banner
قیمت خدمات
/
نظافت و پذیرایی
/
نظافت منزل و محل کار دوره ای

نظافت دوره ای منزل و محل کار

از 1911 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت استخدام نظافتچی دائمی آقا و خانم به صورت دوره ای یا ممتد

قیمت استخدام نظافتچی دائمی آقا و خانم به صورت دوره ای یا ممتد

توافقی

درصد سرویس های انجام شده
قیمت تمام شده
نمودار درصد سرویس های انجام شده با قیمت های متفاوت در 3 ماه گذشته

شرایط نظافت دوره ای و دائمی منزل و محل کار

توجه:برای ثبت سرویس موردی حتما از سرویس "نظافت منزل و محل کار" استفاده کنید.

خدمات نظافت دوره ای شامل نظافت کامل منزل و محل کار شما به صورت ادواری و در بازه زمانی مشخص توسط همیار ثابت انتخابی شما می شود و نیاز نیست که هر بار برای ثبت سفارش در سامانه هوم سرویز سفارشی ثبت نمایید. در این نوع سرویس ها حتما با شما قراداد منعقد خواهد شد.

پس از ثبت سرویس همیاران و مشاورین هوم سرویز با شما تماس گرفته و پس از بررسی دقیق نیاز و انتظارات شما، همیار مناسب را به شما پیشنهاد خواهند داد.

با توجه به نیازهای متفاوت شما و خدمات قابل ارائه قیمت بصورت برآوردی ارائه شده است و پس از تماس پشتیبانی با شما قیمت دقیق اعلام خواهد شد.

در سرویس های ساعتی میزان ساعت کمتر از 8 ساعت، هزینه معادل 8 ساعت محاسبه می شود.

در صورت نارضایتی از عملکرد همیار امکان جایگزینی با همیار جدید وجود دارد.

پیشنهاد می گردد در خصوص سرویس خدمات نظافت دوره ای قرارداد رسمی منعقد نمایید.

سرویس های بعد از ساعت 21 شامل هزینه ایاب ذهاب برگشت همیار تا 20 هزار تومان می شود.

توافقات خارج از سامانه بین همیار و مشتریان محترم شامل هیچگونه پشتیبانی هوم سرویز نمی باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

توضیحات سرویس

سوالات متداول

پادکست

نمونه کارهای همیاران هوم‌سرویز

همیاران

نظرات کاربران

نظافت دوره ای منزل و محل کار دوره ای چه تفاوتی با نظافتروزانه دارد؟

منظور از نظافتدوره ای منزل و محل کار استخدام فرد ثابتی می باشد که در بازه های زمانی مشخص و ساعاتمعین در محل حضور پیدا کند. بعضی از مشتریان از نحوه ی عملکرد یک نیروی نظافت خانمیا آقا رضایت دارند و مایلند همان شخص تایید شده به طور ممتد برای انجام امور نظافتدر منزل یا محل کار حضور پیدا کنند. در این صورت فرد مورد نظر به عنوان نظافتچیدوره ای یا نظافتچی دائمی در موعدهای زمانی مشخص به محل اعزام می شود تاهمه کارها براساس روال انجام شود. تفاوت این عملکرد با نظافت روزانه دراین است که برای استخدام کارگر آقا یا کارگر خانم برای نظافت روزانههر بار باید ثبت سفارش انجام شود و امکان دارد افراد جدیدی طی هر سفارش فرستادهشوند ولی در نظافت دوره ای این افراد ثابت هستند و گویی به استخدام دائم شما درآمده اند.

استخدام نیروی نظافت منزل هفتگی

امروزه با توجه بهمشغله های زیاد انجام تمامی اقدامات مربوط به خانه کار راحتی نیست. کمتر افرادی رامی توانید پیدا کنید که خودشان از پس تمام امور مربوط به تمیزکاری خانه بر بیایند.امروزه خدمات تمیزکاری به صورت یک حرفه مشخص تبدیل شده است که افراد واجد شرایط بهارائه خدمات مربوط به نظافت دوره ای منزل می پردازند. با استخدام خدمتکار دائمیمنزل و یا استخدام دائمی خدمتکار محل کار به صورت نیروی نظافتی هفته ای یک باریا بیشتر می توانید تمام امور مربوط به تمیزکاری را به این افراد بسپارید.

استخدام نیروی نظافت محل کار دوره ای یا دائمی

بهترین کاربرد نظافتچیدائمی یا نظافتچی دوره ای برای شرکت ها و نظافت اداره می باشد. زیراشرکت ها با توجه به تردد زیاد معمولا در بازه های زمانی کوتاه تریباید تمیزکاری انجام دهند. اما خوب شاید هر بار پیدا کردن یک فرد حرفهای کار راحتی نباشد. بدین ترتیب افراد اقدام به استخدام نیروی نظافت دائمی مطمئنمی کنند. محیط های اداری در معرض آلودگی بیشتری قرار دارند از این رونظافت دوره ای یا نظافت هفتگی مشاعات باید به صورت ممتد انجام شود. نظافتشرکت دوره ای یا نظافت شرکت دائمی شامل نظافت راه پله و مشاعات دورهای به همراه نظافت فضای داخلی شرکت است. نظافت دوره ای هفته ای یک بار یا درفواصل زمانی کوتاه تر در ساعت مشخص انجام می شود.

نیروی نظافتچی شبانه روزی

در کنار مواردی مانندنیروی نظافتی هفته ای یک بار، نیروی نظافت هفته ای دو بار یا بیشترخدمات دیگری مانند نیروی نظافتچی شبانه روزی نیز ارائه می شود.امروزه شرکت های نظافتی زیادی مشغول فعالیت هستند. اما تعداد کمی ازآنها هستند که همواره افراد معتبر و آموزش دیده را برای انجام امور نظافت منزلدائمی با دوره ای را در اختیار داشته باشند. در صورتی که به نظافتچی  دوره ای خانم نیاز دارید که به صورت ممتد و یاهفته ای برای انجام امور منزل در کنار شما باشند. باید افرادی را مطمئن و آشنا بهامور منزل داری را در اختیار داشته باشید تا بتوانید با خیال راحت هم از نظراخلاقی و هم از نظر کیفیت انجام کار به آنها اعتماد کنید.

نظافت منزل دوره ای یا دائمی توسط افراد حرفه ای و مطمئن

یا یک سرچ ساده دراینترنت شما با لیست طول و طویلی از افراد و شرکت ها مواجه خواهید شد. اما خوبهمیشه نگرانی هایی از بابت استخدام نظافتچی دائمی یا دوره ایوجود دارد. در واقع اینکه شما یک فرد غریبه را به محیط زندگی و کار خود وارد کنیددر صورت که هیچ پیش زمینه ای از افراد نداشته باشید، یک ریسک محسوب می شود. اماخوب چگونه می توان ریسک استخدام نیروی نظافت دائمی آقا یا خانم راکاهش داد؟!

دو راه پیش روی تاناست یا باید از افرادی کمک بگیرید که دوستان یا همکارانتان به شما معرفی می کنندیا باید از شرکت مطمئن درخواست نظاقتچی دائمی کنید. بدین ترتیبتاییدیه این شرکت ها دلیلی بر این موضوع می باشد که این افراد بدون سوء سابقه وپیشینه کیفری هستند.

نظافتچی دوره ای چه خصوصیاتی باید داشته باشد

 • نیروینظافتی دوره ای باید مورد اطمینان باشند.
 • خدماتنظافت ماهیانه یا نظافت هفتگی باید دقیقا در روز و ساعت مشخص انجام شود.
 • نظافتچی دائمیمنزل بایدظاهر آراسته و منظمی داشته باشد.
 • همچنینزمانی که نظافت دوره ای منزل یا خدمات نظافت دائمی به فردی واگذارمی شود تمام اقدامات باید بر اساس نیاز کارفرما و بر اساس نظرات وی انجام شود.

نظافت ماهیانه، هفتگی و روزانه توسط متخصصین هوم سرویز

نظافت هفتگی، نظافت روزانه و ماهیانه تخصصماست. در واقع شما با پرس و جو نمی توانید مطمئن ترین و با مهارت ترین فرد راانتخاب کنید. اما می توانید با انتخاب هوم سرویز مسئولیت را از دوش خود بردارید.هوم سرویز با استخدام گروهی مجرب و کارآزموده آماده اعزام کارگر نظافت دوره ایمی باشد. تمامی نیروهای نظافتچی دائمی آقا و خانم دارای سابقه فعالیت تاییدشده هستند. همچنین این افراد هیچ گونه سوسابقه کیفری ندارند.

انواع خدمات دوره ای نظافت چگونه است؟

 • نظافتمنزل هفتگی
 • نظافتماهیانه منزل
 • نظافتمنزل دائمی
 • نظافتچیبرای چند روز در هفته
 • نظافت محلکار دوره ای
 • نظافتشرکت دوره ای
 • نظافت راهپله و مشاعات دوره ای
 • نیروینظافتی هفته ای یک بار
 • نیروینظافتی هفته ای دو بار
 • نیروینظافتی هفته ای سه بار
 • نیروینظافتچی شبانه روزی
 • نیروینظافتچی دائمی روزی دو ساعت یا بیشتر

تعرفه نظافت منزل دوره ای چگونه محاسبه می شود؟

قیمت نظافت دورهای منزل همانطورکه از نام آن نیر مشخص است، به صورت ادواری انجام می شود. اگر نیروی نظافتهفته ای یکبار یا دوبار یا بیشتر انجام شود معیار اعلام دستمزد نظافتچیدائمی یا دوره ای به دو صورت قابل محاسبه است. در صورتی که معیار کار ساعت کارنظافتچی دائمی محل کار باشد. دستمزد نظافتچی دائمی مبنای کار 8 ساعتقرار می گیرد. اما اگر مبنای کار پایان دوره باشد دستمزد و اجرت نظافتچی دائمی منزل براساس نوع انتظارات و توقع شما تعیین و اعلام می شود. به طور کلی نمی توان مبلغثابتی را به عنوان تعرفه نظافتچی دائمی اعلام کرد و این مبالغ به صورتتوافقی اعلام می شود.

نظافت دوره ای محل کار و منزل با کمک نیروهای زبده هوم سرویز

اگر به دنبال افرادیحرفه ای برای نظافت دوره ای منزل، نظافت دوره ای محل کار یا نظافتراه پله و مشاعات دوره ای هستید می توانید در هوم سرویز ثبت درخواست رایگانانجام دهید. نظافت دوره ای منزل و محل کار توسط افراد منتخب شما در در زمان های مشخصبه صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه انجام می شود. متخصصین ما جهت مشاوره و ارئه قیمتدقیق با شما تماس خواهند گرفت.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

این سرویس شامل خدمات زیر است

نظافت روزانه و هفتگی منزل
نظافت ساعتی منزل روزانه
نظافت ماهیانه منزل
نظافت راه پله و مشاعات دوره ای
نظافت دوره ای شرکت
نظافتچی شبانه روزی و دائمی آقا یا خانم

همیاران سرویس نظافت دوره ای منزل و محل کار

 نظرات کاربران

profile picture
محمودرضا کریمی
2 روز پیش |نیما کریمی

کارشونو خوب انجام دادن و انسان بسیار با اخلاق و خوبی و کاربلدی بودن

profile picture
الهام صدر
3 روز پیش |میثم تونی

خیلی خوب و تمیز کار میکردن حواسشون به تمام ریزه کاری ها بود

profile picture
موسی علیزاده
3 روز پیش |سینا مرادی

همیشه نیروهایی که میفرستین با اخلاق و کاربلدن خیلی از شرکتتون راضی ام

profile picture
خانم مقدم
3 روز پیش |محمدرضا قنبری

خیلی سرویس خوبی بود کارشون خوب بود وسایل آسیبی ندید به موقع اومدن تاخیر نداشتن و از همه نظر عالی

خدمات مرتبط

سرایداری و نگهبانی
سرایداری و نگهبانی
در حال بروزرسانی قیمت
خشک شویی مبل
خشک شویی مبل
قیمت از 300,000 الی 500,000 تومان
خشکشویی و اتوی لباس
خشکشویی و اتوی لباس
قیمت از 200,000 الی 230,000 تومان
پرده شویی
پرده شویی
قیمت از 600,000 الی 1,500,000 تومان