بنایی

بنایی

از 1149 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت بنایی در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت تخریب دیوار (گچی)

600,000 الی 1,700,000 تومان

قیمت تخریب دیوار(اجر)

800,000 الی 2,300,000 تومان

قیمت دیوار چینی هر متر

50,000 الی 140,000 تومان

قیمت جابجایی اوپن

500,000 الی 750,000 تومان

قیمت اصلاح شیب حمام و دستشویی

550,000 الی 2,300,000 تومان

قیمت اصلاح شیب پشت بام هر متر

28,000 الی 50,000 تومان

قیمت تخریب درب و پنجره(هر عدد)

180,000 الی 300,000 تومان

قیمت قیمت دوغاب کف حمام و سرویس بهداشتی با مواد خارجی (متراژ کمتر از 4 متر)

500,000 الی 600,000 تومان

قیمت قیمت دوغاب کف حمام و سرویس بهداشتی با سیمان و پودر سنگ (متراژ کمتر از 4 متر)

350,000 الی 400,000 تومان

قیمت قیمت دوغاب پشت بام و سطوح

توافقی

متوسط قیمت2,700,000 تومانکمینه قیمت1,500,000 تومانبیشینه قیمت4,000,000 تومان

آنچه درباره بنایی خواهید خواند

 • خدمات بنایی ساختمان
 • بنایی ساختمان شامل چه مواردی می شود؟
 • خرده کاری بنایی ساختمان و تعمیرات کلی ساختمان
 • مصالح بنایی ساختمان
 • بنای ساختمان
 • هزینه بنایی ساختمان هوم سرویز چقدر است؟
 • خدمات بنایی منزل را بنا ساختمان هوم سرویز بسپرید

خدمات بنایی ساختمان

خدمات بنایی ساختمان و نیازبه استادکار بنایی از آن دسته خدماتی هستند که همه ی ما حداقل یکباربرای رفع ایرادات خانه به آن ها نیاز پیدا کرده ایم. علی الخصوص اگر در خانه ایقدیمی و چند سال ساخت زندگی می کنید، احتمالا سر و کارتان زیاد به بنای ساختمان افتادهاست. خدمات بنایی ساختمان از صفر تا صد ساختمان سازیرا شامل می شود. از ابتدایی ترین قسمت های ساخت خانه مانند شناژ و بتنریزی و سفت کاری ساختمان شامل خدمات بنایی ساختمان می شود و تا نهایی ترین قسمت های نازککاری ساختمان و خرده کاری بنایی ادامه پیدا می کنند. همه ی این موارد درحیطه شغل بنایی ساختمان قرار می گیرد. در ادامه تمام خدمات بناییبه همراه عوامل موثر بر هزینه بنایی ساختمان را برایتان شرحخواهیم داد.

بنایی ساختمان شامل چه مواردی می شود؟

نازک کاری ساختمان بعد از اجرای سفت کاری ساختمان از مهمترین کارها در ساخت بنا است. طیف گسترده ای از کارهای ساخت و ساز مربوط به مرحلهنازک کاری است. اجرای سقف و کف، کاشی کاری سرویس ها و عایق بندی، گچکاری، سفیدکاری و نقاشی دیوارها، نصب تاسیسات و لوله های شوفاژ، برق کاری ساختمان، کفپوش ها، نصب درب و پنجره و خیلی کارهای مهم دیگر در مرحله نازک کاری ساختمان انجام میشود. در صنعت ساختمان سازی، خدمات بنایی ساختمان و عملیات نازک کاری با مصالح مختلفی انجاممی شود. با توجه به اینکه محدوده کاری نازک کاری بسیار زیاد است، مصالح مورداستفاده در آن نیز تنوع زیادی دارد.

از نظر ظاهری، پوششنهایی و روکش ساختمان را نازک کاری نامند. در واقع هر کاری که روی سفت کاری بناانجام می شود به نوعی نازک کاری است. پس از ساخت بنا نمی توانید سفت کاری راببینید زیرا روی آن با بتن، کاشی، رنگ و … پوشیده شده است. بنابراین شکل و ظاهرساختمان بستگی به نحوه نازک کاری بنایی ساختمان و مهارت استاد کار بنایی دارد. هر گونه بیتوجهی و سهل انگاری در این قسمت به خوبی دیده می شود. از آنجایی که عملیات نازککاری از مراحل نهایی کار است، می بایست دقت کافی در اجرای آن انجام شود. در هنگامساخت و ساز، بازسازی بنا و تغییر دکوراسیون از تکنیک های نازک کاری بنایی نیز به وفور استفاده می شود.

در کل پروسه تعمیراتساختمان مانند تعمیرات کف ساختمان و تعویض کاشی های قدیمی با نصب کفپوش های مدرن وهمه در حیطه وظایف بنایی ساختمان هستند. سرویس بنایی بسیار گستردهاست و یک بنای ماهر می تواند خیلی از کارهای ساختمانی را انجام دهد.

خرده کاری بنایی ساختمان و تعمیرات کلی ساختمان

ایرادات جزئی بناییباید به سرعت رفع شوند زیرا ادامه دار شدن این قضیه موجب خسارات بیشتر و بهطبع هزینه بنایی ساختمان بالاتر می شود و همچنین استحکام سازه همکم خواهد شد. به طور کلی خدمات بنایی را می توان در ۲ گروه زیر دسته بندی کرد:

خدمات بنایی ساختمان و تعمیراتکلی ساختمان

تعمیرات کلی ساختمانشامل تغییر در ساختار بنا است. نازک کاری ساختمان از خدماتی است که بایدتوسط بنای ماهر انجام شود تا در آینده مشکلی ایجاد نشود. باید بدانید کهبناها فقط در زمینه چیدن آجر فعالیت ندارند، بلکه حیطه کاری خدمات بنایی ساختمان بسیاروسیع است. در بنایی کلی ساختمان خدمات بتن ریزی، تخریب، چیدندیوار، بلوک چینی و کفسازی و پی ریزی ساختمان انجام می شود.

خدمات بنایی ساختمان و تعمیراتجزئی ساختمان

خرده کاری بناییساختمان بیشتربرای تعمیرات جزئی در ساختمان انجام می شود. برای مثال برای ترمیمدیوار، تخریب قسمتی از دیوار و یا رفع ایرادات کف و شیب سازی در کف در گروه خدماتخرده کاری بنایی ساختمان قرار می گیرد. به طور کلی می توان بتونه کاری دیوار ورفع ترک دیگر، تعویض وان یا روشویی قدیمی و …. از کارهایی است کهدر خرده کاری بنایی ساختمان و تعمیرات جزئی ساختمان انجام می شود.

مصالح بنایی ساختمان

بنایی با آجر: مصالح ساختمانیبنایی گسترده هستند. بنایی دیوار آجری یکی از آنهاست. که بر اساسمنطقه مکانی، نوع سازه و کاربری ساختمان متفاوت است. در گذشته پر کاربردترین مصالح بنایی، آجر بود که در اکثر خانه های قدیمی دیده می شود.

بنایی با بلوک هایسیمانی: بعد ها بنایی بلوکهای سیمانی به جای آجرروی کار آمدند. بنایی بلوک سیمانی به دلیل ابعاد و اندازه بزرگترشان وسرعت بخشی در ساخت و ساز شده است و بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.

بنای ساختمان

یک اشتباه رایج اینستکه تصور کنید بنایی کار ساده ای است. بسیاری از افراد سایر کارهای تاسیساتی راتخصص می دانند ولی تصور می کنند کار بنایی، یک کار راحت و غیر تخصصیاست. واقعیت اینست که هر کسی می تواند چند آجر را روی هم بگذارد و به اصطلاح یکدیوار را بالا بیاورد ولی اینکه این دیوار چقدر استحکام دارد و یا چقدر تراز است،جای بحث دارد. اصولا کار بنایی از حرفه ای ترین کارهای ساختمانی است که می تواندمقاومت سازه را زیر سوال ببرد. در قسمت نازک کاری هم خدمات بنایی پایه اصلیهمه کارهایی است که برای دکوراسیون داخلی انجام می شود. بدون تردید بنایی از تخصصیترین کارها در صنعت ساختمان سازی است. بنای ساختمان کسی است که در اینزمینه آموزش دیده و سالها به صورت تجربی این حرفه را فرا گرفته است.

بنای حرفه ای می بایست با انواع مصالحساختمانی آشنا باشد و در مورد انتخاب مصالح ساختمان بتواند راهنمایی های لازمرا ارائه کند. اگر می خواهید پس از انجام تعمیرات منزل حس خوبی داشته باشید و ازاز کیفیت نتیجه کار راضی باشید حتما با بنای حرفه ای هوم سرویز کار کنید. همیشه بهیاد داشته باشید دستمزد بنای ساختمان حرفه ای همیشه از افرادمبتدی و بی تجربه بیشتر است. در واقع این هزینه بنایی ساختمان بهعلت کار صحیح و اصولی است که تحویل شما داده می شود، تا نیاز به دوباره کارینداشته باشید. بنای خوب همیشه از قبل قیمت ها را اعلام می کند. هرگز پس ازپایان کار روی قیمت ها توافق نکنید! برای اینکه مناسب ترین هزینه را با بالاترینکیفیت دریافت کنید از شرکت خدماتی هوم سرویز کمک بگیرد تا بهترین و حرفه ای ترینبناهای سطح شهر را به شما معرفی کنیم.

هزینه بنایی ساختمان هوم سرویز چقدر است؟

خدمات بنایی ساختمان طیف وسیعی از کارهای ساختمانی را در بر میگیرد. نوع سرویس درخواستی تعیین کننده قیمت و هزینه بنایی ساختمان است. برای مثال هزینهنازک کاری و سفت کاری در یک ساختمان نوساز یکسان نیست. از طرفی برای کارهایتعمیراتی ابتدا باید از محل بازدید شود و سپس با توجه به نوع سفارش، میزان آسیب بهدیوار و نیاز به تعمیرات، وسعت و ابعاد کار، قیمت گذاری انجام می شود.

قیمت بنایی ساختمان شامل دو قسمت است یک بخش از این مبلغصرف خرید مصالح ساختمانی می شود و بخش دیگر دستمزد بنای ساختمان است.همانطور که پیشتر اعلام کردیم دستمزد بنای ماهر بیشتر از دستمزدبناهای تازه کار است که البته این موضوع کاملا طبیعی است. در ارتباط با قیمت موردمصالح ساختمانی اما نمی توان قیمت دقیقی اعلام کرد. در بازار انواع مصالح با قیمتهای متفاوتی به فروش می رسد. که در صورتی که با بنای منصف و کاربلد همکاری کنید میتوانید مصالح با کیفیت را با هزینه مناسب تهیه کنید. به طور کلی موارد زیربر قیمت بنایی ساختمان تاثیرگزارند:

متراژ ساختمان

 • تعداد طبقات ساختمان
 • میزان خرابی و آسیب ساختمان
 • کیفیت مواد و مصالح ساختمانی
 • تعداد کارگرها
 • مدت زمان اجرای بنایی

خدمات بنایی منزل را بنا ساختمان هوم سرویز بسپرید

سرویس بنایی هومسرویز شامل خرده کاری بنایی و خدمات بنایی کلی ساختمان میباشد. در صورت نیاز مشاوره و دریافت قیمت می توانید به رایگان در سامانه هوم سرویزثبت درخواست نمایید. در کوتاه ترین زمان برترین بنا ساختمان جهت هماهنگی، راهنمایی و مشاورهرایگان با شما تماس می گیرند. اعزام بنا ساختمان به محل جهت بررسی دقیق محل و قیمت گذاریشفاف انجام می شود. در صورت رضایت شما سایر مراحل با توافق طرفین انجام می شود.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس بنایی و همچنین ارایه خدمات خدمات بنایی نازک کاری ساختمان نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات بنایی ارائه می دهد که شامل سرامیک کاری کف ساختمان , سنگ کاری نمای ساختمان با کمک سنگ کار ماهر, کاشی کار ماهر برای کاشی کاری منزل, تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه, رفع نم دیوار بدون تخریب, نصب قرنیز پی وی سی با کمک نصاب قرنیز حرفه ای, دوغاب سرامیک حمام, تعویض توالت ایرانی با فرنگی به همراه اجرای تاسیسات, گچکاری ساختمان با کمک گچ کار ماهر, سیمان کاری دیوار باغ و سیمانکاری دیوار حیاط, دیوار کشی و دیوار چینی دور باغ و حیاط, تخریب دیوار مشترک و تخریب دیوار حایل, خاکبرداری ساختمان با کمک شرکت گودبرداری و خاکبرداری معتبر, تخریب ساختمان کلنگی و فرسوده, حمل نخاله با نیسان و وانت, اجاره داربست فلزی و داربست بندی نمای ساختمان, آجر چینی دیوار باغ و منزل می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های بنایی و دکوراسیون را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس بنایی

خدمات بنایی نازک کاری ساختمان

خدمات بنایی سفت کاری ساختمان

استاد کار بنایی و بنایی خرده کاری ساختمان

بنای ساختمان ماهر جهت تعمیرات ساختمان

خدمات بنایی دیوار، سقف و کف

اصلاح شیب کف سرویس های بهداشتی، حمام، دستشویی و ....

نظرات کاربران

profile picture
ستاره نوحی

بسیار عالی بودند با نظم کار رو پیش بردند

profile picture
زهرا جعفرزاده

اولین بنایی بودند که راس ساعت تشریف اوردند و بدقولی نکردند و خوش اخلاق بودند در اخر از نتیجه کار هم راضی بودم ممنونم

profile picture
متین الماسیان

خیلی همه چیز خوب بود خیلی خوش اخلاق بودند و کار را بدون دردسر انجام دادند انتایم و خیلی سریع

profile picture
رویا اذرنیا

کیفیت کاری خودشون خیلی خوب بود فقط یکم گرد و خاک زیاد شد که طبیعیه دستشون درد نکنه

شرایط بنای ساختمان و خدمات نازک کاری و سفت کاری ساختمان

این سرویس شامل تعمیرات جزئی ساختمان، خرده کاری بنایی، بازسازی های جزئی، سیمان کاری، سفت کاری و نازک کاری، دیوارکشی، آجر چینی، کف سازی و ... می شود.

کلیه قیمت های اعلام شده توسط سامانه بر حسب اجرت کار بوده و هزینه جنس را شامل نمی شود.

همیار می بایست ابتدا سرویس را بررسی نموده و سپس در صورت رضایت مشتری اقدام به انجام کار نماید.

تهیه اقلام و مصالح درصورت نیاز پس از مشورت با مشتری انجام می شود و همیار موظف می باشد فاکتور خرید را به مشتری ارایه نماید.

همیار معرفی شده از نظر احراز هویت و عدم سوء پیشینه مورد تایید سامانه هوم سرویز بوده و هوم سرویز مسئولیتی در قبال نحوه انجام کار همیار نخواهد داشت لذا پیشنهاد می کنیم حتما نسبت به عقد قرارداد با همیار پس از توافق نهایی توجه فرمایید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

نظافت منزل
نظافت منزل
قیمت از 390,000 الی 540,000 تومان
نقاشی ساختمان
نقاشی ساختمان
قیمت از 3,000,000 الی 7,000,000 تومان
نصب کاغذ دیواری
نصب کاغذ دیواری
قیمت از 800,000 الی 5,500,000 تومان
ایزوگام
ایزوگام
قیمت از 1,600,000 الی 2,000,000 تومان