,000 الی 1,050,000 تومان
physiotherapy
فیزیوتراپی در محل تبریز
قیمت از 500,000 الی 750,000 تومان
covid-test
تست کرونا تبریز
قیمت از 550,000 الی 1,350,000 تومان
dialysis
دیالیز در منزل تبریز
قیمت از 250,000 الی 1,000,000 تومان
ecg
نوار قلب و اکو قلب در محل تبریز
قیمت از 700,000 الی 3,500,000 تومان
optometry
بینایی سنجی تبریز
قیمت از 950,000 الی 1,800,000 تومان
audiologists
شنوایی سنجی در محل تبریز
قیمت از 690,000 الی 800,000 تومان
therapeutic
کاردرمانی در منزل تبریز
قیمت از 750,000 الی 3,000,000 تومان
speech-therapy
گفتار درمانی در منزل تبریز
قیمت از 800,000 الی 7,000,000 تومان
jaundice
اجاره دستگاه زردی نوزاد تبریز
قیمت از 400,000 الی 2,290,000 تومان
catheterization
سونداژ در منزل تبریز
قیمت از 350,000 الی 500,000 تومان
accompany
همراه بیمار تبریز
قیمت از 700,000 الی 2,450,000 تومان
sampling
آزمایش و نمونه گیری در محل تبریز
قیمت از 350,000 الی 750,000 تومان
checkup
آزمایش چکاپ کامل در محل تبریز
قیمت از 150,000 الی 800,000 تومان
send-medicine
ارسال دارو در محل تبریز
قیمت از 90,400 الی 700,000 تومان
corona-vaccine-efficacy-test
آزمایش اثربخشی واکسن کرونا تبریز
قیمت از 180,000 الی 450,000 تومان
sonography
سونوگرافی در منزل تبریز
قیمت از 1,800,000 الی 2,000,000 تومان
radiology
رادیولوژی در منزل تبریز
قیمت از 750,000 الی 2,670,000 تومان
surgical-suture
زدن بخیه و کشیدن بخیه تبریز
قیمت از 400,000 الی 600,000 تومان