تعمیر دستگاه تصفیه آب

تعمیر دستگاه تصفیه آب

از 1089 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت تعمیر دستگاه تصفیه آب در پاییز 1402 چقدر است؟

قیمت نصب دستگاه تصفیه آب یا جابجایی

220,000 الی 280,000 تومان

قیمت نصب دستگاه تصفیه آب(با مخزن) یا جابجایی

240,000 الی 300,000 تومان

قیمت تعویض هر فیلتر دستگاه تصفیه آب

120,000 الی 145,000 تومان

قیمت سرویس دوره ای دستگاه تصفیه آب(نظافت و جرم گیری پمپ، هواگیری، تعویض فیلتر)

300,000 الی 400,000 تومان

قیمت تعویض پمپ دستگاه تصفیه آب

200,000 الی 280,000 تومان

قیمت حداقل دستمزد و کارشناسی

220,000 تومان

متوسط قیمت300,000 تومانکمینه قیمت250,000 تومانبیشینه قیمت600,000 تومان

آنچه درباره تعمیر دستگاه تصفیه آب خواهید خواند

 • تعمیر دستگاه تصفیه آب خانگی
 • عیب یابی و تعمیرات تصفیه آب خانگی
 • هواگیری دستگاه تصفیه آب خانگی چگونه انجام می شود؟
 • خدماتی که در تعمیر تصفیه آب خانگی هوم سرویز ارائه می شود
 • زمان تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی
 • تعمیرکار دستگاه تصفیه آب خانگی
 • قیمت تعمیر دستگاه تصفیه آب به چه مواردی بستگی دارد؟
 • خدمات نصب و تعمیر دستگاه تصفیه آب در منزل را به متخصصین هوم سرویزبسپارید

تعمیر دستگاه تصفیه آب خانگی

مطمئننا آب ضروریترین ماده ای است که انسان برای بقا به آن نیازمند است. متاسفانه آب با ساختارمولکولی منحصر به فرد خود ممکن است، آلودگی های زیادی را در چرخه ای آماده سازیبرای شرب، در خود حل کند. مقدار زیادی از این آلودگی توسط تصفیه شهری از آب جدا میشود، ولی درصدی از آن نیز به علت ضعف در لوله کشی ها و کم و کاستی هایی که درتصفیه آب شهری وجود دارد، در آب باقی می ماند. با توجه به نقش پر رنگ تصفیه آب درسلامتی اعضای خانواده، در صورت مشاهده کوچکترین ایراد باید در جهت هواگیریدستگاه تصفیه آب، تعویض فیلتر دستگاه تصفیه و یا تعمیرتصفیه آب اقدام کرد. در ادامه به ایرادات و تعمیر دستگاه تصفیه آب وعوامل موثر بر قیمت تعمیر دستگاه تصفیه آب می پردازیم.

عیب یابی و تعمیرات تصفیه آب خانگی

همانطور که پیش ترگفته شد این وسیله از جمله مواردی است که باید سرویس دستگاه تصفیه آب و تعویضفیلتر دستگاه تصفیه آب به صورت ممتد انجام شود و ایرادات هر چند کوچک آن بایدکاملا رفع شود. در ادامه ایرادات شایع دستگاه تصفیه و راهکارهای عیب یابی دستگاهتصفیه آب را برایتان شرح خواهیم داد. تا خودتان بتوانید اقدام به تعمیردستگاه تصفیه آب در منزل بپردازید. یا در هنگام خبر کردن تعمیرکارتصفیه آب بتوانید اطلاعات درست در اختیار آنها قرار دهید.

تعمیر تصفیه آبخانگی :علت خاموش نشدن دستگاه تصفیه آب

برای تعمیر دستگاهتصفیه آب و رفع مشکل یکسره کار کردن دستگاه تصفیه و عیب یابی علت خاموش نشدنتصفیه آب باید پمپ دستگاه تصفیه بررسی کنید. برای تعمیر پمپ دستگاه تصفیهآب باید فشار هوای مخزن را بررسی کنید. معمولا اگر فشار هوا را به حداکثربرسانید، مشکل حل می شود. کم بودن فشار پمپ و ایراد در کلید فشار پایین نیز موجبیکسره کار کردن پمپ خواهد شد.

تعمیر دستگاهتصفیه :علت روشن نشدن دستگاه تصفیه آب خانگی

روشن نشدن دستگاه آبتصفیه کن می تواند علت های مختلفی داشته باشد. علت های زیادی می تواند سبب روشننشدن پمپ دستگاه تصفیه آب شود. اولین مشکل می تواند مربوط به پریز برق باشد. علتبعدی سوختن آداپتور با ترانس برق دستگاه تصفیه است. که معمولا این ایراد به علتنوسانات برق و پایین بودن کیفیت ترانس برق دستگاه اتفاق می اقتد. برای بررسی اینمشکل و تعمیر دستگاه تصفیه آب باید از ولت متر استفاده کنید. جریان ورودی به آب را بررسی کنید. ممکن استآب ورودی قطع باشد و یا فشار پایین آب علت روشن نشدن دستگاه تصفیه آب شود و با رفعمشکل فشار نیازی به تعمیر دستگاه تصفیه آب نباشد.

تعمیر دستگاهتصفیه آب :علت صدای دستگاه آب تصفیه کن خانگی

جهت تعمیر دستگاه تصفیهآب باید 6 پیچ که در زیر پمپ دستگاه تصفیه قرار دارد و برای اتصال بین قطعاتکلگی پمپ قرار داده شده اند بررسی شوند. با لرزش پمپ تصفیه آب پیچ های کلگی شل میشوند و باعث ایجاد صدای تق تق دستگاه تصفیه آب شود. برای رفع صدای تق تق دستگاه و تعمیردستگاه تصفیه آب کافی است پیچ های زیر دستگاه را محکم کنید.

همچنین بر اثر لرزشپمپ ممکن است شیلنگ دستگاه نیز شروع به لرزش کنند و با برخورد به بدنه دستگاه یاکابینت سر و صدا هایی ایجاد شود. برای بر طرف کردن این صدا شیلنگ ها را با چسب ویا سیم به هم ببندید. تا به هم برخورد نکنند. در صورتی که بعد از عوض کردن و نصبفیلتر تصفیه آب صدای سوت از دستگاه شنیدید. این قضیه کاملا طبیعی می باشد و بهعلت هوای موجود در فیلترها می باشد و طی چند روز حل خواهد شود.

تعمیر دستگاهتصفیه آب :علت آب نیامدن از دستگاه تصفیه

در اغلب موارد بستهبودن شیر آب ورودی دلیل این مشکل است. اگر شیر آب باز است شاید مشکل در شیر برقیدستگاه است. گرفتگی شیر آب هم باعث قطع شدن آب خروجی از دستگاه یا خروجی آب بافشار کم می شود. دلایل دیگری هم موجب قطعی آب و فشار کم آبمی شود و باید قبل از تعمیر دستگاه تصفیه آب بررسی شوند از جمله اینکه :

 • فشار هوادر منبع مناسب نیست
 • فیلترهایپیش تصفیه کارایی کارایی ندارد
 • فیلترکربن اکتیو کیپ شده است
 • پمپ نمیتواند فشار لازم را ایجاد کند

تعمیر دستگاهتصفیه :علت طعم بد آب تصفیه شده و تعویض فیلتر دستگاه تصفیه

انقضای فیلترهای کربندستگاه موجب طعم بد آب تصفیه می شود یا ممبران دستگاه منقضی شده است. باید به تعویضفیلتر دستگاه تصفیه پرداخته شود. مورد بعدی که موجب بوی بد آب تصفیه می شود عدمخروج صحیح آب فاضلاب است.

تعمیرات تصفیهآب :علت خاموش و روشن شدن متناوب پمپ تصفیه آب

برای تعمیر دستگاهتصفیه باید سوییچ دستگاه و کلید فشار بالا و پایین بررسی شود. در صورتی کهایراد از پمپ نباشد فیلترهای پیش تصفیه مصدود شده اند

هواگیری دستگاه تصفیه آب خانگی چگونه انجام می شود؟

در ابتدا این نکته رابدانیم که در هر بار که به تعویض فیلتر تصفیه آب سافت واتر میپردازید، به هواگیری مخزن تصفیه آب نیاز نمی باشد. بیشترین قطعه ای که بههواگیری تصفیه آب نیاز دارد، هوزینگ است. هوزینگ محل قرارگیری فیلترها است. دکمههایی در پشت هوزینگ قرار داده شده اند، وظیفه هواگیری مخزن تصفیه آب را برعهده دارند. با چند بار فشار دادن این دکمه ها هواگیری دستگاه تصفیه آبانجام می شود.

روش هواگیری تصفیه آبابتدا مخزن را از دستگاه تصفیه جدا کنید. برای ایمنی بیشتر جهت هواگیری تصفیه آب وتنظیم فشار مجدد هوا را در محیط باز مثل حمام یا حیاط انجام دهید. خروجی مخزن راباز بگذارید و از سمت دیگر تلمبه را به مخزن متصل کنید. شروع به باد زدن مخزننمایید. این کار را حدود 15 بار انجام دهید. این کار را تا زمانی که کل آب با فشارخارج شود ادامه دهید. سپس بر اساس دفترچه راهنمای تصفیه آب مخزن که میزان مناسبهوا را بیان کرده است ، هوای درون مخزن را پر کنید. برای مطلع شدن از فشار هوا، ازدستگاه فشار سنج کمک بگیرید.

حتما دقت کنید که درهنگام باد زدن، خروجی دستگاه تصفیه آب باز باشد. زیرا در غیر این صورت فشار کاذبایجاد می شود. در صورتی که تجربه زیادی در تنظیم فشارمجدد مخزن ندارید، این کار را به تعمیرکار تصفیه آب خانگی بسپارید. زیرا کمو زیاد بودن فشار هوای مخزن موجب خسارات بالایی در دستگاه می شود.

خدماتی که در تعمیر تصفیه آب خانگی هوم سرویز ارائه می شود

 • سرویستصفیه آب
 • تعویضفیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی
 • تعویضفیلتر تصفیه آب سافت واتر
 • تعویضفیلتر تصفیه آب CCK
 • تعویضفیلتر تصفیه آب پیورتک PURETEC

زمان تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی

قبل از هر چیز ذکراین نکته ضروری است که همه دستگاه های تصفیه آب خانگی و صنعتی دارای فیلتر هستند.حتی اگر بهترین برندها را نیز خریداری کنید دیر یا زود باید فیلتر آب دستگاه،تعویض شود. این امر ارتباطی با پولی که برای خرید دستگاه پرداخته اید ندارد ولیعوامل مهم دیگری در تعیین زمان تعویض فیلتر تصفیه آب، دخیل هستند. از جمله اینمواد:

 • مقدارمصرف آب شرب و میزان استفاده از دستگاه
 • زمان نصبدستگاه تصفیه آب یا تعویض فیلتر قبلی
 • کیفیت آبورودی به دستگاه تصفیه
 • نوع وکیفیت فیلتر تصفیه آب

تعمیرکار دستگاه تصفیه آب خانگی

در صورت نیاز به خدمات نصبتصفیه آب و تعمیر تصفیه آب در خانه می توانید از تعمیرکارتصفیه آب خانگی هوم سرویز کمک بگیرید. در صورت نیاز به سرویس تصفیهآب و تعویض فیلتر دستگاه تصفیه و تنظیم فشار استاندارد می توانیداز خدمات نصب فیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی و تعمیر دستگاه تصفیه آبخانگی هوم سرویز در منزل کمک بگیرید.

قیمت تعمیر دستگاه تصفیه آب به چه مواردی بستگی دارد؟

قیمت نصب دستگاهتصفیه به نوع دستگاه بستگی دارد. همچنین با مخزن یا بدون مخزن بودن بر اجرتنصب دستگاه تصفیه بستگی دارد. مورد دیگر موارد مربوط به قیمت تعمیردستگاه تصفیه است. قیمت سرویس دستگاه تصفیه آب به صورت دوره ای وابسته بهنوع دستگاه تعیین می شود. قیمت تعمیر دستگاه تصفیه آب نیز اگر صرفا مربوطبه قیمت تعویض فیلتر دستگاه تصفیه باشد به نوع فیلتر وابسته است و اگر مربوط بهتعویض قطعات باشد به نوغ قطعه و اجرت تعویض قطعه وابسته است که هزینه تعمیردستگاه تصفیه باید به صورت حضوری و بررسی دستگاه اعلام شود.

خدمات نصب و تعمیر دستگاه تصفیه آب در منزل را به متخصصین هوم سرویزبسپارید

در صورت نیاز به جابجاییدستگاه تصفیه، نصب دستگاه تصفیه و یا تعمیر دستگاه تصفیه آب میتوانید به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید. جهت اطلاع از هزینهتعمیر دستگاه تصفیه آب و جابجایی دستگاه تصفیه آب می توانید به صورت رایگانبا متخصصین ما مشورت کنید و از خدمات با کیفیت ما بهره مند شوید.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس تعمیر دستگاه تصفیه آب و همچنین ارایه خدمات تعمیر تصفیه آب خانگی نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات تاسیسات ارائه می دهد که شامل نصب شیرآلات اهرمی توکار و روکار, نصب فلاش تانک ساده، نصب فلاش تانک دوزمانه، آنتی باکتریال، اتوماتیک و..., نصب توالت فرنگی توکار , اجرای لوله کشی گاز, نصب سینک ظرفشویی روکار, نصب روشویی کابینتی، نصب آینه، نصب جا حوله ای و ...., تعمیر استخر خانگی, تعمیر پمپ آب خانگی می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های لوله کشی و تاسیسات را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس تعمیر دستگاه تصفیه آب

تعمیر تصفیه آب خانگی

تعمیر دستگاه تصفیه آب CCK، تعمیر تصفیه آب سافت واتر، پیورتک، فیلم تک FILM TEC و ....

تعمیرات تصفیه آب خانگی زیرسینکی، رومیزی و ....

هواگیری و تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب

نصب دستگاه تصفیه آب 6 مرحله ای

جابجایی دستگاه تصفیه آب

سرویس تصفیه آب

نظرات کاربران

profile picture
احسان سراج

اکی بودند هم رفتارشون مناسب بود هم در کارشون تسلط داشتند راضیم

profile picture
اعظم مجیدی

ازشون تشکر میکنم خیلی عالی بودند از تیم هوم سرویز هم راضی بودم تشکر میکنم

شرایط نصب تصفیه آب و تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی

همیار می بایست ابتدا عیب یابی نموده و سپس در صورت رضایت مشتری اقدام به تعمیر دستگاه تصفیه آب نماید.

سرویس دستگاه تصفیه آب شامل موراد ذیل می باشد :بررسی عملکرد کامل دستگاه، تست کامل آب بندی دستگاه و رفع مشکل آن، تست کامل عملکرد پمپ و لوازم برقی دستگاه، تست باد مخزن و تنظیم روی فشار استاندارد و تعویض فیلترها

نصب دستگاه تصفیه آب شامل موارد ذیل می باشد :نصب دستگاه تصفیه آب خانگی، هواگیری و تست کامل آب دستگاه تصفیه، آب بندی کامل دستگاه در اولین نصب، جایگذاری فیلترها و تنظیم در اولین نصب، تنظیم فشار باد مخزن ذخیره در اولین نصب

همیار موظف به ارایه فاکتور اقلام خریداری شده توسط وی می باشد.

نصب و سرویس دستگاه تصفیه آب را تنها در صورتی که خارج از دوره گارانتی باشند را به همیاران هوم سرویز بسپارید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

install-towel-dryer
نصب حوله خشک کن
قیمت از 350,000 الی 1,600,000 تومان
installation-repair-washing-machine
تعمیر ماشین لباسشویی
قیمت از 300,000 الی 2,000,000 تومان
repair-water-pump-and-source
تعمیر پمپ آب
قیمت از 300,000 الی 1,200,000 تومان
toilet-siphon
شیرآلات و سیفون
قیمت از 250,000 الی 700,000 تومان