تبدیل توالت ایرانی به فرنگی
هوم‌سرویز
/
قیمت خدمات
/
بنایی و دکوراسیون
/
تبدیل توالت ایرانی به فرنگی

تبدیل توالت ایرانی به فرنگی

از 1115 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت تبدیل توالت ایرانی به فرنگی در بهار 1402 چقدر است؟

قیمت تبدیل توالت ایرانی به فرنگی دستشویی استاندارد 1*2(با هزینه مصالح)

1,300,000 الی 2,900,000 تومان

متوسط قیمت2,500,000 تومانکمینه قیمت2,000,000 تومانبیشینه قیمت6,500,000 تومان

آنچه درباره تبدیل توالت ایرانی به فرنگی خواهید خواند

 • تبدیل توالت ایرانی به فرنگی چه مزایایی دارد؟
 • تبدیل توالت فرنگی به ایرانی بدون تخریب
 • تبدیل توالت ایرانی به فرنگی با تخریب
 • استفاده از توالت تاشو
 • معایب تبدیل توالت ایرانی به توالت فرنگی
 • قبل از تبدیل توالت ایرانی به فرنگی چه مواردی باید رعایت شوند؟
 • هزینه تبدیل توالت ایرانی به فرنگی به چه مواردی وابسته است؟
 • تبدیل توالت ایرانی به فرنگی را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

تبدیل توالت ایرانی به فرنگی چه مزایایی دارد؟

امروزه افراد به دلایل گوناگون ازقبیل کهولت سن، درد زانو و رعایت نظافت بیشتر اقدام به تبدیل توالت ایرانیبه فرنگی می کنند. نصب توالت فرنگی روی ایرانی در توالت های کوچک بهترین و البته تنهاراه کار است. اگر فضای سرویس بهداشتی به اندازه کافی بزرگ باشد می توان یک توالتفرنگی در گوشه توالت یا حمام نصب کرد. اما وقتی فضای کافی نداشته باشید چاره ای جزنصب توالت فرنگی روی توالت ایرانی وجود ندارد. مشکلی که در این زمینه وجوددارد، ریخت و پاش و تخریب کف توالت است.

در انتخاب روش تبدیلتوالت ایرانی به توالت فرنگی پارامترهایی از قبیل هزینه تعویضتوالت ایرانی به فرنگی، زمان، امکان جابجایی نخاله ها پس از تخریب به بیرون وتعمیر ظاهر نهایی مطرح است. اگر قصد تعویض توالت قدیمی وجایگزینی توالت فرنگی را دارید با ما همراه باشید. ماروش های تبدیل توالت ایرانی به فرنگی و عوامل موثر بر هزینه تبدیلتوالت ایرانی به فرنگی و بر عکس را شرح می دهیم.

تبدیل توالت فرنگی به ایرانی بدون تخریب

در این روش توالتفرنگی روی توالت ایرانی نصب می شود. در روش تبدیل توالت ایرانی بهفرنگی بدون تخریب، لوله تخلیه فاضلاب در گودی توالت ایرانی تعبیه میشود. این لوله باید به صورت مستقیم از توالت فرنگی به خروجی توالت ایرانی متصلشوند و جوری قرار بگیرد که در طی مرور زمان مصدود نشوند سپس مابقی فضایخالی کاسه توالت باید پر شود. روی سطح توالت سنگ یا چوب قرار می گیرد وتوالت فرنگی روی آن پیچ می شود. روش تبدیل توالت ایرانی به فرنگی بدون تخریب بسیار سریعتر است، زیرا نیاز به کندن کاشی و لوله گذاریجدید و کاشیکاری دوباره نیست. همچنین هزینه تبدیل توالت ایرانیبه فرنگی بدون تخریب بسیار کمتر خواهد شد.

تبدیل توالت ایرانی به فرنگی با تخریب

روش تبدیل توالتایرانی به فرنگی با تخریب کامل، هزینه های بالاتری را نسبت به روش بدونتخریب شامل می شود. اما قطعا بهترین راهکار، این گزینه است. در این روش کل توالتایرانی تا مرحله قیروگونی تخریب می شود. پس از رسیدن به لوله اصلی باید با نهایتدقت لوله اصلی خارج شود. زیرا در صورت آسیب دیدن این قسمتهزینه تعمیر لوله بسیار بیشتر می شود و مدت زمان بیشتری را باید برایتعمیرات مجدد فاضلاب صرف نمود.

بعد از رسیدن به لولهاصلی باید لوله بریده شود و اتصالات سیفون توالت فرنگی جایگزین گردد.بعد از انجام این مراحل باید قسمت توالت ایرانی کاملا پر و عایقبندی شود. سپس نوبت به قرارگیری توالت فرنگی بر روی لوله فاضلاب می رسد که بهوسیله پیچ کاملا محکم می شود و در نهایت با چسب سیلیکونی تمامی درزها باید کاملابسته شوند.

استفاده از توالت تاشو

نوع دیگری از توالتهای فرنگی نوع تاشو هستند. توالت های تاشو مخصوص افرادی است که سایر اعضایخانواده شان مایلند از توالت ایرانی استفاده کنند. این نوع توالت های فرنگی بهراحتی به دیوار قرار می گیرد و باز و بسته می شوند. نگه داشتن این توالت جهت نشستنافراد به وسیله دو بازو که روی زمین قرار می گیرند انجام می شود. این بازوها تحملوزن بالغ بر 150 کیلوگرم را نیز دارند.

معایب تبدیل توالت ایرانی به توالت فرنگی

البته بحث ما درخصوص تبدیل توالت ایرانی به فرنگی بدون تخریب است. زیرادر روش تبدیل توالت ایرانی به فرنگی با تخریب کاملو بازسازی جدید، نه تنها معایبی وجود ندارد بلکه بر اساس نیاز کاربر میتواند بسیار مفید هم باشد.

یکی از اصلیترین معایب تبدیل توالت ایرانی به فرنگی بدون تخریب، امکان ایجادآلودگی در محیط دستشویی است. زیرا در روش بدون تخریب لوله ها کامل تعویض نمی شود.بلکه تنها با یک لوله، فاضلاب توالت فرنگی به چاه توالت ایرانی متصل می شود. چوناتصالات توالت فرنگی به طور کل با نوع ایرانی متفاوت است ممکن است در عمل تخلیهمشکلاتی ایجاد شود. معمولا در روش تبدیل توالت ایرانی بهفرنگی بدون تخریب تمام فضای داخلی توالت ایرانی وسیله سیمان و گچ پوشیدهمی شود. بدین ترتیب هیچ دسترسی فیزیکی به لوله های فاضلاب توالت فرنگی وجود نخواهدداشت، به این ترتیب در صورت بروز ایراد، زمانی متوجه خواهید شد که کار از کارگذشته است.

به طور مثال ممکن استکه در قسمت فاضلاب سوراخی ایجاد شود و سطح زیر توالت را پر کند و شمامتوجه این آلودگی نشوید. همچنین مبحث دیگر فضای سرویس بهداشتی است. گاهی سرویسبهداشتی مناسب برای توالت ایرانی تعبیه شده است، لذا ساخت توالت فرنگی بر رویایرانی موجب محدود شدن بیش از اندازه فضا می شود. بنابراین باید به طورکلی در هنگام اجرای یک طرح تاسیساتی جدید تمامی جنبه ‌های مثبت و منفی را لحاظکنید سپس بهترین تصمیم را اتخاذ کنید.

به همین دلیل پیشنهادمی‌ شود که در هنگام اجرای این طرح از متخصصان هوم سرویز در این زمینه که تجربهکافی دارند کمک و مشاوره بگیرید تا از بروز مشکلات تاسیساتی و بهداشتی بعدی به طورکامل جلوگیری شود.

قبل از تبدیل توالت ایرانی به فرنگی چه مواردی باید رعایت شوند؟

برای اینکه از مراحلقرارگیری توالت فرنگی راضی باشید باید از قبل شرایط محل بررسی شود. گاهی وضعیتطوری است که اصلا امکان تعویض توالت وجود ندارد. شاید مشکلاتی در سرویسبهداشتی باشد که از قبل به آن توجه نکرده باشید. سیستم توالت ایرانی تفاوت زیادی با فرنگی دارد. این تفاوت فقطدر شکل ظاهری نیست. وضعیت لوله ها، سیفون و فلاش تانک و جزئیات زیادی باید موردتوجه قرار بگیرد. از این رو قبل از هر تصمیمی موارد زیر باید به دقت و توسطمتخصصین بررسی شوند:

 • توجه بهابعاد و اندازه سرویس بهداشتی
 • توجه بهسیستم لوله های آب و فاضلاب توالت
 • طریقه نصبتوالت فرنگی دیواری یا زمینی
 • توجه بهامکانات توالت فرنگی جدید
 • تخمینهزینه های جانبی نظیر عایق بندی و سرامیک کاری

هزینه تبدیل توالت ایرانی به فرنگی به چه مواردی وابسته است؟

ایجاد هرگونه تغییردر تاسیسات هزینه بردار است. حتی ساده ترین روش تبدیل توالت ایرانی بهفرنگی که استفاده از توالت های آماده و تاشو است نیز از این قضیه مثتثنینیست. اگر قصد شما اعمال تغییرات بدون تخریب باشد، قیمت تبدیل توالتایرانی به فرنگی بسیار کاهش پیدا می کند زیرا باید تنها اتصالات، صفحهفلزی یا چوبی تهیه نمود. مورد دیگری که بر هزینه تبدیل توالت فرنگی به ایرانیتاثیر دارد، دستمزد لوله کش برا اجرای تاسیسات را نیز باید در نظر گرفت.

هزینه تخریب توالتایرانی و تبدیل آن به توالت فرنگی متفاوت است. زیرا هزینه تخریب و کندکاری وانتقال نخاله ها را در پی دارد. ولی با تمام این تفاسیر این روش به عنوان روشاصولی تر و دائمی پیشنهاد می شود.

یکی از مواردی که هزینهتبدیل دستشویی ایرانی به فرنگی را بیشتر می کند انجاملوله کشی ها و بنایی های الزامی در محل است. اگر لوله های قدیمی هنوز کارایی داشتهباشند می توان با کمی تغییر از همان لوله های قبلی برای توالت فرنگی جدید هماستفاده کرد. هزینه تبدیل توالت ایرانی به توالت فرنگی در این مورد خیلی کمترمی شود ولی گاهی امکان استفاده از لوله های قبلی وجود ندارد. در این روش لازم استتا لوله های قدیمی به طور کامل جمع آوری شده و دوباره اقدام به نصب لوله های جدیدنمود.

تبدیل توالت ایرانی به فرنگی را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

در صورت نیاز بهمشاوره در مورد روش تبدیل توالت ایرانی به فرنگی می توانید از همیاران ما بهرایگان قیمت بگیرید. جهت دریافت خدمات و اعلام هزینه می توانید به صورت رایگان درسامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید. همیاران ما در کمترین زمان ممکن جهت بررسیشرایط و ارائه خدمات در محل حضور پیدا خواهند کرد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس تبدیل توالت ایرانی به فرنگی و همچنین ارایه خدمات تعویض توالت ایرانی با فرنگی به همراه اجرای تاسیسات نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات بنایی ارائه می دهد که شامل سرامیک کاری کف ساختمان , سنگ کاری نمای ساختمان با کمک سنگ کار ماهر, کاشی کار ماهر برای کاشی کاری منزل, تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه, رفع نم دیوار بدون تخریب, نصب قرنیز پی وی سی با کمک نصاب قرنیز حرفه ای, گچکاری ساختمان با کمک گچ کار ماهر, دوغاب سرامیک حمام, خدمات بنایی نازک کاری ساختمان, سیمان کاری دیوار باغ و سیمانکاری دیوار حیاط, دیوار کشی و دیوار چینی دور باغ و حیاط, تخریب دیوار مشترک و تخریب دیوار حایل, خاکبرداری ساختمان با کمک شرکت گودبرداری و خاکبرداری معتبر, تخریب ساختمان کلنگی و فرسوده, جمع آوری و حمل نخاله با نیسان و وانت, اجاره داربست فلزی و داربست بندی نمای ساختمان, آجر چینی دیوار باغ و منزل می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های بنایی و دکوراسیون را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس تبدیل توالت ایرانی به فرنگی

تعویض توالت ایرانی با فرنگی به همراه اجرای تاسیسات

تبدیل توالت ایرانی به فرنگی با تخریب کامل

تبدیل توالت ایرانی به توالت فرنگی بدون تخریب

تعویض کاسه توالت

جابجایی کاسه توالت

تبدیل توالت فرنگی به ایرانی و ...

نظرات کاربران

profile picture
امیرحسین دانایی

کار تمیزی بهمون تحویل دادند سپاسگذارم

profile picture
ماریا عباسیان

تشکر میکنم از هوم سرویز برای بار اول بود که استفاده میکردم از این سایت و تجربه خوبی بود. در کل راضی بودم ازشون. ممنونم

profile picture
ابوالقاسم علی عسگریان

کاملا راضی بودم از هر جهت عالی کار کردند

شرایط تبدیل توالت ایرانی به فرنگی و بر عکس بدون تخریب و با تخریب

همیار می بایست ابتدا محل توالت ایرانی را بررسی نموده و امکانسنجی نماید که آیا می توان توالت فرنگی را در آن محل قرار داد و به اطلاع مشتری برساند و در صورت رضایت مشتری اقدام به انجام کار نماید.

همیار موظف به تمیز کردن محل انجام کار قبل از تحویل به مشتری می باشد.

تهیه اقلام و مصالح درصورت نیاز پس از مشورت با مشتری انجام می شود و همیار موظف می باشد فاکتور خرید را به مشتری ارایه نماید.

قیمت های این سرویس در شرایط استاندارد و بر اساس هزینه اجرت تعیین شده است، تعیین قیمت دقیق سرویس تبدیل توالت ایرانی به فرنگی بستگی به جنس کاشی و سرامیک، مصالح، میزان نیاز به زیرسازی و ... دارد.

همیار معرفی شده از نظر احراز هویت و عدم سوء پیشینه مورد تایید سامانه هوم سرویز بوده و هوم سرویز مسئولیتی در قبال نحوه انجام کار همیار نخواهد داشت لذا پیشنهاد می کنیم حتما نسبت به عقد قرارداد با همیار پس از توافق نهایی توجه فرمایید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

دوغاب حمام و دستشویی
دوغاب حمام و دستشویی
قیمت از 700,000 الی 1,200,000 تومان
رفع نم ساختمان
رفع نم ساختمان
قیمت از 800,000 الی 1,000,000 تومان
نصب و تعمیر فلاش تانک
نصب و تعمیر فلاش تانک
قیمت از 200,000 الی 500,000 تومان
بنایی ساختمان
بنایی ساختمان
قیمت از 1,000,000 الی 6,100,000 تومان