کاشی کاری

کاشی کاری

از 1369 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت کاشی کاری در پاییز 1402 چقدر است؟

قیمت کاشی کاری در اندازه های 30*30 و 60*60 و 60*30 (متراژ بالای 20 متر هر متر مربع)- چسبی

85,000 الی 120,000 تومان

قیمت کاشی کاری در اندازه 60*120 (متراژ بالای 20 متر هر متر مربع)- چسبی

95,000 الی 140,000 تومان

قیمت کاشی کاری در اندازه های 30*30 و 60*60 و 60*30 و 60*120 (متراژ بالای 20 متر هر متر مربع)- با زیر سازی و پودر خشک ملاتی

150,000 الی 230,000 تومان

قیمت سرامیک کاری در اندازه های 30*30 و 60*60 و 60*30 (متراژ بالای 20 متر هر متر مربع)- چسبی

95,000 الی 140,000 تومان

قیمت سرامیک کاری کف 80*80 و 100*100 (بالای 20 متر هر متر مربع)- چسبی

120,000 الی 160,000 تومان

قیمت سرامیک کاری در اندازه های 30*30 و 60*60 و 60*30 (متراژ بالای 20 متر هر متر مربع)- با زیر سازی و پودر خشک ملاتی

160,000 الی 250,000 تومان

قیمت سرامیک کاری کف 80*80 و 100*100 (متراژ بالای 20 متر هر متر مربع)- با زیر سازی و پودر خشک ملاتی

180,000 الی 260,000 تومان

قیمت موزاییک کاری 40*40 (متراژ بالای 20 متر هر متر مربع)- زیر سازی و ملات

95,000 الی 140,000 تومان

قیمت سنگ کاری راه پله هر متر مربع (به همراه زیر سازی)

190,000 الی 320,000 تومان

قیمت کاشی کاری راه پله هر متر مربع(به همراه زیر سازی)

150,000 الی 250,000 تومان

قیمت کاشی کاری شمشیری کنار پله (هر متر مربع)

توافقی

قیمت متراژ های زیر 20 متر در تمام موارد

توافقی

متوسط قیمت2,000,000 تومانکمینه قیمت800,000 تومانبیشینه قیمت3,400,000 تومان

آنچه درباره کاشی کاری خواهید خواند

  • کاشی کاری ساختمان چیست؟
  • انتخاب طرح در کاشی کاری سرویس بهداشتی و حمام
  • انواع روش های کاشی کاری منزل
  • نصب کاشی در مکان های مختلف را با هم بررسی کنیم
  • قیمت کاشی کاری ساختمان به چه عواملی بستگی دارد؟
  • کاشی کار ماهر در هوم سرویز
  • قبل از شروع کاشی کاری سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه با نصاب کاشی هومسرویز مشورت کنید

کاشی کاری ساختمان چیست؟

یکی از رایج ترین روشهای پوشش دیوار، کاشی کاری ساختمان می باشد. از تاثیر شگفتانگیز نصب کاشی دیوار بر دکوراسیون خانه نمی توان چشم پوشی کرد.انتخاب صحیح کاشی به همراه تبهر کاشی کار ماهر همه در رقم زدن یکاثر هنری زیبا و بی نقص تاثیرگذارند. انتخاب طرح کاشی متناسب با فضا وهمچنین اجرای کاشی با مهارت، تغییر چشم گیری در محیط ایجاد می کند.

کاشی کاری ساختمان از گذشته با ما همراه بوده است. کاشیکاری سنتی به عنوان یک اثر زیبا در تمام ساختمانهای قدیمی دیده می شود.امروزه کاشی کاری منزل سنتی جایگاه خود را به کاشی کاریمدرن داده است. اجرای کاشی کاری آشپزخانه و کاشی کاری سرویسبهداشتی به علتمقاومت بالا و عایق رطوبتی بودن انتخاب بسیار است. در ادامه به توضیح دربارهمراحل کاشیکاری ساختمان و عوامل موثر در هزینه کاشی کاریساختمان و دستمزد کاشی کاری خواهیم پرداخت.

انتخاب طرح در کاشی کاری سرویس بهداشتی و حمام

انتخاب صحیح کاشی نقشمهمی در روند اجرای پروژه کاشی کاری سرویس بهداشتی و حمام دارد. اجرایکاشی باید با مهارت انجام شود تا در طولانی مدت در محیط مرطوب دچار ترک خوردگی وشکستگی نشوند. هنگام خرید کاشی باید دقت کنید که تایل ها کاملا عاری ازهرگونه معایبی مانند لکه، لب پریدگی یا ترک های مویی باشند. علاوه بر اینهابه دلیل قرار گرفتن آن ها در محیط های مرطوب مانند سرویس بهداشتی و حمام، باید بهدرجه جذب رطوبت در کاشی نیز دقت نمود.

جالب است بدانید کهوقتی صحبت از نصب کاشی و سرامیک می شود برخی افراد گمان می کنند که هر دویک نوع مصالح هستند. در صورتی که این دو با هم فرق دارند. کاشی یک قطعه سفالی استکه با لعاب پوشش داده شده است. در واقع قسمت اصلی کاشی یا همان بدنه آن از سفالساخته شده است و لایه محافظ و رویی آن لعاب می باشد. اما اگر لعابی که بر روی کاشیریخته می شود، سرامیکی باشد این نوع کاشی، سرامیک نامیده می شود. کاشی نسبت بهسرامیک وزن سبک تری دارد. ازین رو برای نصب روی دیوار مناسب است.

انواع روش های کاشی کاری منزل

بعد از انتخاب کاشی واطمینان از کیفیت و مناسب بودن برای مکان مورد نظرمان نوبت به انتخاب روش نصبکاشی توسط کاشیکار می باشد. روش نصب کاشی باید با مشورت کاشیکار و کارفرما بر اساس محل مورد نظر انتخاب شود. زیرا تمامی روش ها و طرح ها قابلاجرا در تمامی فضاها نمی باشند.

کاشی کاری منزل به طور کل به صورت چهار روش انجام میشود. روش کاشی کاری دوغابی، کاشی کاری ملاتی، کاشی کاری چسبی و نصب کاشی بااسکوپ می باشند، که هر کدام از این روش ها بر اساس محل مورد نظر و نوع کاشیانتخاب می شوند.

کاشی کاری بادوغاب

در این روش مبنای کل کاشیکاری دیوار، رج اول دیوار است. مهارت کاشی کار در انجام کاشی کاری دوغابی بسیار با اهمیتاست. در رج اول باید خط تراز با استفاده شیلنگ تراز تعیین شود. پس از مشخص کردن خطتراز باید محل شروع کاشی کاری مشخص شود و سپس سایر رج ها به همین منوال ادامه پیداخواهند کرد.

کاشی کاری باملات

کاشی کاری ملات با استفاده از ملات خمیری ماسه و سیمان درپشت کاشی انجام می شود. روش کاشی کاری با ملات بیشتر برای کاشی کاری زیر سقف کهامکان ریختن دوغاب وجود ندارد کاربرد دارد. در این روش سطح زیر کار کاملا مسطح وهموار می شود و سپس اقدام به نصب کاشی روی دیوار می کنند.

کاشی کاری با چسب

نصب کاشی با چسب روشی کاملا مشابه با کاشی کاری با سیمان وماسه است. تنها تفاوت آنها در استفاده از چسب کاشی به جای ملات است. اغلببرای کاشی کاری رو کاشی و نصب کاشی بین کابینتی درآشپزخانه از چسب کاشی استفاده می شود. این روش نسبت به سایر روش ها سریع تر وبدون کثیف کاری است.

در مواقعی که شرایطکنده کاری وجود ندارد یا محل در معرض آب و رطوبت فراوان نیست مانند نصبکاشی در سرویس بهداشتی اقدام به کاشی کاری با چسب میکنند. این روش با استفاده از انواع چسبکاشی ایرانی مانند ساروج و نمونه های خارجی قابل اجرا است.نکته قابل توجه در نصب کاشی با چسب این است که مناسب برایفضاهایی که در معرض آب هستند، مناسب نمی باشد. لذا برای نصب کاشی حمامو بیشتر مناسب کاشی کاری آشپزخانه است. پیشنهاد نمی شود. از مزایایاستفاده از این نوع نصب هم سرعت بالا و دستمزد کاشی کاری چسبی کمترمی باشد. چسب کاشی به دو صورت پودری و مخلوط آمادهموجود هستند. برای کاشی کاری دیوار آشپزخانه با کاشی های کوچک ازچسب کاشی مخلوط شده استفاده می شود. چسب کاشی پودری از استحکام بالاتریبرخوردار است. به همین علت گزینه مناسب تری برای نصب کاشی با چسب رویسطوح مختلف است.

نصب کاشی بااسکوپ

نصب کاشی با اسکوپ کهاصطلاحا نصب کاشی خشک نیز نامیده می شود، کاملا بدون ملات انجام می شود. در اینروش کاشی به وسیله میله و بست های قوی نگاه داشته و نصب می گردند. از نصبکاشی با اسکوپ برای نمای ساختمانهای بلند استفاده می شود.

نصب کاشی رویکاشی

کاشی کاری روی کاشی معمولاً راه حل بسیار ساده تر وارزان تر از کندن کاشی های قدیمی است. یکی از مزیت های نصب کاشی روی کاشیصرفه جویی در زمان و هزینه است. این روش همچنین مقرون به صرفه است و برای شما پولزیادی را صرفه جویی می کند. نصب کاشی بر روی کاشی، ضعف هایی نیز دارد. یکی از اینعیوب افزایش ارتفاع کف می باشد. ممکن است مشکلاتی برای باز و بسته شدن درب هایکابینت و اتاق خواب ایجاد کند.

نصب کاشی در مکان های مختلف را با هم بررسی کنیم

کاشی کاریآشپزخانه

کاشی کاری آشپزخانهدر دو مرحله انجام می شود. اولین مرحله در زمان ساخت بنا و دیگری در موقع بازسازیخانه است. معمولا همراه با تغییر دکوراسیون و عوض کردن کابینت ها، کاشی های دیوارآشپزخانه هم با کاشی های جدیدتر تعویض می شود.

کاشیکاری کاره سادهای نیست و حتما باید در این زمینه تجربه داشته باشید. برای انجام کاشی کاریآشپزخانه احتیاج به متریال اصلی یعنی همان کاشی دارید. آیا می دانید چه طرحیرا انتخاب کنید؟ طرح کاشی روی دکوراسیون آشپزخانه تاثیر دارد. برخی از طرح ها،آشپزخانه را تاریک تر و کوچک تر نشان می دهند. دقت داشته باشید که اگر آشپزخانهفضای کمی دارد هرگز از طرح های گل درشت و تیره برای کاشی های آشپزخانه استفادهنکنید. با استفاده از نقش کاشی می توان بسیاری از ایرادهای آشپزخانه و قناسی راپنهان کرد.

نصب کاشی استخری

کاشیکاری استخر باید داری جذب آب صفر باشد. همچنینزیر سازی درست و اصولی و در چند لایه از اصول کاشی کاری استخر می باشد.آب بندی انجام شده بوسیله بند کشی باید به گونه ای باشد که این کاشی ها از دیوارهیا کف استخر جدا نشوند و اینها همه و همه به مهارت کاشی کار در نصب کاشیاستخری بستگی دارد.

نصب کاشیاستخر با چسب، با استفاده از پلیمرهای تقویت شده است در آب بندی کاشی کاری استخراستفاده می شود. از آنجایی که قدرت چسبندگی آنها به علت وجود پلیمرهای سیمانی بالااست به راحتی می توان از آن ها در تمامی قسمت های استخر استفاده نمود.این موضوعباعث می شود که آب به بیرون از سیستم استخر نفوذ نکند و به این صورت دراین روش نصب کاشی استخر با چسب علاوه بر نگه داشتن آبدر استخر، باعث می شود که عمر مصالح که در زیر سازی کف و دیواره آن استفاده شدهاند نیز بالاتر برود.

نصب کاشی بینکابینتی

کاشی‌کاری بینکابینت روشی استکه با استفاده از آن می‌توانید تغییرات هرچند کوچک ولی کاملا محسوس درفضای آشپزخانه بدون کثیف کاری و دردسر ایجاد کنید. نصب کاشی بین کابینتی برای ایجاد تنوع، بهتر کردن فضایآشپزخانه، تغییر سبک دکوراسیون داخلی و ... استفاده می شود.

نصب کاشی رویایزوگام

نصب هرگونه عایقمانند کاشی روی ایزوگام ممکن است موجب بروز مشکلاتی بر روی ایزوگام شود. برایاینکه نصب کاشی روی ایزوگام به درستی انجام شود. دو نکته باید حتما رعایت شود. اولاز همه مطمئن شوید که ایزوگام کاملا روی سطح چسبیده است و نکته بعدی کهبه دقت بیشتری نیاز دارد این است که هنگام نصب کاشی روی ایزوگام بایدسطح ایزوگام با سیمان پوشش داده شود تا کاشی به آن بچسبد.

قیمت کاشی کاری ساختمان به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت هر متر کاشیکاری بستگیزیادی به نصاب کاشی دارد. نصب کاشی در فضاهای کوچک با قناسی زیاد دشوارتر است و موجبکندی کار نصاب کاشی می شود. سهولت دسترسی بر قیمت نصب کاشی می گذارد. این امر درمورد آپارتمان هایی که در ساختمان های بدون آسانسور واقع شده اند نیز صدق می کند.حمل مصالح به طبقات بالایی هزینه ای اضافی دارد و از این رو دستمزد کاشیکار ماهر بیشتر می شود.

قیمت کاشی کاری به نوع کاشی و متراژ فضا بستگی دارد. درصورت بازسازی قیمت کنده کاری و کف سازی برای نصب مجدد به صورت جداگانه بر دستمزدکاشیکار اضافه می گردد. در صورت تشخیص و انتخاب به نصب کاشی با چسب، اجرت کاشیکاریبا چسب بسیار کاهش پیدا خواهد کرد.

کاشی کاری حمام، کاشی کاری سرویس بهداشتی وآشپزخانه با عایق کاری و قیرگونی همراه است. جلوگیری از نم و رطوبت و نشتی باانجام عایق کاری در فضاهایی که در معرض رطوبت هستند امکان پذیر است.عایق کاری رویقیمت کاشی کاری نهایی نصب تاثیر می گذارد.

هزینه کاشی کاری دیوار با قیمت کاشی کاری نما با هم تفاوت دارند.معمولا قیمت کاشی کاری ساختمان، قیمت نصب کاشی نما، قیمت نصب کاشیچسبی، هزینه نصب کاشی استخری و غیره همه با هم متفاوتند و دستمزدنصاب کاشی در هر کدام ازاین موارد با هم متفاوتند. نصب کاشی با ابعاد بزرگتر در زمان کمتری انجام می شود و منطقه بیشتری را پوشش می دهد. به این ترتیب نیرویکار کمتری صرف می شود. سرعت اجرای کاشی های بزرگ تر موجب کاهش هزینه نصب کاشی میشود.

چنانچه سطح زیر کارنیاز به تعمیرات و مرمت داشته باشد مصالح بیشتری استفاده شده و زمان اجرای پروژهطولانی تر می شود. انجام خرده کاری ها می تواند قیمت نهایی پروژه را افزایش دهد. مورد آخر اینکه انجام کارهای سفارشی باالگوهای متفاوت نیازمند تجربه بالا و مهارت نصاب کاشی ماهر است. کاشی کاری رویقفسه ها، طرح های ابتکاری و غیره تا حدود زیادی قیمت نصب کاشی را افزایش میدهد. زیبایی و انحصاری بودن کار ارزش پرداخت هزینه بیشتر را دارد.

برای مطلع شدن ازمناسب ترین هزینه کاشی کاریساختمان کافیست به صورت رایگان در هوم سرویز درخواست خود را ثبت کنید تابهترین نصاب کاشی با مناسب ترین قیمت در اسرع وقت در کنارتان حضور پیدا کنند.

کاشی کار ماهر در هوم سرویز

دومین عامل مهم واساسی در نصب کاشی بعد از کیفیت کاشی، پیدا کردن کاشی کار ماهر میباشد. کاشی با کیفیت فقط به وسیله یک کاشی کار حرفه ای و ماهر به بهتریننحو ممکن به نمایش گذاشته می شود. تراز بودن کار در انتها، بند کشیمرتب، تمیز و با ظرافت از مهارتهای کاشیکار خوب به حساب می آید. نصاب کاشی با بررسی کردن محل موردنظر، بهترین پیشنهادات در مورد انتخاب کاشی و نحوه ی نصب مانند کاشی کاریساده یا کاشی کاری لوزی و غیره را در اختیارتان قرار خواهد داد.هیچگاه برای عواملی مانند هزینه کاشی کاری کمتر افراد بدون مهارترا بکار نگیرید. انتخاب نصاب کاشی خوب به خودی خود صورت نمیگیرد. کمک گیری نابجا از افراد ناشناس ممکن است علاوه بر از بین بردنزمان، اتلاف هزینه های زیاد را نیز در پی داشته باشد.

مهمترین عامل درتعمیر و یا ساخت خانه مسئله زمان بندی می باشد. کمک گیری از کاشی کار خوب و خوشقول که در زمان مقرر کار را شروع و در زمان تعیین شده کار رو به اتمام برسانندمسئله بسیار حیاتی است. همیاران هوم سرویز افرادی دارای صلاحیت و تائید شده هستندکه دارای رزومه مشخص در این زمینه هستند.

قبل از شروع کاشی کاری سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه با نصاب کاشی هومسرویز مشورت کنید

برای بهترین انتخابدر خرید کاشی چه از لحاظ کیفیت چه از لحاظ قیمت با نصب کاشی هوم سرویزمشورت کنید. برای این کار به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید.برای انجام به موقع و پایان کار در زمان بندی مشخص، نصاب کاشی حرفه ای هوم سرویزرا برای کارهای خود انتخاب کنید و از کیفیت و امنیت کامل در حین کار برخوردارشوید.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس کاشی کاری و همچنین ارایه خدمات کاشی کار ماهر برای کاشی کاری منزل نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات بنایی ارائه می دهد که شامل سرامیک کاری کف ساختمان , سنگ کاری نمای ساختمان با کمک سنگ کار ماهر, تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه, رفع نم دیوار بدون تخریب, نصب قرنیز پی وی سی با کمک نصاب قرنیز حرفه ای, دوغاب سرامیک حمام, گچکاری ساختمان با کمک گچ کار ماهر, تعویض توالت ایرانی با فرنگی به همراه اجرای تاسیسات, خدمات بنایی نازک کاری ساختمان, سیمان کاری دیوار باغ و سیمانکاری دیوار حیاط, دیوار کشی و دیوار چینی دور باغ و حیاط, تخریب دیوار مشترک و تخریب دیوار حایل, خاکبرداری ساختمان با کمک شرکت گودبرداری و خاکبرداری معتبر, تخریب ساختمان کلنگی و فرسوده, حمل نخاله با نیسان و وانت, اجاره داربست فلزی و داربست بندی نمای ساختمان, آجر چینی دیوار باغ و منزل می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های بنایی و دکوراسیون را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس کاشی کاری

کاشی کار ماهر برای کاشی کاری منزل

کاشیکاری نمای ساختمان توسط نصاب کاشی ماهر

کاشی کاری آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی

نصب کاشی با چسب

نصب کاشی با ملات سیمان

نصب کاشی دیوار راه پله

لق گیری و تعمیرات کاشی دیوار و سایر سطوح

نظرات کاربران

profile picture
نسرین ملکوتی

تشکر میکنم ازشون کار را فوق العاده عالی و تمیز و سریع و با قیمت مناسب انجام دادند واقعا ممنونم

profile picture
محمدرضا دیلمی نژاد

کار به نحواحسن انجام دادند دستشون درد نکنه

profile picture
مهدی شیرازی

عالی بود کارشون

profile picture
مرضیه هدایت پور

خیلی راضی هستیم از کار و اخلاق حرفه ایشون

شرایط کاشی کاری منزل و کاشی کاری آشپزخانه، حمام و توالت

کلیه قیمت های اعلام شده توسط سامانه بر حسب اجرت کار بوده و هزینه جنس را شامل نمی شود.

همیار می بایست ابتدا سرویس را بررسی نموده و سپس در صورت رضایت مشتری اقدام به انجام کار نماید.

تهیه اقلام و مصالح درصورت نیاز پس از مشورت با مشتری انجام می شود و همیار موظف می باشد فاکتور خرید را به مشتری ارایه نماید.

هزینه قرنیز کاری به همراه هزینه کاشی کاری محاسبه می گردد و هزینه مازاد برای مشتری نخواهد داشت، تنها در صورتی که سرویس قرنیز کاری مورد نظر مشتری باشد هزینه آن به صورت مجزا لحاظ خواهد شد.

همیار معرفی شده از نظر احراز هویت و عدم سوء پیشینه مورد تایید سامانه هوم سرویز بوده و هوم سرویز مسئولیتی در قبال نحوه انجام کار همیار نخواهد داشت لذا پیشنهاد می کنیم حتما نسبت به عقد قرارداد با همیار پس از توافق نهایی توجه فرمایید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

نصب لامپ، چراغ و لوستر
نصب لامپ، چراغ و لوستر
قیمت از 400,000 الی 800,000 تومان
نصب توالت فرنگی
نصب توالت فرنگی
قیمت از 250,000 الی 800,000 تومان
دوغاب حمام و دستشویی
دوغاب حمام و دستشویی
قیمت از 950,000 الی 2,000,000 تومان
نظافت منزل
نظافت منزل
قیمت از 390,000 الی 540,000 تومان