تعمیر اجاق گاز

تعمیر اجاق گاز

از 1088 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت تعمیر اجاق گاز در پاییز 1401 چقدر است؟

قیمت تعویض ترانس اجاق گاز

90,000 الی 140,000 تومان

قیمت تعویض بوبین اجاق گاز

80,000 الی 130,000 تومان

قیمت تعویض سیم ترموکوبل اجاق گاز

80,000 الی 130,000 تومان

قیمت تعویض ترموکوپل اجاق گاز

80,000 الی 130,000 تومان

قیمت تعویض سر شعله اجاق گاز

70,000 الی 100,000 تومان

قیمت تعویض ولوم اجاق گاز

70,000 الی 100,000 تومان

قیمت تعویض فنجونی اجاق گاز

100,000 الی 150,000 تومان

قیمت تعویض چینی فندک اجاق گاز

80,000 الی 140,000 تومان

قیمت تعویض کلید فندک اجاق گاز

70,000 الی 110,000 تومان

قیمت تعویض شیشه اجاق گاز

100,000 الی 150,000 تومان

قیمت سرویس کامل فر و اجاق گاز

200,000 الی 400,000 تومان

متوسط قیمت400,000 تومانکمینه قیمت250,000 تومانبیشینه قیمت600,000 تومان

تعمیر اجاق گاز رومیزی و فردار

تعمیر اجاق گاز به دلیل استفاده زیاد‌ از این وسیله درآشپزخانه ها باید سریعا انجام شود. با توجه به قیمت اجاق گازهای جدید، در صورتبروز ایراد، بهترین راهکار، تعمیر و سرویس اجاق گاز است. تعمیرات اجاقگاز و سایر لوازم موجود در آشپزخانه نیاز به مهارت تعمیرکار اجاق گازدارد. مخصوصا اگر مدل آن نیز از نمونه های جدید باشد. امروزه مدل های جدید مانند تعمیراجاق گاز رومیزی و تعمیر اجاق گاز فردار در بازار موجود هستند. بهتراست در هر چند مدت یک بار برای استفاده بهتر از گاز اقدام به سرویس اجاق گازنمود. در سرویس اجاق گاز مواردی مانند تعویض ترموکوپل اجاق گاز رومیزیو فردار، تنطیم شعله اجاق گاز، رفع خرابی فندک اجاق گاز و... انجام می شود.در ادامه به راهکارهای عیب یابی و تعمیرات اجاق گاز و همچنین قیمت تعمیراجاق گاز می پردازیم.

تعمیر اجاق گاز رومیزی (تعمیر اجاق گاز صفحه‌ای)

امروزه اجاق گازهایمتفاوتی در بازار موجود هستند. تعمیر اجاق گاز رومیزی یا تعمیر اجاق گازصفحه شیشه ای امروزه بیشتر درخواست می شود. زیرا برای استفاده بهینه از فضایاشپزخانه ها از این نوع گازها استفاده می شود. تعمیر اجاق گاز رومیزی ازحساست بیشتری نسبت به سرویس اجاق گاز فردار برخوردار است. زیرا باید نهایت دقت عملبرای تعمیرات گاز رومیزی به کار گرفته شود تا در هنگام بلند کردن و باز کردنآن، صفحه اجاق دچار ایراد، شکستگی و غیره نشود.

تعمیر اجاق گاز فردار

تعمیر گاز فردار از قدیم در بین خانواده ها مورد استقبالفراوان بوده است. در واقع تا قبل از استفاده زیاد از اجاق گاز رومیزی در همهخانه ها یکی از این مدل گازها دیده می شد. تعمیر اجاق گاز فردار در صورتایراد در شعله ها یا ایراد در فراجاق گاز درخواست می شود. سرویس اجاق گازفردار باید به تعمیرکار با تجربه سپرده شود.

عیب یابی اجاق گاز و آموزش تعمیر اجاق گاز

قبل از شروع توضیح درارتباط با تعمیر اجاق گاز توکار، صفحه ای فردار و غیره باید با اجزای گازآشنایی داشته باشید. اجزایی مانند چند راهه‌ها، شیرها، نازل‌ گاز، لوله‌های رابط،مشعل‌ها، شمعک (پیلوت)، ترموکوپل، فندک و ترموستات گاز اجزای اصلی گاز هستند. درمدل های جدیدتر نیز مواردی مانند ساعت یا تایمر اجاق گاز، جوجه گردان و دکمه هایتنظیم حرارت نیز از اجزای گاز فردار هستند. هروسیله برقی طی مرور زمان و استفادهمکرر ممکن است دچار ایراداتی شوند. مخصوصا این مشکلات در صورتی که برای اجاق گازمنزل پیش بیایند، مطمعننا موجب تداخل در امور مربوط به آشپزی خواهد شد. ازین رو مادر ادامه به شما راهکارهای عیب یابی و آموزش تعمیر اجاق گاز درمنزل را شرح خواهیم داد. که در مواقع ضروری بتوانید از پس تعمیر اجاق گازدر محل بر بیایید. یا در صورت تماس با تعمیرکار اجاق گاز بتوانید اطلاعاتدرست در اختیارشان قرار دهید.

· سرویس اجاق گاز:علت روشن نشدن گاز رومیزی چیست؟

در وهله اول از رسیدنگاز به شعله اطمینان حاصل کنید. در مرحله بعدی بررسی کنید ، فندک درست کار می کندیا خیر. اگر ایراد از فندک است باید به تعمیر فندک اجاق گاز بپردازید. دلیلشایع دیگر بر روشن نشدن گاز عدم قرار گیری درست شعله های گاز است. در صورتی کهایراد از این موارد نبود ، انسداد شعله می تواند عامل روشن نشدن گاز رومیزی باشد.

عدم رعایت پاکیزگیبزرگترین عامل روشن نشدن گاز مبله یا رومیزی است. معمولا اگر از جمله افرادی هستیدکه غذا هایتان زیاد سر می روند و دیر به دیر گازتان را تمیز می کنید، بیشتر با اینمشکل سروکار دارید. معمولا چربی و مایعات موجب کیپ شدن شعله های گاز می شود. اولیناقدام در جهت تعمیر اجاق گاز رومیزی باز کردن مجاری بسته شده بایک سنجاق تیز و سیم ظرفشویی است.

· تعمیر اجاق گازرومیزی :دیر روشن شدن شعله‌های اجاق گاز

جهت عیب یابی ابتداباید تعمیر ترموکوبل اجاق گاز، سیم و بوبین گاز بررسی شود. اگر ایراد ازسمت ترموکوبل گاز باشد. علاوه بر اجرت تعمیر اجاق گاز باید قیمت ترموکوبلرا نیز پرداخت کنید.

· تعمیر اجاق گازفردار :گاز به یک اندازه در شعله پخش کن دیده نمی‌شود

این مشکل به معنیوجود ایراد در قسمت عبور گاز ژیگلور، عدم تنظیم هوای اجاق و یا پوسیده شده شعلهپخش کن گاز می باشد. این قسمت ها باید توسط تعمیرکار اجاق گاز بررسی شود.

· تعمیر اجاق گازرومیزی :علت دودکردن شعله گاز چیست؟

همانطور که می دانیدگاز برای سوختن باید با اکسیژن ترکیب شود. مقدار ترکیب شدن این دو باید مقدارثابتی باشد. در صورتی که مقدار گاز ترکیب شده با اکسیژن بیشتر از مقدار صحیح باشد،موجب دود کردن شعله گاز می شود. بهترین اقدام برای تعمیرات اجاق گاز فردار کمکردن گاز ورودی به دستگاه است. اگر در هنگام تعمیر گاز صفحه ای متوجه شدید نازلگاز گشاد شده است حتما در اسرع وقت آن را تعویض نمایید.

· تعمیرات اجاقگاز فردار :علت روشن نشدن شعله فر چیست؟

علت اول روشن نشدن فراجاق گاز، خاموش بودن پیلوت گاز است. اگر در هنگام تعمیرات اجاق گاز و تعمیراجاق گاز پیلوت را روشن کردید باز مشکل حل نشد. باید تنظیمات پیلوت رابررسی کنید. شاید مقدار گازی که به پیلوت می رسد کافی نباشد، از روی دفترچه گاز میتوان پیلوت را تنظیم کرد.

اکثر گازهای امروزیتایمردار هستند، تایمر وظیفه هماهنگی تمامی قطعات اجاق گاز را بر عهده دارد. قبلاز انجام اقدامات لازم برای تعمیرات اجاق گاز فردار مطمئن شوید کهتنظیمات فر، دست کاری و از حالت استاندارد خارج نشده باشد.

· تعمیرات اجاقگاز رومیزی:علت جرقه نزدن فندک اجاق گاز ( تعمیر فندک گاز رومیزی)

وقتی فندک اجاق گازرومیزی و مدار جرقه زن کار نمی کند، باید دلیل آن را پیدا کرد. برای تعمیر فندکاجاق گاز باید با متخصص تعمیر گاز تعمیر تماس بگیرید. اما قبل از تماس باتعمیرکار از وصل بودن اجاق گاز به شیر اصلی گاز مطمئن شوید. سپس مواردی مانندبررسی کنید کنترل قفل کودک اجاق گاز فعال نباشد. برای اینکه شیر گاز به طورناخواسته یا توسط کودکان باز نشود، قفل فندک کار گذاشته شده است. وقتی قفل اجاقگاز را فعال می کنید روی صفحه نمایش عبارت قفل( Locked) را می بینید. در این صورت با زدن فندک،جرقه و شعله نخواهید داشت. مواردی مانند خیس شدن شعله ها و مسدود شدن شعله ها علتاصلی جرقه نزدن فندک اسات.

· تعمیر اجاق گازفردار :چرا پس از مدتی شعله فر خود به خود خاموش می شود؟

اولین اقدام در جهتتعمیرات اجاق گاز فردار، بررسی ترموکوبل است. شعله فندک و ترموکوبل نباید از همفاصله داشته باشند. اگر این مورد را در هنگام تعمیر بررسی کردید و ایراد رفع نشدباید به تعمیر ترموکوپل و بوبین بپردازید.

· تعمیر اجاق گازصفحه ای :چرا شعله اجاق گاز زرد می سوزد؟

بهترین حالت سوختنشعله گاز آبی است. در صورتی که شعله زرد می سوزد یعنی مقدار هوای موجود در فرایندسوختن شعله کم است. راه حل تعمیر گاز رومیزی ، تنظیم صفحه مخلوط کن اجاق گاز است،که وظیفه تامین هوای مورد نیاز برای مرحله سوختن را دارد.

· سرویس اجاق گازرومیزی :علت سر و صدای شعله در هنگام سوختن چیست؟

صدای وز وز در شعله وبد سوختن شعله یکی از دلایل نگران کننده در هنگام کار با اجاق گاز است. علت اینایراد ورود هوای زیاد شعله است. جهت تعمیر اجاق گاز توکار صفحهای میزان هوای ورودی را به وسیله صفحه مخلوط کن کم کنید.

· سرویس اجاق گازقدیمی :تعمیر فندک اجاق گاز را چگونه انجام دهیم؟

تعمیر فندک اجاق گاز شایع ترین ایراد در تعمیرات اجاق گاز است.گاهی بعد از جابجایی گاز، فندک از کار می افتد. علت این اتفاق اتصالی در سیم کشیبرق اجاق گاز است. که باید برای تعمیر اجاق گاز رومیزی دستگاه را ازبرق جدا کنید و کلاهک شعله و متعلقات ان را جدا کنید، با پیدا کردن قسمتقطعی سیم به تعمیر فندک اجاق گاز بپردازید.

تعویض شیشه اجاق گاز رومیزی و فردار

در صورتی که شیشه گازرومیزی یا فردار به هر دلیلی دچار ایراد شود می توانید اقدام به تعمیر یا تعویضشیشه اجاق گاز کنید. اغلب تولید کنندگان اجاق گاز دارای لوازم یدکی هستند و تعمیرکاراجاق گاز می تواند اقدام به تعویض صفحه روی اجاق گاز نمود. در پاره ای ازموارد نیز می توان با راهکارهایی به تعمیر شیشه اجاق گاز نمود بدون انکهمتحمل هزینه های بالاتر شوید.

قیمت تعمیر اجاق گاز به چه مواردی بستگی دارد؟

قیمت تعمیر اجاق گازرومیزی یا قیمتتعمیر اجاق گاز فردار به موارد متعددی بستگی دارد. هزینه تعمیر اجاق گاز، دردرجه اول کاملا به نوع ایراد اجاق گاز ربط دارد. به طور مثال اگر مشکل خرابی گازبا تعمیر ترموکوپل اجاق گاز رومیزی یا تعمیر فندک اجاق گاز رفع شود در این صورتاجرت تعمیرکار اجاق گاز تفاوت دارد. همچنین قیمت تعمیر قطعه معیوب مانند قیمتترموکوپل اجاق گاز نیز بر قیمت تاثیر دارد. همچنین در صورتی که نیاز به تعویض صفحهروی اجاق گاز یا تعویض شیشه اجاق گاز باشد قیمت تعمیر اجاق گاز بر اساس نوعاجاق گاز تغییر خواهد کرد.

مدل گاز مانند هزینهتعمیر اجاق گاز صفحه ای شیشه ای با هزینه تعمیر اجاق گاز فردار یا تعمیراجاق گاز قدیمی با هم تفاوت دارند. زیرا قطعات این نوع اجاق گازها با هم تفاوتدارند. مورد دیگر اجرت سرویس اجاق گاز است که در صورت کمک گرفتن از سرویسکار گاز هومسرویز می توانید اطمینان داشته باشید که نرخ سرویس اجاق گاز بر اساس نرخ اتحادیهتعیین می شود و نیاز به پرداخت مبالغ بالاتر نمی باشد.

خدمات تعمیر اجاق گاز رومیزی، ایستاده و فردا را به متخصصین هوم سرویزبسپارید

در صورت نیاز به تعمیراتاجاق گاز رومیزی، مبله و فردار می توانید به صورت رایگان در سامانه هوم سرویزثبت درخواست نمایید. متخصصین ما جهت مشاوره رایگان و اعلام قیمت خدمات با شما تماسگرفته و توضیحات لازم را در اختیارتان قرار خواهند داد.

...همیار شماییم تا پایان سرویس

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس تعمیر اجاق گاز و همچنین ارایه خدمات سرویس اجاق گاز رومیزی و فردار نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات لوازم گازسوز ارائه می دهد که شامل نصب اجاق گاز رومیزی, تعمیر فر برقی و تعمیر فر برقی گازی, نصب بخاری گازی و نصب لوله بخاری می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های لوازم خانگی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس تعمیر اجاق گاز

سرویس اجاق گاز رومیزی و فردار

تعمیر اجاق گاز ایرانی و خارجی

تعمیر و سرویس اجاق گاز قدیمی

تعویض ترموکوپل اجاق گاز، ترموستات، تعمیر فندک اجاق گاز و مشعل اجاق گاز

تعویض شیشه اجاق گاز رومیزی و ایستاده

تنظیم شعله اجاق گاز رومیزی و ...

نظرات کاربران

profile picture
سهیلا رسولی

خیلی خوب بودند و توضیحاتی که بهم دادند واقعا کمک کننده بود و دستشون درد نکنه

شرایط تعمیرات اجاق گاز رومیزی و سرویس اجاق گاز صفحه ای

همیار می بایست ابتدا اجاق گاز و فر را عیب یابی نموده و سپس در صورت رضایت مشتری اقدام به تعمیر وسیله گازسوز نماید.

همیار موظف به ارایه فاکتور اقلام خریداری شده جهت تعمیر اجاق گاز می باشد.

خارج نمودن اجزاء وسیله گازسوز توسط همیار تنها در صورت اخذ مجوز از مشتری امکانپذیر می باشد.

نصب و سرویس لوازم گازسوز را تنها در صورتی که خارج از دوره گارانتی باشند را به همیاران هوم سرویز بسپارید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

نصب و تعمیر مایکروویو
نصب و تعمیر مایکروویو
قیمت از 400,000 الی 2,300,000 تومان
تعمیر زودپز
تعمیر زودپز
قیمت از 400,000 الی 500,000 تومان
تعمیر آبمیوه گیری
تعمیر آبمیوه گیری
قیمت از 600,000 الی 600,000 تومان
تعمیر قهوه ساز و اسپرسوساز
تعمیر قهوه ساز و اسپرسوساز
قیمت از 150,000 الی 800,000 تومان