سیمان کاری

سیمان کاری

از 1308 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت سیمان کاری در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت سیمان کاری با آستر رویه(متر مربع)

130,000 الی 170,000 تومان

قیمت سیمان کاری بدون آستر رویه (متر مربع)

90,000 الی 120,000 تومان

متوسط قیمت7,000,000 تومانکمینه قیمت150,000 تومانبیشینه قیمت84,580,000 تومان

آنچه درباره سیمان کاری خواهید خواند

 • سیمان کاری دیوار باغ، حیاط و سیمانکاری نما
 • انواع کاربرد سیمان کاری در ساختمان کدامند؟
 • سیمان کاری دیوار حیاط و باغ با سیمان سیاه
 • سیمان کاری نمای ساختمان
 • سیمان کاری روی رابیتس
 • سیمان کاری کف اتاق
 • سیمانکاری کف حیاط و سیمان کاری دیوار حیاط
 • لوازم مورد نیاز برای سیمان کاری دیوار چیست؟
 • مراحل سیمانکاری دیوار کدامند؟
 • قیمت سیمان کاری دیوار و کف به چه مواردی بستگی دارد؟
 • خدمات سیمانکاری دیوار، کف و نما با کمک سیمانکار مجرب هوم سرویز

سیمان کاری دیوار باغ، حیاط و سیمانکاری نما

سیمانکاری دیوار حیاط زیر مجموعه خدمات بنایی ساختمان است.سیمان به علت مقاومت بالا در برابر عوامل جوی مورد استفاده قرار می گیرد. سیمانکاریدیوار باغ و حیاط بعد از ساخت دیوار برای زیبا تر شدن نمای دیوار حیاطانجام می شود. سیمان کاری کف و سیمان کاری دیوار حیاط درمراحل آخر ساخت و ساز قرار می گیرند و جزو اقدامات نازک کاری ساختمان هستند.سیمانکاری فقط مختص به دیوار نیست بلکه سیمان کاری نمای ساختمان وسیمان کاری کاری کف هم بنا به نیاز کارفرما توسط سیمانکار انجام می شود.اما نحوه انجام هر کدام از این موارد با هم یکی نیستند و به روش های مختلفی انجاممی شوند. در ادامه به انواع سیمانکاری ساختمان و عوامل موثر بر قیمت سیمانکاریدیوار، کف و قیمت سیمانکاری نما خواهیم پرداخت.

انواع کاربرد سیمان کاری در ساختمان کدامند؟

کاربرد سیمان در ساختو ساز ساختمان بسیار گسترده است. انجام هر روش از سیمانکاری با نوع سیمان خاصیانجام می شود. تعدادی از خدمات که زیر مجموعه سیمان کاری دیوار هستندعبارت اند از:

 • سیمانکاری دیوار با سیمان سیاه
 • سیمانکاری دیوار با استفاده از سیمان تگری
 • سیمانکاری نمای ساختمان با سیمان سفید
 • سیمانکاری نمای شسته
 • سیمانکاری کف اتاق
 • سیمانکاریدیوار حمام و دستشویی
 • سیمانکاری روی رابیتس
 • سیمانکاری دیوار استخر
 • سیمانکاری دیوار حیاط طرح سنگ
 • سیمانسفید دیوار حیاط
 • سیمانکاری دیوار باغ و حیاط

سیمان کاری دیوار حیاط و باغ با سیمان سیاه

سیمانکاری دیوار براساسمحل قرارگیری دیوار و میزان اهمیت عایق کاری به صورت متفاوت انجام می شود. سیمانکاری دیوار حیاط و باغ با سیمان کاری دیوار حمام و سایر دیوارهایداخلی ساختمان تفاوت دارد. برای اجرای این خدمات، سیمان کاری دیوار با دستگاه نیزامروزه توسط سیمانکار ماهر انجام می شود.

سیمان کاری با سیمانسیاه به علت مقاومت بالا در برابر رطوبت برای سیمان کاری دیوار باغ وحیاط و همچنین سیمانکاری دیوار های داخلی مانند سیمان کشی دیوار دستشویی وحمام استفاده می شود. سیمان سیاه جزو پرکاربردترین انواع سیمان هستند. برای سیمانکاری دیوار حیاط ابتدا باید مراحل آسترکشی به درستی انجام شود.

سیمان کاری نمای ساختمان

سیمانکاری نمایساختمان نیز یکی از رایج ترین نماهای مورد استفاده در ساختمان سازی میباشد. نمای سیمان شسته جزو نماهای اندود شده محسوب می شوند که روی سفتکاری نما اجرا می شوند. سیمانکاری شسته نما در طرح های مختلفی انجام میشود. طرح هایی مانند نما رومی، تیشه ای، چکشی، سیمان کاری طرح چوب و سیمانکاری طرح سنگ نیز با سیمان قابل انجام هستند.

سیمان کاری نما شسته در رنگ بندی های مختلف مانند سیاه،قرمز، خاکستری، سبز و غیره اجرا می شوند. البته بنا به درخواست مشتری می توان ازسیمان سیاه و رنگ های معدنی نیز در سیمان کاری نمای ساختمان بهره برد.اجرای سیمان شسته برای نما دارای مزایای زیادی است که اولین مورد آن قیمت سیمانکارینما است، که نسبت به اجرای سایر موارد بسیار به صرفه تر و مناسب تر است.همچنین امکان اجرای طرح های مختلف با سیمان نیز یکی دیگر از مواردی است که سیمانکاری نما را بیشتر محبوب می کند.

سیمان کاری روی رابیتس

سیمان کاری دیواربلوکی اغلبباید به این روش انجام شود، زیرا امکان سیمان کاری مستقیم روی دیوار وجود ندارد.در ابتدا باید اقداماتی جهت آماده سازی سطح انجام شود و سپس سیمان کاری رویرابیتس انجام می شود. در قدم اول باید خمیرکشی روی رابیتس انجام شود و سپسروی آن آسترکشی نهایی اجرا می شود.

سیمان کاری کف اتاق

سیمان کاری کف اتاق معمولا جهت زیرسازی و ایجاد سطحی صافبرای قرار گیری سایر سطوح اجرا می شود. سیمان کاری کف اتاق باید کاملاحرفه ای توسط سیمانکار ماهر انجام شود. زیرا ایجاد سطحی کاملا صاف و با شیب صحیحدر سیمان کشی کف بسیار مهم است.

سیمانکاری کف حیاط و سیمان کاری دیوار حیاط

در سیمانکاری کف حیاط باید شیب بندی صحیح و استاندارد در محوطه ساختمان ها رعایتشود. سیمان کاری دیوار حیاط نیز باید قبل از نصب هر گونه دیوارپوش دیگریبه درستی انجام شود. زیرا به این صورت سطح زیر کار به درستی زیرکاری و عایق می شودو بستر مناسبی برای اجرای سایر موارد ایجاد می شود.

لوازم مورد نیاز برای سیمان کاری دیوار چیست؟

از جمله وسایل موردنیاز برای سیمانکاری دیوار، کمچه، شمشه آلومینیومی، ملاقه، ریسمان کار، اسفنج،شاقول و استانبولی می باشد. البته بنابر اینکه سیمان کاری در ارتفاع انجام می شودیا خیر لوازمی مانند تخته، بشکه و یا داربست نیز نیاز است.

مراحل سیمانکاری دیوار کدامند؟

سطح زیر کارباید صاف باشد

قبل از شروع به سیمانکاری دیوار یا کف باید سطح زیرکار صاف و یکدست باشد. مواردی مانند بیرون زدگی ملاتبین آجرها و لکه های سیمان باید از روی کار برداشته شوند.

کروم کشی درسیمانکاری دیوار حیاط

برای سیمانکاری کف ودیوار با استفاده از شاقول و ریسمان باید ضخامت سیمان روی دیوار و کف تعیین شود بهاین ترتیب از شکمه زدن و یا تورفتگی با به طور کل از عدم تقارن در سیمانکاری کف ودیوار ساختمان جلوگیری می شود. پس از تعیین کروم باید فاصله بین آنها با ملاتسیمان پر شود.

تهیه ملاتسیمانی و آسترکشی دیوار

سیمان کاری دیوارساختمان ازاین مرحله شروع می شود. پر کردن فاصله بین دو کروم به وسیله دستی یا به وسیلهدستگاه انجام می شود. ملات سیمانی را درون استامبولی آماده می کنند و با استفادهاز کمچه و ملاقه روی دیوار پرت می کنند و سپس با استفاده از شمشه سیمان را رویدیوار صاف می کنند.

سیمان کاریدیوار ساختمان بدون داربست

در مواردی امکان نصبداربست برای سیمانکاری دیوار و نما وجود ندارد. ارائه خدمات سیمان کاری دیواربدون داربست با استفاده از راپل انجام می شود. این خدمات باید توسط گروهیمجرب و دارای تجهیزات استاندارد انجام شود.

قیمت سیمان کاری دیوار و کف به چه مواردی بستگی دارد؟

قیمت سیمان کاریدیوار بهموارد زیادی بستگی دارد. اولین عامل مهم و تاثیرگذار بر هزینه سیمان کاریساختمان متراژ کار است و مورد بعدی در برآورد قیمت سیمانکاری دیوارباغ نوع سیمان و محل سیمان کاری است. قیمت سیمان کاری نمای ساختمان باتوجه متریال و همچنین طرح مورد نظر کارفرما متفاوت است. در مواردی اگرنیاز به زیرکاری و اجرای عایق دیوار باشد این موارد بر قیمت سیمان کاری دیوارو نما تاثیر می گذارند.

همچنین محل قرار گیریدیوار نیز بر دستمزد سیمان کار دیوار تاثیر می گذارد، زیرا نوعزیرسازی دیوار تغییر خواهد کرد. قیمت سیمان کاری دیوارهای داخلی چون در مقابلعوامل جوی نیستند کمتر از قیمت سیمان کاری دیوار حیاط است زیرا دردیوارهای داخلی از متریال با جنس معمولی تر استفاده می شود.

خدمات سیمانکاری دیوار، کف و نما با کمک سیمانکار مجرب هوم سرویز

اگر برای سیمان کاریدیوار، کف و سیمانکاری نمای ساختمان به دنبال سیمانکار مجرب هستید می توانید بهصورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید. متخصصین ما جهت مشاوره واعلام هزینه با شما تماس خواهند گرفت و می توانید به راحتی از چندین سیمانکار بهصورت کاملا رایگان قیمت بگیرید.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس سیمان کاری و همچنین ارایه خدمات سیمان کاری دیوار باغ و سیمانکاری دیوار حیاط نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات بنایی ارائه می دهد که شامل سرامیک کاری کف ساختمان , سنگ کاری نمای ساختمان با کمک سنگ کار ماهر, کاشی کار ماهر برای کاشی کاری منزل, تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه, رفع نم دیوار بدون تخریب, نصب قرنیز پی وی سی با کمک نصاب قرنیز حرفه ای, دوغاب سرامیک حمام, تعویض توالت ایرانی با فرنگی به همراه اجرای تاسیسات, گچکاری ساختمان با کمک گچ کار ماهر, دیوار کشی و دیوار چینی دور باغ و حیاط, خدمات بنایی نازک کاری ساختمان, خاکبرداری ساختمان با کمک شرکت گودبرداری و خاکبرداری معتبر, تخریب دیوار مشترک و تخریب دیوار حایل, تخریب ساختمان کلنگی و فرسوده, حمل نخاله با نیسان و وانت, اجاره داربست فلزی و داربست بندی نمای ساختمان, آجر چینی دیوار باغ و منزل می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های بنایی و دکوراسیون را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس سیمان کاری

سیمان کاری دیوار باغ و سیمانکاری دیوار حیاط

سیمان کاری نمای ساختمان توسط سیمان کار حرفه ای

سیمان کاری دیوار استخر و سیمان کاری کف استخر

سیمان کاری دیوار حیاط طرح سنگ

سیمان کاری دیوار بلوکی طرح چوب

سیمان کاری دیوارهای داخلی ساختمان سرویس بهداشتی و حمام

سیمان کاری کف اتاق خواب

نظرات کاربران

profile picture
امیر مهرپویا

نیرو پیگیری بودند کار رو دنبال میکردند و از بهترین قطعات استفاده کردند ازشون صمییمانه تشکر میکنم

profile picture
مهدی دوده

واقعا بی عیب و نقص واقعا سریع واقعا عالی و به صرفه هرچی بگم راجب تیم خوب هوم سرویز کم گفتم 2 تا شیشه سکوریت داشتم که لق شده بود و هر آن امکان داشت بشکنه نیرو خودشون رو سریع رسوندن و دمشون گرم

profile picture
اسدالله بنی ادم

کارشون حرف نداشت وسایل آسیب ندید و با نظم و دقت کار رو انجام دادن و به اصطلاح سمبل کاری نمیکردند و این خودش نقطه قوت هست

profile picture
نازیلا عمادی

کاربلد بودن خودشون زمانبندی خوبی برای کارها داشتند و با مهمان ها رفتار خوبی داشتند

شرایط سیمان کاری کف و دیوار حیاط و سیمان کاری نمای ساختمان

همیار می بایست ابتدا سرویس را بررسی نموده و سپس در صورت رضایت مشتری اقدام به انجام کار نماید.

تهیه اقلام و مصالح درصورت نیاز پس از مشورت با مشتری انجام می شود و همیار موظف می باشد فاکتور خرید را به مشتری ارایه نماید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

گچکاری و گچبری
گچکاری و گچبری
قیمت از 500,000 الی 2,000,000 تومان
اجرا و نصب سقف کاذب
اجرا و نصب سقف کاذب
قیمت از 350,000 الی 1,600,000 تومان
نقاشی ساختمان
نقاشی ساختمان
قیمت از 2,000,000 الی 8,000,000 تومان
ساخت کمد دیواری
ساخت کمد دیواری
قیمت از 4,500,000 الی 67,000,000 تومان