تعمیر بخاری
هوم‌سرویز
/
قیمت خدمات
/
لوازم خانگی
/
نصب و تعمیر بخاری گازی

تعمیر بخاری

از 1131 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت تعمیر بخاری در پاییز 1402 چقدر است؟

قیمت نصب بخاری گازی

150,000 الی 200,000 تومان

قیمت تعمیر و تعویض پایه پیلوت بخاری گازی

350,000 الی 420,000 تومان

قیمت سرویس کامل و شست و شوی برنر

180,000 الی 370,000 تومان

قیمت تعمیر و تعویض بوبین بخاری گازی

200,000 الی 270,000 تومان

قیمت حداقل دستمزد

200,000 تومان

متوسط قیمت450,000 تومانکمینه قیمت350,000 تومانبیشینه قیمت625,000 تومان

آنچه درباره تعمیر بخاری خواهید خواند

 • تعمیر بخاری گازی در محل
 • سرویس بخاری گازی در محل
 • تعمیر بخاری گازی در محل
 • خرابی و تعمیر ترموکوبل بخاری
 • تعمیر پیلوت بخاری یا تعمیر شمعک بخاری
 • تعمیرکار بخاری گازی در محل با هوم سرویز
 • هزینه تعمیر بخاری گازی به چه مواردی بستگی دارد؟
 • نکات ایمنی در هنگام نصب بخاری گازی
 • کلیه خدمات نصب بخاری، سرویس و تعمیرات بخاری گازی را به متخصصین هومسرویز بسپارید

تعمیر بخاری گازی در محل

با شروع فصول سرد ،کم کم اهالی خانه شروع به نصب بخاری گازی می کنند. نگرانی هایی که پیراموننصب و تعمیر بخاری گازی وجود دارد، فقط و فقط با رعایت نکاتایمنی از بین خواهد رفت. از این رو تاکید می شود قبل از استفاده از این وسایلتعمیر بخاری گازی و سرویس بخاری گازی را به تعمیرکار بخاری گازیمتخصص بسپارید و صرفا به علت عواملی چون هزینه تعمیر بخاری گازی بهاین مورد بی توجهی نکنید. رعایت موارد ایمنی در زمان نصب بخاری گازی بسیار مهماست. طریقه نصب بخاری دیواری کار چندان سختی نیست، اما چنانچه موارد لازم رعایتنشوند ممکن است خطرآفرین شوند. در ادامه موارد ایمنی در هنگام نصب بخاری و عیبیابی و تعمیر بخاری گازی و عوامل موثر بر قیمت تعمیر بخاری گازی درمحل می پردازیم.

سرویس بخاری گازی در محل

شاید امروزه بیشترترجیهات به سمت استفاده از پکیج و سایر لوازم گرمایشی باشد. اما اگر نخواهیم از حقبگذریم لذت گرمای بخاری چیز دیگری است. با توجه به این موضوع که استفاده از بخاریها به صورت فصلی است و در فصولی از سال به طور کامل خاموش یا به کل جمع آوری میشوند. در هنگام نصب مجدد و روشن کردن باید اقدام به سرویس بخاری گازی نمود.سرویس بخاری گازی از بروز خطرات جلوگیری کرده و موجب مصرفبهینه سوخت می شود. همچنین از صرف هزینه تعمیرات بخاری گازی در آینده نیزجلوگیری می کند. تاکید ما بر این موضوع است که سرویس بخاری گازی حتما توسط یکمتخصص انجام شود. زیرا یک نصاب بخاری گازی تمام موارد استاندارد را بررسی و اجرامی کند. از جمله خدماتی که در سرویس بخاری گازی و تعمیرات بخاری گازی ارائه میشود.

 • تعمیر بخاریگازی
 • تعمیر فندکبخاری گازی
 • تعمیر شمعکبخاری
 • تنظیم ترموکوپلبخاری گازی
 • تعویض شیشهبخاری
 • تعویض ترموکوپلبخاری گازی
 • تست نشت یابیاتصالات و قطعات شستشوی مشعل
 • تنظیم شمعکبخاری گازی
 • بررسی شیرکنترل با کاربراتور بخاری گازی
 • تعویض فیلتربخاری گاز
 • تعمیر ترموکوبلبخاری گازی
 • بررسی لولههای رابط مسی یا آلومینیومی
 • کنترل مسیرهایعبور حرارت و هدایت دود به دودکش

تعمیر بخاری گازی در محل

سرویس بخاری گازی و تعمیر بخاری گازی در محل موجبمی شود تا از خطرات احتمالی در آینده جلوگیری شود و همچنین بتوان از نهایت گرمایبخاری استفاده نمود. گهگداری ممکن است با ایراداتی در هنگام کار بخاری گازی مواجهشویم که باید سریعا رفع شوند. در ادامه راهکارهای عیب یابی و تعمیر بخاریگازی در منزل را توضیح خواهیم داد. تا بتوانید ایرادات سطحی را خودتان رفعکنید و یا در هنگام تماس با تعمیرکار بخاری گازی اطلاعات دقیقیدر اختیار آنها قرار دهید.

· تعمیر بخاریگازی :علت روشن نماندن شمعک فندک بخاری

علت خاموش شدن بخاریگازی بعد از شمعک، ضعف در عملکرد قطعه ای به نام ترموکوپلیا بوبین است. در ساختار این دو قطعه فلز استفاده شده است. به ترتیبی کهزمانی که در محل اتصال این دو قطعه گرما می رسد. سمت آزاد آنها برقتولید می کند. پس می توان نتیجه گرفت مهمترین علاملی که موجب روشن نماندنشمعک بخاری گازی می شود،عدم رسیدن گاز به آنها است. برای تعویض و تعمیراتترموکوبل بخاری گازی باید از یک سرویسکار بخاری گازی کمک بگیرید.

· تعمیرات بخاریگازی :علت بوی خام گاز در هنگام روشن بودن بخاری چیست؟

باز ماندن دریچه روشنکردن پیلوت می تواند علت بوی خام گاز باشد. در صورتی که (پیلوت، جرقه زن و یاترموکوپل) در جای خود قرار نگرفته باشند و تنظیم نباشند، موجب نشتی گازهای سمیحاصل از سوخت، از دریچه روشن کننده ی پیلوت به بیرون از محفظهاحتراق می شوند و بوی گاز خام به مشام خواهد رسید.

· تعمیر بخاریگازی :علت خاموش شدن بخاری چیست؟

خاموش شدن بخاری گازیعلت های متفاوتی دارد. اما بزرگترین عامل و همچنین خطرناک ترین عامل نرسیدن هوا بهبخاری گازی است که در صورت مسدود شدن دودکش و کلاهک دودکش ایجاد می شود. البتهممکن است نیاز به تعمیرات ترموکوپل بخاری گازی و بویین دستگاه نیز باشد.

خرابی و تعمیر ترموکوبل بخاری

ترموکوبل قطعه کوچکیاست ولی روی کارکرد بخاری تاثیر زیادی دارد. این قطعه در همه لوازم گازسوز خانگی وصنعتی وجود دارد. کارکرد اصلی ترموکوبل برای تنظیم شعله و جلوگیری از انتشار گازدر موقع خاموش شدن شعله است. در واقع این قطعه حساس نقش مهمی در حفظ امنیت لوازمگازی و بخاری گازسوز دارد. اجاق گاز، آبگرمکن دیاوری، پکیج های ایستاده و دیواریهمگی دارای ترموکوبل هستند. سالم بودن و همچنین تمیز بودن ترموکوبل در موقع روشنکردن بخاری کاملا مشخص می شود. اگر بخاری روشن نمی شود یا پس از مدتی شعله خاموشمی شود احتمال خرابی این قطعه وجود دارد. با تعمیر ترموکوپل بخاری گازیشعله به خوبی روشن می شود و مشکل گرمای منزل هم حل خواهد شد. چنانچه ترموکوبل ترکخورده باشد لازم است تا این قطعه به طور کامل تعویض شود.

تعمیر پیلوت بخاری یا تعمیر شمعک بخاری

اگر بخاری گازی بهطور ناگهانی خاموش شده ابتدا شیر گاز را بسته و پنج دقیقه صبر کنید تا محفظه خنکشود. سپس شیر گاز را باز کرده و دکمه پیلوت را ۳۰ ثانیه فشار دهید. شاید پیلوت باراول روشن نشود در این صورت لازم است تا دوباره مراحل را از اول تکرار کنید. درصورت روشن شدن شعله بخاری گازی چند دقیقه صبر کنید. احتمالا دوباره بخاری خاموشخواهد شد. در این صورت مشکل می تواند از شمعک یا پیلوت باشد و باید اقدام به تعمیرفندک بخاری گازی و تعمیر پیلوت بخاری گازی نمود.

تعمیرکار بخاری گازی در محل با هوم سرویز

امروزه تعمیرات بخاریگازی در محل انجام می شود و تعمیرکار بخاری گازی در محل حضور پیدا کرده و ایراداترا رفع می کند. همچنین سرویس بخاری گاری نیز در محل انجام می شود و می توانید با خیالراحت از این وسایل سرمایشی در کمال ایمنی استفاده کنید.

هزینه تعمیر بخاری گازی به چه مواردی بستگی دارد؟

هزینه تعمیر بخاریگازی براساس نوع قطعه معیوب تعیین می شود. معمولا قیمت سرویس بخاری گازی مبلغثابتی می باشد. اما در ارتباط با هزینه تعمیر بخاری گازی و همچنین اجرتتعمیر بخاری گازی و مقدار دستمزد تعمیرکار بخاری گازی به صورت توافقیدر محل و بعد از عیب یابی اعلام می شود. روال کار اینطور است که تعمیرکار بایدمشکل را پیدا کرده و بعد نسبت به تعمیرات آن اقدام کند. در صورت نیاز به تعویضقطعاتی مانند تعویض فیلتر بخاری گازی و تعویض ترموکوپل بخاری گازی وبوبین بخاری تا حد امکان از قطعات دارای ضمانت استفاده می شود.اشکال در شمعک، خرابی سیستم پیلوت، فندک وترموکوبل بخاری گازی، عیب یابی تجهیزات لوله کشی و گازرسانی هر کدام هزینه متفاوتیدارند. هزینه خرید قطعات بخاری و تجهیزات تعمیر بخاری هم ثابت نیست و بر اساس قیمتروز تغییر می کند.

نکات ایمنی در هنگام نصب بخاری گازی

· باز بودن مسیردودکش بخاری گازی

قبل از نصب بخاریگازی در مورد باز بودن مسیر دودکش، مطمئن شوید. برای تست این موضوع از شعلهکبریت استفاده کنید. با قرار دادن شعله در مسیر خروجی، باید آتش به سمت بالا ودودکش کشیده شود. قسمت خروجی دودکش نیز حتما مجهز به کلاهک T شکل باشد در غیر این صورت با مشکل مواجه میشوید. برای رفع اشکال دودکش و خروجی از یک متخصص کمک بگیرید. تعمیرکار بخاری گازی قبل از نصب، مسیر خروجی را بررسی می کند ودر صورت بروز مشکل، اشکال برطرف خواهد شد. گاهی جسم خارجی نظیر لانه پرندگان، مسیردودکش را مسدود کرده است.

· تعیین محل نصببخاری گازی

باید در محلی اقدامبه نصب بخاری گازی دیواری نمود که هوا در آنجا به خوبی جریان داشته باشد.در هنگام نصب بخاری بدون دودکش روی دیوار باید حداقل فاصله 30 سانتیمتری از دیوار را رعایت نمود. همچنین در هنگام نصب بخاری گازی دودکش دار رویزمین، نباید مستقیم بخاری را روی زمین قرار دهید. بهتر است حداقل 5 سانت از زمینفاصله داشته باشد. علاوه بر اینها از قرار دادن بخاری در مجاورت پرده و لوازم چوبیمنزل به شدت بپرهیزید و فاصله حداقل نیم متری را رعایت کنید.

· نحوه نصب لولهبخاری استاندارد

در ابتدا مطمئن شویدکه لوله بخاری گازی باز است. زیرا مسدود بودن لوله بخاری گازی و دودکش وبرگشت گاز مونواکسید کربن بسیار خطرناک است و ممکن است موجب ایجاد مسمومیت شود.متاسفانه آمار نشان می دهد مسمومیت های بخاری گازی علی الخصوص در نصب لوله بخاریروی پنجره بسیار بالا است و به همین دلیل هم می گوییم بهتر است لوله هایبخاری از طریق نصب دودکش و کلاهک انجام شود.

از لوله بخاری مخصوصو استاندارد استفاده کنید. هیچ گاه نباید در هنگام راه اندازی و نصب بخاریگازی دودکش دار از لوله های آکاردئونی آلومنیومی استفاده نمود. زیرا این لولهها استحکام پایینی دارند و خیلی زود در اثر گرما شکسته و سوراخ می شوند.رعایت زاویه مناسب لوله بخاری در هنگام خروج لوله از پنجره بسیارمهم است. لوله های بخاری را نباید به صورت صاف و مستقیم از پنجره عبور دهید. بایدبه صورت زاویه دار (90 درجه) نصب شود تا گازها به صورت فاصله دار از لوله خارجشوند و به سمت آسمان بروند. نباید نصب دودکش به گونه ای باشد که در صورت وزش بادگازهای سمی به سمت داخل برگردند.

· اتصالات بخاری گازی

در حین نصب بخاریگازسوز باید از اتصالات مرغوب و باکیفیت استفاده شود. اتصالات بخاری گازی مانندبست شیر بخاری گازی، طول شینگ بخاری گازی و همچنین جنس شیلنگ بخاری گازی و کلاهکبخاری گازی باید با کیفیت باشد.

کلیه خدمات نصب بخاری، سرویس و تعمیرات بخاری گازی را به متخصصین هومسرویز بسپارید

در صورت نیازبه خدمات نصب و تعمیرات بخاری گازی می توانید از سرویسکاران بخاری گازی هومسرویز کمک بخواهید. جهت دریافت خدمات تعمیر بخاری گازی بدون دودکش و ...کافیست به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید. در هوم سرویزخدمات تعمیر انواع برندهای بخاری گازی مانند تعمیر بخاری گازی ایران شرق،تعمیر بخاری گازی ارج ، تعمیر بخاری گازی نیک کالا و سایربرندها انجام می شود. متخصصین ما جهت مشاورهرایگان و اعلام محدوده قیمت با شما تماس خواهند گرفت و توضیحات لازم را دراختیارتان قرار خواهند داد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس تعمیر بخاری و همچنین ارایه خدمات نصب بخاری گازی و نصب لوله بخاری نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات لوازم گازسوز ارائه می دهد که شامل نصب اجاق گاز رومیزی, تعمیر فر برقی و تعمیر فر برقی گازی, سرویس اجاق گاز رومیزی و فردار می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های لوازم خانگی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس تعمیر بخاری

نصب بخاری گازی و نصب لوله بخاری

تعمیر بخاری گازی

سرویس بخاری گازی (شستن برنر، تست نشت گاز ، تمیز کردن مشعل و ...)

تست نشت یابی اتصالات

تعویض شیشه بخاری

تنظیم قطعات فندک، ترموکوبل و شمعک بخاری

تعمیر و تعویض شمعک، ترموکوپل، ترموستات و سایر قطعات بخاری در محل

نظرات کاربران

profile picture
علیرضا سابقی

تکنسین و انسان بسیار شریف و خوب پیشنهادشون میکنم

profile picture
علیرضا حاجی زاده

خیلی به موقع اعزام شدند حتی زودتر از خودمون و کیفیت هم بسیار بالا بود فقط یه مقدار قیمت بالا بود ولی درکل ممنونم

profile picture
هومان اله داد

خوب بودند ممنونم ازشون

profile picture
شهین خوشکار

چقدر اقای با احترامی هستند ایشون 👏👏 واقعا عالی و منصف من ایشونو پیشنهاد میکنم خیلی خوب هستند

شرایط نصب بخاری و سرویس بخاری گازی در محل

همیار می بایست ابتدا عیب یابی نموده و سپس در صورت رضایت مشتری اقدام به تعمیر بخاری نماید.

همیار موظف به ارایه فاکتور اقلام خریداری شده توسط وی می باشد.

همیار می بایست حتی المکان از قطعات دارای گارانتی برای تعمیر بخاری گازی استفاده نماید و برگه گارانتی را به مشتری ارایه نماید.

نصب و تعمیر بخاری گازی را تنها در صورتی که خارج از دوره گارانتی باشند را به همیاران هوم سرویز بسپارید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

repair-water-heater
سرویس و تعمیر آبگرمکن
قیمت از 350,000 الی 650,000 تومان
repair-oven-stove
تعمیر اجاق گاز
قیمت از 400,000 الی 930,000 تومان
repair-refrigerators
تعمیر یخچال و فریزر
قیمت از 400,000 الی 1,200,000 تومان
installation-repair-washing-machine
تعمیر ماشین لباسشویی
قیمت از 300,000 الی 2,000,000 تومان