user
نظافت منزل

نظافت منزل

از 1727 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت نظافت منزل در تابستان 1401 چقدر است؟

قیمت همیار نظافتچی آقا 4 ساعته

230,000 تومان

قیمت هر ساعت اضافه همیار نظافتچی آقا

30,000 تومان

قیمت همیار نظافتچی خانم 4 ساعته

270,000 تومان

قیمت هر ساعت اضافه همیار نظافتچی خانم

30,000 تومان

قیمت همیار نظافتچی ویژه آقا 4 ساعته

270,000 تومان

قیمت هر ساعت اضافه همیار نظافتچی ویژه آقا

50,000 تومان

قیمت همیار نظافتچی ویژه خانم 4 ساعته

300,000 تومان

قیمت هر ساعت اضافه همیار نظافتچی ویژه خانم

50,000 تومان

قیمت شسشتوی سقف آشپزخانه(مخصوص همیاران آقا)

50,000 تومان

قیمت شستشوی فرش و مبل ها با شامپو(مخصوص همیاران آقا)

50,000 تومان

درصد سرویس های انجام شده
قیمت تمام شده
نمودار درصد سرویس های انجام شده با قیمت های متفاوت در 3 ماه گذشته

نظافت منزل با نظافتچی خانم و آقا ماهر و با تجربه

همه ما تقریبا باشرایط زندگی مدرن آشنایی داریم. دیگر مثل گذشته، کم پیش می آید که یک خانم خانهدار مدام به نظافت منزل مشغول باشد و به تمامی امور خانه بپردازد.بدین ترتیب مشاغلی مانند کار نظافت منزل پدید آمدند تا اقداماتدر خصوص تمیزکاری را به بهترین نحو ممکن انجام دهند. درواقع با پیشرفت تکنولوژی هرزمانی که شما بخواهید، بهترین زمان برای نظافت منزل است. شرکت خدمات نظافتی هوم سرویز باداشتن کادر مجرب آماده ارائه انواع خدمات از جمله نظافت آشپزخانه، نظافتسالن و پذیرایی، نظافت اتاق خواب و نظافت سرویسبهداشتی و حمام و نظافت انباری، نظافت منزل تخلیه و نظافتبعد از اسباب کشی هستند. نظافت آپارتمان و نظافت منزلویلایی نیز از جمله خدماتی هستند که توسط شرکت نظافتی هوم سرویز ارائه میشود.

با توجه بهاهمیت پاکیزگی در فرهنگ ما، درخواست کارگر نظافتچی منزل اعماز نظافتچی آقا یا نظافتچی خانم برای سرویس نظافتخانه، روز به روز بر تعداد آن افزوده می شود. مواردی مانند مهارت نظافتچی حرفهای یا کارگر نظافت منزل خانم یا آقا و البته هزینهنظافت منزل از مواردی هستند که برای گیرندگان این سرویس همواره شبهاتیایجاد می کند. در ادامه با ما همراه باشید تا از پروسه کامل استخدام کارگرخانم برای نظافت منزل و استخدام کارگر نظافتی آقا و همچنین قیمتنظافت منزل به صورت ساعتی آگاه شوید.

تعرفه نظافت منزل بر چه اساسی تعیین می شود؟

نظافت منزلاستاندارد

تعرفه نظافت منزل در حالت استاندارد یا معمول شامل:گردگیری وسایل و کل منزل ، جمع کردن ریخت و پاش ها، جمع آوری لباس های کمد و قفسهها، نظافت آشپزخانه، جارو کردن منزل، تی کشی کف اتاق، نظافت و شستشوی سرویس هایبهداشتی( دستشویی، حمام و..)، آینه، تمیزکاری شیر آلات و کارهایی از این قبیل است.

نظافت دیوارها وپنجره ها

در نظر داشته باشیدکه برای نظافت دیوارها و پنجره ها زمان بیشتری از نظافت معمول صرف می شود.لذا تعرفه نظافت منزل مشمول پرداخت هزینه اضافی به ازای هر ساعت است. بهتجربه دیده شده نظافت استاندارد به همراه شستشوی دیوارها و پاک کردن پنجره ها، بیشاز ۸ ساعت زمان می برد. استفاده از دو نیروی نظافت خانم و آقا برای تمیزکاریاستاندارد و دیوارها، موجب کاهش زمان انجام کار و رضایت بیشتر خواهد شد.

نظافت کلی منزلو لوازم

این سرویس اغلب درخانه تکانی پایان سال و یا جا به جایی اثاثیه منزل درخواست می شود و بیش از یک روززمان می برد. کلیه خدمات در این مورد شامل:شستشوی فرش و موکت، شستشوی مبلمان وکارهایی از این قبیل است. تعرفه نظافت منزل به صورت معمول شامل شستشویمبلمان و فرش و .. نمی باشد.

نظافت خانه شامل چه اقداماتی است؟

نظافت خانه بنا به درخواست کارفرما مراحل و اقداماتزیادی را شامل می شود. این مورد که از نظافتچی خانم کمک بگیریدیا از نظافتچی آقا جنس کارها را تغییر می دهد. خدماتی که به قدرت و نیرویبدنی بیشتری نیاز دارد مانند نظافت و شستشوی دیوار و پنجره و , درکل نظافت خانه تخلیه را اغلب به کارگر نظافت منزل آقا سپردهمی شود.

تمیزکردن خانه شاملمواردی مانند دیوارشویی، خدمات نظافت داخل خانه مثل نظافتآشپزخانه، نظافت سالن پذیرایی، نظافت سرویس بهداشتی، نظافت اتاقخواب، نظافت انباری و ... است. البته این موارد می توانند بسیار گستردهتر شوند و در نظافت خانه ویلایی و نظافت آپارتمان این گزینهها تغییر می کنند. خیلی از افراد به علت تجربیات بدی که از نظافتچی های بی مسئولیتداشته اند تصور می کنند تعرفه نظافت منزل یک هزینه الکی است و هیچگاهنتیجه را آنطور که ما میخواهیم تحویل نمی دهند. در صورتی که این اقدامات اگرتوسط کارگر نظافتی واجد شرایط انجام شوند به بهترین نحو ممکن به اتمامخواهند رسید.

آیا به کارگر نظافت منزل فوری نیاز دارید؟

گاهی شرایط و کارهاکمی پیچیده تر می شود و نیاز به نظافت منزل فوری است. مواردیمانند نظافت بعد از اسباب کشی از آن موارد است که حجم کارها کمیزیاد است و نیاز به کارگر نظافتی حرفه ای است. این افراد بامهارت خود کارها را در کمترین زمان ممکن به پایان می رسانند. کارهای سنگین تر رابه کارگر نظافت آقا بسپارید و کارگر نظافت خانم رابرای کارهای حساس تر و سبک تر انتخاب کنید.

شرکت نظافت منزل بهتر است یا کارگر نظافتچی شخصی ؟

برای پاسخ به اینسوال مسئله پشتیبانی شرکت مطرح می شود. در واقع کارگر نظافتچی منزل چونوابسته به هیچ شرکت خدماتی نیست. پس در صورت بروز هر گونه مشکلی شما دستتان بهجایی بند نیست. اما زمانی که از شرکت خدماتی نظافتی معتبر، خدمتکار تمیزکاریبخواهید، می توانید از پشتیبانی برخوردار باشید. همچنیناگر در ساعت اولیه از کیفیت کار کارگر نظافت منزل رضایت نداشتهباشید با تماس با پشتیبانی می توانید کارگر را تعویض کنید اما در صورت کمک ازافراد متفرقه نمی توانید فرد را تغییر دهید یا جایگزینی انتخاب کنید.

مسئله مهم دیگر درتفاوت بین شرکت نظافت منزل و نظافتچی شخصی، تفاوت قیمتنظافت منزل است. اینکه از نرخ نظافت منزل اطلاع دقیق داشتهباشید موجب می شود که در انتهای کار با قیمتی خارج از توافق مواجه نشوید و بااطلاع کامل اقدام به استخدام کارگر نظافتی خانم یا آقا کنید. تیم هومسرویز با تدابیر کامل این تفاوت در قیمت نظافت منزل را به کلی از بینبرده است. بدین ترتیب همه افراد با قیمت نظافت منزل ثابت می تواننداز این خدمات برخوردار شوند.

انتخاب نظافتچی آقا یا نظافتچی خانم به اختیار شماست

انتخاب بین نظافتچی آقا یاخانم به میزان و نوع تمیزکاری شما بستگی دارد. در واقع برای تمیزکاریهای سبک مانند گردگیری که به دقت عمل بیشتری نیاز است، بهترین گزینه، استخدامکارگر خانم برای نظافت منزل است. ولی در صورتی که حجم کار سنگین است، مانندشستشوی دیوار، کف و نظافت منزل تخلیه معمولا از نیروی خدماتی آقا استفادهمی شود.

نظافت منزل توسط خانم جوان

هوم سرویز جامع ترینشرکت نظافتی است که نیروی خدماتی درب منزل را اعزام می کند. خانم جوان برای نظافتمنزل یکی از محبوب ترین سرویس های شرکت خدمات نظافتی هوم سرویز است.

اعزام خانم جوانبرای نظافت منزل تنها با چند کلیک امکان پذیر است. کارگر زن براینظافت منزل با سابقه کار و دارای تجربه از همیاران هوم سرویز به راحتی انجاممی شود. خدمات تمیزکاری توسط خانم جوان یکی از ترفندهایی است که میتواند به خانم های شاغل در مرتب نگه داشتن منزل کمک کند. به این ترتیب همیشه منازلتمیز و پاکیزه خواهید داشت. به دلیل تقاضای زیاد برای اعزام نیروینظافتی خانم پیشنهاد می کنیم درخواست های خود را از قبل ثبت کنید تا اعزامنظافتچی طبق زمان بندی در روز و تاریخ دلخواه تان باشد.

کارگر نظافتچی منزل باید دارای چه ویژگی هایی داشته باشد؟

  • نظافتچیخانه باید داری مهارت و تجربه لازم در این زمینهباشد.
  • این افرادباید بدون سایقه کیفری و با پیشینه کاری مشخص و تایید شده باشند.
  • نظافتچیمنزل باید آرام، صبور، کم صحبت و خوش اخلاق باشد.
  • نظافتچیمنزل باید ظاهر تمیز و مرتبی داشته باشند.
  • نظافتچیخانه باید در کنار سرعت، دقت عمل بالایی داشته باشد.
  • نظافتچیخانه باید بانحوه ی استفاده از انواع مواد شوینده آشنایی داشته باشد.

خدمات نظافت منزل هوم سرویز آیا قابل اطمینان است؟

مطمئنا وقتی کهبه خدمات تمیزکاری منزل نیاز داریم، اولین راه حل کمک گرفتناز شرکت خدماتی و نظافتچی منزل است. اما خوب اینکه بتوانیمبه نظافتچی ساعتی اعتماد کنیم، جنبه پر اهمیتی است که روی تصمیم مااثر خواهد گذاشت. مسئله اعتماد به نظاقتچی ساعتی هم از نظر کیفیتتمیزکاری و و هم از جهات اخلاقی مطرح می شود. شرکت نظافتی هوم سرویز با به کارگیرینیروهای متخصص و متعهد در این زمینه با پیشینه کاری موفق در چند ساله اخیرتوانسته رضایت حداکثری کاربران خود را جلب کند.

سفارش آنلاین نظافتچی ساعتی در هوم سرویز چه مزیت هایی دارد؟

یکی از بزرگترین مزیتهای سفارش آنلاین از هوم سرویز، نداشتن مرز و محدودیت ساعت کاری است. بدین ترتیبدر هر ساعتی به خدمات تمیزکاری نیاز داشته باشید، می توانید ثبت سفارشانجام دهید و برنامه ریزی کنید و اطمینان خاطری بی نظیر برایتان رقم زده خواهد شد.شما می توانید نظافتچی منزل را خودتان تعیین کنید و ساعت و هماهنگی هایلازم را انجام دهید و مطمئن باشید که بهترین نظافتچی منزل در اسرع وقتدر کنارتان خواهند بود.

نرخ نظافت منزل در هوم سرویز چگونه تعیین می شود؟

هزینه نظافتمنزل اولین موردی است که برای افرادی که مایل به دریافت خدمات هستند، مطرح میشود. هزینه کارگر منزل خانم از دستمزد کارگرآقا مبلغ جزئی بیشتر می باشد. همچنین در صورتی که سرویس قبل ازساعت 8 شب به اتمام برسد هیچ هزینه ایاب و ذهابی دریافت نخواهد شد. هزینه نظافتچی خانم به علت ظرافتکاری بیشتر و انجام کلیه امور و زیره کاری های منزل بیشتر است. در صورتی که بهنظافت داخل کمد و کابینت و کارهای ظریف از این قبیل نیاز دارید باید از کارگرخانم برای نظافت منزل کمک بگیرید.

دستمزد کارگر نظافتمنزل به صورت ثابت محاسبه می شود. قیمت کارگر برای نظافت منزل بهصورت ساعتی و برای ۴ ساعت اول محاسبه می شود. در صورتی که زمان بیشتری برای نظافتصرف شود به ازای هر ساعت اضافی مبلغی پرداخت خواهد شد.

دستمزد کارگر نظافتمنزل در همه مناطق شهر یکسان در نظر گرفته شده و ثابت می باشد. تعرفهنظافت منزل برای نظافتچی منزل خانم و نظافتچی منزل آقا متفاوتاست.

هوم سرویز خدماتنظافت خانه، درمانگاه، واحدهای اداری، ساختمان های تجاری، موسسات آموزشی، خوابگاههای دانشجویی، سالن های پذیرایی، انبارها و … را پوشش می دهد. برای آگاهی از دستمزدکارگر نظافت منزل به اپلیکیشن هوم سرویز مراجعه کنید. قیمت ها به صورت شفاف وطبق نرخ مصوب از طریق اپلیکیشن هوم سرویز اطلاع رسانی شده است.

کارگر برای نظافت منزل را از همیاران هوم سرویز بخواهید

حریم منزل بسیار بااهمیت است ، قطعا نمی شود به هرفردی که خود را نیروی نظافتی معرفی می کند، اطمیناننمود. ازاین رو همیشه تردید هایی جهت درخواست کارگر برای نظافتمنزل وجود دارد. ولی در صورتی که شما فرد مورد نظرتان را از شرکتهاینظافتی معتبر و تایید شده دریافت کنید، قطعا هیچ جای نگرانی باقی نمی ماند.زیرا این افراد همه آموزش دیده و تحت تضامین مطمئن به استخدام شرکت نظافتیهوم سرویز درآمده اند.

شرکت نظافتی هومسرویز اینجاست که مسئولیت هایتان را کمتر کند تا بهتر به سایر امورتان رسیدگی کنیدبه شما این مژده را می دهیم که با برنامه ریزی درست، در کمترین زمان هم بهکارهای نظافت منزل شبانه روزی برسید و هم یک انسان موفق در بیرون از محلزندگیتان باشید.

برایثبت سفارش آنلاین تنها کافیست از طریق اپلیکشن یا سایت هوم سرویزدرخواست خودتان را ثبت کنید و آدرس و روز و ساعت مد نظرتان را وارد کنید تا بهترینهمیاران ما در کنارتان قرار بگیرند. نظافت داخل منزل باکمک نیروی خدماتی به صورت ساعتی انجام می شود. پس از ثبتدرخواست متخصصین ما جهت ارائه توضیحات و هماهنگی های نهایی با شما تماس خواهندگرفت.

همیار شماییمتا پایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس نظافت منزل و همچنین ارایه خدمات خدمات نظافت منزل توسط شرکت نظافتی معتبر نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات نظافت منزل و محل کار ارائه می دهد که شامل نظافت اداره، نظافت دفترکار و نظافت سازمان , خانه تکانی آشپزخانه و اتاق خواب ها, نظافت دوره ای و نظافت هفتگی با نظافتچی ثابت و دائمی می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های نظافت و پذیرایی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس نظافت منزل

خدمات نظافت منزل توسط شرکت نظافتی معتبر

اعزام نظافتچی آقا جهت نظافت و شستشوی دیوار و سقف

نظافتچی خانم جهت نظافت آشپزخانه، نظافت حمام و سرویس بهداشتی

نظافت آپارتمان و نظافت داخل خانه شامل نظافت پذیرایی و نظافت اتاق‌ها

جارو زدن و گردگیری لوازم منزل

پاک کردن شیشه و پنجره های داخلی منزل

نظافت کابینت و نظافت سایر لوازم آشپزخانه

نظافت انباری و ...

نظرات کاربران

profile picture
سونیا خلقی
4 روز پیش |سحر اسفرین

کارشون خیلی خوب و از نظر نظافتی بسیار تمیز بودند، ممنونم از پیگیری عالی سرویس ها

profile picture
سهیلا اله یاری
2 هفته پیش |محدثه قلی زاده

کارشون خیلی خوب بود و واقعا راضی ام.

profile picture
زهره فتحی

فوق العاده تمیز بودند.

profile picture
م برهانی

سرعت عمل بالا داشتند .فوق العاده تمیز کار می کردند .

شرایط نظافت منزل با نظافتچی آقا و خانم حرفه ای

تا یک ساعت پس از شروع سرویس، در صورت نارضایتی از عملکرد همیار امکان جایگزینی با همیار جدید وجود دارد.

برای ارایه خدمات بهتر پیشنهاد می کنیم که سفارش خود را از روز قبل رزرو نمایید و در تخمین ساعت مورد نظرتان دقت فرمایید زیرا در صورتیکه همیار پس از سرویس شما سرویس دیگری را رزرو نماید اولویت با سرویس بعدی خواهد بود.

حضور نظافتچی خانم منوط به حضور خانم در منزل است.

نظافت واحد تخلیه صرفا توسط همیاران آقا انجام می شود.

خدمات نظافت داخل منزل یا محل کار شامل نظافت کاشی ها و سرامیک ها، کف، آینه و شیرآلات، قفسه ها، ظرفشویی، کابینت ها، اجاق گاز آشپزخانه، سطوح خارجی لوازم برقی،سرویس بهداشتی و گردگیری پرده و فرش و مبلمان و خارج کردن زباله ها از محل می باشد.

لغو سرویس دو ساعت قبل از سرویس شامل هزینه ایاب و ذهاب همیار تا مبلغ 30 هزار تومان می گردد.

فراهم آوردن مواد و ابزار لازم بر عهده مشتری می باشد. که شامل:چهارپایه(در صورت نیاز)، تاید، روزنامه، ابزارشستشو، دستمال نظافت، تی، اسفنج، شیشه پاک کن، شوینده شیرالات، شوینده کف

 همیاران محترم جهت نظافت سطوح به هیچ وجه از جوهر نمک و شوینده های اسیدی استفاده ننمایید.

سرویس های بعد از ساعت 20 شامل هزینه ایاب ذهاب برگشت همیار تا 30 هزار تومان می شود.

دیوارشویی توسط آقایان انجام می شود.

 تی کشیدن کف فقط توسط لوازم تی کشی صورت می گیرد.

 شستشوی شیشه ها فقط از داخل انجام شده و نظافت شیشه از بیرون تا جایی که با دست و بدون خروج از پنجره امکان دارد انجام می شود.

 در نظر داشته باشید چنانچه همیار در زمان کمتری از زمان درخواستی شما کار را مطابق نظر شما تحویل دادند، هزینه دریافتی تغییر نخواهد کرد.

توافقات خارج از سامانه بین همیار و مشتریان محترم شامل پشتیبانی هوم سرویز نمی باشد.

در صورتیکه تمایل دارید می توانید وسایل و شوینده های مورد نیاز سرویس از طریق فروشگاه های مجاز و همکار هوم سرویز قبل از زمان انجام سرویس برای شما ارسال شود، پس از ثبت سفارش، پشتیبان مربوطه با شما تماس گرفته و پس از اخذ تاییدیه ارسال اقلام و اعلام هزینه های مربوطه، ظرف 2 ساعت برای شما ارسال خواهد شد. توجه نمایید این سرویس شامل 40 هزار تومان هزینه ارسال خواهد شد.

 در صورت نیاز به فاکتور شما می توانید پس از پایان سرویس، با مراجعه به قسمت سرویس های من یا پیگیری سرویس وارد قسمت سرویس های پایان یافته شده و در قسمت جزئیات هر سرویس، رسید خود را دریافت نمایید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

پذیرایی از مهمانان
پذیرایی از مهمانان
قیمت از 350,000 الی 400,000 تومان
خشکشویی و اتوی لباس
خشکشویی و اتوی لباس
قیمت از 150,000 الی 220,000 تومان
خشک شویی مبل
خشک شویی مبل
قیمت از 300,000 الی 450,000 تومان
قالیشویی
قالیشویی
قیمت از 305,000 الی 707,000 تومان

خدمات نظافت منزل در این شهرها ارائه می شود:

نظافت منزل تهران
نظافت منزل کرج
نظافت منزل شیراز
نظافت منزل مشهد