مهماندار خانم و آقا

مهماندار خانم و آقا

از 1035 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت مهماندار خانم و آقا در پاییز 1402 چقدر است؟

قیمت مهماندار پذیرایی روزانه(6 ساعته)

600,000 تومان

قیمت هر ساعت اضافه مهماندار پذیرایی

70,000 تومان

قیمت هزینه رفت و آمد (مخصوص سرویس های پس از ساعت 10 شب)

70,000 تومان

متوسط قیمت600,000 تومانکمینه قیمت550,000 تومانبیشینه قیمت620,000 تومان

آنچه درباره مهماندار خانم و آقا خواهید خواند

  • خدمات پذیرایی در منزل و نیروی پذیرایی خانم و آقا
  • خدمات پذیرایی مجالس با کارگر برای پذیرایی مجرب
  • نیروی پذیرایی از مجالس را چگونه خبر کنیم؟
  • خدمات پذیرایی در منزل با نیروی پذیرایی خانم (مهماندار خانم جهت پذیرایی)
  • خدمات پذیرایی در منزل با نیروی پذیرایی آقا (مهماندار آقا جهت پذیرایی)
  • نیروی پذیرایی تالار
  • تامین نیروی تشریفات نمایشگاهی (مهماندارنمایشگاه)
  • چرا خدمات پذیرایی از مهمان را از شرکت پذیرایی هومسرویز دریافت کنیم؟
  • قیمت خدمات پذیرایی از مهمان به چه مواردیبستگی دارند؟
  • استخدام مهماندار آقا و خانم جهت پذیرایی از مهمان در کمترینزمان ممکن با هوم سرویز

خدمات پذیرایی در منزل و نیروی پذیرایی خانم و آقا

جشن ها، مراسم و مهمانی می توانند بسیار با شکوه ترو تشریفاتی تر برگزار شوند اگر با برنامه ریزی درست تمام اقدامات را پیشببرید. تعدادی از میزبانها تمام مقدمات جشن ها و مهمانیها را به بهترین نحو ممکنفراهم می کنند اما در تمام طول مهمانی در حال پذیرایی مجالس هستند و درنهایت هیچ چیزی از مهمانی عایدشان نمی شود الا خستگی! در صورتی که اگر درهنگام آماده کردن تدارکات به فکر نحوه پذیرایی مراسم هم باشند در مهمانینیز نهایت لذت را می برید. البته این موضوعات تنها محدود به مهمانی های خانگینیست. بلکه نمی توان از اهمیت مهماندار و نیروی پذیرایی و خدمات پذیرایی در منزل چشم پوشی کرد. مواردی مانند نیروی خدماتی مجالس، مهماندارآقا و استخدام مهماندار خانم برای پذیرایی از مواردی هستند که بهشما در برگزاری مهمانی ها کمک ویژه ای خواهند کرد. قیمت خدمات پذیراییمجالس و قیمت پذیرایی از مهمان به ساعتکاری مهماندار مجالس و تعداد نیروی پذیرایی مجالس بستگی دارد. در ادامه به عوامل موثر بر قیمت خدمات پذیرایی در منزل و به معرفی بهترین شرکت مهمانداری می پردازیم.

خدمات پذیرایی مجالس با کارگر برای پذیرایی مجرب

مراسم و مهمانی ها همیشه با شلوغی و سروصدا همراه هستند. درمیان اینهیاهو و شلوغی پذیرایی از مهمان ها می بایست به نحوی شایسته صورت بگیرد.گاهی ارائه خدمات پذیرایی در منزل به تنهایی از عهده صاحب مجلس خارجاست. شاید تصور کنید که خرید میوه و شیرینی یا تهیه لوازم پذیرایی به تنهایی کافیاست دیگر می توان یک مهمانی بدون نقص را برگزار کرد. اما واقعا کافی نیست!! مهماندارخانم مجالس یا مهماندار آقا مکمل تمام اقدامات ذکر شده هستند. باید قبلاز شروع مراسم و مهمانی فکر همه چیز را کرده باشید. مواردی مانند تزئین سفره شاممهمانی، چیدمان میز شام مهمانی، تهیه غذای مهمان و چیدن میوه در ظرف و غیره بانهایت احترام توسط مهماندار برای پذیرایی ارائه می شوند. کمکگرفتن از نیروی پذیرایی ماهر یکی از مواردی هست که مهمانی را همبرای میزبان و هم برای مهمانها زیباتر و دلنشین تر خواهد کرد.

نیروی پذیرایی از مجالس را چگونه خبر کنیم؟

در گذشته افرادی که از قدرت مالی بهتری برخوردار بودند، فقط به استخدام مهمانداربرای پذیرایی می پرداختند. این خدمه پذیرایی همان نیرویخدماتی نظافتی بودند که به عنوان نیروی پذیرایی از مهمانان همفعالیت می کردند. متاسفانه این افراد آموزش خاصی ندیده بودند و همه چیز باید درمهمانی به آنها گوشزد می شد. با گذر زمان خدماتپذیرایی از مهمان در مجالس به یک کار تشریفاتی تبدیل شد. به این ترتیبوظایف نیروی خدماتی و نیروی پذیرایی برای مهمانی از هم جدا شدند. امروزهدر ابتدای تهیه تدارکات مهمانی، درخواست کارگر برای پذیرایی یا استخداممهماندار خانم و مهماندار آقا در راس لیست افراد قرار می گیرند. نیرویپذیرایی برای مهمانی یکی از مهمترین قسمت های برگزاری یک مهمانی محسوب میشود و استخدام نیروی پذیرایی آموزش دیده و ماهر نهایت رضایت مهمانو میزبان را به همراه خواهد داشت. با کمک از شرکتهای پذیرایی و شرکت مهمانداری هوم سرویز می توانید بنا بر درخواستخود مهماندار مجالس را برای پذیرایی مجالس عروسی، پذیراییمجالس ترحیم، پذیرایی مجالس ختم و غیره در کنار خود داشته باشید.

خدمات پذیرایی در منزل با نیروی پذیرایی خانم (مهماندار خانم جهت پذیرایی)

نیروی پذیرایی خانم تعلیم دیده و آشنا با اصول مهمانداری و آدابپذیرایی می داند دقیقا چگونه در مهمانی ها و مراسم رفتار کند و از مهمانان پذیراییکند. این مورد که میزبان مداوم مواردی را به مهماندار خانم گوشزد کند ازایرادات شایعی می باشد که صاحبان مجالس از آن بیزارند و متاسفانه افراد ناواردهمواره با این موضوع درگیر هستند. برای خدمات پذیرایی در منزل و خدمات پذیراییمجالس که به سفره آرایی و سلیقه بیشتری در کار نیاز است، نیروی پذیراییخانم پیشنهاد می شود.

خدمات پذیرایی در منزل با نیروی پذیرایی آقا (مهماندار آقا جهت پذیرایی)

انتخاب و استخدام مهماندار آقا کاملا سلیقه ای و بر اساس درخواستمشتری صورت می گیرد. معمولا برای پذیرایی مجالس ترحیم و پذیراییمجالس کاری، از مهماندار آقا یا نیروی پذیرایی آقا کمک گرفته می شود.

در صورتی که مجلس بزرگی را در پیش رو دارید به هردو کارگر برایپذیرایی از مهمانان نیاز دارید. خانم برای انجام کارهای پذیرایی داخلمجلس به کار گرفته می شوند و آقا جهت خوشامد گویی، کمک به مهمانان و پاسخ بهدرخواستشان و معرفی به صاحبان مجلس خدمات ارائه می دهند. همچنین کمک به حمل ونقل وسایل مانند میز و صندلی و کمک به افراد سالمند برای جابجایی بر عهده نیرویپذیرایی آقا می باشد.

نیروی پذیرایی تالار

اغلب در مجالس بزرگ به چند مهماندار و نیروی پذیرایی تالار بهطور هم زمان نیاز است. لازم است تا یک مهماندار کنار ورودی سالن پذیرایی بایستد تادر هنگام ورود مهمان ها با خوشرویی مهمانان را راهنمایی کند. شاید برخی از مهمانها با سالن و فضای مهمانی غریبه باشند و نیاز به راهنمایی داشته باشند.هرگز ورودی را بدون مهماندار مجالس رها نکنید.

چنانچه برخی از مهمانان نیاز به کمک داشتند این وظیفه خدمه پذیرایی استکه به آنان کمک کنند. برای مثال مهماندار مجالس باید به افراد سالمندی که در راهرفتن مشکل دارند و از عصا و ویلچر استفاده می کنند کمک کرده و تا میز پذیراییهمراهی شان کنند. بهتر است مهماندار برای مهمونی، تردد بیش از حد لزوم نداشته وتنها در مواقع لزوم برای پذیرایی به مهمانان حاضر شوند تا مانع راحتی مهماناننشوند.

تامین نیروی تشریفات نمایشگاهی (مهماندارنمایشگاه)

در نمایشگاه ها یکی از مهمترین مواردی که تاثیر مستقیمی بر بازخوردبازدید کنندگان دارد، مهماندار نمایشگاه است. مهماندار براینمایشگاه به گونه ای نماینده میزبان به شمار می رود که در ارتباط مستقیم بامهمانان قرار دارد. در این راستا برگزار کنندگان نمایشگاه در کنار سایر موارد نگاهویژه ای به تامین نیروی تشریفاتی نمایشگاهی نیز باید داشتهباشند. متاسفانه افراد از میزان اهمیت این موضوع غافل شده و ناخواسته موجب لطمه بهخود می شوند. استخدام مهماندار برای نمایشگاه جنبه حرفه ای تری از مهمانداریبرای پارتی یا مهماندار مجالس خصوصی دارد. مهماندارنمایشگاه دارای مهارت های تشریفاتی بالاتری هستند و نحوه مدیریت در شرایطبحرانی را آموزش دیده اند.

چرا خدمات پذیرایی از مهمان را از شرکت پذیرایی هومسرویز دریافت کنیم؟

شرکت پذیرایی و مهمانداری هوم سرویز رویکردی کاملا تشریفاتیبه خدمات مهمانداری دارد. در این راستا افراد به صورت تفکیک شده برایخدماتی مانند نیروی تشریفات، مهماندار برای مهمونی و خدماتمهمانداری رسمی و مهماندار برای جلسه رسمی افراد مناسب وتوجیه شده در هر کدام از موارد بیان شده را اعزام می کنند.

نیروی خدمات پذیرایی هوم سرویز دارای ظاهر مرتب و لباس وپوشش کاملا آراسته هستند. آراسته و شیک بودن خدمه پذیرایی اولین و یکی از مهمترینشرایط استخدام نیروی پذیرایی در هوم سرویز می باشد.

مهماندار مجالس هوم سرویز همه آموزش دیده هستند و کاملا باآداب پذیرایی از مهمان و مهمانداری آشنایی کامل دارند. مهماندار خانم هوم سرویز با لحن کوتاه و مودبانه با مهمانانبرخورد می کنند. احترام به کارفرما و مهمانان از اصول مهم نیروهای پذیرایی هوم سرویزمی باشد و در پایان باید با خوشرویی مهمانان را بدرقه کرده و کار را طبق خواستهمشتری که از ابتدا بیان شده است، به اتمام می رسانند.

قیمت خدمات پذیرایی از مهمان به چه مواردیبستگی دارند؟

قیمت خدمات پذیرایی به موارد متعددی بستگی دارد. قیمتمهماندار بر اساس نوع مهمانی و همچنین مهارت های مورد انتظار از وی تغییرخواهد کرد. دستمزد مهماندار خانم یا هزینه پذیرایی ازمجالس در بعضی از موارد بر اساس ساعت کاری اعلام می شود. به طوری که بهازای هر ساعت، مبلغی به عنوان هزینه پذیرایی از مهمان اضافه میشود. یکی دیگر از مواردی که بر هزینه پذیرایی مجالس تاثیر گذاراست، زمان انجام مراسم، نوع مراسم و مجالس است. به طور مثال طبعا قیمتخدمات پذیرایی مهمانی کوچک با قیمت پذیرایی مهمان در عروسیمتفاوت است.

به طور کل تعرفه مهمانداری به موارد زیادی بستگیدارد که بنا به خواسته مشتری و فضای حاکم و نوع خدماتی که باید ارائه شوند تغییرخواهند کرد. با ثبت درخواست در هوم سرویز می توانید به صورت رایگان از قیمتپذیرایی از مهمان مطلع شوید.

استخدام مهماندار آقا و خانم جهت پذیرایی از مهمان در کمترینزمان ممکن با هوم سرویز

پذیرایی از جشن ها و مراسم خود را به شرکت پذیرایی و خدماتیهوم سرویز بسپارید. اعزام مهماندار خانم جهت پذیرایی از مراسم، همایش ها، مجالسرسمی و میهمانی ها، سمینارها و غرفه های نمایشگاهی یکی از خدمات شرکت هوم سرویزاست . امکان اعزام مهماندار خانم جهت پذیرایی به صورت ساعتیو پاره وقت نیز وجود دارد. شما می توانید صفر تا صد برگزاری مجالس و مهمانیهای خود را به ما بسپارید و از مهمانی خود و معاشرت با میهمانانتان نهایت لذت راببرید.

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس مهماندار خانم و آقا و همچنین ارایه خدمات نیروی پذیرایی خانم و مهماندار آقا از برترین شرکت خدمات و پذیرایی معتبر نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات خدمات مجالس و مهمانی ها ارائه می دهد که شامل تشریفات عروسی و تشریفات مجالس خصوصی با کمک موسسات تشریفات معتبر و حرفه ای, طراحی و دیزاین جشن تولد در خانه, خدمات عکاسی و فیلمبرداری مجالس و مهمانی ها, سفارش گل آنلاین توسط بهترین گلفروشی آنلاین معتبر, خدمات آشپزی در منزل , چاپ بنر فوری می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های نظافت و پذیرایی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس مهماندار خانم و آقا

نیروی پذیرایی خانم و مهماندار آقا از برترین شرکت خدمات و پذیرایی معتبر

پذیرایی از مهمان در مراسم خواستگاری، مهمانی، عقد و عروسی

نیروی پذیرایی جلسات اداری، سمینارها و سایر اجلاس های رسمی

خدمات پذیرایی از مهمانی های خصوصی و عمومی

پذیرایی از مجالس خصوصی، تولد و پارتی ها

پذیرایی مراسم ترحیم و خدمات پذیرایی مجالس ختم و یادبود

نظرات کاربران

profile picture
نازیلا عمادی

کاربلد بودن خودشون زمانبندی خوبی برای کارها داشتند و با مهمان ها رفتار خوبی داشتند

profile picture
معصومه رنجبر

برای یه نیرو پذیرایی مهم اینه که زرنگ باشه و کار و بلد باشه و هی نخواییم بگیم چه کاری کن که ایشون خودشون همه کارارو حتی زودتر از اینکه به فکر خودم برسه انجام میدادن و خیلی خیلی خوب پیذیرایی کردند از مهمون های من

profile picture
سمیه منافی

خانم مسیح خواه نیروی خیلی خوبی بودند ممنونم از ایشون در کارشون ماهر و مسلط بودند در خوشامدگویی هم تسلط داشتند ممنون

profile picture
سپیده صفروند

همه چیز عالی و طبقه روال پیش رفت و تسلط کافی روی کار داشتن و بسیار خوشرو و خوش اخلاق بودند

شرایط مهماندار خانم و آقا و کارگر پذیرایی نمایشگاه، مهمانی و مجالس

سرویس پذیرایی مهمان توسط مهمانداران آموزش دیده و با لباس فرم مهماندار انجام می شود.

مشتری گرامی جهت هماهنگی هر چه بهتر سفارش اعزام مهماندار مد نظر را 24 ساعت زودتر ثبت نمایید.

تا یک ساعت پس از شروع سرویس، در صورت نارضایتی از عملکرد همیار امکان جایگزینی با همیار جدید وجود دارد.

سرویس پذیرایی شامل پذیرایی از مهمانان، سرو غذا، میوه، شیرینی و نوشیدنی، چیدمان میز، امور تشریفات مهمانی و شستشوی ظروف می باشد.

سرویس تشریفات به صورت روزانه می باشد.

لغو سرویس دو ساعت قبل از سرویس شامل هزینه ایاب و ذهاب همیار تا مبلغ 50 هزار تومن می گردد.

توافقات خارج از سامانه بین همیار و مشتریان محترم شامل پشتیبانی هوم سرویز نمی باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

party-designer
تزئینات و طراحی مجالس
قیمت از 3,500,000 الی 4,700,000 تومان
house-cleaning
نظافت منزل
قیمت از 450,000 الی 620,000 تومان
flowers-online
سفارش آنلاین گل
قیمت از 500,000 الی 900,000 تومان
wedding-services
خدمات مجالس
قیمت از 1,500,000 الی 7,000,000 تومان