user
لوله کشی گاز خانگی

لوله کشی گاز خانگی

از 1134 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت لوله کشی گاز خانگی در تابستان 1401 چقدر است؟

قیمت لوله کشی گاز(متری)

25,000 الی 45,000 تومان

قیمت لوله کشی گاز کمتر از 10 متر

300,000 الی 650,000 تومان

قیمت جابجایی لوله کشی گاز

توافقی

درصد سرویس های انجام شده
قیمت تمام شده
نمودار درصد سرویس های انجام شده با قیمت های متفاوت در 3 ماه گذشته

خدمات لوله کشی گاز خانگی و صنعتی ساختمان

تاسیسات لوله کشی گازساختمان، یکی از مهمترین قسمت های یک ساختمان محسوب می شود. همانطور که میدانید گاز کشی ساختمان تنها مربوط به لوله کشی گاز خانگی نیست.بلکه مواردی لوله کشی گاز صنعتی را نیز شامل می شود. در هنگام خبرکردن لوله کش گاز، باید فرد لوله کش به قوانین گازکشیمنازل و استاندارد لوله کشی گاز توکار یا روکار آشنایی داشته باشد.در ادامه به موارد دیگری از جمله قیمت متری لوله کشی گاز، نرخلوله کشی گاز، لوله کشی گاز خانگی با لوله پلاستیکی و لولهکشی گاز با لوله سفید می پردازیم.

انواع تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان

لوله کشی گازساختمان توکار

یکی ازانواع تاسیسات گاز ساختمان ، گازکشی توکار است. در لولهکشی گاز توکار، لوله‌های گاز در داخل دیوار و کف ساختمان قرار می‌گیرند و قابلدیدن نیستند. گاز کشی توکار زمانی قابل انجام است که بابازکردن دریچه و یا با از بین بردن مانعی امکان دسترسی به لوله ها ایجادشود. در اجرای لوله کشی گاز توکار، از جوشکاری برق استفاده می شود و یا بااستفاده از دستگاه رکتی فایر یا دینام جوش مراحل اتصال انجام می شود.

هزینه لوله کشی گازتوکار بسیاربالاتر از روکار است. زیرا نیاز به تخریب، اجرا و پر کردن و پوشاندن و عایق کاریلوله می باشد.

نکات مهم در لوله کشی توکار گاز خانگی

رعایت فاصله در نصب لوله ها

به طور معمول کانالهای افقی یا عمودی لوله های گاز از کانال های سایر تاسیسات جدا در نظر گرفته میشود. در صورتی که از کانال های مشترک برای لوله های آب، کابل برق و لوله های گازاستفاده می شود لازم است تا نکات ایمنی و عایق کاری ها انجام شود. طبقاستانداردهای مصوب باید لوله های گاز به فاصله حداقل ۱۰ سانتیمتر از سایر لوله هاو تاسیسات فاصله داشته باشد. در صورت نصب لوله های گاز در کانال افقی مستقل، پس ازعایق کاری لوله ها از ماسه خشک برای پر کردن کانال استفاده می شود.

لوله کشی گاز ازکف پارکینگ

یکی از مهم ترین نکاتدر مورد لوله کشی گاز از کف ساختمان و به خصوص پارکینگ است. با توجه به اینکه حرکتاتوموبیل ها در پارکینگ به کف و کانال ها فشار زیادی وارد می کند لازم است تا نکاتایمنی رعایت شود. پس از حفر کانال لوله گاز تو کار و نصب لوله ها عملیات عایق بندیانجام شده و کانال با ماسه پر می شود. نصب غلاف فلزی جهت محافظت از لوله های گازتوکار و کانال الزامی است. در صورت استفاده از غلاف های فلزی دیگر فشار وارده بهکف پارکینگ به لوله ها منتقل نخواهد شد.

لوله کشی گازروکار

به طورکل بهترین مدل گاز کشی ساختمان، به صورت روکار است. این روش موجب دسترسی آسان‌تر،به لوله‌های گاز می‌شود. به همین علت از لحاظ ایمنی مورد تایید است. زیرا در صورتبروز ایراد می توانید با سرعت بیشتری به رفع مشکلات گاز بپردازید.

گاز کشی روکار گزینه بهتری است یا توکار؟

لوله‌های که به صورتتوکاربه صورت لوله کشی از کف نصب می شوند، مقاومت بیشتری در برابر ضربه، خوردگی وخرابی خواهند داشت. در حین ساخت و ساز، بهتر است از نوع توکار استفاده شود. لازماست که بیان کنیم لوله‌های توکار به دلیل نوع اجرا نمی توان بررسی کرد. همچنین قیمتگاز کشی ساختمان بیشتر از نوع روکار است. همچنین گرفتن انشعابات به راحتیانجام می‌شود و به صورت دوره‌ای بازبینی می شود..

اصول و قوانین لوله کشی گاز منازل

 • نحوه محاسبه متراژ لوله کشی گاز باید به شکلی انجامشود که از کمترین میزان لوله در مسیر استفاده شود. همچنین پلان محل نصبلوله نباید در محیط های مرطوب باشد. بخش‌ مشترک لولهکشی گاز کل ساختمان، نباید از داخل ملک خصوصی افراد دیگر گذر کند.
 • انتخاب قطرلوله باید بر اساس حداکثر میزان مصرف باشد. قطر لوله اگر متناسب با میزان مصرفخانوار انتخاب نشود. در این صورت ممکن است مشکلاتی از قبیل افت فشاردر گازرسانی یا قطعی گاز رو به رو شوید.
 • عایق کاریلوله گاز باید با استفاده از پرایمر و نوار پرایمر انجام شود. در ابتدا بایدلوله های توکار توسط متخصص، چربی زدایی و زنگ زدایی شوند. سپس بر روی سطحلوله، پرایمر زده شود.
 • عبور لوله گازتوکار از نقاط مرطوب و یا نقاطی که در تماس با آب هست، مجاز نمی باشد. درصورت اجبار و نبود راه دیگر، باید لوله کش گاز، نوار عایق بندی را 2 لایه افزایشبدهد.
 • در اجرایگاز کشی خانگی توکار که در زیر مصالح ساختمانی مدفون می شوند ، باید ازسایر لوله های تاسیساتی به ویژه کابل های برق ، حداقل 10 سانتیمترفاصله داشته باشند. در صورت عدم وجود فضا برای فاصله، باید لوله گاز را ازسایر لوله ها بوسیله عایق حرارتی و یا غلاف پی وی سی جدا کرد.
 • هیچ گاهدر هوای بسیار سرد زیر 5 درجه سانتی گراد و یا بارانی و یا هوای بسیار آلودهاقدام به پرایمر زدن لوله نکنید زیرا کارایی لوله بسیار کاهش پیدا خواهد کرد.
 • همچنین درهنگام نصب کنتور گاز خانه نیز باید از نزدیک نبودن سیم برقبه کنتور گاز اطمینان کسب کنید. فاصله استاندارد کنتور گاز حداقل10 سانتی‌متر است.

قیمت لوله کشی گاز به چه مواردی بستگی دارد؟

پیچیدگی و حجمکار

لوله کش گاز پس ازبررسی محل می تواند به طور دقیق قیمت نهایی پروژه را اعلام کند. خیلی موارد رویبراورد نهایی قیمت ها اثرگذار است ولی مهم ترین ویژگی مربوط به حجم کار است. تعدادواحدهای یک ساختمان، متراژ واحدها و زیربنای کلی ساختمان، تعداد طبقات، انشعابات متعددو ….. همگی روی نرخ لوله کشی گاز تاثیر می گذارد. مجموع پیچیدگی کار از طرقزیر، قیمت ها را افزایش می دهد:

 • متراژزیربنای ساختمان
 • تعداد ومتراژ واحدها
 • تعداداشنعابات در یک پروژه
 • زمانانجام کار

قیمت لوله گازخانگی یا صنعتی

یکی دیگر از مهم ترینموارد در تعیین قیمت لوله کشی گاز مربوط به قطر لوله های استفاده شده درساختمان است. این امر با متراژ بنا و حجم کار نیز ارتباط دارد. قیمت متری لوله کشیگاز به عوامل گوناگونی بستگی دارد. به عنوان مثال در اکثر موارد برای گازکشی صنعتی و خانگی، از لوله‌های فلزی استفاده می‌شود. در صورتی که می‌توانبرای گاز کشی خانگی با لوله پلاستیکی نیز بهره برد. عاملی مانند کیفیتلوله نیز بر قیمت متری لوله کشی گاز و قیمت خردهکاری‌ لوله کشی گاز اثر می گذارد.

لوله هایی که قطر زیادتری دارند، قیمت بیشتریدارند. به این ترتیب بزرگی لوله ها و همچنین متراژ استفاده شده لوله روی قیمت هاتاثیر می گذارد. به طور معمول در ساختمان های بزرگتر از لوله هایی با قطر بیشتربرای لوله های اصلی استفاده می شود. به این ترتیب امکان گرفتن انشعابات بیشتر هموجود دارد.

دستمزد لوله کشگاز

این کار یکی از حساسترین کارها در ساختمان سازی است. هر گونه اهمال و سهل انگاری در این مورد ایمنیساکنین را به خطر می اندازند. در این مورد نمی توانید روی نیروهای غیر متخصص وارزان قیمت حساب کنید. لازم است تا پروژه های لوله کشی گاز ساختمان های مسکونی،اداری، واحدهای تجاری، کارگاه ها و …. توسط لوله کش متخصص انجام شود. لوله کش ماهرباید به آخرین مصوبات و استانداردهای شرکت گاز، آگاهی داشته باشد. اخذ تاییدیهشرکت گاز بعد از پایان عملیات، الزامی است بنابراین از قبل با لوله کشی مجازهماهنگ کنید تا موقع اخذ تاییدیه با مشکل روبرو نشوید.

نقشه لوله کشیگاز ساختمان

به طور کلی همه لولهکشی ها طبق راهنمای نقشه انجام می شود. مالک یا لوله کش گاز نباید مسیر عبور لولهرا سرخود تغییر دهد. نرخ لوله کشی گاز ارتباط مستقیم با این نقشه دارد. در واقع ازروی نقشه می توان پیچیدگی کار را مشخص کرد و تجهیزات مورد نیاز را خریداری کرد.نقشه به طور دقیق مسیر گازکشی ساختمان را مشخص می کند.

جابجاییانشعابات در گاز کشی ساختمان

در اغلب موارد همراهبا بازسازی منزل، تغییراتی در انشعاب لوله کشی گاز آشپزخانه انجاممی شود. گاهی لازم است تا اقدام به تغییر لوله کشی گاز ساختمان نمود. معمولاوقتی کابینت آشپزخانه جدید را سفارش می دهید این جا به جایی ها ضروری است. در پارهای از موارد هم لازم است تا یک انشعاب جدید برای بخاری گازی ایجاد شود.

لوله کش گازماهر

با توجه بهاهمیت لوله کشی گاز صنعتی و خانگی حتما باید اینکار، توسط لوله کشگاز معتبر و دارای مجوز انجام شود. لوله کش گاز که دارای تجربه و مهارت علمی وعملی در این زمینه باشد به راحتی در دسترس نیست. شرکت هوم سرویز باکمک گیری از بهترین های این رشته آماده خدمات رسانی به مشتریان با بهترین اجرت لوله کشی گاز خانگی میباشد.

خرده کاری لوله کشی گاز هوم سرویز

انواع پروژههای خرده کاری لوله کشی گاز و پروژه های گازکشی کلی ساختمان ها توسطمتخصصین هوم سرویز به بهترین نحوه ممکن انجام می شود. انواع خدمات مربوط به کنتور،جابجایی لوله گاز،تغییر لوله کشی گاز ساختمان، تعمیر لوله کشی گاز وروکار خانگی توسط متخصصین هوم سرویز انجام می شود.

قیمت لوله کشی گازخانگی، در هوم سرویز بر اساس نرخ مصوب اتحادیه تعیین شده است. همچنین تمامینیروهای خدمات در هوم سرویز دارای مجوز از شرکت گاز و تاییدیه نظام مهندسی میباشند. در صورتی نیاز به خدمات نصب و تعمیرات لوله گاز کافیست به صورت کاملارایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس لوله کشی گاز خانگی و همچنین ارایه خدمات اجرای لوله کشی گاز نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات تاسیسات ارائه می دهد که شامل نصب انواع شیرآلات اهرمی توکار و روکار, نصب و راه اندازی انواع فلاش تانک ساده، دوزمانه، آنتی باکتریال، اتوماتیک و..., نصب توالت فرنگی روکار و توکار تمام اتوماتیک و ساده , نصب سینک ظرفشویی روکار, نصب روشویی کابینتی، نصب آینه، نصب جا حوله ای و ...., نصب انواع تصفیه آب CCK، سافت واتر، پیورتک، فیلم تک FILM TEC و ...., سرویس و نگهداری تاسیسات استخر , نصب و تعمیر انواع پمپ آب خانگی و صنعتی می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های لوله کشی و تاسیسات را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس لوله کشی گاز خانگی

اجرای لوله کشی گاز

تغییر مسیر لوله کشی گاز ساختمان

انشعاب گیری و لوله کشی مجدد گاز

اجرای لوله کشی گاز روکار و توکار

تعمیرات لوله کشی گاز

تست و بررسی نشت یابی لوله گاز

بررسی و تعویض اتصالات لوله گاز

گاز کشی کل ساختمان و خرده کاری لوله کشی گاز

نظرات کاربران

profile picture
الهام حسنی
4 هفته پیش |زهرا نقی پور

خیلی سریع کار را انجام دادند .درست به موقع امدند و خیلی خوش برخورد بودند

profile picture
نرگس نجومي
2 ماه پیش |سینا اسماعیلی

سریع کار می کردند و خوش برخورد بودند . کارشون عالی بود .

profile picture
کمیل عباسی

اگر از امتیاز 5 هم بالاتر بود برای ایشون میزاشتم عالی بینظیر با صبر و حوصله با اخلاق درکل سرویس و خدمات پشتیبانی سایت و همیار شریف پور درجه ی یک بودن

profile picture
غلامرضا تبریزی

انسان بسیار شریفی بودن همون روز هم اومدن و تعویض انجام شد بسیار سریع و با کمترین قیمت انجام شد

شرایط جابجایی و انشعاب گیری لوله گاز

همیار می بایست ابتدا محل لوله کشی را بررسی نموده و پیشنهاد خود را ارایه نماید و سپس در صورت رضایت مشتری اقدام به انجام سرویس نماید.

تهیه لوازم و قطعات درصورت نیاز پس از مشورت با مشتری انجام می شود و همیار موظف می باشد فاکتور خرید را به مشتری ارایه نماید.

همیار دارای مجوز از شرکت گاز و تاییدیه نظام مهندسی می باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

ساخت شومینه
ساخت شومینه
در حال بروزرسانی قیمت
نصب و تعمیر پمپ آب و منبع
نصب و تعمیر پمپ آب و منبع
قیمت از 150,000 الی 600,000 تومان
تعمیر اجاق گاز
تعمیر اجاق گاز
قیمت از 300,000 الی 500,000 تومان
جوشکاری
جوشکاری
قیمت از 400,000 الی 470,000 تومان

خدمات لوله کشی گاز خانگی در این شهرها ارائه می شود:

لوله کشی گاز خانگی تهران
لوله کشی گاز خانگی کرج
لوله کشی گاز خانگی شیراز
لوله کشی گاز خانگی مشهد