شستشوی سوله
هوم‌سرویز
/
قیمت خدمات
/
نظافت و پذیرایی
/
نظافت و شستشوی سوله و انبار

شستشوی سوله

از 1356 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت شستشوی سوله در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت شستشوی سوله

توافقی

متوسط قیمت2,000,000 تومانکمینه قیمت1,000,000 تومانبیشینه قیمت3,000,000 تومان

آنچه درباره شستشوی سوله خواهید خواند

  • نظافت و شستشوی سوله، انبار و سالن های تولیدی
  • در نظافت انبار و شستشوی سوله ها به چه مواردی باید دقت شود؟
  • مزایای نظافت و شستشوی سوله توسط شرکت های متخصص
  • خدمات نظافت سوله و شستشوی دیوار سوله و انبار با چه تجهیزاتی انجاممی شود؟
  • نحوه نظافت و شستشوی کارخانه، سوله های صنعتی و تولیدی ها
  • هزینه شستشوی سوله و انبار به چه مواردی بستگی دارد؟
  • ارائه خدمات نظافت کارخانه، شستشوی سوله و انبارهای تولیدی با متخصصینهوم سرویز

نظافت و شستشوی سوله، انبار و سالن های تولیدی

شستشوی سوله، شستشوی انبار و نظافتسالن های ورزشی و غیره جزو اقدامات تخصصی هستند که انجام این خدمات نیازبه مهارت دارد. باید اقدامات مربوط به شستشو سوله و نظافت انبار رابا استفاده از تجهیزات ایمن انجام داد تا در حین کار ایرادی پیش نیاید.امروزه نظافت و شستشوی سوله و انبار بسیار حائز اهمیت است و بایدحتما در بازه های زمانی مشخص نسبت به انجام آنها اقدام نمود. شستشوی سالنصنعتی، شستشوی انبار و غیره همه از مواردی هستند که تحتعنوان نظافت سوله به کار می روند در ادامه به معرفی راهکارهای شستشویسوله و سالن ها و همچنین عوامل موثر بر هزینه شستشوی انبار، قیمتشستشوی سوله و غیره خواهیم پرداخت.

در نظافت انبار و شستشوی سوله ها به چه مواردی باید دقت شود؟

در صفرشویی سوله وانبارها رعایت نکات ایمنی بسیار حائز اهمیت است. اغلب سوله ها چون محیط کارگاهیدارند و ابزارآلات خاصی در آنجا قرار دارند، باید قبل از شروع به شستشویسوله، روی آنها به خوبی پوشانیده شود. البته در مواردی که در پروسه شستشویسوله، نیاز به شستشوی ماشین آلات صنعتی نیز باشد قطعا شستشویماشین آلات بر اساس روش های خاص و منحصر به فرد دستگاه انجام می شود. اما درمواردی که تجهیزات برقی و حساس هستند باید روی آنها به خوبی کاور شود.

با توجه به کاربریسوله این محیط های اغلب دارای برق سه فار هستند. لذا رعایت نکات ایمنی بسیار مهماست و باید قبل از هر اقدامی این برق را قطع نموده و پیشگیری های لازم را قبل ازشروع شستشوی سوله انجام داد.

در هنگام شستشویدیوار سوله باید استحکام سازه بررسی شود. ممکن است بعضی از قسمت هایآجرهای دیوار شکسته و آسیب دیده باشند که در پروسه شستشوی دیوارهای سوله آسیببیشتری به آنها وارد شود. به همین علت قبل از شروع شستشو سوله، باید تمامقسمت ها توسط متخصصین بررسی شده و توضیحات لازم به کارفرما داده شود.

در پروسه شستشویکارگاه ها باید به موارد متعددی دقت نمود. یکی از مهم ترین موارد انتخابنوع مواد شوینده است. با توجه به کاربری کارگاه، سوله یا انبار طبعا استفاده ازهمه ی مواد شوینده مجاز نیست. از این رو باید موادی انتخاب شوند که در لحظه شستشویکارگاه یا پس از آن ایراداتی ایجاد نکنند.

مزایای نظافت و شستشوی سوله توسط شرکت های متخصص

البته کهمزایای نظافت و شستشوی سوله، نظافت سالن ورزشی وسایر موارد با کاربردی های متفاوت بر کسی پوشیده نیست. اما متاسفانه در مواردیمیزان بالای اهمیت این موضوع در نظر گرفته نمی شود. در اصل باید این اقدامات تنهاتوسط شرکت شستشوی سوله و انبار و به صورت تخصصی انجام شوند. ازمواردی که شستشوی سوله و در کل پروسه نظافت این چنین اماکنی را سخت می کندوجود موانع پیش رو هستند. مواردی مانند ارتفاع دیوار، جنس سقف یا کف سوله، دوربودن از شهر و غیره خدمات نظافت و شستشوی سوله را به خدمات تخصصیتبدیل کرده است که باید توسط شرکت های متخصص در زمینه شستشوی سوله ارائه شوند.

نظافت سوله ها موجبمی شود که ساختار کلی فضا حفظ شود. به عبارت دیگر، دیوارها یا کف سالن اگر طی مرورزمان تمیز نشوند، خرده شده و آسیب می بینند. ذرات معلق در هوا و گرد و غبارها نیزدر صورتی که رفع نشوند مشکلات عمده ای برای ماشین آلات و نیروی کار ایجاد می کنند.

خدمات نظافت سوله و شستشوی دیوار سوله و انبار با چه تجهیزاتی انجاممی شود؟

قبل ازشروع شستشوی دیوارهای سوله باید نوع دیوار، جنس دیوار و کف و البتهمیزان آلودگی و نوع آلودگی بررسی شوند. به این ترتیب نوع تجهیرات مورد نیاز و موادشوینده متناسب انتخاب می شوند. در ادامه به معرفی انواع تجهیرات مورد نیازبرای نظافت سالن ورزشی، تولیدی و سوله می پردازیم.

شستشوی سوله با اسکرابرسرنشین دار و دستی

معمولا برای شستشویکف سالن های ورزشی و یا شستشوی انبارها بدون دخالت دست و درزمان کوتاه از اسکرابرها استفاده می شود. برای نظافت سوله کوچک از اسکرابرهای دستیو برای نظافت سوله با وسعت بالا از نوع سرنشین دار آن استفاده می شود. این وسیلهدارای فرچه چرخان بوده و عملیتات آبکشی و خشک کردن نیز توسط تیغه های خشک کندستگاه انجام می شود.

شستشوی سوله با واترجتصنعتی و سندبلاست

واترجت ها برایشستشوی انواع کف و دیوارهای بتنی، سرامیکی کاربرد دارند. قدرت بالای پاشش آب ازواترجت ها موجب می شود، هرگونه آلودگی روی سطوح کنده شوند. برای نظافت و شستشویسوله و انبارهای کوچک ار نوع ضعیف تر آنها و در موارد بزرگتر از واترجت هایصنعتی قدرتمندتر استفاده می شود. در بعضی از موارد نیز به علت میزان آلودگی بالابر روی دیوارها استفاده از سندبلاست پیشنهاد می شود. آب به همراه سیلیس بر رویآجرها زده شده و علاوه بر شستشوی دیوار انبار، ایرادات دیوارها را نیز برطرفمی کنند.

شستشوی سوله با جاروبرقیهای صنعتی یا سوییپرهای صنعتی

قبل از شروع شستشوباید تمام آلودگی ها و خاک های روی کف به طور کامل جمع آوری شوند تا در پروسهشستشوی سوله، کثیف کاری ایجاد نشود. جاروبرقی های صنعتی یا سوییپرها جاروهای بامکندگی بالا و مخزن های بزرگ هستند که تمام آلودگی ها را از روی انواع سطوح کفپوش،سرامیک، بتنی و غیره جمع آوری می کنند و محیط عاری از هر گونه خاک را تحویل میدهند.

شستشوی انبار باراپل

راپل و البته راپلکار که مهارت در زمینه شستشوی سوله در ارتفاع را داشته باشد نیز عضو جدایی ناپذیراز خدمات شستشو انبار و سوله ها هستند. البته این اقدامات در صورتی که شرایط ایمنیبه طور کامل فراهم باشد انجام می شوند.

شستشوی سوله با بالابرهایهیدرولیکی و مکانیکی

نوع سازه سوله وانبار با هم متفاوتند. در بعضی از این موارد دارای سقف های بلندی هستند که عملانظافت آنها بدون تجهیزات امکان پذیر نیست. از این رو برای شستشوی نقاط مرتفع درسالن و شیشه های انبارها که نیاز به ایمنی بیشتری است از بالابرها استفاده می شود.

نحوه نظافت و شستشوی کارخانه، سوله های صنعتی و تولیدی ها

پروسه شستشوی کارخانهها بسیار حساس است. زیرا هر گونه اشتباه ممکن است موجب آسیب به تجهیزات و یا ایجادخطر برای نیروهای انسانی مستقر در این اماکن شود. به همین علت باید اقدامات لازمدر جهت کاور تجهیزات حساس به آب انجام شود. سپس قسمت های قابل شستشو تحت نظرمسئولین مربوطه مشخص شوند و پس از ایجاد محیط ایمن شروع به شستشوی کارخانه وواحد های تولیدی نمود.

هزینه شستشوی سوله و انبار به چه مواردی بستگی دارد؟

قیمت شستشوی سوله به موارد متعددی بستگی دارد. طبعا مهمترین عامل تاثیرگذار بر قیمت شستشوی سوله مساحت آن است. موردبعدی نوع کاربری، تخلیه بودن یا نبودن آن است. در مواردی که برای نظافتکارخانه ها نیاز به رعایت نکات ایمنی و تامین ایمنی ماشین آلات برقیباشد، هزینه شستشو سوله و قیمت نظافت انبار نیز بالا می رود.مورد بعدی میزان آلودگی است. اگر خدمات نظافت سوله به صورت مداوم انجامشوند، هربار نیاز به نظافت همه قسمت ها نیست و در نظافت دوره ای، هزینه نظافتسوله کاهش پیدا می کند. همچنین نوع تجهیزات مورد استفاده نیز تغییر دهندهی قیمت شستشوی سوله هستند. به طور کل برای تعیین قیمتشستشوی سوله، فضاهای وسیع باید به صورت حضوری و پس از بررسی فضا اعلام شود.

ارائه خدمات نظافت کارخانه، شستشوی سوله و انبارهای تولیدی با متخصصینهوم سرویز

در صورت نیاز بهمشاوره و اطلاع از قیمت دقیق شستشوی انبار، سوله و غیره تنها کافیست به صورترایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید، تا با برترین متخصصین و شرکتنظافت سوله و انبارهای دارای مجوز ارتباط برقرار کنید. با ثبت سفارش متخصصینمربوطه با شما تماس گرفته و می توانید از تمام جزئیات کار مطلع شوید.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس شستشوی سوله و همچنین ارایه خدمات نظافت و شستشوی سوله و انبار نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات نظافت ساختمان ارائه می دهد که شامل نظافت مشاعات با نظافتچی ساختمان ماهر, نماشویی ساختمان با شرکت نماشویی ساختمان معتبر, کفسابی ساختمان، کفسابی بتن، موزاییک و کفسابی سرامیک با دستگاه کفساب مجهز, نظافت استخر و شستشوی استخر باغ با پولیشر، اسکرابر، واترجت های صنعتی, فینیشینگ ساختمان نوساز و نظافت ساختمان نوساز با کمک شرکت فینیشینگ ساختمان معتبر, نظافت برج های مسکونی و نظافت برج های اداری با شرکت نظافت برج مجرب, استخدام نگهبان 24 ساعته و پاره وقت می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های نظافت و پذیرایی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس شستشوی سوله

نظافت و شستشوی سوله و انبار

نظافت و شستشوی سالن های ورزشی

نظافت و شستشوی سالن های تولیدی و نظافت کارخانه

صفرشویی انبار و سوله ها

شستشوی دیوار سوله و سقف سوله با تجهیزات مدرن

شستشوی سوله های صنعتی و شستشوی ماشین آلات صنعتی

نظرات کاربران

profile picture
امیر مهرپویا

نیرو پیگیری بودند کار رو دنبال میکردند و از بهترین قطعات استفاده کردند ازشون صمییمانه تشکر میکنم

profile picture
مهدی دوده

واقعا بی عیب و نقص واقعا سریع واقعا عالی و به صرفه هرچی بگم راجب تیم خوب هوم سرویز کم گفتم 2 تا شیشه سکوریت داشتم که لق شده بود و هر آن امکان داشت بشکنه نیرو خودشون رو سریع رسوندن و دمشون گرم

profile picture
اسدالله بنی ادم

کارشون حرف نداشت وسایل آسیب ندید و با نظم و دقت کار رو انجام دادن و به اصطلاح سمبل کاری نمیکردند و این خودش نقطه قوت هست

profile picture
نازیلا عمادی

کاربلد بودن خودشون زمانبندی خوبی برای کارها داشتند و با مهمان ها رفتار خوبی داشتند

شرایط نظافت و شستشوی انبار، سوله و سالن های تولیدی و ورزشی

این سرویس مخصوص نظافت، شستشو و صفرشویی سوله های صنعتی و ورزشی، انبارها، کارگاه ها و کارخانه ها می باشد و به صورت دوره ای قابل ارایه می باشد.در این سرویس بر اساس نوع کاربری کارگاه و سوله مورد نظر می تواند شامل نظافت و شستشوی کف، دیواره ها، سقف، محوطه، اتاقک ها و محیط های اداری، نمای سوله و همچنین تجهیزات، تاسیسات و ماشین آلات صنعتی و ... شود.

مساحت سوله، ارتفاع دیوارها، جنس کف سوله، نوع و میزان آلودگی، وجود و یا عدم وجود راه آب فاضلاب، شیر آب و پریز برق و همچنین دوره نیاز به این سرویس در برآورد قیمت تاثیر گذار می باشد.

لوازم و تجهیزات و مواد تمیز کننده و بهداشتی مورد نیاز توسط همیار تهیه می شود.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

کفسابی
کفسابی
قیمت از 300,000 الی 3,000,000 تومان
نصب دوربین مدار بسته
نصب دوربین مدار بسته
قیمت از 700,000 الی 5,000,000 تومان
شارژ کپسول آتش نشانی
شارژ کپسول آتش نشانی
قیمت از 1,460,000 الی 1,912,000 تومان
نصب و تعمیر ژنراتور و برق اضطراری
نصب و تعمیر ژنراتور و برق اضطراری
قیمت از 1,000,000 الی 8,000,000 تومان