user
تعمیر قهوه ساز
هوم سرویز
/
قیمت خدمات
/
لوازم خانگی
/
تعمیر قهوه ساز و اسپرسوساز

تعمیر قهوه ساز

از 1166 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت تعمیر قهوه ساز در تابستان 1401 چقدر است؟

قیمت تعمیر و تعویض موتور قهوه ساز

200,000 الی 350,000 تومان

قیمت تعمیر و تعویض شیر قهوه ساز

100,000 الی 140,000 تومان

قیمت تعمیر و تعویض المنت

110,000 الی 170,000 تومان

درصد سرویس های انجام شده
قیمت تمام شده
نمودار درصد سرویس های انجام شده با قیمت های متفاوت در 3 ماه گذشته

تعمیرات قهوه ساز و تعمیر اسپرسوساز در منزل

امروزه افراد تمایلبیشتری به نوشیدن قهوه دارند، ازاین رو برای تهیه کردن قهوه از دستگاه قهوهساز خانگی یا اسپرسوساز استفاده می‌کنند. روش‌ها و وسایل قدیمی و سنتی برای درستکردن قهوه جای خود را به دستگاههای جدید داده اند.اگر شما نیز در منزل از دستگاه اسپرسوسازخانگی استفاده می کنید. امکان دارد که با مشکل خرابی دستگاه قهوهساز مواجه شده باشید. بعضی ایرادات جزئی با داشتن کمی اطلاعات در زمینه آموزشتعمیرات قهوه ساز یا تعمیرات دستگاه اسپرسوساز قابل رفع هستند. بهاین ترتیب می توانید خودتان به عیب یابی و سرویس قهوه ساز در منزل بپردازید.البته مواقعی که مشکل حادتر است پیشنهاد می کنیم که با تعمیرکار قهوه سازباتجربه مشورت کنید و سپس دست به اقدامات دیگر بزنید. در ادامه به معرفی انواعاسپرسور ساز و قهوه ساز و راهکارهای عیب یابی و تعمیر دستگاه قهوه سازدر منزل و تعمیر قهوه ساز برقی و تعمیر اسپرسو ساز و عواملموثر بر قیمت تعمیر اسپرسوساز و قیمت تعمیر قهوه ساز می پردازیم.

انواع دستگاه اسپرسو ساز

تعمیر دستگاهاسپرسو ساز خانگی

دستگاه های اسپرسوساز در انواع مختلفی تولید و به بازار عرضه شده اند. انواع اسپرسوساز دستی، نیمهاتوماتیک و تمام اتوماتیک در بازار موجود هستند. این دستگاه ها ابعاد کوچکتریدارند، اما کارایی مشابه نمونه های صنعتی دارند از این رو تعمیرات دستگاهاسپرسو ساز خانگی مشابه نمونه های صنعتی است.

تعمیر اسپرسو سازصنعتی

اسپرسوساز صنعتی یکیاز وسایل پر استفاده در کافی­شاپ، رستوران ها و... می باشد. ممکن است در اثر استفاده زیاد نیاز به تعمیر اسپرسو سازصنعتی باشد. تعمیر اسپرسوساز صنعتی به دلیل قطعات حساس بهکار رفته در آنها باید توسط تعمیرکار قهوه ساز ماهر انجام شود. خوشبختانهبیشتر ایرادات این وسایل به صورت تعمیر اسپرسو ساز صنعتی در محل انجام میشود.

تفاوت قهوه ساز و اسپرسو ساز در چیست؟

اسپرسو یک نوع روش دمکردن قهوه است. در نتیجه می توان دستگاه اسپرسوساز را نوعی قهوه ساز دانست.اسپرسوسازها از نظر مدت زمان دم آوری نسبت به قهوه سازها سریع تر می باشند. اما بهقهوه زیرتری نیاز دارند. این دو از نظر عملکرد نیز باهم تفاوت دارند. برای تهیهاسپرسو آب جوش با فشار زیاد از پودر قهوه ها عبور داده می شود. اما در ارتباط باقهوه ساز های قطره ای به این صورت است که آب داغ بر روی پودر قهوه ریخته می شود وقهوه آماده به صورت قطره ای از فیلتر می گذرد و آماده نوشیدن است. در نهایت کار باقهوه ساز کار سختی نیست. اما استفاده از اسپرسوسازهای نیمه اتومات نیاز به تجربه وتخصص دارد.

عیب یابی و سرویس قهوه ساز در محل

تعمیر قهوه سازبرقی :علت گرم نشدن آب در دستگاه قهوه ساز برقی چیست؟

اولین موردی که بایددر جهت تعمیرات اسپرسوساز بررسی شود این مورد است که اصلا آیادستگاه شما روشن می شود یا خیر. گاهی قطعی در پریز برق و یا اتصالی در کابل برقدستگاه موجب می شود که دستگاه اصلا روشن نشود. ابتدا از سالم بودن این دو مورداطمینان کسب کنید. مورد بعدی که در جهت تعمیرات اسپرسوساز بایدبررسی شود از کار افتادن ترمینال المنت است. اگر متوجه شدید که با روشن شدن دستگاهاین قطعه گرم نمی شود باید این قطعه توسط تعمیرکار قهوه ساز درمحل تعویض شود.

سرویس اسپرسوسازخانگی :علت خارج نشدن اسپرسو آماده از دستگاه چیست؟

گاهی پمپ دستگاه روشناست و خود اسپرسو نیز آماده شده است. اما قهوه از دستگاه خارج نمی شود. جهت عیبیابی و تعمیرات دستگاه اسپرسو ساز باید موارد زیادی را بررسیکنید. با ریختن مقدار زیاد اسپرسو فیلتر درون دستگاه جرم می گیرد و پمپ اسپرسوسازکار نمی کند و موجب ایجاد مشکلات دستگاه می شود. جهت رفع عیب و تعمیر اسپرسوساز در منزل باید میزان آب درون مخزن را بررسی کنید. اگر مخزن به شیر آبشهری متصل است بررسی کنید که شیر آب قطع نباشد. اگر مشکل با این راهکار حل نشدباید پمپ دستگاه اسپرسوساز جرم گیری شود.

سرویس قهوه ساز:علت جوشیدن قهوه در قهوه ساز چیست؟

از قطعات مهم در تهیهقهوه، ترموستات است. خرابی ترموستات قهوه ساز یا تنظیم نبودن آن موجب جوشیدن قهوهمی شود. اگر در هنگام سرویس قهوه سازبا تنظیم ترموستات مشکل حل نشد. باید اقدام به تعویض و با تعمیر ترموستاتدستگاه قهوه ساز خانگی کنید.

تعمیر دستگاهقهوه ساز :علت صدای قهوه ساز چیست؟

اگر یکباره دستگاهقهوه ساز یا اسپرسو ساز خود را روشن کرده اید و متوجه صداهای عجیب و غریب در آنشده اید. اولین موردی که باید جهت تعمیر قهوه ساز برقی در محل انجامدهید، بررسی مخزن آب است. ممکن است آب در مخزن بخار شده باشد یا در صورت اتصالدستگاه به شیر آب، آب شهری کم فشار یا به کل قطع شده باشد که موجب می شود دستگاهبه سر و صدا بیافتد.

تعمیر اسپرسوساز خانگی :علت کف نکردن قهوه اسپرسو چیست؟

اگر مطمئن هستید ازقهوه مناسب و با کیفیتی استفاده کرده اید اما باز قهوه خروجی کف مناسبی ندارد.ممکن است ایراد در جرم میله خروجی باشد. همچنین اگر آب دستگاه اسپرسوساز خیلی داغ باشد یا اصلا گرم نباشد می تواند موجب کف نکردن قهوه اسپرسو شود.

میزان فشار خروج قهوهاز دستگاه در تولید کف اسپرسو بسیار موثر است. تهیه یک شات قهوه به زمانی حدود 20تا 30 ثانیه نیاز دارد. اگر این زمان کمتر از 10 ثانیه یا بیش از 30 ثانیه طولبکشد، ایراد از قسمت فشار خروجی دستگاه است. در این موارد باید بر اساس مدل دستگاهبه تنظیم فشار دستگاه اسپرسو بپردازید.

تعمیر دستگاهاسپرسو ساز صنعتی :علت تلخ شدن بیش از حد قهوه در قهوه ساز چیست؟

اگر قهوه آماده شدهدر قهوه ساز بیش از اندازه تلخ است. اولین علت ممکن است به ریختن بیش از اندازهقهوه مربوط شود.همچنین اگر در قهوه ساز رسوب جمع شده باشد نیز موجب تلخ شدن قهوهمی شود با تمیز کردن و جرم گیری قهوه ساز طعم قهوه عالی می شود.

نحوه هواگیری دستگاه اسپرسو ساز

برای استفاده صحیح وکارآمد از دستگاه نباید هواگیری دستگاه اسپرسوساز خانگی فراموششود. تمام قطعات در کنار هم موجب آماده شدن یک قهوه ایده آل می شوند. اگر بعد ازمدت ها اقدام به استفاده از دستگاه اسپرسوساز می کنید باید قبل از هر اقدامیبه هواگیری اسپرسوساز بپردازید. معمولا هواگیری دستگاهاسپرسو بیزرا تفاوتی با هواگیری دستگاه اسپرسوساز نوا نداردو روال کار با هم مشابه است.

برای هواگیری اسپرسوساز کافیست مرحله زیر را طی کنید:

مخزن دستگاه را تا میزانمشخص شده در بدنه، پر از آب کنید. به خاطر داشته باشید در صورتی که مخزن آب کافینداشته باشد عمل هواگیری به طور کامل انجام نمی شود. پمپ آب موجود در اسپرسوسازسبب می شود تا آب با فشار لازم به قسمت دم کن دستگاه برسد و هوای موجود در آنکاملا تخلیه شود.

سرویس قهوه ساز و اسپرسوساز چگونه انجام می شود؟

رسیدگی و سرویسقهوه ساز به صورت ممتد از تعمیر اسپرسو ساز جلوگیری می کند و موجبمی شود قطعات این دستگاه به زودی مستهلک نشوند. مواردی مانند شستشوی مرتب دستگاه،جرم گیری اسپرسوساز موجب افزایش طول عمر نازل بخار و محفظه جوش می شود. شستشویمرتب فیلترها با موادی مانند کافی زا که یک شوینده مخصوص برای دستگاه های قهوه سازو اسپرسو ساز است موجب جرم گیری و سرویس قهوه ساز می شود.

نحوه جرم گیریدستگاه اسپرسوساز و قهوه ساز چگونه است؟

بهترین اقدام برایحفظ کیفیت دستگاه قهوه ساز این است که از جرم گیری دستگاه جلوگیری شود. بهتریناقدام جهت رسوب زدایی اسپرسو ساز، استفاده از آب تصفیه شده است. برای شروعجرم گیری ابتدا فیلتر را بیرون بیاورید و بشویید. تمیز کردن نازل بخار مرحله بعدیدر جرم گیری دستگاه اسپرسو ساز است. نازل بخار را روشن کنید. اجازه دهید به صورتیک دقیقه مدام کار کند. سپس قسمت بیرونی نازل را ابتدا با یک دستمال مرطوب پاک کنیدو سپس با دستمال خشک رطوبت روی آن را کاملا خشک کنید.

برای رسوب زداییاسپرسوساز مخزن دستگاه را از آب پر کنید و کمی سرکه و جوش شیرین در داخل آنبریزید. سپس قهوه ساز را روشن کنید. زمانی که آب مخزن جوش آمد آن را خاموش کنید .حدود نیم ساعت اجازه دهید آب و جوش شیرین در مخزن باقی بماند. سپس مخزن را جداکنید آب آن را خالی نمایید. با اسفنج اقدام به تمیز کردن مخزن کنید.

تعمیر قهوه ساز در محل کار یا منزل

قطعا جستجو تعمیرگاهمجاز تعمیرات قهوه ساز چندان راحت نیست. به این ترتیب می توانید با استفاده ازخدمات نمایندگی مجاز تعمیرات قهوه ساز بدون جابجایی وسیله از خدمات دربمنزل بهره مند شوید. به این ترتیب متخصصین و تعمیرکاران حرفه ای تعمیر قهوه سازصنعتی و خانگی با تجهیزات در محل حضور پیدا می کنند و به عیب یابی و تعمیراتدستگاه قهوه ساز و اسپرسوساز می پردازند.

تعمیر قهوه ساز صنعتی و تعمیر قهوه ساز برقی خانگی در هوم سرویز

برایانتخاب خدمات تعمیر قهوه ساز خانگی و اسپرسوساز باید به معیارهایمتفاوتی برای انتخاب تعمیرکار توجه کرد. یکی از راه‌ حل‌ها در زمان خرابیقهوه جوش خانگی یا تعمیر قهوه ساز برقی حرفه ای، مراجعه به نمایندگی‌هایمرتبط با برند دستگاه است. که معمولا به دلیل در صف قرار داده شدن دستگاه برایتعمیر یا نبود قطعه مورد نظر یا اتمام دورهه گارانتی باید زمان زیادی را بدوندستگاه تان سپری کنید.

اما نمایندگی تعمیراتقهوه ساز خانگی و صنعتی هوم سرویز آماده ارائه خدمات در کمترین زمانممکن هستند. در هوم سرویز تمام برندهای موجود در بازار مانند تعمیر اسپرسوسازنوا،تعمیر اسپرسوساز مباشی، تعمیر قهوه ساز دلونگی (delonghi) ، تعمیر قهوه ساز بوش، تعمیرقهوه ساز فیلیپس، تعمیر قهوه ساز فلر، تعمیرات اسپرسوسازدلمونتی، تعمیر اسپرسوساز هانوور، تعمیر دستگاه قهوه سازبیزرا و سایر برندها توسط متخصصین این برندهاانجام می شود.

هزینه تعمیر اسپرسوساز و قهوه ساز در هوم سرویز

اجرت تعمیراتاسپرسوساز خانگی و صنعتی به چند دلیل می تواند تغییر کند. به طور کل قیمت تعمیرقهوه ساز به علت خرابی آن، تعویض قطعه یا تعمیر قطعه و دیگر موارد بستگی دارد.تعویض قطعات و یا تعمیر قطعات هر کدام بر هزینه تعمیرات اسپرسوساز تاثیرگزارند. بر اساس نوع دستگاه و جدید یا قدیمی بودن دستگاه قیمت تعمیرات قهوه سازتغییر می کند. در هوم سرویز اجرت تعمیر قهوه ساز بر اساس قیمتمصوب اتحادیه تعیین و اعلام می شود و هزینه های جانبی بالاتری را شامل نمی شود.

تعمیرات تخصصی انواع قهوه ساز صنعتی و خانگی توسط تعمیرکار قهوه سازهوم سرویز

در صورت نیاز بهتعمیرات تخصصی قهوه ساز می توانید به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواستنمایید. در تعمیرگاه تخصصی لوازم خانگی هوم سرویز هدف نهایی، تعمیرات قطعات فابریکدستگاه می باشد. تا بدین ترتیب هم در هزینه های شما صرفه جویی شود و هم قطعه اصلیحفظ شود. پس از ثبت درخواست متخصصین ما جهت مشاوره و اعلام هزینه با شما تماسخواهند گرفت و توضیحات لازم را در اختیارتان قرار خواهند داد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس تعمیر قهوه ساز و همچنین ارایه خدمات تعمیر انواع قهوه ساز خانگی و صنعتی نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات لوازم آشپزخانه ارائه می دهد که شامل تعمیر یخچال قدیمی، ساده و معمولی, تعمیر انواع چرخ گوشت صنعتی و خانگی, تعمیر انواع چای ساز و کتری برقی لمسی و کلید دار در محل, نصب انواع هود آشپرخانه توکار، لمسی، شومینه ای، مورب، آسانسوری و ..., نصب انواع ماکروفر، ماکروویو و سولاردام توکار, تعمیرات انواع آبمیوه گیری ایرانی و خارجی, تعمیرات تخصصی لوازم برقی پخت و پز , سرویس آبسردکن در محل, تعمیر انواع قابلمه می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های لوازم خانگی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس تعمیر قهوه ساز

تعمیر انواع قهوه ساز خانگی و صنعتی

تعمیر دستگاه اسپرسوساز صنعتی و خانگی

تعویض و تعمیر المنت قهوه ساز

تعویض دو شاخه و سیم کشی بیرونی قهوه ساز

تعویض و تعمیر ترموستات قهوه ساز

تعمیرات تخصصی انواع قهوه ساز برقی دلونگی، دلمونتی، فلر، هاردستون، تکنو، بکو، گوسونیک و ...

نظرات کاربران

profile picture
الهام حسنی
4 هفته پیش |زهرا نقی پور

خیلی سریع کار را انجام دادند .درست به موقع امدند و خیلی خوش برخورد بودند

profile picture
نرگس نجومي
2 ماه پیش |سینا اسماعیلی

سریع کار می کردند و خوش برخورد بودند . کارشون عالی بود .

profile picture
کمیل عباسی

اگر از امتیاز 5 هم بالاتر بود برای ایشون میزاشتم عالی بینظیر با صبر و حوصله با اخلاق درکل سرویس و خدمات پشتیبانی سایت و همیار شریف پور درجه ی یک بودن

profile picture
غلامرضا تبریزی

انسان بسیار شریفی بودن همون روز هم اومدن و تعویض انجام شد بسیار سریع و با کمترین قیمت انجام شد

شرایط تعمیر انواع قهوه جوش برقی توسط تعمیرکار قهوه ساز

همیار می بایست ابتدا عیب یابی نموده و سپس در صورت رضایت مشتری اقدام به تعمیر قهوه ساز و اسپروساز نماید.

همیار موظف به ارایه فاکتور اقلام خریداری شده توسط وی می باشد و مدت زمان صرف شده جهت مشاوره و تامین در فاکتور خدمات وی لحاظ خواهد شد.

همیار می بایست حتی المکان از قطعات دارای گارانتی برای تعمیر قهوه ساز و اسپروساز استفاده نماید و برگه گارانتی را به مشتری ارایه نماید.

تعمیر قهوه ساز و اسپروساز را تنها در صورتی که خارج از دوره گارانتی باشند را به همیاران هوم سرویز بسپارید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

نصب و تعمیر مایکروویو
نصب و تعمیر مایکروویو
قیمت از 1,100,000 الی 1,100,000 تومان
تعمیر جاروبرقی
تعمیر جاروبرقی
قیمت از 190,000 الی 650,000 تومان
تعمیر فر برقی و گازی
تعمیر فر برقی و گازی
قیمت از 100,000 الی 450,000 تومان
تعمیر موبایل
تعمیر موبایل
قیمت از 100,000 الی 450,000 تومان

خدمات تعمیر قهوه ساز در این شهرها ارائه می شود:

تعمیر قهوه ساز تهران
تعمیر قهوه ساز کرج
تعمیر قهوه ساز شیراز
تعمیر قهوه ساز مشهد