banner
قیمت خدمات
/
خانگی و ساختمانی
/
مراقبت گل و گیاه

خدمات باغبانی

از 1307 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت خذمات باغبانی و مراقبت از گل و گیاه

قیمت تعویض گلدان و خاک و کوددهی گلدان کوچک و متوسط

8,000 الی 6,000 تومان

قیمت تعویض گلدان و خاک و کوددهی گلدان بزرگ

18,000 الی 35,000 تومان

قیمت هرس گیاه

9,000 الی 17,000 تومان

قیمت قلمه زدن

9,000 الی 18,000 تومان

قیمت سم پاشی گلدان

9,000 الی 15,000 تومان

قیمت آسیب شناسی و رفع آسیب گلدان

40,000 الی 65,000 تومان

قیمت کوددهی و تعویض خاک باغچه (متر مربع)

20,000 الی 33,000 تومان

قیمت کوددهی و تعویض خاک باغچه (متر مربع)- کمتر از 10 متر

توافقی

قیمت هرس باغچه

90,000 الی 160,000 تومان

قیمت هرس درخت بزرگ

45,000 الی 100,000 تومان

قیمت سم پاشی باغچه

75,000 الی 150,000 تومان

قیمت آسیب شناسی و رفع آسیب باغچه و باغ

60,000 الی 95,000 تومان

درصد سرویس های انجام شده
قیمت تمام شده
نمودار درصد سرویس های انجام شده با قیمت های متفاوت در 3 ماه گذشته

شرایط خدمات باغبانی سیار در منزل

خدمات مشاوره تلفنی گل و گیاه به صورت رایگان می باشد.

بر اساس بودجه مدنظر شما و بازدید صورت گرفته از محل شرکت یا منزل و بررسی شرایط نور و رطوبت، مشاوره ی طراحی و خرید گلدان، گل و گیاه انجام می شود.

جهت سمپاشی در ارتفاع، فراهم کردن نردبان مناسب بر عهده مشتری می باشد.

برآورد قیمت های ارایه شده(کف و سقف قیمت ها) بر اساس سایز گلدان و باغچه اعلام گردیده است.

حداقل مبلغ انجام این سرویس 80 هزارتومان می باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

توضیحات سرویس

سوالات متداول

پادکست

نمونه کارهای همیاران هوم‌سرویز

همیاران

نظرات کاربران

خدمات باغبانی در منزل چیست؟

حتما پیش آمده باتوجه به مراقبت هایی که از گل و گیاهان منزتان کرده اید ولی باز هم شاهد پژمردهشدن آنها باشید؟ اینجاست که نیاز به نیروی متخصص در خدمات گلکاری در منزل داریدتا به کمک شما بشتابدخدمات گلکاری و باغبانی سیار منزل شاملهرس کردن درختان در پاییز ، کوددهی به گل ها، هرس کردن گل هایآپارتمانی و تقویت و تعویض خاک گلدان ها، سم پاشی درخت و گل ها،کاشت گل و درخت و نگهداری باغچه میباشد.

خدمات باغبانی منزل در اوایل بهار و عید نوروز بسیار درخواستداده می شود. البته خدمات باغبانی سیار در منزل تقریبا باید در فواصل زمانیمعین و در تمامی فصول سال انجام شود. افرادی که مدت زمان طولانی است که به نگهداریگیاه و مراقبت از گل و گیاه می پردازند می دانند که نمی شود مدت زمانطولانی امور باغبانی منزل را رها کرد. هرچه رسیدگی بیشتر و بهترباشد گل ها و گیاهان زیباتری خواهید داشت.

گلکاری منزل با گیاهان آپارتمانی

با توجه به نوع ساختمنزل می توانید به گلکاری در بالکن و حیاط کوچک و گلکاری درباغچه بپردازید. در واقع گلکاری تلفیقی از خلاقیت در گلکاری و آشنایی بهگلها است. اینکه بتوانید در گلکاری حیاط، گلهای مناسب با طرح گلکاری مدنظرتان انتخاب کنید، مستلزم آشنایی به شرایط نگهداری از گلهای متفاوت است. زیراشاید ما از گلهای خاصی خوشمان بیاید. اما شرایط نگهداری آنها با سبک زندگی ما وهمچنین محیط ما سازگاری نداشته باشد. در این صورت ما فقط هزینه ی اضافی کرده ایم وگل ها و گیاهان نیز طول عمر چندانی نخواهند داشت.

چه موقع به خدمات باغبانی سیار در محل نیاز خواهیم داشت؟

شاید در نظر خیلی ازافراد خدمات باغبانی کارهای ساده ای هستند که هر کسی از عهده ی آنها بر میآید. اما در واقعیت باید کسی دست به اینکار بزند که تجربه کافی داشته باشد. همچنیندر شرایط امروزی با توجه به کمبود زمان افراد ترجیح می دهند که کارهایباغبانی را به باغبان سیار بسپارند. در کل برای موارد زیر باید با یک باغبانسیار مشورت کنید.

وقتی گل های باغچه یاگلها و گیاهان زینتی داخل خانه در حال پژمرده شدن هستند و راهکارهای شماهیچ کدام موثر نبوده اند. باید با باغبان ماهر و متخصص مشورت کنید.

برای سمپاشی، کوددهی، هرس کردن درختان و گل ها،  قلمه زدن و در کل مراقبت از گل و گیاه هایخانگی و باغچه نیاز به کمک از باغبان سیار است.

در صورتی که نیاز بهتعویض خاک و گلدان، بیل زدن باغچه و نیاز به انجام امورباغبانی باشد. همچنین انجام خدمات باغبانی جزئی نیز توسط باغبانسیار انجام می شود.

زمان مناسب برای نگهداری درختان و گیاهان

وابسته به نوع گیاه ودرخت مورد نظر آپارتمانی یا خانگی خود در هر ماه و فصلی از سال می توانیدنسبت به استفاده از خدمات مختلف باغبانی اقدام کنید. اما به خاطر داشته باشید کهنگهداری از درختان و حتی در مواردی کاشتن گل و گیاه اقدامات تخصصی است و بایددقیقا اطلاع داشته باشید که چه ماه و فصلی از سال برای کاشت گل، هرس کردن، کنترلآفات و حتی زیرو رو و تعویض خاک گلدان و دیگر خدمات مناسب است. حتی در مواردی نحوهآبیاری گیاهان مختلف با هم تفاوت دارند. اما به طور گل بهترین زمان برای هرس کردنشاخ و برگ باید فصل زمستان را انتخاب کنید. با نزدیک شدن به فصول گرم باید اقدامبه کنترل آفات و از بین بردن علف های هرز نمود.

ابزار باغبانی سیار

برای خدمات باغبانیمنزل و نگهداری از درختان و گیاهان آپارتمانی به ابزار باغبانی مختلف نیاز است. ازجمله مواردی که برای باغبانی در منزل و مراقبت گل و گیاه در منزل نیاز است عبارتاند از:

 • چاقو قلمهزنی
 • آب پاش
 • شن کش
 • بیل
 • تبرباغبانی
 • تیلر
 • سمپاش
 • چمن زن
 • داس
 • شمشاد زن
 • ارهباغبانی و زنجیری
 • بیل وبیلچه
 • قیچیباغبانی
 • شاخه زن

خدمات گلکاری در منزل را از هوم سرویز دریافت کنید

امور باغبانیو کشاورزی مانند هر حرفه دیگری به تخصص و تبحر نیاز دارد. همانطور کهانسان هر از چندگاهی نیاز به پزشک و بررسی کلی دارد. گیاهان نیز به عنوان موجوداتزنده نیاز به متخصصین خود که باغبان حرفه ای می باشند، دارند. در صورتی که گل وبرگ گیاهان آپارتمانی خود طراوت و شادابی قبلی خود را ندارند. حتما با افراد متخصصدر ارتباط با مراقبت از گل و گیاه و گرفتن خدمات باغبانی در منزل مشورت کنید.

در واقع امروزه برایخیلی از موارد مربوط به گلخانه و مراقبت از گل و گیاه نیاز به کمک گیریاز افراد متخصص است. خدمات گلکاری در منزل می تواند از خدمات باغبانیجزئی شروع شود و تا کشاورزی در سطح وسیع ادامه داشته باشد. در صورتی که نیازبه ایجاد گلکاری حیاط و یا حتی قلمه زدن نهال و چمن زنی در منزلتاندارید . می توانید به راحتی از خدمات باغبانی و باغبان سیار هوم سرویز مشورتبگیرید.

گیاهان آپارتمانی مناسب را به کمک باغبان سیار هوم سرویز خریداری کنید

خرید و کاشت گلهای آپارتمانی و زینتی باید بر اساس جو زندگی شما انتخاب شود. برای اینکهبتوانید بهترین انتخاب ها را داشته باشید از هوم سرویز به رایگان مشاوره بگیرید. به شرایط آب و هوایی محل زندگی خود دقتکنیم. گیاهانی که سازگاری با محیط فعلی شما دارند، را انتخاب کنید. بعضی از گیاهانبه محیط سردسیر و بعضی گیاهان باید در محیط گرم یا معتدل زندگی کنند. گیاهانی راانتخاب کنید که در خانه دوستان و آشنایان نزدیک به خود زیبا و با طراوت مانده اند. میزان نورگیری خانهخود را در نظر بگیرید. گل و گیاهانی که با میزان نور خانه شما سازگاری دارند راانتخاب کنید. سعی کنید در صورتی که منزلتان نورگیری خوبی ندارد، گل و گیاهانیمنطبق با این شرایط انتخاب کنید. قبل از خرید از فروشگاه گل و گیاه موارد فوق رابررسی کنید.

مهم ترین عامل بعدیمیزان وقت و حوصله خود را در انجام کارهای باغبانی و مراقبت از گل وگیاهدر نظر بگیرید. اگر بیشتر زمانها خود در مسافرت یا خارج منزل هستید. گیاهانیانتخاب کنید که به نگهداری و مراقبت و آبیاری کمتری نیاز دارند. و یانگهداری از گل و گیاهان خود را به باغبان سیار هوم سرویز بسپارید. تا همیشه باغچهای زیبا و گلهای آپارتمانی با برگ های شاداب داشته باشید.

خدمات باغبانی در منزل هوم سرویز شامل چه مواردی است

 1. تعویضگلدان و خاک وکود دهی انواع گلدان
 2.  هرس گیاهان
 3. 3.      قلمه زدن 
 4. سم پاشیگلدان
 5. آسیبشناسی و رفع آسیب گلدان
 6. کوددهی وتعویض خاک باغچه
 7. هرس درختان ، هرسباغچه
 8. سم پاشیباغچه.آسیب شناسی ورفع آسیب باغچه و باغ

هزینه خدمات باغبانی سیار

هزینه خدمات باغبانی در منزل به موارد زیادی بستگی دارددر واقع اصلا نرخ ثابتی برای قیمت باغبانی در منزل وجودندارد. موارد زیادی بر هزینه خدمات باغبانی منزل تاثیر گزارند. قیمتباغبانی در ابتدا به نوع درخواست شما بستگی دارد. در واقع توقع شما و مساحت موردنظر شما تعیین کننده حد معمول هزینه گلکاری ساختمان است.

از خصوصیات بارز هومسرویز قابلیت انعطاف خدمات بر اساس بودجه مد نظر شما است. به طور مثال خرید گلدانو خاک و کود برای اساس سلیقه و میزان هزینه در نظر گرفته شما، انجام می شود. بدینترتیب با خیال راحت از هوم سرویز مشاوره بگیرید و سپس بر اساس هزینه مد نظرتاناقدام به انجام امور باغبانی در منزل نمایید.

در مواقعی که بنا بهتشخیص باغبان خاک باغچه باید تعویض شود. هزینه خاک و کود به دستمزد باغبان سیاراضافه خواهد شد.

مورد دیگر انتخاب گلو گیاه است که در قیمت خدمات باغبانی تاثیر دارد. برای این کار بهتر است بودجه ‌ایکه در نظر دارید را اعلام کنید تا متخصصان خدمات باغبانی بهترین گل و گیاهان رامتناسب را با توجه به بودجه مد نظرتان تعیین کنید.

کار باغبانی سیار فقط و فقط با هوم سرویز

با  ثبت سفارشرایگان در شرکت باغبانی می توانید از مشاوره رایگان همیاران هوم سرویزبرخوردار شوید. در واقع هوم سرویز شرکت جامع در تمامی امور مربوط به منزل می باشد،که با خیال راحت افرادی مطمئن و کارآزموده را می توانید از آنها درخواست نمایید.ثبت سفارش از طریق سایت و اپلیکیشن خدمات گل و گیاه هوم سرویز قابل انجام می باشد.پس از ایجاد درخواست همیاران با شما تماس می گیرند و مشاوره لازم را در جهت خدماتباغبانی منزل غیره را در اختیارتان قرار می دهند. در ساعت و روز تعیین شده برایارائه قیمت نهایی در کنار شما خواهند بود.

همیار شماییم تاپایان سرویس...​

این سرویس شامل خدمات زیر است

کاشت درخت، کاشت گل، کود دهی و پرورش گیاهان
هرس گل و گیاه، تعویض گلدان
بیل‌زنی باغچه، تقویت و تعویض خاک باغچه و گلدان ها
خدمات کوددهی و هرس و سمپاشی برای انواع درخت گردو، سیب، انگور، انواع درخت مرکبات و سایر درخت های تزئینی
نگهداری گیاهان آپارتمانی
چمن کاری فضای سبز و گل کاری و ...

همیاران سرویس خدمات باغبانی

 نظرات کاربران

profile picture
حمید بابایی

کارشون خیلی عالی بود گل ها سرحال و سر زنده شدن ممنونم

profile picture
شبنم شرکت
5 ماه پیش |رضا يمينی

خیلی عالی بودند از لحاظ کرونا بسیار رعایت کرند خیلی راضی بودم از کارشونبهشون گفته بودم عمل کردم بسیار رعایت کردند بسیار با اخلاق بودند خدا بهشون برکت بده

profile picture
Sogol Asadi

برخوردشون عالی کارشون و تشخیصشون حرفه ای بود

profile picture
فاطمه ربى فرد

بسیار کارشون عالی شد هزار در صد راضی بودم خیلی زحمت کشیدن

خدمات مرتبط

محوطه سازی و طراحی باغچه
محوطه سازی و طراحی باغچه
در حال بروزرسانی قیمت
سیستم آبیاری باغچه و فضای سبز
سیستم آبیاری باغچه و فضای سبز
در حال بروزرسانی قیمت
توری پنجره
توری پنجره
قیمت از 1,050,000 الی 2,250,000 تومان
سمپاشی درختان و فضای سبز
سمپاشی درختان و فضای سبز
قیمت از 350,000 الی 600,000 تومان