آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای

از 1221 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت آبیاری قطره ای در پاییز 1402 چقدر است؟

قیمت اجرای سیستم آبیاری قطره ای باغچه یا فضای سبز

توافقی

قیمت طراحی و اجرای سیستم آبیاری باغ و فضای سبز

توافقی

متوسط قیمت600,000 تومانکمینه قیمت600,000 تومانبیشینه قیمت6,900,000 تومان

آنچه درباره آبیاری قطره ای خواهید خواند

 • آبیاری قطره ای چیست؟
 • مزایای آبیاری قطره ای چیست؟
 • معایب آبیاري قطره اي
 • تجهیزات آبیاری قطره ای
 • انواع آبیاری قطره ای
 • راه اندازی سیستم آبیاری قطره ای خانگی باغچه و فضای سبز
 • آبیاری قطره‌ ای درختان آیا کارایی دارد؟
 • آبیاری قطره‌ای هوشمند
 • اصول آبیاری قطره ای فضای سبز
 • ساخت آبیاری قطره ای خانگی و نصب تجهیزات آبیاری قطره ای چگونه است؟
 • قیمت آبیاری قطره ای هوشمند به چه مواردی وابسته است؟
 • جدیدترین سیستم آبیاری قطره ای کدام است؟
 • طراحی و اجرای انواع سیستم آبیاری درختان میوه و فضای سبز را بهمتخصصین هوم سرویز بسپارید

آبیاری قطره ای چیست؟

سیستم آبیاری قطره ای روشی تقریبا نوین برای آبیاری در سطح وسیعمی باشد که آب با فشار کم و به واسطه تجهیرات آبیاری قطره ای به صورت قطرهچکانی به ریشه گیاهان می رسد. انواع آبیاري قطره اي دارای مزایای بسیارزیادی نسبت به ابیاری سنتی می باشد. همچنین آبیاری قطره ای خانگی موجب صرفهجویی در میزان آب مصرفی و همچنین باروری بهتری گیاهان می شود. جدیدترین سیستمآبیاری قطره ای موجب می شود که سطح خاک کمتر خیس شود و به این ترتیب آب کمتریتبخیر شده و از بین برود. در این روش از روش های دیگر مانند آبیاری بارانی و سطحیکارآمدتر است.

سیستم آبیاری قطره ایدرختان میوه از لوله ها، پمپ آبیاری قطره ای، تایمر آبیاری قطره ای و قطره چکانتشکیل شده است. سیستم آبیاری باغچه و فضای سبز باید به‌گونه‌ای طراحیشود که باتوجه‌به آب‌وهوا و شرایط گیاهان، مواد مغذی موردنیاز برای گیاهان دراندازه مطلوب و مؤثر در اختیارشان قرار گیرد. در ادامه به انواع روش های آبیاریقطره ای باغ و قیمت آبیاری قطره ای می پردازیم.

مزایای آبیاری قطره ای چیست؟

 • اجرایآبیاري قطره اي هوشمند، موجب می شود که دیگر نیازی به نیروی کار نباشد.
 • در این سیستمآبیاری هوشمند باغچه تمامی مراحل آبیاری به صورت اتوماتیک انجام شده و میتوانید به سیستم آبیاری قطره ای خودکار اعتماد کنید.
 • موجب صرفهجویی در مصرف آب در شرایط کم آبی کنونی است. با کاهش مصرف آب و نهایت استفاده ازمنابع آبی در دسترس، میزان بهای آب نیز کاهش پیدا می‌کند.
 • استفادهاز سیستم آبیاری هوشمند قطره‌ای موجب می‌شود آب دقیقا در منطقه ای کهنیاز به آن می باشد مصرف شود و هدر رفت آب را به صفر می‌رساند.
 • در اینروش مصرف کود و مواد مغذی کاهش پیدا می کند. زیرا دقیقا کود به ریشه گیاهان می رسدو هدر نمی روند.
 • طراحیسیستم آبیاری و اجرای لوله ها و قطره چکان ها اگر به درستی انجام شود، آبیاریبازدهی بسیار بالایی خواهد داشت.
 • تجهیزاتآبیاری قطره ای در هر نوع زمین حتی شیب دار قابل اجرا می باشد.
 • موجب کاهشفرسایش خاک می شود.
 • از رشدعلف های هرز در فضاهای غیر ضروری جلوگیری می کند.
 • میزانمصرف اب توسط نازل ها قابل کنترل است و بر اساس نوع آب و هوای منطقه می توان مصرفآب را تنظیم نمود.
 • اجرایآبیاری هوشمند بارانی موجب صرفه‌جویی در مصرف آب و جلوگیری از هدر رفت آب می‌شود.
 • این روشاز فرسایش خاک جلوگیری می‌کند.
 • روشیکاملاً کارآمد برای مناطقی می‌باشد که تراکم محصولات در آن بسیار بالا است وگیاهان در فاصله کمی از هم کاشته شده‌اند.
 • آبیاريقطره اي از حمله آفات به گیاهان جلوگیری می‌کند.
 • آبیاریبارانی موجب توزیع یکنواخت آب در تمام منطقه مدنظر می‌شود

معایب آبیاري قطره اي

در کنار مزایایفراوان راه اندازی ابیاری قطره ای این روش قطعا دارای معایبی است. اما نمیتوان منکر شد که معایب این روش در مقابل مزایای بی شمار این روش قطعا به چشم نمیآید.

هزینه آبیاری قطره ای نسبت به روش های دیگر آبیاری بیشتر است.

سیستم فیلتراسیونباید در این سیستم آبیاری قرار داده شود تا طی مرور زمان لوله ها و قطره چکان هادچار گرفتکی نشوند.

در هنگام راه اندازیسیستم آبیاری زیر سطحی، چون امکان مشاهده انجام آبیاری وجود ندارد. ممکن است اینسیستم در زمان هایی قطع شود و کارایی لازم را نداشته باشد و موجب از بین رفتن وآسیب به گیاهان شود.

تجهیزات آبیاری قطره ای

لوازم آبیاری قطره اي که در این سیستم به کار می روند مجموعه ایبه هم پیوسته هستند که در راه اندازی انواع آبیاري قطره اي بیشتر آنها بایدخریداری و نصب شوند. که در ادامه به معرفی تجهیزات آبیاري قطره اي می پردازیم.

 • پمپآبیاري قطره اي
 • تایمرابیاری قطره ای
 • نصبفیلتراسیون شنی، دیسکی و توری
 • تانک کود
 • لوله هایآبرسانی
 • لوله هایفرعی و جانبی
 • قطره چکان
 • سیستم بکواش
 • شیر کنترلفشار

انواع آبیاری قطره ای

روش های مختلفی برایلوله کشی قطره ای پیشنهاد و اجرا می شود. این روش ها بر اساس شرایط منطقه، نوعخاک، شرایط آب و هوایی و ... تعیین می شود که در ادامه به معرفی مرسوم ترین روشآبیاری قطره ای می پردازیم.

· آرایش لوله هایآبیاری به صورت دو ردیفه

در این روش دو خطوطلوله 16 میلییمتری استفاده می شود که قطره چکان ها روی آنها تعبیه می شود. اغلببرای آبیاری قطره ای درختان میوه که به مقدار آب بیشتری نیاز است از اینروش بهره می گیرند.

· آرایش لولهآبیاری یک طرفه

برای کشت گل و گیاهانیکساله که به صورت ردیفی کاشته می شوند از این نوع آرایش لوله استفاده می شود.قطره چکان ها در فاصله نزدیک از هم دیگر قرار می گیرند.

· آرایش لوپ یاحلقه‌ای

برای آبیاری و نگهداری از گلو گیاهان که به تازگی کاشته شده اند، این نوع لولهگذاری پیشنهاد می شود. در این روش نیز از لوله های 16 میلیمتری استفاده می شود.

· آبیاری قطره‌ایسفالی

این روش شباهت زیادیبه دو روش اول دارد. در هنگام راه اندازی آبیاري قطره اي لوله ها در روی خاک یا درزیر خاک قرار می گیرند. از سفال یا کوزه به جای قطره چکان استفاده می شود. تنهاایراد این نوع آبیاري قطره اي امکان فرسوده شدن زودهنگام سفال ها می باشد.

· آبیاری قطره اینواری

در این روش ازنورهایی به نام ریپ استفاده می شود و به واسطه قطره چکان های روی آن، آب لازم بهریشه گیاه می رسد. از مزیت های این روش، انعظاف پذیری بالای نوار ریپ است که برایکشت انواع گیاه مناسب است.

· آبیاری قطره ایزیرسطحی

لوله آبیاری قطره ایدر زیر خاک قرار می گیرد عمق قرار گیری این لوله ها در حدود 40 سانت است و آب مستقیمابه ریشه گیاهان می رسد. این نوع ابیاري قطره اي مناسب برای فضاهایی است که محدودیتشدید منابع آبی دارند.

راه اندازی سیستم آبیاری قطره ای خانگی باغچه و فضای سبز

تمام روش های آبیاری،افزایش تولیدات محصولات کشاورزی و حفظ طراوت و تازگی گیاهان می‌باشد. درانتخاب نوع آبیاری قطره ای درخت همیشه باید به‌خاطر داشته باشید که هم رطوبت کمخاک برای گیاه مضر است و هم میزان رطوبت بیش از اندازه خاک. ازاین‌رو روش‌های سیستم آبیاریقطره ای گلخانه یا باغ کم‌کم جای روش‌های سنتی را گرفته است.

به طور کلی روشآبیاری سنتی و مدرن به دودسته آبیاری سطحی و سیستم آبیاری تحت‌فشار تقسیم‌بندیمی‌شوند. در روش آبیاری قطره ای سطحی، کشاورزان باید ایجاد اختلاف ارتفاع سطح و بااستفاده از نیروی جاذبه موجب پخش شدن آب در سطح زمین می‌شوند. اما در آبیاریقطره ای تحت‌فشار با استفاده از لوله‌کشی آب و استفاده از تجهیزاتآبیاری قطره‌ای مانند پمپ و پاشنده‌ها عملیات آبیاری فضای سبز و حتی مزارعانجام می‌شود. در این روش آبیاری قطرهای باغچه حجم های متفاوتی از آب بر اساس اندازه و تراکم پوشش گیاهی، در زیرخاک و یا در پای گیاه ریخته می شود. به طور مثال آبیاری قطره ای خانگی در طراحی روف گاردن از قبل پیش بینی می شود.

آبیاری قطره‌ ای درختان آیا کارایی دارد؟

بر اساس نظر متخصصیندر زمینه کشاورزی و گیاه شناسی بهترین و بهینه ترین روش، آبیاری قطره ای درختاناست. هزینه آبیاری قطره ای نسبت به کارایی و بازدهی بالایی آن بسیار مناسباست. روش های سنتی با توجه به شرایط خشکسالی کنونی چندان روش منطقی به نظر نمی رسند.انواع روش آبیاری قطره ای باغ و درختان بر اساس نوع گل و گیاهان و نوعکاشته شدن گیاهان به کار برده می شوند.

آبیاری قطره‌ای هوشمند

آبیاری قطره‌ای ازهدررفتن آب تا ۹۰ درصد جلوگیری می‌کند. ازاین‌رو به‌کاربردن آبیاری قطره‌ایباغچه روش بسیار کارآمدی در کشور خشکی مانند ایران می‌باشد.در اجرای آبیاری قطره ای اتوماتیک، آب از طریق قطره‌چکان‌ها به‌صورتقطره‌ای و آرام، پخش می‌شود.

سیستم آبیاری قطره ایخانگی تنها محدوده اطراف گیاه را آبیاری می‌کند. در این نوع آبیاری تحت‌فشار، نیازنیست تمام مساحت باغچه آبیاری شود. به همین ترتیب مصرف آب در این روش موضعی بسیارکاهش پیدا می‌کند. اگر به دنبال راندمان بالاهستید، بهترین روش آبیاری قطره ای خانگی، طراحی سیستم آبیاریخودکار به‌صورت قطره‌ای است.

اصول آبیاری قطره ای فضای سبز

آبیاری فضایسبز در فصول مختلف سال و بر اساس نوع گل‌ و گیاهان متفاوت است. بهترینزمان آبیاری در فصل های گرم سال قبل از غروب و قبل از طلوع خورشید است. زیرامیزان حرارت در آن ساعات متعادل بوده و آب تبخیر نمی شود و گیاهان میزان آب موردنیاز خود را از دست نمی دهند. در زمان آبیاری باید ریشه گیاهان آبیاری شود نهبرگ گیاهان. سیستم آبیاري قطره اي باغچه با سیستمآبیاری گلخانه متفاوت است. باید آبیاری گیاهان به گونه ای باشد که آب بهآرامی در خاک نفوذ کند تا رطوبت در کنار ریشه باقی بماند.

ساخت آبیاری قطره ای خانگی و نصب تجهیزات آبیاری قطره ای چگونه است؟

طراحی سیستم آبیاریقطره ای یکیاز موارد پر درخواست برای افرادی است که در محیط حیاط منزل یا فضای سبزمحل کار خود به کاشت و پرورش گیاهان اهمیت می‌دهند. ساخت آبیاری هوشمند روشبسیار مؤثری برای استفاده در فضاهایی مانند روف‌گاردن نیز می‌باشد.

آبیاری قطره ایقابلیت زمان‌بندی دقیق را دارد. در واقع این قابلیت به معنای این است که بر اساسنوع گیاه شما و بر اساس شرایط آب‌وهوایی تایمر آبیاری تحت‌فشار فعال می‌شود. آبیاریقطره ای باغچه در هر مکانی که مدنظر شما باشد قابل‌اجرا می‌باشد و هیچمحدودیتی ندارد.

قیمت آبیاری قطره ای هوشمند به چه مواردی وابسته است؟

قیمت آبیاری قطره ایبه عوامل مختلفی بستگی دارد. نمی توان قیمت ثابتی را به عنوان هزینه آبیاری قطرهای اعلام کرد. در ادامه به عوامل موثر بر هزینه آبیاری قطره ای می پردازیم.

· قیمت آبیاریقطره ای بر اساس مساحت مورد نیاز تغییر می کند

اولین مورد تاثیرگزار بر قیمت آبیاری قطره ای هوشمند، مساحت موردنظر برای آبیاری است.هزینه راه اندازی سیستم آبیاری قطره ای بر اساس متر مربع اعلام می شود. زیرا هرچهمساحت بیشتر باشد به لوله‌کشی و تجهیزات بیشتری نیاز است.

· لوازم آبیاريقطره اي

مورد بعدی تجهیزات آبیاری قطره ای است.در واقع اگر یک سیستم تمام‌وکمال از انواع سنسورهای تعیین کننده میزان رطوبت خاکیا سنسور تشخیص باران بخواهید قطعا قیمت آبیاری قطره ای باغچه وفضای سبز بالاتر می رود. قیمت آبیاری قطره ای باغچه بر اساس نوع سیستمبارانی، قطره ای و زیرزمینی و غیره متفاوت است.

· نوع پوشش گیاهی

طراحی سیستم آبیاریبر اساس نوع گیاه و تراکم گیاهان تغییر می کند. از این رو راه اندازی سیستمی بهینهکه در نهایت کارایی هزینه آبیاری قطره ای مناسبی نیز داشته باشد. تنها توسط افرادیمتخصص در این زمینه قابل انجام است.

جدیدترین سیستم آبیاری قطره ای کدام است؟

تفاوتی ندارد یککشاورز باشید که برای باغ خود به دنبال اتوماسیون آبیاری هوشمند باشید.یا یک شهروند که جهت زیباسازی مکان شغلی یا زندگی خود عاشق پرورش گیاهانگلدانی است. در هر دو این موارد رسیدگی حرف اول و آخر را می‌زند. مهم‌تریناقدام در جهت رسیدگی، تأمین آب موردنیاز گیاهان است.

آبیاری هوشمند هوم سرویز شامل طراحی، تعمیر ونگهداری انواع سیستم‌های آبیاری بارانی، آبیاری قطره‌ای، مه پاش و غیره در اماکنمختلف می باشد. در سیستم آبیاری اتوماتیک باغچه هومسرویز فرایندهایی مانند کوددهی، سمپاشی و آبیاری کاملاً اتوماتیک انجام می‌شود.

طراحی و اجرای انواع سیستم آبیاری درختان میوه و فضای سبز را بهمتخصصین هوم سرویز بسپارید

برای درخواست و اطلاعاز قیمت دقیق اجرای سیستم آبیاری هوشمند منازل و سایر فضاهای سبزکافیست به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید. با پاسخ به چندسوال و درج آدرس و شماره تماس همیاران ما در کمترین زمان ممکن جهت بازدید و ارائهمشاوره لازم با شما تماس خواهند گرفت.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس آبیاری قطره ای و همچنین ارایه خدمات اجرای سیستم آبیاری تحت فشار نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات گل و گیاه ارائه می دهد که شامل باغبانی سیار و کاشت درخت، کاشت گل، کود دهی و پرورش گیاهان, سمپاشی درختان میوه در زمستان، پاییز و یا در اوایل بهار می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های خانگی و ساختمانی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس آبیاری قطره ای

اجرای سیستم آبیاری تحت فشار

آبیاری قطره‌ای هوشمند

اجرای سیستم آبیاری بارانی

اجرای آبیاری زیر زمینی

اجرای آبیاری هوشمند خانگی در باغچه، فضای سبز و گلخانه ها

سیستم آبیاری اتوماتیک خانگی و ...

نظرات کاربران

profile picture
کبرا محمدی

هم سریع اومدن هم آقای خوش برخورد و خوش اخلاقی بودند و از نظر کاری هم کارشون بسیارعالی بود

profile picture
آقای اکبری

از دستگاه به روز و دقیقی استفاده کردند و راهنمایی و مشاوره ایی که برای عیب خودرو اعلام کردند درست بود و ازشون کمال تشکر رو دارم

profile picture
مریم قدیری

خانم بسیار محترم و جوانی بودند که نگاه اول فکر کردم هجده ساله هستند و میخواستم رد کتنم ولی باایشون صحبت کردم متوجه شدم بالای بیست سال هستند ولی بااین حال بسیار کاربلد و حرفه ای بودند و بسیار از ایشون راضیم و بنظرم تمام همکاران شما گلچین شده اند

profile picture
مریم قدیری

بسیار آقای نازنین و باشخصیت و فرشته ای بودند خیلی از شرکت های مختلف سرویس گرفته بودم ولی واقعا همکاران شما از نظر کاری و رفتاری فوق العاده بودند و فکر نمیکردم انقدر خدمات خوبی ارائه بشود . بنظرم نیروها گلچین شدند

شرایط راه اندازی آبیاری قطره ای خانگی، فضای سبز و گلخانه

همیار می بایست قبل از شروع پروژه نیازمندی ها مشتری و شرایط و محدودیت ها ایشان را بررسی نموده و پس از آن سیستم مورد نظر مشتری طراحی و پس از تایید و توافق مشتری نسبت به راه اندازی سیستم آبیاری باغچه و فضای سبز اقدام نماید.

سرویس آبیاری قطره ای شامل طراحی، تعمیر و نگهداری و همچنین بازدید و کارشناسی انواع سیستم های آبیاری بارانی، آبیاری قطره ای، مهپاش و ... در اماکن مختلف آبیاری باغچه خانگی، آبیاری محوطه فضای سبز سازمان ها، سیستم آبیاری محوطه فضای سبز ویلاها و مهپاش خانگی و مهپاش رستوران ها و ... می شود.

چنانچه باغچه یا فضای سبز مورد نظر جهت راه اندازی سیستم آبیاری نیاز به اخذ تاییدیه از مدیریت ساختمان یا ارگان خاصی داشته باشد، مشتری می بایست تاییدیه های لازم را اخذ نماید.

همیار ابتدا می بایست از پروژه بازدید نموده و نمونه کار سیستم آبیاری اجرا شده را به مشتری ارایه دهد و پیشنهادات خود را به مشتری اعلام نماید. سپس همیار و مشتری برآورد هزینه و مدت زمان انجام کار را به همراه مشخص نمودن مسئولیت تامین کالا(مشتری یا همیار) و ذکر نوع لوازم و درجه مرغوبیت اجناس و طی قراردادی مکتوب نمایند.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

spraying-trees
سمپاشی درختان و فضای سبز
قیمت از 900,000 الی 1,300,000 تومان
fountain
طراحی و ساخت آبنما
قیمت از 150,000 الی 4,000,000 تومان
garden-design
محوطه سازی و طراحی باغچه
قیمت از 150,000 الی 4,000,000 تومان
roof-garden
طراحی و اجرای روف گاردن
قیمت از 150,000 الی 4,000,000 تومان