خدمات باغبانی

خدمات باغبانی

از 2735 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت خدمات باغبانی در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت تعویض گلدان به همراه خاک(هر عدد گلدان کوچک یا متوسط)

35,000 الی 45,000 تومان

قیمت تعویض گلدان به همراه خاک(هر عدد گلدان بزرگ)

60,000 الی 100,000 تومان

قیمت قلمه زدن انواع گل و گیاه

توافقی

قیمت سم پاشی گیاه به ازای هر گلدان

30,000 الی 60,000 تومان

قیمت آسیب شناسی و رفع آسیب گلدان به همراه تعویض خاک و کود دهی

150,000 تومان

قیمت کوددهی و تعویض خاک باغچه (متر مربع)

45,000 الی 55,000 تومان

قیمت هرس باغچه(متر مربع)

120,000 الی 180,000 تومان

قیمت آسیب شناسی و رفع آسیب باغچه و باغ

توافقی

متوسط قیمت1,000,000 تومانکمینه قیمت700,000 تومانبیشینه قیمت1,500,000 تومان

آنچه درباره خدمات باغبانی خواهید خواند

 • خدمات باغبانی در منزل چیست؟
 • چه موقع به خدمات باغبانی سیار در محل نیاز خواهیم داشت؟
 • گلکاری منزل با گیاهان آپارتمانی
 • زمان مناسب برای خدمات باغبانی در منزل چه موقع است؟
 • ابزار باغبانی سیار
 • ویزیت گل و گیاهان در منزل شامل چه مواردی است؟
 • شرکت باغبانی یا کمک گرفتن از باغبان سیار؟
 • باغبانی در منزل شامل چه مواردی می شود؟
 • خدمات گلکاری در منزل را از هوم سرویز دریافت کنید
 • گیاهان آپارتمانی مناسب را به کمک باغبان سیار هوم سرویز خریداری کنید
 • خدمات باغبانی در منزل هوم سرویز شامل چه مواردی است
 • هزینه خدمات باغبانی سیار به چه مواردی وابسته است؟
 • کار باغبانی سیار فقط و فقط با هوم سرویز

خدمات باغبانی در منزل چیست؟

شاید برایتان پیشآمده باشد که با توجه به مراقبت هایی که از گل و گیاهان منزتان انجام می دهید ولیباز هم آنها در حال پژمرده شدن و از بین رفتن هستند؟ اینجاست که نیاز به نیرویمتخصص در خدمات گلکاری در منزل یا مشاوره گل و گیاه آنلایندارید تا به کمک شما بشتابد. خدمات گلکاری و خدمات باغبانی سیارمنزل شامل هرس کردن درختان در پاییز، کوددهی به گل ها، هرس کردنگل های آپارتمانی و تقویت و تعویض خاک گلدان ها، سمپاشی درخت و گل ها ،کاشت گل و درخت و نگهداری باغچه میباشد.

خدمات باغبانی منزل در اوایل بهار و عید نوروز بسیاردرخواست داده می شود. البته خدمات باغبانی سیار در منزل تقریباباید در فواصل زمانی معین و در تمامی فصول سال انجام شود. افرادی که مدت زمانطولانی است که به نگهداری گیاه و خدمات گل و گیاه در منزل میپردازند می دانند که نمی شود مدت زمان طولانی امور باغبانی منزل رارها کرد. هرچه رسیدگی بیشتر و بهتر باشد گل ها و گیاهان زیباتری خواهید داشت. در ادامه به معرفی بهترین شرکت باغبانی وخدماتی که در سرویس خدمات باغبانی در منزل ارائه می شود و همچنین هزینهخدمات باغبانی می پردازیم.

چه موقع به خدمات باغبانی سیار در محل نیاز خواهیم داشت؟

شاید در نظر خیلی ازافراد خدمات باغبانی کارهای ساده ای هستند که هر کسی از عهده یآنها بر می آید. اما در واقعیت باید کسی دست به اینکار بزند که تجربه کافی داشتهباشد. همچنین در شرایط امروزی با توجه به کمبود زمان افراد ترجیح می دهندکه کارهای باغبانی را به باغبان سیار بسپارند. در کل برایموارد زیر باید با یک باغبان سیار مشورت کنید.

وقتی گل های باغچه یاگلها و گیاهان زینتی داخل خانه در حال پژمرده شدن هستند و راهکارهای شماهیچ کدام موثر نبوده اند. باید با باغبان ماهر و متخصص مشورت کنید.

برای سمپاشیدرختان، کود دهی، هرس کردن درختان و گل ها، قلمه زدن و در کل مراقبتاز گیاهان خانگی و باغچه نیاز به کمک از باغبان سیار است.

در صورتی که نیاز بهتعویض خاک و گلدان، بیل زدن باغچه و نیاز به انجام امورباغبانی باشد. همچنین انجام خدمات باغبانی جزئی نیز توسط باغبانسیار انجام می شود.

گلکاری منزل با گیاهان آپارتمانی

با توجه به نوع ساختمنزل می توانید به گلکاری در بالکن و حیاط کوچک و گلکاری درباغچه بپردازید. در واقع گلکاری تلفیقی از خلاقیت در گلکاری و آشنایی بهگلها است. اینکه بتوانید در گلکاری حیاط، گلهای مناسب با طرح گلکاری مدنظرتان انتخاب کنید، مستلزم آشنایی به شرایط نگهداری از گلهای متفاوت و ایجادشرایط ویژه برای آبیاری قطرهای است.زیرا شاید ما از گلهای خاصی خوشمان بیاید. اما شرایط نگهداری آنها با سبک زندگی ماو همچنین محیط ما سازگاری نداشته باشد. در این صورت ما فقط هزینه ی اضافی کرده ایمو گل ها و گیاهان نیز طول عمر چندانی نخواهند داشت.با انجام خدمات باغبانی در منزل می توانید بهترین شرایط را با هزینه مناسب فراهمآورید.

زمان مناسب برای خدمات باغبانی در منزل چه موقع است؟

وابسته به نوع گیاه ودرخت مورد نظر آپارتمانی یا خانگی خود در هر ماه و فصلی از سال میتوانید نسبت به استفاده از خدمات باغبانی در منزل اقدام کنید. اما به خاطر داشتهباشید که نگهداری از درختان و حتی در مواردی کاشتن گیاهان اقدامات تخصصی است وباید دقیقا اطلاع داشته باشید که چه ماه و فصلی از سال برای کاشت گل، هرس کردن،کنترل آفات سمپاشی درختان و حتی زیرو رو و تعویض خاک گلدان و دیگر خدمات مناسباست. حتی در مواردی نحوه آبیاری گیاهان مختلف با هم تفاوت دارند. اما به طور گلبهترین زمان برای هرس کردن شاخ و برگ باید فصل زمستان را انتخاب کنید. با نزدیکشدن به فصول گرم باید اقدام به کنترل آفات و از بین بردن علف های هرز نمود.

ابزار باغبانی سیار

برای خدمات باغبانیمنزل و نگهداری از درختان و گیاهان آپارتمانی به ابزار باغبانی مختلف نیاز است. ازجمله مواردی که برای باغبانی در منزل نیاز است عبارت اند از:

 • چاقو قلمهزنی
 • آب پاش
 • شن کش
 • بیل
 • تبرباغبانی
 • تیلر
 • سمپاش
 • چمن زن
 • داس
 • شمشاد زن
 • ارهباغبانی و زنجیری
 • بیل وبیلچه
 • قیچیباغبانی
 • شاخه زن

ویزیت گل و گیاهان در منزل شامل چه مواردی است؟

همانطور که پیش تر همگفته شد خدمات باغبانی در منزل از کاشت چند نوع گیاه آپارتمانی فراتر است. نگهداریاز گل و امور باغبانی انجام کلیه اقدامات در راستای تحقق اهداف افراد است. به طورمثال کاشت و پرورش انواع گیاهان در باغ، کاشت میوه و سبزیجات مخصوص و همچنینمواردی مانند کود دادن، جمع آوری زباله های حیاط، کودهی حیاط و گلدان ها بر اساسنوع نیاز گل و نوع گل است. البته تاکید می شود که همه این موارد باید توسط باغبانماهر انجام شود.

شرکت باغبانی یا کمک گرفتن از باغبان سیار؟

هر گونه خدمات گلو گیاه در منزل از نگهداری گلدان تا نگهداری از باغ به دانش و تجربه کافی دراین زمینه نیاز دارد. به این ترتیب کمک گرفتن از شرکت باغبانی می تواندموجب حفظ کیفیت کار و همچنین صرفه جویی در هزینه خدمات باغبانی شود. ممکناست جهت پاسخ به پرسش های خود به دنبال شماره تلفن مشاوره گل و گیاه باشید.اما مشاوره گل و گیاه آنلاین تنها چاره کار نیست. بلکه باید مهارت و تجربهکافی در پیاده سازی آنها را نیز داشته باشید. باغبان مشغول در شرکت باغبانی دارایمهارت کافی در زمینه نگهداری گیاه آپارتمانی، هرس گیاهان و درختان، از بین بردنعلف های هرز و نگهداری چمن هستند. شرکت باغبانی و کلینیک گل گل وگیاه اغلب خدماتمحوطه سازی و طراحی فضای سبز نیز ارائه می دهند.

باغبانی در منزل شامل چه مواردی می شود؟

· چمن زنی

اگر به باغی واردشدید و از طراوت و شادابی چمن های باغ لذت برده اید. مطمئن باشید فرد یا افرادی بهطور منظم مشغول چمن زنی و سر و سامان دادن به باغ هستند. مواردی مانند چمن زنی وکوتاه کردن چمن باغ و تقویت چمن توسط افرادی ماهر توسط باغبان سیار هوم سرویزانجام می شود.

· از بین بردن علفهرز

از بین بردن علف های هرز موجب رشد و تقویت بهترسایر گیاهان می شود. علف های هرز باید به طور مستمر از بین برده شوند. کندن کاملریشه های علف های هرز تنها راه مبارزه با آنهاست.

· هرس کردن درختانو گل

قطع کردن شاخه هایخشک شده بهترین راهکار برای رشد بهتر و مرتب کردن باغ و زیبایی باغ است. البتهنحوه هرس کردن درختان و همچنین زمان انجام اینکار همه و همه نیاز به تخصص باغبانسیار دارد.

· کوددهی باغ

کود دادن به چمن وباغ موجب می شود مواد مغذی مورد نیاز درختان و گل ها در دسترس آنها قرار بگیرد. بهاین ترتیب کود دادن درختان بهترین روش برای تقویت گیاهان و جلوگیری از خشکی آنهااست. البته نحوه استفاده و نوع کود مورد نیاز تنها بر اساس تشخیص باغبان و همچنینوضعیت خاک تعیین می شود.

· تعویض خاک وتعویض گلدان

قسمت اعظمی از سلامت گلهادر گرو نوع خاک گلدان ها است. از این رو تعویض خاک گلدان و استفاده از خاک مناسبیکی از مواردی است که برای نگهداری از گیاه آپارتمانی باید انجام شود.

· خدمات نگهداریباغچه حیاط و روف گاردن

ویزیت گل و گیاه درمنزل ونگهداری از گیاهان آپارتمانی و فضای سبز جزو خدمات تخصصی هوم سرویز است. تنوع گونههای گیاهان در طراحی و ساخت روف گاردن زیاد است. به این ترتیب نگهداری از گل وگیاه در این فضاها تنها توسط افرادی انجام می شود که دارای مهارت کافی باشند.

· شخم زدن خاکباغچه

از جمله کارهایی کهممکن است در هنگام ویزیت گل و گیاه نیاز باشد شخم زدن باغچه است. در این پروسه خاکباغچه برای تنفس بهتر گیاهان زیر و رو می شود. در این پروسه اگر کوددهی، سنگ روبیو کندن علف های هرز نیز لازم باشد، انجام می شود.

· دفع زباله هایسبز

تمیز کردن برگ هایریخته روی زمین و نظم و ترتیب دادن به پیچک و پرچین ها و از بین بردن زباله هایسبز از مواردی است که در خدمات باغبانی سیار ارائه می شود.

خدمات گلکاری در منزل را از هوم سرویز دریافت کنید

امور باغبانیو کشاورزی مانند هر حرفه دیگری به تخصص و تبحر نیاز دارد. همانطور کهانسان هر از چندگاهی نیاز به پزشک و بررسی کلی دارد. گیاهان نیز به عنوان موجوداتزنده نیاز به متخصصین خود که باغبان حرفه ای می باشند، دارند. در صورتی که گل وبرگ گیاهان آپارتمانی خود طراوت و شادابی قبلی خود را ندارند. حتما با افراد متخصصدر ارتباط با خدمات باغبانی در منزل مشورت کنید.

در واقع امروزه برایخیلی از موارد مربوط به گلخانه و مراقبت از گل و گیاه نیاز به کمک گیریاز افراد متخصص است. خدمات گلکاری در منزل می تواند از خدمات باغبانیجزئی شروع شود و تا کشاورزی در سطح وسیع ادامه داشته باشد. در صورتی که نیازبه ایجاد گلکاری حیاط و یا حتی قلمه زدن نهال و چمن زنی درمنزلتان دارید . می توانید به راحتی از خدمات باغبانی در منزل و باغبان سیارهوم سرویز مشورت بگیرید.

گیاهان آپارتمانی مناسب را به کمک باغبان سیار هوم سرویز خریداری کنید

خرید و کاشت گلهای آپارتمانی و زینتی باید بر اساس جو زندگی شما انتخاب شود. برای اینکهبتوانید بهترین انتخاب ها را داشته باشید از مشاوره گل و گیاه آنلاین هوم سرویز بهرایگان مشاوره بگیرید. به شرایط آب و هوایی محل زندگی خود دقت کنیم. گیاهانی کهسازگاری با محیط فعلی شما دارند، را انتخاب کنید. بعضی از گیاهان به محیط سردسیر وبعضی گیاهان باید در محیط گرم یا معتدل زندگی کنند. گیاهانی را انتخاب کنید که درخانه دوستان و آشنایان نزدیک به خود زیبا و با طراوت مانده اند. میزان نورگیریخانه خود را در نظر بگیرید. گل و گیاهانی که با میزان نور خانه شما سازگاری دارندرا انتخاب کنید. سعی کنید در صورتی که منزلتان نورگیری خوبی ندارد، گل و گیاهانیمنطبق با این شرایط انتخاب کنید. قبل از خرید از فروشگاه گل و گیاه موارد فوق رابررسی کنید.

مهم ترین عامل بعدیمیزان وقت و حوصله خود را در انجام کارهای باغبانی در نظر بگیرید. اگر بیشترزمانها خود در مسافرت یا خارج منزل هستید. گیاهانی انتخاب کنید که به نگهداری ومراقبت و آبیاری کمتری نیاز دارند. و یا نگهداری از گل و گیاهان خود رابه باغبان سیار هوم سرویز بسپارید. تا همیشه باغچه ای زیبا و گلهایآپارتمانی با برگ های شاداب داشته باشید.

خدمات باغبانی در منزل هوم سرویز شامل چه مواردی است

 • تعویضگلدان و خاک وکود دهی انواع گلدان
 • هرس گیاهان
 • قلمه زدن
 • سم پاشیگلدان
 • آسیبشناسی و رفع آسیب گلدان
 • کوددهی وتعویض خاک باغچه
 • هرس درختان ، هرسباغچه
 • سم پاشیباغچه.آسیب شناسی ورفع آسیب باغچه و باغ

هزینه خدمات باغبانی سیار به چه مواردی وابسته است؟

هزینه خدماتباغبانی در منزل به موارد زیادی بستگی دارد در واقع اصلا نرخ ثابتی برای قیمتباغبانی در منزل وجود ندارد. موارد زیادی بر هزینه خدماتباغبانی منزل تاثیر گزارند. قیمت باغبانی در ابتدا به نوع درخواست شما بستگیدارد. در واقع توقع شما و مساحت مورد نظر شما تعیین کننده حد معمول هزینهگلکاری ساختمان است.

از خصوصیات بارز هومسرویز قابلیت انعطاف خدمات بر اساس بودجه مد نظر شما است. به طور مثال خرید گلدانو خاک و کود برای اساس سلیقه و میزان هزینه در نظر گرفته شما، انجام می شود. بدینترتیب با خیال راحت از هوم سرویز مشاوره بگیرید و سپس بر اساس هزینه مد نظرتاناقدام به انجام امور باغبانی در منزل نمایید.

در مواقعی که بنا بهتشخیص باغبان خاک باغچه باید تعویض شود. هزینه خاک و کود به دستمزد باغبانسیار اضافه خواهد شد.

مورد دیگر انتخاب گیاهاناست که در قیمت خدمات باغبانی در منزل تاثیر دارد. برای این کار بهتر است بودجه ‌ایکه در نظر دارید را اعلام کنید تا متخصصان خدمات باغبانی بهترین گل و گیاهان رامتناسب را با توجه به بودجه مد نظرتان تعیین کنید.

کار باغبانی سیار فقط و فقط با هوم سرویز

با ثبت سفارشرایگان در شرکت باغبانی می توانید از مشاوره رایگان همیاران هوم سرویزبرخوردار شوید. در واقع هوم سرویز شرکت جامع در تمامی امور مربوط به منزل می باشد،که با خیال راحت افرادی مطمئن و کارآزموده را می توانید از آنها درخواست نمایید.ثبت سفارش از طریق سایت و اپلیکیشن هوم سرویز قابل انجام می باشد. پس از ایجاددرخواست همیاران با شما تماس می گیرند و مشاوره لازم را در جهت خدمات باغبانی منزلو غیره را در اختیارتان قرار می دهند. در ساعت و روز تعیین شده برای ارائه قیمتنهایی در کنار شما خواهند بود.

همیار شماییم تاپایان سرویس...​

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس خدمات باغبانی و همچنین ارایه خدمات باغبانی سیار و کاشت درخت، کاشت گل، کود دهی و پرورش گیاهان نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات گل و گیاه ارائه می دهد که شامل اجرای سیستم آبیاری تحت فشار, سمپاشی درختان میوه در زمستان، پاییز و یا در اوایل بهار می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های خانگی و ساختمانی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس خدمات باغبانی

باغبانی سیار و کاشت درخت، کاشت گل، کود دهی و پرورش گیاهان

خدمات باغبانی در منزل و هرس گل و گیاه، تعویض گلدان

بیل‌زنی باغچه، تقویت و تعویض خاک باغچه و گلدان ها

خدمات کوددهی و هرس و سمپاشی برای انواع درخت گردو، سیب، انگور، انواع درخت مرکبات و سایر درخت های تزئینی

نگهداری گیاهان آپارتمانی

چمن کاری فضای سبز و گل کاری و ...

نظرات کاربران

profile picture
محمد رحیمی

از انتخاب هوم سرویز راضی هستم و کارشون خوب بود

profile picture
الناز آجیلیان

اقای یمینی متخصص خوب و کاربلد و ماهر در زمینه کاریشون بودند و پیشنهادشون میکنم حتما

profile picture
شهرزاد رضوانیان

کارشونو خوب انجام دادند و مسئولیت پذیر بودند

profile picture
نجمه تیموری

اقای ادینه وند سر تایم اومدن و خیلی منصف هستند و خیلییی کارشونو بلدن و متخصص هستند پیشنهادشون میکنم

شرایط خدمات باغبانی سیار در منزل

خدمات مشاوره تلفنی گل و گیاه به صورت رایگان می باشد.

بر اساس بودجه مدنظر شما و بازدید صورت گرفته از محل شرکت یا منزل و بررسی شرایط نور و رطوبت، مشاوره ی طراحی و خرید گلدان، گل و گیاه انجام می شود.

جهت سمپاشی در ارتفاع، فراهم کردن نردبان مناسب بر عهده مشتری می باشد.

برآورد قیمت های ارایه شده(کف و سقف قیمت ها) بر اساس سایز گلدان و باغچه اعلام گردیده است.

حداقل مبلغ انجام این سرویس 80 هزارتومان می باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

محوطه سازی و طراحی باغچه
محوطه سازی و طراحی باغچه
قیمت از 501,180 الی 78,500,000 تومان
سیستم آبیاری قطره ای
سیستم آبیاری قطره ای
قیمت از 3,800,000 الی 11,000,000 تومان
توری پنجره
توری پنجره
قیمت از 600,000 الی 3,000,000 تومان
سمپاشی درختان و فضای سبز
سمپاشی درختان و فضای سبز
قیمت از 450,000 الی 450,000 تومان