لوله کشی گاز

لوله کشی گاز

از 1134 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت لوله کشی گاز در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت لوله کشی گاز(متری)

25,000 الی 45,000 تومان

قیمت لوله کشی گاز کمتر از 10 متر

300,000 الی 650,000 تومان

قیمت جابجایی لوله کشی گاز

توافقی

متوسط قیمت400,000 تومانکمینه قیمت400,000 تومانبیشینه قیمت5,000,000 تومان

آنچه درباره لوله کشی گاز خواهید خواند

 • لوله کشی گاز خانگی و صنعتی ساختمان
 • انواع لوله کشی گاز ساختمان
 • لوله کشی گاز ساختمان توکار
 • نکات مهم در لوله کشی توکار گاز خانگی
 • لوله کشی گاز روکار گزینه بهتری است یا توکار؟
 • اصول و قوانین لوله کشی گاز منازل
 • قیمت لوله کشی گاز به چه مواردی بستگی دارد؟
 • لوله کش گاز ماهر را سریعا خبر کنید
 • خردهکاری لوله کشی گاز را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

لوله کشی گاز خانگی و صنعتی ساختمان

لوله کشی گاز ساختمان، یکی از مهمترین قسمت های یک ساختمانمحسوب می شود. همانطور که می دانید گاز کشی ساختمان تنها مربوط به لولهکشی گاز خانگی نیست. بلکه مواردی لوله کشی گاز صنعتی رانیز شامل می شود. در هنگام خبر کردن لوله کش گاز، باید فرد لوله کشبه قوانین گازکشی منازل و استاندارد لوله کشی گازتوکار یا روکار آشنایی داشته باشد. در ادامه به موارد دیگری ازجمله قیمت متری لوله کشی گاز، نرخ لوله کشی گاز، قیمتلوله کشی گاز خانگی با لوله پلاستیکی و لوله کشی گاز با لوله سفید میپردازیم.

انواع لوله کشی گاز ساختمان

لوله کشی گاز ساختمان از مواردی است که باید با حساسیت تمامانجام شود. لوله کشی گاز ساختمان با توجه به نوع ساختمان به صورت متفاوتیانجام می شود. برای مثال لوله کشی گاز صنعتی با لوله کشیگاز خانگی با لوله پلاستیکی قطعا تفاوت دارد. از این رو مهارت لوله کش درلوله کشی گاز خانگی با لوله پلاستیکی و لوله کشی گاز ساختمان توکار حرف اولو آخر را می زند.

لوله کشی گاز ساختمان توکار

یکی ازانواع تاسیسات گاز ساختمان، لوله کشی گاز توکار است.در لوله کشی گاز توکار، لوله‌های گاز در داخل دیوار و کف ساختمان قرارمی‌گیرند و قابل دیدن نیستند. لوله کشی توکار گاز زمانی قابل انجام استکه با بازکردن دریچه و یا با از بین بردن مانعی امکان دسترسی به لوله هاایجاد شود. در اجرای لوله کشی گاز توکار، از جوشکاری برق استفاده می شود و یابا استفاده از دستگاه رکتی فایر یا دینام جوش مراحل اتصال انجام می شود.

قیمت لوله کشی گازتوکار بسیار بالاتر از روکار است. زیرا نیاز به تخریب، اجرا و پر کردن وپوشاندن و عایق کاری لوله می باشد.

نکات مهم در لوله کشی توکار گاز خانگی

رعایت فاصله درنصب لوله ها

به طور معمول کانالهای افقی یا عمودی لوله های گاز از کانال های سایر تاسیسات جدا در نظر گرفته میشود. در صورتی که از کانال های مشترک برای لوله های آب، کابل برق و لوله های گازاستفاده می شود لازم است تا نکات ایمنی و عایق کاری ها انجام شود. طبقاستانداردهای مصوب باید لوله های گاز به فاصله حداقل ۱۰ سانتیمتر از سایر لوله هاو تاسیسات فاصله داشته باشد. در صورت نصب لوله های گاز در کانال افقی مستقل، پس ازعایق کاری لوله ها از ماسه خشک برای پر کردن کانال استفاده می شود.

لوله کشی گاز ازکف پارکینگ

یکی از مهم ترین نکاتدر مورد لوله کشی گاز از کف ساختمان و به خصوص پارکینگ است. با توجه به اینکه حرکتاتوموبیل ها در پارکینگ به کف و کانال ها فشار زیادی وارد می کند لازم است تا نکاتایمنی رعایت شود. پس از حفر کانال لوله گاز تو کار و نصب لوله ها عملیات عایق بندیانجام شده و کانال با ماسه پر می شود. نصب غلاف فلزی جهت محافظت از لوله های گازتوکار و کانال الزامی است. در صورت استفاده از غلاف های فلزی دیگر فشار وارده بهکف پارکینگ به لوله ها منتقل نخواهد شد.

لوله کشی گازروکار

به طورکل بهترین مدل گازکشی ساختمان، به صورت روکار است. این روش موجب دسترسی آسان‌تر،به لوله‌های گاز می‌شود. به همین علت از لحاظ ایمنی مورد تایید است. زیرا در صورتبروز ایراد می توانید با سرعت بیشتری به رفع مشکلات گاز بپردازید.

لوله کشی گاز روکار گزینه بهتری است یا توکار؟

لوله‌های که به صورتتوکاربه صورت لوله کشی از کف نصب می شوند، مقاومت بیشتری در برابر ضربه، خوردگی وخرابی خواهند داشت. در حین ساخت و ساز، بهتر است از نوع توکار استفاده شود. لازماست که بیان کنیم لوله‌های توکار به دلیل نوع اجرا نمی توان بررسی کرد.همچنین قیمت لوله کشی گاز ساختمان بیشتر از نوع روکار است.همچنین گرفتن انشعابات به راحتی انجام می‌شود و به صورت دوره‌ای بازبینی می شود..

اصول و قوانین لوله کشی گاز منازل

 • نحوه محاسبهمتراژ لوله کشی گاز باید به شکلی انجام شود که از کمترین میزان لوله در مسیراستفاده شود. همچنین پلان محل نصب لوله نباید در محیط های مرطوب باشد.بخش‌ مشترک لوله کشی گاز کل ساختمان، نباید از داخل ملک خصوصیافراد دیگر گذر کند.
 • انتخابقطر لوله باید بر اساس حداکثر میزان مصرف باشد. قطر لوله اگر متناسب با میزان مصرفخانوار انتخاب نشود. در این صورت ممکن است مشکلاتی از قبیل افت فشاردر گازرسانی یا قطعی گاز رو به رو شوید.
 • عایق کاریلوله گاز باید با استفاده از پرایمر و نوار پرایمر انجام شود. در ابتدا بایدلوله های توکار توسط متخصص، چربی زدایی و زنگ زدایی شوند. سپس بر روی سطحلوله، پرایمر زده شود.
 • عبور لولهگاز توکار از نقاط مرطوب و یا نقاطی که در تماس با آب هست، مجاز نمی باشد. درصورت اجبار و نبود راه دیگر، باید لوله کش گاز، نوار عایق بندی را 2 لایه افزایشبدهد.
 • در اجرای لولهگاز توکار که در زیر مصالح ساختمانی مدفون می شوند ، باید ازسایر لوله های تاسیساتی به ویژه کابل های برق ، حداقل 10 سانتیمترفاصله داشته باشند. در صورت عدم وجود فضا برای فاصله، باید لوله گاز را ازسایر لوله ها بوسیله عایق حرارتی و یا غلاف پی وی سی جدا کرد.
 • هیچ گاهدر هوای بسیار سرد زیر 5 درجه سانتی گراد و یا بارانی و یا هوای بسیار آلودهاقدام به پرایمر زدن لوله نکنید زیرا کارایی لوله بسیار کاهش پیدا خواهد کرد.
 • همچنین درهنگام نصب کنتور گاز خانه نیز باید از نزدیک نبودن سیم برقبه کنتور گاز اطمینان کسب کنید. فاصله استاندارد کنتور گاز حداقل10 سانتی‌متر است.

قیمت لوله کشی گاز به چه مواردی بستگی دارد؟

قیمت لوله کشی گاز به موارد متعددی وابسته است. درادامه مهم ترین عواملی که بر قیمت متری لوله کشی گاز تاثیر دارد را معرفیخواهیم نمود.

تعرفه لوله کشیگاز و پیچیدگی و حجم کار

لوله کش گاز پس ازبررسی محل می تواند به طور دقیق قیمت نهایی پروژه را اعلام کند. خیلی موارد رویبراورد نهایی قیمت ها اثرگذار است ولی مهم ترین ویژگی مربوط به حجم کار است. تعدادواحدهای یک ساختمان، متراژ واحدها و زیربنای کلی ساختمان، تعداد طبقات، انشعاباتمتعدد و ….. همگی روی نرخ لوله کشی گاز تاثیر می گذارد. مجموع پیچیدگیکار از طرق زیر، قیمت ها را افزایش می دهد:

 • متراژزیربنای ساختمان
 • تعداد ومتراژ واحدها
 • تعداداشنعابات در یک پروژه
 • زمانانجام کار

قیمت لوله گازخانگی یا صنعتی

یکی دیگر از مهم ترینموارد در تعیین قیمت لوله کشی گاز مربوط به قطر لوله های استفادهشده در ساختمان است. این امر با متراژ بنا و حجم کار نیز ارتباط دارد. قیمت متریلوله کشی گاز به عوامل گوناگونی بستگی دارد. به عنوان مثال در اکثر مواردبرای گاز کشی صنعتی و خانگی، از لوله‌های فلزی استفاده می‌شود. در صورتیکه می‌توان برای گاز کشی خانگی با لوله پلاستیکی نیز بهره برد. عاملیمانند کیفیت لوله نیز بر قیمت متری لوله کشی گاز و قیمتخرده کاری‌ لوله کشی گاز اثر می گذارد.

لوله هایی کهقطر زیادتری دارند، قیمت بیشتری دارند. به این ترتیب بزرگی لوله ها و همچنین متراژاستفاده شده لوله روی قیمت ها تاثیر می گذارد. به طور معمول در ساختمان های بزرگتراز لوله هایی با قطر بیشتر برای لوله های اصلی استفاده می شود. به این ترتیب امکانگرفتن انشعابات بیشتر هم وجود دارد.

دستمزد لوله کشگاز

این کار یکی از حساسترین کارها در ساختمان سازی است. هر گونه اهمال و سهل انگاری در این مورد ایمنیساکنین را به خطر می اندازند. در این مورد نمی توانید روی نیروهای غیر متخصص وارزان قیمت حساب کنید. لازم است تا پروژه های لوله کشی گاز ساختمان های مسکونی،اداری، واحدهای تجاری، کارگاه ها و …. توسط لوله کش متخصص انجام شود. لوله کش ماهرباید به آخرین مصوبات و استانداردهای شرکت گاز، آگاهی داشته باشد. اخذ تاییدیهشرکت گاز بعد از پایان عملیات، الزامی است بنابراین از قبل با لوله کشی مجازهماهنگ کنید تا موقع اخذ تاییدیه با مشکل روبرو نشوید.

قیمت لوله کشیگاز و نقشه لوله کشی گاز ساختمان

به طور کلی همه لولهکشی ها طبق راهنمای نقشه انجام می شود. مالک یا لوله کش گاز نباید مسیر عبور لولهرا سرخود تغییر دهد. نرخ لوله کشی گاز ارتباط مستقیم با این نقشه دارد. درواقع از روی نقشه می توان پیچیدگی کار را مشخص کرد و تجهیزات مورد نیاز را خریداریکرد. نقشه به طور دقیق مسیر گازکشی ساختمان را مشخص می کند.

قیمت لوله کشیگاز و جابجایی انشعابات

در اغلب موارد همراهبا بازسازی منزل، تغییراتی در انشعاب لوله کشی گاز آشپزخانه انجاممی شود. گاهی لازم است تا اقدام به تغییر لوله کشی گاز ساختمان نمود.معمولا وقتی کابینت آشپزخانه جدید را سفارش می دهید این جا به جایی ها ضروری است.در پاره ای از موارد هم لازم است تا یک انشعاب جدید برای بخاری گازی ایجاد شود.

لوله کش گاز ماهر را سریعا خبر کنید

با توجه بهاهمیت لوله کشی گاز صنعتی و خانگی حتما باید اینکار، توسط لوله کش گازمعتبر و دارای مجوز انجام شود. لوله کش گاز که دارای تجربه و مهارت علمی وعملی در این زمینه باشد به راحتی در دسترس نیست. شرکت هوم سرویز با کمک گیری از بهترین هایاین رشته آماده خدمات رسانی به مشتریان با بهترین اجرت لوله کشی گازخانگی می باشد.

خردهکاری لوله کشی گاز را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

انواع پروژههای خرده کاری لوله کشی گاز و پروژه های لوله کشی گاز کلی ساختمان هاتوسط متخصصین هوم سرویز به بهترین نحوه ممکن انجام می شود. انواع خدمات مربوط بهکنتور، جابجایی لوله گاز،تغییر لوله کشی گاز ساختمان، تعمیر لوله کشیگاز و روکار خانگی توسط متخصصین هوم سرویز انجام می شود.

قیمت لوله کشی گازخانگی، در هوم سرویز بر اساس نرخ مصوب اتحادیه تعیین شده است. همچنین تمامینیروهای خدمات در هوم سرویز دارای مجوز از شرکت گاز و تاییدیه نظام مهندسی میباشند. در صورتی نیاز به خدمات نصب و تعمیرات لوله گاز کافیست به صورت کاملارایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس لوله کشی گاز و همچنین ارایه خدمات اجرای لوله کشی گاز نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات تاسیسات ارائه می دهد که شامل نصب شیرآلات اهرمی توکار و روکار, نصب فلاش تانک ساده، نصب فلاش تانک دوزمانه، آنتی باکتریال، اتوماتیک و..., نصب توالت فرنگی توکار , نصب سینک ظرفشویی روکار, نصب روشویی کابینتی، نصب آینه، نصب جا حوله ای و ...., تعمیر تصفیه آب خانگی, تعمیر استخر خانگی, تعمیر پمپ آب خانگی می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های لوله کشی و تاسیسات را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس لوله کشی گاز

اجرای لوله کشی گاز

لوله کشی گاز خانگی

انشعاب گیری و تغییر مسیر لوله کشی گاز ساختمان

لوله کشی گاز روکار و توکار

تعمیرات لوله کشی گاز

تست و بررسی نشت یابی لوله گاز

بررسی و تعویض اتصالات لوله گاز

گاز کشی کل ساختمان و خرده کاری لوله کشی گاز

نظرات کاربران

profile picture
طیبه کردی

خیلی عالی بودند ممنونم ازشون و قیمت مناسبی دریافت کردند

شرایط جابجایی لوله گاز، انشعاب گیری و لوله کشی گاز مجدد

همیار می بایست ابتدا محل لوله کشی را بررسی نموده و پیشنهاد خود را ارایه نماید و سپس در صورت رضایت مشتری اقدام به انجام سرویس نماید.

تهیه لوازم و قطعات درصورت نیاز پس از مشورت با مشتری انجام می شود و همیار موظف می باشد فاکتور خرید را به مشتری ارایه نماید.

همیار دارای مجوز از شرکت گاز و تاییدیه نظام مهندسی می باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

ساخت شومینه
ساخت شومینه
قیمت از 15,000,000 الی 15,000,000 تومان
تعمیر پمپ آب
تعمیر پمپ آب
قیمت از 400,000 الی 1,100,000 تومان
تعمیر اجاق گاز
تعمیر اجاق گاز
قیمت از 500,000 الی 870,000 تومان
جوشکاری
جوشکاری
قیمت از 500,000 الی 800,000 تومان