نظافت ساختمان
هوم‌سرویز
/
قیمت خدمات
/
نظافت و پذیرایی
/
نظافت راه پله و مشاعات

نظافت ساختمان

از 29824 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت نظافت ساختمان در پاییز 1402 چقدر است؟

قیمت نظافت ساختمان 4 طبقه و یک طبقه پارکینگ

350,000 تومان

قیمت هر طبقه مازاد بر 4 طبقه

10,000 تومان

قیمت هر طبقه پارکینگ مازاد

20,000 تومان

قیمت گردگیری و شستشوی دیوارها هر طبقه

20,000 تومان

قیمت تمیز کردن شیشه و چارچوب پنجره از داخل

10,000 تومان

قیمت نظافت پشت بام

30,000 تومان

قیمت بیش از دو واحد در هر طبقه به ازای کل ساختمان(توضیحات بیشتر در شرایط سرویس)

10,000 تومان

قیمت شستشوی کامل پادری ها

20,000 تومان

قیمت درب های شیشه ای جداکننده راه پله(آتش نشانی)

20,000 تومان

قیمت محوطه حیاط ساختمان با مساحت 100 تا 200 متر مربع

30,000 تومان

قیمت نظافت باغچه یا فضای سبز ساختمان

20,000 تومان

قیمت خارج کردن نخاله ها از ساختمان(بیش از 10 کیلوگرم)

30,000 تومان

قیمت کاردک کشی(برای نقاطی که رنگ و سیمان ریخته شده بیشتر از 2 متر مربع)

30,000 تومان

قیمت کمک هزینه رفت آمد برای سرویس های بعد از ساعت 8 شب

50,000 تومان

قیمت نظافتچی راه پله و مشاعات ویژه (همیاران خبره و باتجربه)

50,000 تومان

متوسط قیمت350,000 تومانکمینه قیمت310,000 تومانبیشینه قیمت400,000 تومان

آنچه درباره نظافت ساختمان خواهید خواند

 • نظافت ساختمان، راه پله و مشاعات
 • راهنمای گام به گام نظافت راه پله و مشاعات ساختمان
 • زمان مناسب برای نظافت راه پله، پارکینگ و فضای مشاع
 • آیا نظافت ساختمان اداری با مسکونی متفاوت است؟
 • نظافت راه پله آپارتمان و تمیز کردن مشاعات ساختمان شامل چه مواردی میشود؟
 • نظافتچی ساختمان چه مواردی را باید برای نظافت ساختمان رعایت کند؟
 • چه وسایلی برای نظافت ساختمان نیاز است؟
 • چگونه یک نظافتچی ساختمان حرفه ای را پیدا کنیم؟
 • چرا هوم سرویز را به عنوان شرکت خدماتی نظافتی انتخاب کنیم؟
 • قیمت نظافت راه پله و مشاعات در هوم سرویز چگونه محاسبه می شود؟
 • چه خدماتی در سرویس نظافت ساختمان هوم سرویز ارائه می شود؟
 • نحوه ی ثبت سفارش نظافت ساختمان در هوم سرویز چگونه است؟

نظافت ساختمان، راه پله و مشاعات

همانقدر که نظافتداخل خانه با اهمیت است، نظافت ساختمان، نظافت راه پله، نظافتپارکینگ و شستشوی حیاط ساختمان نیز مهم است. در صورتعدم رعایت نظافت ساختمان، آلودگی از بیرون، وارد خانه می شود. مخصوصا کهدر آپارتمان نشینی با توجه به تردد زیاد افراد در مشاعات، امکان پخش شدناین آلودگی بیشتر نیز می شود، پس باید توجه ویژه ای به نظافتساختمان داشت.

یکی از دغدغه هایآپارتمان نشینی و البته مدیران ساختمان، انجام به موقع و صحیح نظافتپارکینگ و نظافت مشاعات ساختمان است. خدمات نظافتساختمان شامل، نظافت فضای مشاع، نظافت آسانسور، نظافتشوتینگ ساختمان و شستن حیاط و نظافت باغچه میباشد. بدون تردید پاک سازی و نظافت مکان هایی از قبیل پلهدر آپارتمانی که مدام در معرض رفت و آمد قرار دارند و مورداستفاده همه افراد ساختمان است، باید توسط نظافتچی ساختمان حرفهای انجام شود. در ادامه به معرفی بهترین شرکت نظافت ساختمان وعوامل موثر بر قیمت نظافت راه پله و مشاعات ساختمان و قیمتنظافت ساختمان می پردازیم.

راهنمای گام به گام نظافت راه پله و مشاعات ساختمان

برای نظافت ساختمانقبل از هر اقدامی باید مواد شوینده مناسب را تهیه کرد. برای انتخاب شویندهباید به مصالح به کار رفته در مشاعات ساختمان توجه کنیم. باید از شوینده ای در نظافت ساختمان استفاده شود که به مصالح ساختمان صدمه نزند. به عنوان مثال برای نظافت پارکینگساختمان نباید به هیچ وجه از شوینده های اسیدی و جوهر نمک استفاده نمود. چوناین شوینده های اسیدی به شدت باعث خورده شدن سنگ های ساختمانی و از بین رفتن رنگ وجلای سنگ و سرامیک ها می شوند، که این کار شما را متحمل هزینه برای سابیدن سنگ خواهدکرد.

نظافت پارکینگ و مشاعات شامل تمیز کردن کل پله ها، نرده ها، دربورودی و درب پارکینگ، آسانسور و کلیه کلید و پریزها می باشد. در نظافتراه پله و یا به طور کل نظافت ساختمان باید توجه داشته باشیم که کارگر از کجا و به چه ترتیبی کار نظافت راانجام دهد. معمولا شروع کار نظافت ساختمان با جارو زدن پله از بالا به پائین و بعدجارو زدن حیاط و پارکینگ، تمیزکردن کابین آسانسور و نرده ها و در نهایتجمع کردن آشغالها در سطل زباله می باشد.

زمان مناسب برای نظافت راه پله، پارکینگ و فضای مشاع

قطعا برنامهریزی نظافت ساختمان، نظافت آسانسور و پارکینگ، برای یک روز خاص که مناسب همهاعضای آپارتمان باشد، کار آسانی نیست. بهترین روش، تعیین یک روز در بینفواصل زمانی ثابت است. بدین ترتیب همه افراد از برنامه نظافت ساختمان مطلعهستند. قطعا در این روز رفت و آمدها را کاهش می دهند، تا نظافتچیساختمان به راحتی به نظافت راه پله، نظافت آسانسور ومابقی موارد بپردازد.

آیا نظافت ساختمان اداری با مسکونی متفاوت است؟

زمانی که بحثدرباره نظافت ساختمان است، کاربری ساختمان تغییری در پروسهکار ایجاد نمی کند. به طور کلی کلیات تمیز کردن و خدمات نظافت ساختمان اداری وتجاری از یک قانون کلی پیروی می کنند. جز اینکه در نظافت ساختمان مسکونی ممکناست نظافت پشت بام و پارکینگ نیز به سایر امور اضافهشود. همچنین به علت تردد بالای افراد در ساختمان های اداری، نظافت مشاعات ونظافت آسانسور آپارتمان باید در فواصل زمانی کوتاه تری انجام شود.

نظافت راه پله آپارتمان و تمیز کردن مشاعات ساختمان شامل چه مواردی میشود؟

اولین قدمدر تمیز کردن مشاعات جارو زدن کل پلکان است. به طور معمول جارو زدن پله ازطبقات بالای ساختمان به سمت پایین باید آغاز شود. در نهایت با جارو زدن،نظافت پارکینگ و حیاط به اتمام خواهد رسید. مرحله بعدی نظافتفضای مشاع، نوبت تی کشیدن و دستمال کشیدن و تمیز کردن نرده های ساختمان است.

تمیز کردن نرده های پلهنیز جزئی از وظایف نظافتچی ساختمان برای نظافت راه پله آپارتمان است.تمامی قسمت های نرده باید کاملا شسته و خشک شوند. شیشه های بایستی به طور کامل ازداخل ساختمان و در صورت امکان از بیرون، کاملا تمیز شوند. نظافت و تمیزکردن پشت بام و نظافت حیاط نیز در صورت نیاز جزو نظافت ساختمان است.

نظافتچی ساختمان چه مواردی را باید برای نظافت ساختمان رعایت کند؟

 • برای هرطبقه سطل آب باید تعویض شود و تی کاملا شسته شود، تا پس از خشک شدن رده خاک وکثیفی روی زمین باقی نماند. در انتها زمین باید به خوبی خشک شود. شستشویو نظافت دیوار مشاعات باید با پارچه های تمیز و محلول آبو تاید انجام شود.
 • نظافتآسانسور باید با دستمال نم دار انجام شود و از گرفتن شیلنگ آب روی تجهیزاتآسانسور خودداری شود، زیرا امکان خرابی آسانسور و صدمه به برد آسانسور وجود دارد.
 • جهت تمیزی شیشههای راه پله و نظافت ساختمان و پارکینگ اول خاک پنجره ها باید به خوبی گرفته شود. سپس ازروزنامه و محلول شیشه پاک کن برای تمیزی بیشتر استفاده می شود.
 • هیچ گاهنباید در هنگام نظافت پارکینگ و نظافت آسانسور، برای از بین بردنلکه های قوی از شوینده های اسیدی استفاده شود، زیرا باعث خوردگی سطح آنها میشوند. بهترین راهکار استفاده از مقداری نمک، جوش شیرین و تاید است. باانتخاب نظافت چی ساختمان با تجربه، که به تمام این موارد آشنایی دارد،کارها را با خیال راحت به اتمام برسانید.

چه وسایلی برای نظافت ساختمان نیاز است؟

تهیه مواد شوینده وابزار شستشو نظیر جارو و تی بر عهده مشتری است. اگر در هنگامپاک کردن و نظافت دیوارها و پنجره ها به چارپایه نیاز باشد، باید توسط کارفرما در اختیار نظافتچیساختمان قرار داده شود.

قبل از ورود نظافتچیمشاعات، مواد شوینده مورد نیاز تی، جارو، دستمال، روزنامه، شیشه شور و دستمال چندمنظوره را آماده کنید. تا به محض ورود، سریعا مشغول به کار شوند.

چگونه یک نظافتچی ساختمان حرفه ای را پیدا کنیم؟

همیشه مبحث اطمینان،مد نظر درخواست کنندگان نیروی نظافت ساختمان است. در درجه اول قابلاطمینان بودن فردی که برای خدمات نظافت ساختمان یا حتی نظافت داخل خانه استخدام میکنیم، بسیار پر اهمیت است. در مراتب بعدی مهارت فرد مطرح می شود. طبعا وقتیشما فردی را به صورت اتفاقی و از سر ناچاری به محیط خانه راه می دهید ، هیچاطمینانی پشت این قضیه نخواهد بود. در صورت هرگونه اتفاق، شما باید مسئولیت همهچیز را بر عهده بگیرید و دستتان به هیچ جایی بند نیست.

به جای این همه ریسکپیشنهاد می کنیم که از شرکت خدماتی نظافتی هوم سرویز کمک بخواهید.بدین ترتیب شما افرادی معتمد، متعهد و البته با مهارت را در کنار خود خواهید داشتو در صورت هر گونه نارضایتی می توانید با پشتیبانی هوم سرویز تماس حاصل کنید.

چرا هوم سرویز را به عنوان شرکت خدماتی نظافتی انتخاب کنیم؟

شرکت هوم سرویز بارویکرد کاملا حرفه ای به استخدام افراد متخصص در این زمینه پرداخته است. لذاافرادی که برای نظافت ساختمان و یا نظافت فضای مشاع به نزد شما فرستادهمی شوند، افرادی با سابقه شغلی تایید شده و متعهد هستند. این افراد کاملاآموزش دیده و توجیه شده به امور مربوط به نظافت ساختمان ونظافت راه پله و مشاعات می باشند و در تمامی ساعات شبانه روز آمادهخدمات رسانی هستند.

قیمت نظافت راه پله و مشاعات در هوم سرویز چگونه محاسبه می شود؟

قیمت نظافت ساختمان به موارد متعددی بستگی دارد. در درجهاول معیار محاسبه قیمت نظافت ساختمان تعداد طبقاتو پارکینگ می باشد. به طوری که هر 4 طبقه و یک پارکینگ به صورت ثابتمحاسبه می شود و در صورت افزایش تعداد طبقات و واحد های بیشتر قیمت نظافتراه پله و مشاعات بیشتر می شوند. همچنین در صورت نیاز به نظافتپشت بام، حیاط و یا شستشوی دیوارهای مشاعات مبلغ ثابتی به ازای هرکدام از ایناقدامات، بر هزینه نظافت ساختمان اضافه خواهد شد. مورد دیگراینکه اگر نیاز به شستشوی درب ورودی و نظافت باغچه هم باشد بر قیمتنظافت راه پله و مشاعات اضافه خواهد شد.

قیمت نظافت ساختمان در شرکت خدمات ساختمان با توجه به مساحتهر فضا در نظر گرفته می شود. مشخصات ساختمان نقش تعیین کننده ای در قیمتنظافت ساختمان و اجرت کارگر نظافت چی ساختمان دارد. جهتبرآورد هزینه نظافت راه پله روی این موارد در مشخصات ساختمان تاکیدمی شود:

 • تعدادطبقات اصلی
 • تعدادطبقات پارکینگ
 • تعدادواحدهای هر طبقه
 • نظافت نرده،کلید، پریز، پارکینگ و حیاط
 • گردگیری ونظافت دیوارها
 • تمیز کردنو نظافت شیشه های داخل
 • نظافت پشتبام

چه خدماتی در سرویس نظافت ساختمان هوم سرویز ارائه می شود؟

 • نظافتطبقات و پارکینگ ها
 • گردگیریدیوار
 • نظافتآسانسور
 • شستشویشیشه و پنجره های مشاعات
 • نظافت پشتبام
 • نظافتحیاط
 • نظافتباغچه حیاط
 • نظافتشوتینگ ساختمان

نحوه ی ثبت سفارش نظافت ساختمان در هوم سرویز چگونه است؟

در صورت نیازبه نظافتچی ساختمان در هر ساعتی از شبانه روز می توانید درخواستخود را از طریق سایت و یا اپلیکیشن هوم سرویز ثبت کنید. بهترین زمان ثبت سفارش درهوم سرویز، حداقل 24 ساعت، قبل از نیاز به نیروی خدماتی میباشد. در اپلیکیشن هوم سرویز هزینه نظافت ساختمان آورده شده است وبا وارد کردن جزییات کارهای ساختمان، قیمت نهایی به شما اعلام خواهد شد.

تیم هوم سرویز امنیتاخلاقی افراد و عدم سوء پیشینه افراد را تایید می کند. در صورت نارضایتی از عملکردهمیار، امکان جایگزینی با همیار جدید در ساعات اولیه شروع به کار وجود دارد.

همیار شماییم تاپایان سرویس..​.

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس نظافت ساختمان و همچنین ارایه خدمات نظافت مشاعات با نظافتچی ساختمان ماهر نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات نظافت ساختمان ارائه می دهد که شامل نماشویی ساختمان با شرکت نماشویی ساختمان معتبر, کفسابی ساختمان، کفسابی بتن، موزاییک و کفسابی سرامیک با دستگاه کفساب مجهز, نظافت استخر و شستشوی استخر باغ با پولیشر، اسکرابر، واترجت های صنعتی, فینیشینگ ساختمان نوساز و نظافت ساختمان نوساز با کمک شرکت فینیشینگ ساختمان معتبر, نظافت برج های مسکونی و نظافت برج های اداری با شرکت نظافت برج مجرب, نظافت و شستشوی سوله و انبار , استخدام نگهبان 24 ساعته و پاره وقت می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های نظافت و پذیرایی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس نظافت ساختمان

نظافت مشاعات با نظافتچی ساختمان ماهر

نظافت راه‌پله‌ آپارتمان شستشو و گردگیری دیوارها و نرده‌ها

نظافت پشت‌بام و نظافت لابی ساختمان

نظافت محوطه استخر، سونا و جکوزی

نظافت راه پله، مشاعات، پارکینگ و حیاط

نظافت باغچه حیاط

نظافت آسانسور و...

نظرات کاربران

profile picture
علی کدخدایی

عالی پرفکت. ایشون خیلی وارد هستن و کار بلد

profile picture
مرتضی میراحمدی

انسان با شخصیت و خوش اخلاقی بودن و کارشون رو خوب انجام دادن.

profile picture
خانم ایرانپور

کارشون به خوبی و به نحو احسنت انجام دادن.

profile picture
فرح سینایی

بسیار خوش اخلاق و مودب هستن و تمیز و فرز کار را انجام دادن، ممنونم.

شرایط نظافت راه پله، نظافت حیاط و نظافت پارکینگ آپارتمان

تا یک ساعت پس از شروع سرویس، در صورت نارضایتی از عملکرد همیار امکان جایگزینی با همیار جدید وجود دارد.

در ساختمان هایی که در هر طبقه آن بیش از دو واحد می باشد، به ازای هر واحد مازاد بر دو واحد، 10 هزار تومان بابت کل واحد های اضافی در تمام طبقات بر روی مبلغ نهایی محاسبه می شود.به عنوان مثال ساختمان با 3 واحد در هر طبقه 10 هزار تومان به کل مبلغ سرویس اضافه می شود.همینطور ساختمان با 4 واحد در هر طبقه 20 هزار تومان به کل مبلغ سرویس اضافه می شود.

گردگیری و شستشوی دیوارها هر طبقه 20 هزارتومان به مبلغ سرویس اضافه می شود.

فراهم آوردن مواد و ابزار شستشو بر عهده مشتری می باشد. که شامل:چهارپایه(در صورت نیاز)، تاید، دستمال نظافت، تی، سطل، جارو، خاک انداز، شیلنگ آب، وایتکس و مایع ظرفشویی می باشد.

نظافت مشاعات شامل راه پله، نرده، کلید، پریز، آسانسور، پنجره های موجود در راه پله و درب ورودی ساختمان، پارکینگ و حیاط می باشد.​

گردگیری پادری جزو سرویس نظافت راه پله بوده اما شستشوی پادری با هزینه جدا محاسبه می گردد.

لغو سرویس دو ساعت قبل از سرویس شامل هزینه ایاب و ذهاب همیار تا مبلغ 50 هزار تومان می گردد.

 همیاران محترم جهت نظافت سطوح به هیچ وجه نباید از جوهر نمک و شوینده های اسیدی استفاده نمایند.

سرویس های بعد از ساعت 20 شامل هزینه ایاب ذهاب برگشت به مبلغ 50 هزارتومان می شود.

 تی کشیدن کف فقط توسط لوازم تی کشی صورت می گیرد.

 شستشوی شیشه ها فقط از داخل انجام شده و نظافت شیشه از بیرون تا جایی که با دست و بدون خروج از پنجره امکان دارد انجام می شود.

 نظافت و گردگیری دیوار ها شامل دو مرحله نظافت همراه با تی و شوینده می باشد. مرحله اول، شست و شو به وسیله تی آغشته به مواد شوینده و مرحله دوم خشک کردن دیوارها با استفاده از یک تی خشک.

توافقات خارج از سامانه بین همیار و مشتریان محترم شامل پشتیبانی هوم سرویز نمی باشد.

 در صورت نیاز به فاکتور شما می توانید پس از پایان سرویس، با مراجعه به قسمت سرویس های من یا پیگیری سرویس وارد قسمت سرویس های پایان یافته شده و در قسمت جزئیات هر سرویس، رسید خود را دریافت نمایید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

house-cleaning
نظافت منزل
قیمت از 450,000 الی 620,000 تومان
floor-polishing
کفسابی
قیمت از 1,000,000 الی 3,000,000 تومان
facade-washing
نماشویی
قیمت از 2,500,000 الی 30,000,000 تومان
flower-plant-care
مراقبت گل و گیاه
قیمت از 650,000 الی 1,295,000 تومان