رفع نم دیوار

رفع نم دیوار

از 2209 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت رفع نم دیوار در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت تشخیص علت و محل نم زدگی

250,000 الی 400,000 تومان

قیمت تشخیص علت و محل نم زدگی (با دستگاه)

500,000 الی 800,000 تومان

قیمت رفع نم ناشی از نشتی زیر کاسه توالت(دستشویی استاندارد 1*2)

3,000,000 الی 6,000,000 تومان

قیمت رفع نم ناشی از نشتی ناشی از فلاش تانک

2,500,000 الی 5,000,000 تومان

قیمت رفع نم ناشی از نشتی حمام(حمام استاندارد 1*2)

3,500,000 الی 7,000,000 تومان

قیمت رفع نم ناشی از نشتی از لوله کشی ساختمان

توافقی

متوسط قیمت2,500,000 تومانکمینه قیمت1,600,000 تومانبیشینه قیمت3,000,000 تومان

آنچه درباره رفع نم دیوار خواهید خواند

 • رفع نم دیوار بدون تخریب چگونه انجام می شود؟
 • رفع نم دیوار و روش های جلوگیری از چکه سقف دستشویی بدون تخریب
 • رفع نم دیوار و سقف آپارتمان بدون تخریب
 • رفع نم کف ساختمان بدون خرابی
 • رفع نم دیوار سرویس بهداشتی و حمام
 • رفع نم دیوار خانه بدون تخریب چگونه انجام می شود؟
 • رفع نم دیوار خانه با مواد نانو
 • ویژگی های عایق رطوبتی نانو رنگ ها جهت رفع نم دیوار و سقف
 • در زمان نم دادن سقف آپارتمان و رفع نم دیوار خانه چه باید کرد؟
 • برای رفع نم داخل کمد دیواری چه مواردی باید بررسی شوند؟
 • هزینه رفع نم دیوار خانه و ساختمان به چه عواملی بستگی دارد؟
 • رفع نم فوری و رفع نم ساختمان با دستگاه با کمک متخصصین هوم سرویز

رفع نم دیوار بدون تخریب چگونه انجام می شود؟

خدمات نگهداری ازساختمان شامل رفع عیوب و خرابی های بنا است. در نظر خیلی از افراد ترمیم و تعمیرایرادات ساختمان اغلب با کنده کاری و تخریب همراه است به خصوص وقتی صحبت از رفعنم ساختمان و رفع نم دیوار گچی باشد. اما در مواقعی نیز می توان اقدام به رفع نم دیوار خانهبدون خرابی نمود. نم و رطوبت یک مشکل جدی است که تنها مربوطبه سقف و بام خانه ها نیست. نم دادن سرویس بهداشتی، چکه سقفدستشویی ، رفع نم دیوار گچی، نم دادن سقف خانه و رفعنشتی سقف سرویس بهداشتی از اتفاقات شایعی هستند که ممکن است به هر دلیلیدر ساختمان اتفاق بیوفتد. رفع نم زدگی ساختمان جهت ماندگاری وافزایش طول عمر سازه ضروری است.

در حالت عادی نبایددر هیچ قسمت از بنا نم و رطوبت دیده شود. در اغلب موارد با بالا رفتن سن بنا وبروز خرابی در لوله های ساختمان، آثار نم و رطوبت در ساختمان ظاهر میشود. البته این موضوع مختص ساختمان های قدیمی نیست بلکه بسیاری از ساختمان هاینوساز هم با این مشکل روبرو هستند. در ادامه به عوامل ایجاد کننده نم دیوار و سقفو عوامل موثر بر هزینه رفع نم ساختمان و قیمت رفع نم دیوار میپردازیم.

رفع نم دیوار و روش های جلوگیری از چکه سقف دستشویی بدون تخریب

چکه سقف دستشویی بهدلایل محتلف مانند مانند سیفون، ضعف در عایق بندی کف دستشویی و با بر اثر ترکیدگیلوله ایجاد می شود. باید بگوییم که برای جلوگیری از چکه سقف روش های مختلف و زیادیوجود دارند و هر روز روش های جدیدتری به این موضوع اضافه می شوند. مواردی ماننداستفاده از دستگاه رطوبت گیر، رفع نم دیوار با مواد نانو و در موارد حاد باید اقدام به تعویض لولهها نمود.

رفع نم دیوار و سقف آپارتمان بدون تخریب

نم دادن سقف آپارتمانیکی از مشکلاتی است که تقریبا برای هر ساختمانی ممکن است پیش بیاید. وقتی کار آببندی و عایق ساختمان به خوبی انجام نشود و یا روی سقف ساختمان اقداماتی مانندکانال کشی کولر و… انجام شده باشد، این موارد موجب آسیب به عایق پشت بام شده واحتمال نم دادن سقف آپارتمان را بالا می برند.

البته این مشکل میتواند بر اثر دلایل زیادی ایجاد شود در صورت توجه نکردن به این موضوع قطعا سقفساختمان شما خراب شده و لکه های زشت و بزرگی روی آن ایجاد خواهد شد. راه های رفع نم دادن سقفآپارتمان بسیار گسترده هستند. به همین خاطر برای رفع نم دادن سقفآپارتمان باید ابتدا ببینید که این مشکل به چه دلیلی به وجود آمده است وریشه اصلی آن چیست. در ادامه به توضیحدر ارتباط با بارزترین دلایل بروز این ایرادات می پردازیم.

رفع نم دیوار :ترک خوردن یاشکستگی لوله های آب

لوله های فرسوده وآسیب دیده آب بیشترین سهم را در ایجاد نم ساختمان دارند. رفع نمزدگی دیوار پس از تعویض لوله های آسیب دیده باید انجام شود. پس از تماسبا افراد متخصص و درخواست خدمات رفع نم فوری می توانیداز خدمات رفع نم دیوار بدون تخریب استفاده کنید. با استفاده ازدستگاه های نشت یاب یا دستگاه تشخیص نم ساختمان محل دقیق ترک لوله مشخصمی شود، متخصصین می توانند همان قسمت را تعمیر کنند و با کمترین میزان خرابیبه از بین بردن نم دیوار رسیدگی شود.

رفع نم دیوار :فرسوده شدن لولههای فاضلاب

علت نم دادن دیواردستشویی و حمام اغلب از لوله های فاضلاب است. این لوله ها به مرور زمان دچارفرسودگی شده و موجب نم دادن دیوار حمام و توالت می شود. رفعنم دیوار سرویس بهداشتی بدون تخریب اگر سریع انجام نشود، برای طبقات زیرینمشکل ایجاد می کند. این در حالی است که شاید اصلا داخل ساختمان هیچ ردی از نم دیدهنشود. برای رفع نم حمام و توالت، لازم است تا لوله فاضلاب به طور کلیتعویض و یا ترمیم شوند.

رفع نم پشت بام :آسیب به ایزوگامپشت بام

پشت بام بهعنوان سطحی که در معرض مستقیم تغییرات دمایی و مجاورت هوای بیرون از ساختمانقرار دارد، باید مرتب قبل از شروع بارندگی، بررسی های لازم شود و در صورت نیاز،نسبت به ترمیم و رفع نم پشت بام اقدامات لازم انجام شود. رفع نم پشت بام جهت جلوگیری از نم سقفواحد زیرین الزامی است. چنانچه پشت بام سریعا ترمیم نشود خسارات زیادی به سقفمنازل و طبقات آخر آپارتمان وارد می شود. در این صورت هزینه تعمیر سقف همبه هزینه رفع نم پشت بام افزوده می شود.

رفع نم کف ساختمان بدون خرابی

نم ساختمان پدیده ایآزار دهنده است که هم برای ساکنین یک واحد و هم برای واحدهای هم جوار و زیرینمشکلات ایجاد می کند. با بیشتر شدن ساخت و سازها، دیگر خبری از منازل شخصی و خانههای مستقل نیست. به این ترتیب رسیدگی به ساختمان و نگهداری از آن هم یک وظیفه جمعیاست که بر دوش ساکنین ساختمان است. برای جلوگیری از آزار و اذیت همسایه ها به محضمشاهده نم جهت رفع نم کف ساختمان و از بین بردن رطوبت کفخانه با متخصصین رفع نم ساختمان تماس بگیرید.

رفع نم دیوار سرویس بهداشتی و حمام

شکی نیست که سرویس هادارای بیشترین لوله ها و اتصالات هستند. انواع لوله های سنتی و زیرکار یااجرای لوله روکار که در سرویس ها به کار برده می شود، بیشترین علت نمدادن دیوار دستشویی می باشند. بنابراین دور از ذهن نیست که بیشترین لکههای نم و رطوبت در این قسمت از ساختمان وجود داشته باشد. اگر نم، کپک ویا نم در سرویس ها مشاهده شد. برای از بین بردن رطوبت و رفع نم دیوار سرویس بهداشتی و رفعنم توالت این موارد را بررسی کنید.

رفع نم دیوارتوالت با نصب تهویه مناسب

همیشه هم علت کپک زدنسقف و علت نم دادن دیوار دستشویی و حمام، سوراخ شدن لوله ها نیست.در بسیاری از موارد وجود رطوبت زیاد در حمام و عدم تهویه مناسب موجب رشد کپک دردرز کاشی ها و روی سرامیک ها می شود. بخارات سرویس ها رویکاشی ها سرد شده و کم کم به درون لایه ها راه پیدا می کند. نفوذ رطوبت به داخلکاشی ها موجب سست شدن کاشی ها شده و دیوارها نمور می شود. برای رفع نم دیوار توالت وحمام در این موارد کافی است تهویه مناسب نصب کنید.

رفع نم دیوارحمام با تعویض لوله های قدیمی

لوله های گالوانیزهزمانی بهترین متریال در نصب لوله های آب ساختمان محسوب می شدند ولی امروزه باتولید لوله های ۵ لایه پروپیلن، عمر لوله های گالوانیزه هم به پایان رسیده است.لوله های گالوانیزه با همه خوبی هایی که دارند خیلی زود فرسوده می شوند. اگر سرویسهای بهداشتی دچار نم ناشی از فرسوده شدن لوله ها باشد چه می کنید؟ خراب کردن دیواربرای تعویض لوله ها اقدامی هزینه بر و وقت گیر است. رفع نم دیوار بدون تخریب هومسرویز راهی ساده و بدون دردسر است که در این مورد پیشنهاد می شود.

رفع نم لولهفاضلاب

ایراد در لوله فاضلابو آب یکی از اصلی ترین دلایل نم و ریزش آب از سقف و نم زدگی سرویسبهداشتی و رفع نم کف ساختمان است. اگر نم زدگی به خاطرترکیدگی لوله آب باشد، ممکن است این مشکل باعث شود که قسمت موردنظر سقف یا دیواربه صورت کامل از جای خود کنده شود و تخریب شود و برای ترمیم و رفع نم لولهفاضلاب آن باید هزینه بسیار زیادی را بپردازید.

به طور متوسط لولهفاضلاب ۱۰ سال عمر مفید دارد و پس از آن دچار فرسودگی و آسیب می شوند. اگر لولهفاضلاب قدیمی باشد برای تعویض لوله ها زمان بیشتری صرف می شود. البته در ساختمانهایی که از سیستم های سقفی فاضلاب استفاده کرده اند، امکان رفع نم کفساختمان بدون خرابی وجود دارد. تجهیزات جدید با تکنولوژی روز میتوانند رفع نم دیوار با مواد نانو و بدون تخریب را در سیستملوله سقفی به خوبی انجام دهند.

مشکل در سیفوندستشویی

شیب بندی نامناسب درزمان اجرای فاضلاب و گرفتگی سیفون می تواند علت نفوذ آب به طبقات زیرین باشد. دراین صورت با تعویض سیستم سیفون می توان به رفع نم کف سرویس بهداشتی و رفعنم روشویی پرداخت. اگر عمر ساختمان بالاست بهتر است لوله های قدیمی اصلاحشوند به این ترتیب تا سال های زیادی خیالتان از بابت رفع نم سرویسبهداشتی راحت می شود.

رفع نم دیوار خانه بدون تخریب چگونه انجام می شود؟

با توسعه نانو درصنعت ساختمان سازی، تحولات زیادی رخ داده است. فناوری های جدید در ساخت و ساز بناهم ورود پیدا کرده اند و موجب سهولت ساخت و تعمیرات ساختمان شده اند. رفعنم دیوار با مواد نانو و رنگ های نانو عایق رطوبتی از پر کاربردترینفناوری های پیشرفته در ساختمان سازی هستند.

رفع نم دیوار خانه با مواد نانو

عایق های رطوبتی نانومی توانند در زیر سطح های مولکولی نفوذ کرده و با مواد دیگر ترکیب شوند. رفعنم ساختمان بدون تخریب با مواد نانو هیچ لایه ای روی سطوح ایجاد نمی کند وخود جزئی از سازه می شود. قیمت های مقرون به صرفه، ماندگاری بالا، وزن سبک، مقاومتدر برابر حریق از مزایای استفاده از عایق نانو رطوبتی در رفع نمدیوار خانه بدون تخریب است.

رفع نم دیوار با موادنانو برای پوششنم دیوار، عایق های رطوبتی نانو در سرویس های بهداشتی و سقف هیچگونه آسیبی به محیطزیست نمی رسانند.

ویژگی های عایق رطوبتی نانو رنگ ها جهت رفع نم دیوار و سقف

 • عدم نیازبه تخریب عایق کاری قبلی
 • غیر قابلاشتعال و غیر سمی
 • سازگار بامحیط زیست
 • سهولتاجرا با غلتک، قلمو و پیستوله
 • قدرتچسبندگی بالا بر روی سطوح زیرین
 • ضد باکتریو مقاوم در برابر رطوبت
 • مقاومت دربرابر ضربه
 • مقاوم دربرابر مواد شوینده شیمیایی
 • مقاوم دربرابر تغییرات دما
 • سرعت دراجرا

در زمان نم دادن سقف آپارتمان و رفع نم دیوار خانه چه باید کرد؟

با شروع بارش هایفصلی، نم زدگی سقف و یا در موارد نم دیوار هم خودنمایی می کند. برای رفع نمسقف و رفع نم دیوار باید پشت بام را بررسی کنید. علت نم دادن سقف میتواند مربوط به خرابی عایق پشت بام و یا خروج آب از طریق تجهیزات روی پشت بامباشد. اگر در طبقات پایین تر زندگی می کنید و یک لکه نم بزرگ در سقف دیده می شود،حتما با همسایه طبقه بالا تماس بگیرید. در بسیاری از مواقع وجود نم تنها به سقفطبقات زیرین آسیب می زند و مشکلی در واحد اصلی ایجاد نمی کند.

برای رفع نم داخل کمد دیواری چه مواردی باید بررسی شوند؟

اگر بوی نم و رطوبتاز داخل کمد دیواری به مشام می رسد یک هشدار جدی از وجود نم در دیوار است. درصورتی که کمد دیواری در پشت دیواری حمام یا دستشویی نصب شده است، لوله آب گرم وسرد داخل دیوار کار شده است. در این صورت ترکیدگی لوله آب سرد یا گرمعلت اصلی نم دیوار است. برای رفع نم کمد دیواری ابتدا منبع اصلی رطوبترا از بین ببرید. آیا کاشی های حمام دارای درزهای ریز است؟ آیا دیوار حمام کپکزده؟ آیا شب ها صدای چکه آب از داخل کمد دیواری شنیده می شود؟ این موارد نشانه هایهشدار دهنده ای است که گوشزد می کند که باید به رفع نم کمددیواری بپردازید.

هزینه رفع نم دیوار خانه و ساختمان به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت رفع نم دیوار خانه به موارد مختلفی بستگی دارد. همانطورکه پیش تر اعلام کردیم علت نم ساختمان به موارد مختلفی بستگی دارد که ایراد در هرکدام از قسمت ها هزینه رفع نم ساختمان را تغییر می دهند. مورددیگر مقدار و مساحت نم است. هرچه نم ساختمان بیشتر باشد اجرت رفع نمساختمان نیز بیشتر می شود. روش رفع نم دیوار خانه نیز مورد بعدی استکه در تعیین قیمت رفع نم دیوار تاثیر دارد. اما برای براورد قیمت نهایی رفع نم دیوار و سقف باید محل مورد نظر به وسیله متخصصین بررسی شود و پس از مشخص کردن علت نم زدندیوار یا سقف هزینه ها اعلام می شود.

رفع نم فوری و رفع نم ساختمان با دستگاه با کمک متخصصین هوم سرویز

سرویس رفع نم حمام ودستشویی هوم سرویز شامل این موارد متعددی مانند تشخیص علت و محل نم زدگی بادستگاه، رفع نشتی و نم از زیر کاسه توالت، تعمیر و عیب یابی فلاش تانک، رفع نمحمام و توالت، تعویض و تعمیر لوله های آب و فاضلاب سرویس های بهداشتی، رفعنم فوری، رفع نم خانه، رفع نم زدگی سقف، رفع نم ناشی ازترکیدگی لوله های شوفاژ، عایق بندی کف و دیوارهای حمام و توالت، از بین بردنبوی بد منزل ناشی از نم سرویس های بهداشتی و غیره می باشد. تنها کافیست به صورترایگان در سامانه هوم سرویز تماس بگیرید تا همکاران ما در کمترین زمان ممکن جهتمشاوره و اعلام هزینه ها با شما تماس بگیرند.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس رفع نم دیوار و همچنین ارایه خدمات رفع نم دیوار بدون تخریب نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات بنایی ارائه می دهد که شامل سرامیک کاری کف ساختمان , سنگ کاری نمای ساختمان با کمک سنگ کار ماهر, کاشی کار ماهر برای کاشی کاری منزل, تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه, نصب قرنیز پی وی سی با کمک نصاب قرنیز حرفه ای, دوغاب سرامیک حمام, گچکاری ساختمان با کمک گچ کار ماهر, تعویض توالت ایرانی با فرنگی به همراه اجرای تاسیسات, خدمات بنایی نازک کاری ساختمان, سیمان کاری دیوار باغ و سیمانکاری دیوار حیاط, دیوار کشی و دیوار چینی دور باغ و حیاط, خاکبرداری ساختمان با کمک شرکت گودبرداری و خاکبرداری معتبر, تخریب دیوار مشترک و تخریب دیوار حایل, تخریب ساختمان کلنگی و فرسوده, حمل نخاله با نیسان و وانت, اجاره داربست فلزی و داربست بندی نمای ساختمان, آجر چینی دیوار باغ و منزل می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های بنایی و دکوراسیون را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس رفع نم دیوار

رفع نم دیوار بدون تخریب

رفع نم توالت

رفع نم ساختمان با نانو

رفع نم دیوار و رفع نم سقف بدون تخریب

رفع نم کف ساختمان

رفع نم حمام

رفع نم پشت بام

تشخیص محل نم زدگی سقف و دیوار با دستگاه بدون تخریب

نظرات کاربران

profile picture
یحیی نوری

بسیار خوش اخلاق و کاری ممنون

profile picture
داریوش اکبری

خیلی راضی بودم کیفیت کار که به مرور مشخص میشود ولی اخلاقشون خیلی خوب بود و خیلی خوب رفتار کردند متشکرم

profile picture
فخرالدین اسدی

خیلی اقای خوش برخورد و خوش اخلاقی بودند

profile picture
مجتبی حسنی پور

خیلی راضی بودم به موقع اومدن انجام دادن خیلی زحمت کشیدن

شرایط رفع نم زدگی سقف، رفع نم دیوار و کف ساختمان

همیار می بایست ابتدا محل نم زدگی را تشخیص داده و به اطلاع مشتری برساند و در صورت رضایت مشتری اقدام به ترمیم محل نم زدگی نماید.

همیار موظف به تمیز کردن محل ترمیم شده قبل از تحویل به مشتری می باشد.

تشخیص علت و محل نم زدگی تنها در صورتیکه مشتری نیاز به شناسایی علت نم باشد شامل هزینه می شود و در صورتیکه رفع نم نیز به همیار سپرده شود شامل هزینه نخواهد شد.

تهیه اقلام و مصالح درصورت نیاز پس از مشورت با مشتری انجام می شود و همیار موظف می باشد فاکتور خرید را به مشتری ارایه نماید.

همیار معرفی شده از نظر احراز هویت و عدم سوء پیشینه مورد تایید سامانه هوم سرویز بوده و هوم سرویز مسئولیتی در قبال نحوه انجام کار همیار نخواهد داشت لذا پیشنهاد می کنیم حتما نسبت به عقد قرارداد با همیار پس از توافق نهایی توجه فرمایید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

نقاشی ساختمان
نقاشی ساختمان
قیمت از 3,000,000 الی 8,000,000 تومان
اجرا و نصب سقف کاذب
اجرا و نصب سقف کاذب
قیمت از 350,000 الی 1,600,000 تومان
ساخت درب چوبی
ساخت درب چوبی
قیمت از 1,200,000 الی 3,350,000 تومان
ساخت کمد دیواری
ساخت کمد دیواری
قیمت از 4,500,000 الی 67,000,000 تومان