user
لوله کشی ساختمان

لوله کشی ساختمان

از 1164 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت لوله کشی ساختمان در تابستان 1401 چقدر است؟

قیمت لوله کشی آب کمتر از 10 متر

220,000 الی 300,000 تومان

قیمت لوله کشی آب و شوفاژ لوله 5 لایه(متر طول)

18,000 الی 28,000 تومان

قیمت لوله کشی آب لوله سبز(متر طول)

17,000 الی 25,000 تومان

قیمت لوله کشی آب با لوله سایز 1/2(متر طول)

17,000 الی 25,000 تومان

قیمت لوله کشی آب با لوله سایز 25(متر طول)

20,000 الی 29,000 تومان

قیمت لوله کشی آب با سایز یک اینچ(موتورخانه ای)

20,000 الی 28,000 تومان

قیمت تخریب محیط مورد نظر جهت لوله کشی

توافقی

درصد سرویس های انجام شده
قیمت تمام شده
نمودار درصد سرویس های انجام شده با قیمت های متفاوت در 3 ماه گذشته

لوله کشی ساختمان روکار و توکار

سیستم تاسیسات آبیساختمان شامل لوله کشی آب آشپزخانه، لوله کشی آب توالت فرنگی، لولهکشی آب حمام، لوله کشی آب سرویس بهداشتی می باشد. تمام این موارد تامینکننده کیفیت و سلامت اعضای یک خانواده هستند. هرگونه ایراد در این قسمت و تاسیساتساختمان باید به سرعت رفع شود. زیرا ترکیدگی لوله و نشتی لوله می توانند خساراتبالایی به استحکام ساختمان وارد کنند. در ادامه به معرفی انواع لوله کشی آبساختمان و قیمت لوله کشی ساختمان می پردازیم.

لوله کشی سنتیآب

در قدیم برای اجرایلوله کشی از روش سنتی استفاده می کردند. به گونه ای که در بیشتر خانه هایقدیمی مانند تاسیسات و لوله کشی آب آشپزخانه و سرویس بهداشتی ازلوله های فلزی استفاده شده است. اما با گذشت زمان و به دلایل مختلفی نظیر بالابودن اجرت لوله کشی منازل، سخت بودن و زمان بر بودن، امکان خوردگی وزنگ زدگی لوله ها در دراز مدت و البته سنگین بودن لوله های فلزی این سبک و استفادهاز این نوع لوله تقریبا منسوخ شد.

انشعابی

در لوله کشیانشعابی لوله آب در تمام ساختمان به وسیله رایزر اصلی منشعب می شود. در سیستمانشعابی تفاوتی در لوله کشی آب سرد یا گرم ساختمان وجود ندارد. در این روشلوله آب اصلی بعد از ورود به ساختمان بعد از نصب کنتور مستقیما در داخلساختمان انشعاب پیدا می کند و مورد استفاده قرار می گیرد.

در روش انشعابی برایهر قسمتی که به نصب شیر آب نیاز است یکی انشعاب از لوله اصلی گرفته میشود و در پایان تمام انشعابات به یکدیگر مرتبط خواهند بود. در این روش از لوله هایپلیمری استفاده می شود. همچنین برای لوله کشی آب گرم ساختمان یک انشعاببه وسیله حرراتی وارد می شود. انشعابی به دو صورت لوله کشی اب روکار و لولهکشی آب توکار انجام می شود.

کلکتوری

لوله کشی کلکتوری یکیاز بهترین روش ها است. در این روش از لوله پنج لایه استفاده می شود. از مزایای روش کلکتوری می توان به کاهش رسوبگرفتگی لوله ها و کاهش چشم گیر ترکیدگی لوله اشاره کرد. همچنین کیفیت و طول عمربالا نیز از مزایای روش کلکتوری هستند. در واقع روش کلکتوری از نام وسیله لوله ایشکل و میله مانند گرفته شده است. در قسمت زیرین آنها چند خروجی قرار دارد. اینخروجی ها آب را در مسیرهای مختلفی هدایت می کنند.

با استفاده از کلکتورمی توان آب را در مسیرهای مختلف به صورت کاملا یکسان تقسیم کرد. در اولین قدم بایدمکان مناسبی را به نصب جعبه کلکتوری اختصاص دهید. این مکان می تواند سرویسبهداشتی، آشپزخانه و یا تراس باشد.

بهترین روش لوله کشی ساختمان چیست؟

بهترین روش بر اساسفاکتورهای مختلفی تعیین می شود. مواردی مانند سرعت اجرای کار، هزینه لوله کشیساختمان، اهمیت کیفیت کار و شرایط حفظ و نگهداری از لوله در ساختمان همه و همهدر تعیین بهترین روش تاثیر گذارند. البته شرایط ساختمان اینکه در حال ساخت باشد یادر تحت سکونت نیز بر تعیین کردن روش تاثیرگذار است.

انواع لوله کشی آب سرد و گرم چه هستند؟

لوله کشی آب سرد وگرم ساختمان به دو روش کلی انجام می شود، روش اول روکار است. که در این روش لولهها به صورت روکار کشیده می شوند و در ظاهر ساختمان مشخص هستند و روش دوم به روش لولهکشی توکار است که در این روش تمامی لوله ها از داخل دیوار یا از کف ساختمان کشیدهمی شوند و با استفاده از بتن و… روی آنها پر می شوند و مشخص نخواهند بود.

تعویض و تعمیر لوله های آب با کمک لوله کش ماهر

لوله های آب هم مانندسایر تجهیزات ساختمانی بعد از مدتی به دلایل مختلف دچار ایراد می شوند و نیاز بهتعمیر و یا تعویض لوله آب ساختمان است. حال در این صورت بر اساس نقشه کشی لولهکشی آب ساختمان تعیین می شود که چه میزان هزینه و وقت باید صرف تعمیر و یاتعویض لوله آب ساختمان شود. لولهکشی روکار در کم هزینه ترین روش برای تعمیر و تعویضلوله آب آشپزخانه یا سرویس بهداشتی است.

مواردی که باید در طراحی و اجرای سیستم لوله کشی ساختمان باید رعایتشود.

  • اجرا ونصب لوله آب سرد و گرم باید به شیوه موازی و عمود انجام شود و بین لوله ها فاصلهکافی برای عایق کاری وجود داشته باشد. مسیر نصب لوله باید بدون پیچ و خم بوده وقابلیت سهولت دسترسی برای مواقع اضطراری و تعمیرات در نظر گرفته شود.
  • همه لولههای افقی ساختمان باید دارای شیب یکنواخت باشد. در نظر داشته باشید که در ساختمانهای دارای موتورخانه، شیب لوله ها در کانال کف به سمت موتورخانه تنظیم شود.
  • حتما درمسیر ورودی لوله ها به داخل ساختمان و مجتمع های مسکونی، شیر فلکه تخلیه آب کارگذاشته شود. این موردی است که نباید نادیده گرفت.
  • برای نصبلوله هایی که از کف و یا داخل دیوار عبور داده شده اند اقدامات احتیاطی صورت گیرد.این لوله ها می بایست در برابر فشار و شکستگی مقاومت لازم را داشته باشند.
  • در ارتباطبا لوله هایی که بر روی دیوارهای بیرونی کار شده اند و یا به طور کلی لوله هایی کهدر خارج از فضای ساختمان قرار دارند، توجه به عایق بندی برای جلوگیری از یخ بستنضروری است. تغییرات دمایی می تواند بر روی لوله های ساختمان تاثیرات منفی داشتهباشد.
  • برایجلوگیری از ورود مواد خارجی به داخل لوله ها می بایست بعد از اتمام کار، سر همه لولهها با درپوش مخصوص پوشانده شود.
  • پس ازاجرای کامل تاسیسات می بایست سیستم آبرسانی به طور کامل آزمایش شود. تا هر گونهنشتی برطرف گردد.
  • استفادهاز لوله با جنس و قطر مناسب برای لوله کشی سرد و گرم و اجرای سیستم گرمایش از کفالزامی است.

انواع لوله مورد استفاده در سیستم لوله کشی آب ساختمان

از انواع لوله هابرای آب رسانی و تاسیسات ساختمان استفاده می شود. اجرای لوله کشی ساختمان منوط بهانتخاب صحیح جنس لوله است. هر لوله با تکنولوژی ساخت متفاوت ساخته شده و خواصمکانیکی مشخصی دارد. بنابراین نمی توان از یک نوع لوله در همه بخش ها استفاده کرد.به طور کلی انواع لوله ها به دو نوع لوله های فلزی و غیر فلزی تقسیم می شود.

· لوله هایگالوانیزه

لوله های گالوانیزهدر دو نوع آهنی و فولادی موجود هستند. لوله های گالوانیزه فولادی در مقایسه بالوله های آهنی، سبک تر بوده و براقیت بیشتری دارند. عمده مصرف لوله گالوانیزه درسیستم لوله کشی فاضلاب است. این لوله ها ارزان قیمت بوده و در مقابل فشار، تحملخوبی دارند. از معایب لوله های گالوانیزه می توان به عدم انعطاف پذیری، میل بهخوردگی لوله و رسوب گیری زیاد اشاره کرد. استفاده از این لوله ها به مراتب کمتر ازانواع دیگر است.

· لوله‌هاییپلیمری (پلاستیکی)

لوله سبز یا لوله‌پلی پروپیلن نسل جدید لوله هستند که از نوعی پلیمر یا همان پلاستیک ساخته شده میشود. این لوله ها سبک، انعطاف پذیر و ارزان قیمت هستند. انواع لوله سبز در برابرخوردگی و رسوب گیری مقاومت بالاتری دارند.به تدریج لوله های پلیمری جایگزین لوله های قدیمی می شوند. البته لوله های سبزتحمل فشار بالا و تغییرات زیاد دمایی را نداشته و تغییر شکل می دهند.

· لوله های پی ویسی

لوله هایی سبک بوده ودارای اتصالات و قطعات ساده برای نصب هستند. لوله های پی وی سی در برابر موادشیمیایی مقاوم بوده و قطر بسیار کمی دارند. با تمام این مزایا PVC خشک و شکننده است و در برابر سرما وتغییرات دمایی مقاومت خوبی ندارد.

· لوله های چندلایه (سوپرپایپ)

لوله های ۵ لایه ازترکیب آلیاژ مختلف و به صورت لایه ای تولید می شوند. ترکیب آلیاژ در لایه ها موجبشده تا مقاومت لوله های سوپرپایپ افزایش یابد. این لوله ها با استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته تولید شده و دارای مزایای زیادی هستند. در حال حاضر مناسب ترین لولهبرای تعمیرات لوله کشی ساختمان، لوله های چند لایه هستند.

قیمت لوله کشی ساختمان متری چند است؟

خدمات لوله کشیساختمان هوم سرویز شامل رفع گرفتگی لوله آب گرم، تعویض لوله های آب، سیستم لولهکشی گرمایش از کف، تعویض و ترمیم انواع اتصالات لوله آب و همه مشکلات ناشی ازتاسیسات ساختمان می باشد. معمولا قیمت لوله کشی ساختمان با توجه به متراژکار تعیین می‌شود و هرچقدر متراژ کار بیشتر باشد، هزینه نهایی نیز متغیر است.همچنین موارد دیگری مانند نوع لوله، توکار یا روکار بودن لوله، محلی که نیاز بهنصب لوله دارد نیز بر قیمت لوله کشی ساختمان تاثیر دارند.

‌‌ ارائه کلیه خدمات لوله کشی شبانه روزی ساختمان با لوله کش ماهر هومسرویز

در صورت نیاز بهخدمات تعویض و تعمیر لوله کشی ساختمان تنها کافیست به صورت رایگان درسامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید. برترین لوله کش ماهر جهت ارائه توضیحات وقیمت با شما تماس گرفته و توضیحات لازم را در اختیارتان قرار خواهند داد.

همیار شماییم تاپایان سرویس..

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس لوله کشی ساختمان و همچنین ارایه خدمات لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات لوله کشی ارائه می دهد که شامل لوله کشی فاضلاب به صورت سنتی و لوله کشی فاضلاب زیر سقفی, لوله کشی پکیج به روش انشعابی و کلکتوری می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های لوله کشی و تاسیسات را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس لوله کشی ساختمان

لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان

تعویض لوله کشی های روکار و توکار آب ساختمان

تعمیرات لوله کشی آب

تمامی خدمات لوله‌کشی ساختمانی با لوله گالوانیزه، پلاستیکی، پی وی سی، فولادی و ...

لوله‌کشی آب آشپزخانه‌، سرویس بهداشتی و توالت

اجرای لوله کشی سنتی، کلکتوری و انشعابی

نظرات کاربران

profile picture
الهام حسنی
4 هفته پیش |زهرا نقی پور

خیلی سریع کار را انجام دادند .درست به موقع امدند و خیلی خوش برخورد بودند

profile picture
نرگس نجومي
2 ماه پیش |سینا اسماعیلی

سریع کار می کردند و خوش برخورد بودند . کارشون عالی بود .

profile picture
کمیل عباسی

اگر از امتیاز 5 هم بالاتر بود برای ایشون میزاشتم عالی بینظیر با صبر و حوصله با اخلاق درکل سرویس و خدمات پشتیبانی سایت و همیار شریف پور درجه ی یک بودن

profile picture
غلامرضا تبریزی

انسان بسیار شریفی بودن همون روز هم اومدن و تعویض انجام شد بسیار سریع و با کمترین قیمت انجام شد

شرایط لوله کشی آب گرم و سرد ساختمان

همیار می بایست ابتدا محل لوله کشی را بررسی نموده و پیشنهاد خود را ارایه نماید و سپس در صورت رضایت مشتری اقدام به انجام سرویس نماید.

تهیه لوازم و قطعات درصورت نیاز پس از مشورت با مشتری انجام می شود و همیار موظف می باشد فاکتور خرید را به مشتری ارایه نماید.

چنانچه محل مورد نظر جهت لوله کشی آب نیاز به تخریب داشته باشد هزینه آن به صورت مجزا و بر اساس توافق صورت گرفته با همیار لحاظ می گردد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

سرویس و تعمیر پکیج
سرویس و تعمیر پکیج
قیمت از 250,000 الی 700,000 تومان
لوله کشی پکیج و شوفاژ
لوله کشی پکیج و شوفاژ
قیمت از 200,000 الی 1,400,000 تومان
لوله بازکنی
لوله بازکنی
قیمت از 250,000 الی 400,000 تومان
دستگاه تصفیه آب
دستگاه تصفیه آب
قیمت از 270,000 الی 650,000 تومان

خدمات لوله کشی ساختمان در این شهرها ارائه می شود:

لوله کشی ساختمانتهران
لوله کشی ساختمانکرج
لوله کشی ساختمانشیراز
لوله کشی ساختمانمشهد