تعمیر استخر

تعمیر استخر

از 1331 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت تعمیر استخر در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت کارشناسی و براورد هزینه اجرا

150,000 تومان

متوسط قیمت11,500,000 تومانکمینه قیمت3,000,000 تومانبیشینه قیمت20,000,000 تومان

آنچه درباره تعمیر استخر خواهید خواند

  • تعمیر استخر خانگی
  • خدمات استخر شامل چه مواردی می شود؟
  • تعمیر استخر روباز باغ
  • تعمیرات استخر ویلا
  • در بازسازی و تعمیر استخر ویلا چه مواردی بررسی می شود؟
  • نکات نگهداری استخر و سرویس موتورخانه استخر
  • سرویس استخر و تعمیر جکوزی خانگی
  • نگهداری و سرویس موتورخانه استخر
  • قیمت تعمیر استخر خانگی به چه مواردی بستگی دارد؟
  • خدمات نگهداری و تعمیر استخر خانگی، باغی و کشاورزی را به متخصصین هومسرویز بسپارید

تعمیر استخر خانگی

پس از ساخت استخر مهمترین چیزی که مطرح می شود خدمات تعمیر و نگهداری استخر است. خدمات استخرنظیر سرویس استخر و تعمیرات تاسیسات استخر نقش بسیار موثری درتمیزی، شفافیت و بهداشت استخر دارد. در ادامه به مواردی که در تعمیر استخر خانگیانجام می شود و عوامل موثر بر قیمت تعمیر استخر خانگی می پردازیم.

خدمات استخر شامل چه مواردی می شود؟

تعمیرات استخر مربوطبه معطوف به 4 قسمت مهم است. بررسی کاسه استخر، تعمیرات تاسیسات استخر،بررسی شیمی آب استخر و موارد مربوط به نازک کاری استخر می باشد. کاسه یا سازهاستخر باید به شکل علمی و با دقت بررسی شود. سرویسکار استخر باید به صورتممتد دیواره های استخر را از بابت وجود ترک و نشتی بررسی کند. تا قبل از وارد شدنخسارات شدید مشکلات رفع شوند.

تعمیر استخر خانگی همچنین شامل بررسی و تعمیر تاسیساتاستخر، تجهیزات و تابلو برق می شود. تعمیر پمپ تصفیه استخر در این مرحله انجاممی شود. سرویس کار استخر به بررسی صدا، حرارت و لرزش پمپ می پردازد. همچنینتاسیسات برقی استخر نیز شامل سیستم روشنایی، تابلو برق استخر است که باید طی قراردادسرویس و نگهداری استخر در بازه های زمانی مشخص بررسی و تعمیر می شوند. خدماتشیمیایی استخر نیز شامل کلر زنی، جاروی کف استخر، تست کلر و ph استخر است.

تعمیر استخر در مواردنازک کاری نیز شامل این مورد است که تعمیرکار استخر در هر بار بازدید بایددیوار استخر را بررسی کند و اگر مشکلاتی مانند از بین رفتن بند کشی و یا تعمیراستخر شکسته نیاز است انجام دهد.

تعمیر استخر روباز باغ

احداث استخر در باغدر کنار زیبایی موارد نگهداری و تعمیر استخر روباز سخت تر است. تعمیر استخرروباز در زمستان و در سایر فصل ها که بارش جوی بیشتر است سخت تر است. مخصوصا درفصل پاییز که برگ درختان خشک می شوند با وزش باد در استخر می ریزند. از این روتعداد دفعات نگهداری استخر بیشتر می شود و هزینه تعمیر استخر نیز افزایش مییابد.

تعمیرات استخر ویلا

ویلاها بدون داشتناستخر کامل نیستند. از طرفی ویلاهایی که دارای استخر هستند باید با اصول نگهداریاستخر ویلا آشنا باشند و یا با عقد قرارداد نگهداری و تعمیر استخر خانگی باشرکت های معتبر همواره از خدمات استخر بهره مند شوند. خدمات سرویس استخرتنها محدود به فصول گرم سال نیست. بلکه استفاده از این خدمات در فصل های بلااستفاده موجب می شود تا از آسیب جدی به استخر جلوگیری شود. البته بهترین راهکاراین است که آب استخر در فصول سرد سال خالی شود تا در سایر فصل های متحمل پرداخت هزینهتعمیرات استخر ویلا نشوید.

در بازسازی و تعمیر استخر ویلا چه مواردی بررسی می شود؟

در تعمیر استخرویلا، ابتدا باید به تعمیر تاسیسات استخر پرداخته شود. تعمیر پمپتصفیه استخر، سرویس و تعمیر فیلتر استخر و سرویس موتورخانه استخر بایدتوسط متخصص انجام شود. در تعمیر استخرهای روباز نیازی به استفاده از سیستم تهویهنیست و باید تنها تعادل دمای آب بررسی شود.

همچنین باید مجرایورودی و خروجی آب بررسی شوند تا در صورت زنگ زدگی مشکلات رفع شوند تا موجب نشتیاستخر نشوند. همچنین تعمیر استخر شکسته نیز باید با خمیر اپوکسی و یا سایر روش هاانجام شوند.

نکات نگهداری استخر و سرویس موتورخانه استخر

اولین موردی که در سرویساستخر خانگی انجام می شود، بررسی سبد استخر است. زیرا برگ ها و سایر آلایندهها ممکن است موجب مسدود شدن مسیر فیلتر شوند و به تعمیر فیلتر استخر نیازشود. از این رو باید باید کیسه ها به صورت ممتد چک شوند تا اگر پر هستند خالیشوند.

سطخ استخر نبایدپوشانده شود. در مواردی که نگهداری استخر مطرح می شود، باز بودن سطح استخر موجب میشود که اکسیژن آب کم نشود و آب بوی بدی نگیرد. عایق بندی پمپ موجب می شود، کمترنیاز به تعمیر پمپ تصفیه استخر شود. در هنگام ورود آب استخر، میزان کلری راکه می خواهید به آب استخر اضافه کنید را باید توسط متخصص اندازه گیری کنید. اما درحالت عادی نباید میزان آن از 1ppmکمتر باشد زیرا حجم کمتر عملا کارایی ندارد و جلوی رویش جلبک ها را نمی گیرد.همچنین اگر در پی تعمیر استخر خانگی هستید میزان کلر بر اساس نوع آلودگیاستخر تعیین می شود. زیرا در اغلب موارد دوز استفاده از کلر آب استخر باید بیشترشود تا تمام باکتری ها به طور کل از بین بروند. استفاده از قرص کلر در خدمات تعمیراستخر خانگی موجب می شود که آب استخر به راحتی ضد عفونی شود.

استفاده از جارواسکیمر استخر خانگی موجب می شود که آشغال هایی که به دلایل مختلف در داخل استخروارد شده اند خارج شوند. همانطور که می دانید تعویض آب استخر خانگی در فواصل زمانیکوتاه از هیج جهتی انتخاب درستی نیست. از این رو استفاده از این تجهیزات موجب میشود آلودگی های آب به طور کل از کف استخر خارج شوند و آب پاکیزه ای در دسترس قراربگیرد.

سرویس استخر و تعمیر جکوزی خانگی

سرویس استخر و تعمیرجکوزی خانگی به این معنی است که بتوان از این موارد بدون کمترین مشکلی بهرهبرداری نمود. در سرویس استخر از ابتدای آبگیری استخر موارد مربوط به سرویس فیلتراستخر، سرویس موتورخانه استخر و سایر تاسیسات مربوط به جکوزی و استخر بررسیمی شوند و ایرادات رفع می شوند.

نگهداری و سرویس موتورخانه استخر

برای تامین گرمایشاستخر خانگی و غیره از تجهیزاتی مانند بویلر و چیلر در موتورخانه استخر استفاده میشود. در تعمیر استخر خانگی از یک موتورخانه گرمایشی مشترک استفاده می شود. تعمیرموتورخانه استخر باید به صورت ممتد انجام شود و تجهیرات توسط متخصصین بررسیشوند.

قیمت تعمیر استخر خانگی به چه مواردی بستگی دارد؟

قیمت تعمیر استخرخانگی به مواردمتعددی بستگی دارد. اولین مورد نوع استخر است. قیمت نگهداری استخر در درجهاول به نوع استخر بستگی دارد. مورد دیگر نوع ایراد استخر است. تجهیزاتی مانند پمپو قطعات تصفیه آب استخر گران هستند که در صورت ایراد نیاز قیمت سرویس استخرنیز افزایش پیدا می کند. هزینه نگهداری استخر اگر به صورت ممتد انجام شود کمترخواهد شد. اگر نیاز به بازسازی استخر خانگی باشد قیمت تعمیرات استخر بیشتر می شود،زیرا خود کاسه استخر و همچنین تجهیزات باید بررسی شوند. و در مواردی باید تاسیساتتعویض شوند. از این رو با تعمیر سرویس موتورخانه استخر قیمت تعمیر استخر خانگیبیشتر می شود.

خدمات نگهداری و تعمیر استخر خانگی، باغی و کشاورزی را به متخصصین هومسرویز بسپارید

در صورت نیاز بهخدمات سرویس، نگهداری و تعمیر استخر کشاورزی و خانگی تنها کافیست به صورترایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید. متخصصین ما صفر تا صد خدمات استخررا بر عهده گرفته و استخر شنا و یا حتی استخر کشاورزی کاملا سالم و قابل بهرهبرداری در اختیارتان قرار خواهند داد. پس از ثبت درخواست متخصصین ما جهت مشاوره وبرآورد قیمت تعمیر استخر با شما تماس خواهند گرفت.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس تعمیر استخر و همچنین ارایه خدمات تعمیر استخر خانگی نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات تاسیسات ارائه می دهد که شامل نصب شیرآلات اهرمی توکار و روکار, نصب فلاش تانک ساده، نصب فلاش تانک دوزمانه، آنتی باکتریال، اتوماتیک و..., نصب توالت فرنگی توکار , اجرای لوله کشی گاز, نصب سینک ظرفشویی روکار, نصب روشویی کابینتی، نصب آینه، نصب جا حوله ای و ...., تعمیر تصفیه آب خانگی, تعمیر پمپ آب خانگی می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های لوله کشی و تاسیسات را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس تعمیر استخر

تعمیر استخر خانگی

تعمیر جکوزی خانگی

سرویس موتورخانه استخر خانگی

تعمیرات تاسیسات استخر شامل تعمیر پمپ، و فیلتر استخر

خدمات سرویس دوره ای استخر شامل بررسی ظاهری و شیمی آب استخر

خدمات بازسازی و نوسازی انواع استخر شنا، جکوزی، استخر کشاورزی و ....

نظرات کاربران

profile picture
گلشن آرانی

خیلی اقای خوبی بودند واقعا محترم و کاربلد احسنت به ایشون و هوم سرویز

شرایط سرویس استخر خانگی و نگهداری استخر خانگی و کشاورزی

سرویس نگهداری و سرویس استخر به صورت دوره ای برای حفط سلامت آب و خود سازه استخر توسط متخصصین در دوره های زمانی مشخص انجام می شود. از این رو عقد قرارداد موجب می شود که همیار مربوطه در موعد مقرر جهت انجام خدمات در محل حضور پیدا کند.

چنانچه مشتری نیاز به تهیه جنس مناسب توسط همیار داشته باشد، همیار در صورت تهیه می بایست فاکتور نهایی خرید و همچنین هزینه حمل و نقل را به مشتری ارایه نماید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

نظافت و شستشوی استخر
نظافت و شستشوی استخر
قیمت از 1,500,000 الی 4,500,000 تومان
تعمیر و سرویس موتورخانه
تعمیر و سرویس موتورخانه
قیمت از 100,000 الی 800,000 تومان
تعمیر پمپ آب
تعمیر پمپ آب
قیمت از 350,000 الی 1,100,000 تومان
عایق کاری استخر
عایق کاری استخر
قیمت از 3,000,000 الی 20,000,000 تومان