user
تعمیر اجاق گاز

تعمیر اجاق گاز

از 1088 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت تعمیر اجاق گاز در تابستان 1401 چقدر است؟

قیمت تعویض ترانس اجاق گاز

90,000 الی 140,000 تومان

قیمت تعویض بوبین اجاق گاز

80,000 الی 130,000 تومان

قیمت تعویض سیم ترموکوبل اجاق گاز

80,000 الی 130,000 تومان

قیمت تعویض ترموکوپل اجاق گاز

80,000 الی 130,000 تومان

قیمت تعویض سر شعله اجاق گاز

70,000 الی 100,000 تومان

قیمت تعویض ولوم اجاق گاز

70,000 الی 100,000 تومان

قیمت تعویض فنجونی اجاق گاز

100,000 الی 150,000 تومان

قیمت تعویض چینی فندک اجاق گاز

80,000 الی 140,000 تومان

قیمت تعویض کلید فندک اجاق گاز

70,000 الی 110,000 تومان

قیمت تعویض شیشه اجاق گاز

100,000 الی 150,000 تومان

قیمت سرویس کامل فر و اجاق گاز

200,000 الی 400,000 تومان

درصد سرویس های انجام شده
قیمت تمام شده
نمودار درصد سرویس های انجام شده با قیمت های متفاوت در 3 ماه گذشته

سرویس و تعمیر اجاق گازرومیزی و فردار

اجاق گاز یکی ازپرکاربردترین لوازم آشپزخانه است. به دلیل استفاده زیاد‌ از این وسیله، ممکن استدچار ایراداتی شوند. با توجه به قیمت اجاق گازهای جدید، در صورت بروز ایراد،بهترین راهکار، تعمیر و سرویس اجاق گاز است. تعمیر اجاق گاز وسایر لوازم موجود در آشپزخانه نیاز به مهارت تعمیرکار اجاق گاز دارد.مخصوصا اگر مدل آن نیز از نمونه های جدید باشد. امروزه مدل های جدید مانند تعمیراجاق گاز رومیزی و تعمیر اجاق گاز فردار در بازار موجود هستند. بهتراست در هر چند مدت یک بار برای استفاده بهتر از گاز اقدام به سرویس اجاق گازنمود. در سرویس اجاق گاز مواردی مانند تعویض یا تعمیر ترموکوپل اجاق گاز رومیزی وفردار، تنطیم شعله اجاق گاز، رفع خرابی فندک اجاق گاز و... انجام می شود. در ادامهبه راهکارهای عیب یابی و تعمیرات اجاق گاز و همچنین قیمت تعمیر اجاق گازمی پردازیم.

تعمیر اجاق گاز رومیزی (تعمیر اجاق گاز صفحه‌ای)

امروزه اجاق گازهایمتفاوتی در بازار موجود هستند. اجاق گاز رومیزی یا تعمیر اجاق گاز صفحه شیشه ایامروزه بیشتر درخواست می شود. زیرا برای استفاده بهینه از فضای اشپزخانه ها از ایننوع گازها استفاده می شود. تعمیر اجاق گاز رومیزی از حساست بیشتری نسبت به سرویساجاق گاز فردار برخوردار است. زیرا باید نهایت دقت عمل برای تعمیرات گازرومیزی به کار گرفته شود تا در هنگام بلند کردن و باز کردن آن، صفحه اجاقدچار ایراد، شکستگی و غیره نشود.

تعمیر اجاق گازفردار

تعمیر گاز فردار از قدیم در بین خانواده ها مورد استقبالفراوان بوده است. در واقع تا قبل از استفاده زیاد از اجاق گاز رومیزی در همهخانه ها یکی از این مدل گازها دیده می شد. تعمیر اجاق گاز فردار در صورتایراد در شعله ها یا ایراد در فراجاق گاز درخواست می شود. سرویس اجاق گاز فردار باید به تعمیرکاربا تجربه سپرده شود.

عیب یابی اجاق گاز و آموزش تعمیر اجاق گاز

قبل از شروع توضیح درارتباط با تعمیر اجاق گاز توکار، صفحه ای فردار و غیره باید با اجزای گازآشنایی داشته باشید. اجزایی مانند چند راهه‌ها، شیرها، نازل‌ گاز، لوله‌های رابط،مشعل‌ها، شمعک (پیلوت)، ترموکوپل، فندک و ترموستات گاز اجزای اصلی گاز هستند. درمدل های جدیدتر نیز مواردی مانند ساعت یا تایمر اجاق گاز، جوجه گردان و دکمه هایتنظیم حرارت نیز از اجزای گاز فردار هستند. هروسیله برقی طی مرور زمان و استفادهمکرر ممکن است دچار ایراداتی شوند. مخصوصا این مشکلات در صورتی که برای اجاق گازمنزل پیش بیایند، مطمعننا موجب تداخل در امور مربوط به آشپزی خواهد شد. ازین رو مادر ادامه به شما راهکارهای عیب یابی و آموزش تعمیر اجاق گاز در منزل راشرح خواهیم داد. که در مواقع ضروری بتوانید از پس تعمیر اجاق گاز در محل بربیایید. یا در صورت تماس با تعمیرکار اجاق گاز بتوانید اطلاعات درست دراختیارشان قرار دهید.

سرویس اجاق گاز:علت روشن نشدن گاز رومیزی چیست؟

در وهله اول از رسیدنگاز به شعله اطمینان حاصل کنید. در مرحله بعدی بررسی کنید ، فندک درست کار می کندیا خیر. اگر ایراد از فندک است باید به تعمیر فندک اجاق گاز بپردازید. دلیلشایع دیگر بر روشن نشدن گاز عدم قرار گیری درست شعله های گاز است. در صورتی کهایراد از این موارد نبود ، انسداد شعله می تواند عامل روشن نشدن گاز رومیزی باشد.

عدم رعایت پاکیزگیبزرگترین عامل روشن نشدن گاز مبله یا رومیزی است. معمولا اگر از جمله افرادی هستیدکه غذا هایتان زیاد سر می روند و دیر به دیر گازتان را تمیز می کنید ، بیشتر بااین مشکل سروکار دارید. معمولا چربی و مایعات موجب کیپ شدن شعله های گاز می شود. اولیناقدام در جهت تعمیر گاز رومیزی باز کردن مجاری بسته شده با یکسنجاق تیز و سیم ظرفشویی است.

سرویس اجاق گازرومیزی :دیر روشن شدن شعله‌های اجاق گاز

جهت عیب یابی ابتدا بایدتعمیر ترموکوبل اجاق گاز، سیم و بوبین گاز بررسی شود. اگر ایراد از سمت ترموکوبلگاز باشد. علاوه بر اجرت تعمیر اجاق گاز باید قیمت ترموکوبل را نیز پرداختکنید.

سرویس اجاق گازفردار :گاز به یک اندازه در شعله پخش کن دیده نمی‌شود

این مشکل به معنیوجود ایراد در قسمت عبور گاز ژیگلور، عدم تنظیم هوای اجاق و یا پوسیده شده شعلهپخش کن گاز می باشد. این قسمت ها باید توسط تعمیرکار اجاق گاز بررسی شود.

تعمیر گازرومیزی :علت دودکردن شعله گاز چیست؟

همانطور که می دانیدگاز برای سوختن باید با اکسیژن ترکیب شود. مقدار ترکیب شدن این دو باید مقدارثابتی باشد. در صورتی که مقدار گاز ترکیب شده با اکسیژن بیشتر از مقدار صحیح باشد،موجب دود کردن شعله گاز می شود. بهترین اقدام برای تعمیرات اجاق گاز فردار کمکردن گاز ورودی به دستگاه است. اگر در هنگام تعمیر گاز صفحه ای متوجه شدید نازلگاز گشاد شده است حتما در اسرع وقت آن را تعویض نمایید.

تعمیرات گازفردار:علت روشن نشدن شعله فر چیست؟

علت اول روشن نشدن فراجاق گاز، خاموش بودن پیلوت گاز است. اگر در هنگام تعمیرات گاز و اجاق گاز پیلوت را روشن کردید باز مشکل حل نشد. باید تنظیمات پیلوت را بررسی کنید.شاید مقدار گازی که به پیلوت می رسد کافی نباشد، از روی دفترچه گاز می توان پیلوترا تنظیم کرد.

اکثر گازهای امروزیتایمردار هستند، تایمر وظیفه هماهنگی تمامی قطعات اجاق گاز را بر عهده دارد. قبلاز انجام اقدامات لازم برای تعمیرات اجاق گاز فردار مطمئن شوید که تنظیماتفر، دست کاری و از حالت استاندارد خارج نشده باشد.

تعمیرات گازرومیزی:علت جرقه نزذن فندک اجاق گاز ( تعمیر فندک گاز رومیزی)

وقتی فندک اجاق گازرومیزی و مدار جرقه زن کار نمی کند، باید دلیل آن را پیدا کرد. برای تعمیر فندکاجاق گاز باید با متخصص تعمیر گاز تعمیر تماس بگیرید. اما قبل از تماس با تعمیرکاراز وصل بودن اجاق گاز به شیر اصلی گاز مطمئن شوید. سپس مواردی مانند بررسی کنیدکنترل قفل کودک اجاق گاز فعال نباشد. برای اینکه شیر گاز به طور ناخواسته یا توسطکودکان باز نشود، قفل فندک کار گذاشته شده است. وقتی قفل اجاق گاز را فعال می کنیدروی صفحه نمایش عبارت قفل(Locked) را میبینید. در این صورت با زدن فندک، جرقه و شعله نخواهید داشت. مواردی مانند خیس شدنشعله ها و مسدود شدن شعله ها علت اصلی جرقه نزدن فندک اسات.

تعمیر اجاق گاز فردار:چرا پس از مدتی شعله فر خود به خود خاموش میشود؟

اولین اقدام در جهتتعمیرات اجاق گاز فردار، بررسی ترموکوبل است. شعله فندک و ترموکوبل نباید از همفاصله داشته باشند. اگر این مورد را در هنگام تعمیر بررسی کردید و ایراد رفع نشدباید به تعمیر ترموکوپل و بوبین بپردازید.

تعمیر اجاق گازصفحه ای :چرا شعله اجاق گاز زرد می سوزد؟

بهترین حالت سوختنشعله گاز آبی است. در صورتی که شعله زرد می سوزد یعنی مقدار هوای موجود در فرایندسوختن شعله کم است. راه حل تعمیر گاز رومیزی ، تنظیم صفحه مخلوط کن اجاق گاز است،که وظیفه تامین هوای مورد نیاز برای مرحله سوختن را دارد.

سرویس اجاق گازرومیزی:علت سر و صدای شعله در هنگام سوختن چیست؟

صدای وز وز در شعله وبد سوختن شعله یکی از دلایل نگران کننده در هنگام کار با اجاق گاز است. علت اینایراد ورود هوای زیاد شعله است. جهت تعمیر گاز توکار صفحه ای میزان هوایورودی را به وسیله صفحه مخلوط کن کم کنید.

سرویس اجاق گازقدیمی :تعمیر فندک اجاق گاز را چگونه انجام دهیم؟

تعمیر فندک اجاق گازشایع ترین ایراد در تعمیرات اجاق گاز است. گاهی بعد از جابجایی گاز، فندک از کارمی افتد. علت این اتفاق اتصالی در سیم کشی برق اجاق گاز است. که باید برای تعمیر گازرومیزی دستگاه را از برق جدا کنید و کلاهک شعله و متعلقات ان را جدا کنید، با پیدا کردن قسمت قطعی سیم به تعمیر فندک اجاق گاز بپردازید.

تعمیر یا تعویضشیشه اجاق گاز رومیزی و فردار

در صورتی که شیشه گازرومیزی یا فردار به هر دلیلی دچار ایراد شود می توانید اقدام به تعمیر یا تعویضشیشه اجاق گاز کنید. اغلب تولید کنندگان اجاق گاز دارای لوازم یدکی هستند وتعمیرکار اجاق گاز می تواند اقدام به تعویض صفحه روی اجاق گاز نمود. درپاره ای از موارد نیز می توان با راهکارهایی به تعمیر شیشه اجاق گاز نمود بدونانکه متحمل هزینه های بالاتر شوید.

قیمت تعمیر اجاق گاز به چه مواردی بستگی دارد؟

قیمت تعمیر اجاق گازرومیزی یا قیمتتعمیر اجاق گاز فردار به موارد متعددی بستگی دارد. قیمت تعمیر اجاقگاز، در درجه اول کاملا به نوع ایراد اجاق گاز ربط دارد. به طور مثال اگرمشکل خرابی گاز با تعمیر ترموکوپل اجاق گاز رومیزی یا تعمیر فندک اجاقگاز رفع شود در این صورت اجرت تعمیرکار اجاق گاز تفاوت دارد. همچنین قیمتتعمیر قطعه معیوب مانند قیمت ترموکوپل اجاق گاز نیز بر قیمت تاثیر دارد. همچنین درصورتی که نیاز به تعویض صفحه روی اجاق گاز یا تعویض شیشه اجاق گاز باشد قیمت تعمیراجاق گاز بر اساس نوع اجاق گاز تغییر خواهد کرد.

مدل گاز مانند تعمیرگاز صفحه شیشه ای با تعمیر اجاق گاز فردار یا تعمیر اجاق گاز قدیمیبا هم تفاوت دارند. زیرا قطعات این نوع اجاق گازها با هم تفاوت دارند. مورد دیگر اجرتسرویس اجاق گاز است که در صورت کمک گرفتن از سرویسکار گاز هوم سرویز می توانیداطمینان داشته باشید که نرخ سرویس اجاق گاز بر اساس نرخ اتحادیه تعیین میشود و نیاز به پرداخت مبالغ بالاتر نمی باشد.

کلیه خدمات سرویس و تعمیر اجاق گاز رومیزی، ایستاده و فردا توسطمتخصصین هوم سرویز

در صورت نیاز بهتعمیرات اجاق گاز رومیزی، مبله و فردار می توانید به صورت رایگان در سامانه هومسرویز ثبت درخواست نمایید. متخصصین ما جهت مشاوره رایگان و اعلام قیمت خدمات باشما تماس گرفته و توضیحات لازم را در اختیارتان قرار خواهند داد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس تعمیر اجاق گاز و همچنین ارایه خدمات سرویس اجاق گاز رومیزی و فردار نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات لوازم گازسوز ارائه می دهد که شامل نصب اجاق گاز رومیزی, عیب یابی و تعمیر انواع فر برقی گازی در محل, نصب بخاری گازی و جابجایی لوله بخاری می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های لوازم خانگی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس تعمیر اجاق گاز

سرویس اجاق گاز رومیزی و فردار

تعمیر انواع اجاق گاز ایرانی و خارجی

تعمیر و سرویس اجاق گاز قدیمی

تعمیر و تعویض ترموکوپل، ترموستات، فندک و مشعل اجاق گاز

تعمیر یا تعویض شیشه اجاق گاز رومیزی و ایستاده

تنظیم شعله اجاق گاز رومیزی و ...

نظرات کاربران

profile picture
الهام حسنی
4 هفته پیش |زهرا نقی پور

خیلی سریع کار را انجام دادند .درست به موقع امدند و خیلی خوش برخورد بودند

profile picture
نرگس نجومي
2 ماه پیش |سینا اسماعیلی

سریع کار می کردند و خوش برخورد بودند . کارشون عالی بود .

profile picture
کمیل عباسی

اگر از امتیاز 5 هم بالاتر بود برای ایشون میزاشتم عالی بینظیر با صبر و حوصله با اخلاق درکل سرویس و خدمات پشتیبانی سایت و همیار شریف پور درجه ی یک بودن

profile picture
غلامرضا تبریزی

انسان بسیار شریفی بودن همون روز هم اومدن و تعویض انجام شد بسیار سریع و با کمترین قیمت انجام شد

شرایط تعمیر و سرویس اجاق گاز صفحه ای و مبله

همیار می بایست ابتدا اجاق گاز و فر را عیب یابی نموده و سپس در صورت رضایت مشتری اقدام به تعمیر وسیله گازسوز نماید.

همیار موظف به ارایه فاکتور اقلام خریداری شده جهت تعمیر اجاق گاز می باشد.

خارج نمودن اجزاء وسیله گازسوز توسط همیار تنها در صورت اخذ مجوز از مشتری امکانپذیر می باشد.

نصب و سرویس لوازم گازسوز را تنها در صورتی که خارج از دوره گارانتی باشند را به همیاران هوم سرویز بسپارید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

نصب و تعمیر مایکروویو
نصب و تعمیر مایکروویو
قیمت از 1,100,000 الی 1,100,000 تومان
تعمیر لوازم خانگی پخت و پز
تعمیر لوازم خانگی پخت و پز
قیمت از 450,000 الی 550,000 تومان
تعمیر آبمیوه گیری و مخلوط کن
تعمیر آبمیوه گیری و مخلوط کن
در حال بروزرسانی قیمت
تعمیر قهوه ساز و اسپرسوساز
تعمیر قهوه ساز و اسپرسوساز
در حال بروزرسانی قیمت

خدمات تعمیر اجاق گاز در این شهرها ارائه می شود:

تعمیر اجاق گاز تهران
تعمیر اجاق گاز کرج
تعمیر اجاق گاز شیراز
تعمیر اجاق گاز مشهد