user
نصب و تعمیر توالت فرنگی
هوم سرویز
/
قیمت خدمات
/
لوله کشی و تاسیسات
/
نصب و تعمیر توالت فرنگی

نصب و تعمیر توالت فرنگی

از 1099 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت نصب و تعمیر توالت فرنگی در تابستان 1401 چقدر است؟

قیمت نصب توالت فرنگی یک تکه

120,000 الی 170,000 تومان

قیمت نصب توالت فرنگی دو تکه

130,000 الی 190,000 تومان

قیمت تنظیم فلوتر سرویس فرنگی

65,000 الی 95,000 تومان

قیمت آب بندی

60,000 الی 80,000 تومان

قیمت عیب یابی و تعمیر

70,000 الی 110,000 تومان

درصد سرویس های انجام شده
قیمت تمام شده
نمودار درصد سرویس های انجام شده با قیمت های متفاوت در 3 ماه گذشته

خدمات نصب و تعمیر توالت فرنگی را به متخصصین بسپارید

اهمیت نصب وتعمیر توالت فرنگی بر کسی پوشیده نیست. نصب توالت فرنگی ایرانی استیا خارجی در مکان‌های عمومی همچون بیمارستان‌ها و هتل‌ها کهافراد قادر به استفاده از توالت ایرانی نیستند، بهترین انتخاب است. یکی از راه حل های افرادی که با مشکل دردزانو و کمر درگیرند، نصب توالت فرنگی در منزل است. امروزه معمولا درهنگام ساخت بنا، لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی را قرار می دهند. در صورتی کهساختمان قدیمی باشد و لوله های لازم نیز در نظر گرفته نشده باشد هم خوشبختانه راهحل های زیادی برای نصب توالت فرنگی بدون تخریب وجود دارد. همیناقدامات مشکلات نصب و تعمیر توالت فرنگی را کاهش داده است. همچنین هزینهدستمزد نصب توالت فرنگی و هزینه تعمیرات توالت فرنگی در روش هایجدید به صورت چشم گیری کمتر می شود.

انواع توالت فرنگی

توالت فرنگی ها در کلبه دو دسته توالت فرنگی زمینی و توالت فرنگی دیواری یا نصبتوالت فرنگی توکار یا وال هنگ تقسیم می شوند. همچنین توالت فرنگی زمینی را نیزمی توان به دو دسته تقسیم کرد.

نصب توالت فرنگییک تکه ای

در این نوع توالتفرنگی مخزن و کاسه توالت به یکدیگر متصل شده اند و بسیار جمع و جور هستند. تنهاایراد نصب و تعمیر توالت فرنگی یک تکه ای، قیمت نسبتا بالای آن نسبت به سایر مدلهاست.

نصب توالت فرنگیدو تکه ای

در هنگام نصبتوالت فرنگی دو تکه ای مخزن و کاسه توالت به صورت مجزا از هم نصب می شوند وبسیار متداول و مرسوم هستند. قیمت توالت فرنگی دو تکه بسیار مناسب تراز مدل یکپارچه آن است.

نصب توالت فرنگیدیواری

معمولا نصبتوالت فرنگی وال هنگ برای فضاهای کوچک پیشنهاد می شود. زیرا ابعاد و حجماین نوع توالت فرنگی نسبت به نصب توالت فرنگی معمولی کمتر است. مخزن توالت فرنگیدر هنگام ساخت بنا در داخل دیوار قرار می گیرد. بدین ترتیب فقط کاسه توالت نمایاناست. سیستم تخلیه توالت فرنگی دیواری وسیفون آن در داخل دیوار قرار دارد. ازین رو تعمیر توالت فرنگی دیواری و توکارسخت تر است.

بهترین روش نصب توالت فرنگی وال هنگ و زمینی

اگر فردی به اصطلاحآچار به دست هستید می توانید از پس طریقه نصب توالت فرنگی بر بیایید. البتهرعایت نکات مهم در نصب توالت فرنگی بسیار مهم است. نحوه نصب توالت فرنگیبر اساس نوع و مدل توالت متفاوت است. بی توجهی به بعضی از موارد موجب می شود نشتیو یا حتی شکستن توالت فرنگی در حین اتصال می شود. به همین علت ما پیشنهاد می کنیمکه از نصاب توالت فرنگی خودشور و بیده دار کمک بگیرید.

قیمت و هزینه نصب توالت فرنگی به چه مواردی بستگی دارد؟

عوامل متفاوتیبر هزینه نصب توالت فرنگی تاثیر دارد. مورد اول قیمت توالتفرنگی است . به طور مثال قیمت نصب توالت فرنگی خودشور از نمونه معمولی بیشتراست. همچنین ایرانی یا خارجی بودن و برند توالت نیز بر قیمت توالت فرنگی تاثیردارد. مورد طریقه نصب توالت فرنگی مورد دیگری است که بر هزینه ها تاثیردارد. مدل توکار با روکار و یا حتی پیچی وصل کردن بر قیمت نهایی تاثیر دارد. مورددیگر مصالح مورد نیاز است. مواری مانند چسب آکواریوم، نصب بوگیر توالت فرنگی وسایر موارد نیز تعیین کننده و تغییر دهنده قیمت نهایی هستند

وسایل مورد نیاز نصب توالت فرنگی دیواری

از جمله مواردی کهبرای راه اندازی توالت فرنگی مورد نیاز است عبارت اند از:

 • پیچ گوشتی‌هایچهارسو و دوسو
 • انبردست
 • آچارفرانسه
 • درزگیرمخصوص توالت
 • شلنگ رابطتوالت فرنگی
 • نصب حلقهمومی با پیچ

برندهای توالت فرنگی که در بازار موجود هستند

 • نصب توالتفرنگی چینی کرد
 • مینا
 • انیکس
 • گلسار
 • مروارید
 • پارس سرامو ...

نشانه های خرابی توالت فرنگی

 • بویفاضلاب از توالت فرنگی
 • تخلیه بهکندی انجام میشود.
 • آب سیفونقطع نمیشود.
 • فلاش تانکبا سرعت کمی پر میشود.
 • فلوترفرنگی کار نمی کند.
 • از کاراقتادن سیفون توالت فرنگی
 • سر ریزشدن آب از فلاش تانک
 • گرفتگیتوالت فرنگی
 • چکه کردنفلاش تانک
 • دکمهتخلیه دستشویی فرنگی از کار افتاده است.

این موارد مهمترینمشکلاتی هستند که در اکثر دستشویی فرنگی ها رخ می دهد.

تعمیر فلاش تانک توالت فرنگی

تعمیر فلاش تانکتوالت فرنگی یکی از ضروری ترین خدماتی است که دارندگان دستشویی فرنگی همواره بهآن نیاز دارند. فلاش تانک یکی از تجهیزات پر کاربرد در توالت فرنگی می باشد. از آنجایی که نشتی فلاش تانک توالت فرنگیمهمترین ایرادی است که در این قطعه به وجود می آید شما باید دو مورد را بررسی کنید.اگر چکه کردن آب از بدنه خود فلاش تانک باشد می توانید برای تعویض سیفون توالتفرنگی از سرویسکار توالت فرنگی کمک بگیرید.

راهکارهای عیب یابی و آموزش تعمیر توالت فرنگی وال هنگ و ساده

علت کار نکردنسیفون توالت فرنگی چیست؟

در صورتیکه سیفون توالت فرنگی کار نمی کند. مواردی مانند کم بودن حجم آبداخل تانک توالت فرنگی، خرابی فلوتر، خرابی سیستم تخلیه توالت فرنگی،خرابی پرکن و یا حتی ایرادات پیچ ها و اتصالات داخلی ممکن است موجب بروز این ایرادشوند. اگر شدت آب سیفون کم است، احتمالا لوله ها دچار گرفتگی شده اند و یا دکمه یادستگیره توالت شل و یا سفت شده است. قبل از شروع به تعمیرات توالت فرنگی شیر تامینآب توالت را ببندید. که مانع از سرریز شدن آب از تانکر شوید. سپس درب تانکرتوالت فرنگی را باز کنید و میله شناور را بررسی کنید در صورتی که ایراد از شناوراست. تعمیر شناور توالت فرنگی رابه تعمیرکار توالت فرنگی بسپارید.

علت کامل تخلیهنشدن سیفون توالت فرنگی چیست؟

بررسی کنید که سطح آبداخل تانکر بر اساس دستور العمل کارخانه سازنده کامل پر شود. مطمئن شوید دریچهتخلیه کامل سرجایش قرار گرفته باشد و کاملا با دریچه هم سایز باشد. گاهی عدم تطابقسایز این دو با هم باعث خرابی سیستم تخلیه توالت فرنگی می شود.

چرا تانکر توالتکند پر می شود؟

در صورتی که مدت زمانپر شدن آب در تانکر توالت طولانی می شود. اولین قدم در تعمیرات توالت فرنگی، بررسیشیر تامین آب توالت فرنگی است که کاملا باز باشد. در اقدام بعدی بررسی کنید کهدریچه پر شدن آب ، رسوب نگرفته و مسدود نشده باشد.

علت نشتی آب درکنار توالت فرنگی چیست؟

از ایرادات شایع دراستفاده از توالت فرنگی، نشتی آب از کنار یا زیر توالت فرنگی هست. ممکن استکاسه توالت شکسته باشد که در این زمان نیاز به تعمیر توالت فرنگی شکسته است.همچنین فرسوده شدن قطعات و اتصالات نیز ممکن است عامل این اتفاق باشند. که در اینصورت نیاز به تعویض قطعات و آب بندی کاسه توالت فرنگی است. احتمال بعدیدر هنگام نصب و تعمیر توالت فرنگی، آسیب حلقه مومی زیر کاسه توالت است،که برای رفع این مشکل باید به طور کلی کاسه توالت جا به جا شود. در مواقع اینچنینی برای جلوگیری از هزینه های بیشتر بعدی با تعمیرکار توالتفرنگی تماس بگیرید.

علت نشتی فلاشتانک توالت فرنگی چیست؟

متاسفانه یکی از رایجترین و بدترین مشکلات مخزن توالت فرنگی نشتی آب در دریچه تخلیه توالت است. بدینترتیب سطح آب کم می شود و شناور توالت فرنگی دوباره اقدام به پر کردن مخزن توالتفرنگی می کند. بهترین راهکار برای تعمیر نشتی فلاشتانک توالت فرنگی تعویضیا تعمیر فلاپر توالت فرنگی است. فلاپر توالت فرنگی در واقع همانوسیله است که با زنجیر یا سیم روی دریچه تخلیه توالت فرنگی قرار می گیرد و درهنگام فشردن دکمه اقدام می کند. اگرنشتی از دهانه تخلیه در کف و حلقه مومی باشد، باید حلقه تعویض شود. با برداشتنتوالت فرنگی می توانید لوله تخلیه فاضلاب و حلقه مومی عایق بندی را ببینید. باتعویض این حلقه مشکل برطرف می شود.

لق گیری کاسهتوالت

با همه دقتی که درزمان نصب انجام می دهید، شاید کمی لقی وجود داشته باشد. در اغلب موارد این لقیمربوط به کف زمین توالت است. نصاب حرفه ای توالت فرنگی هوم سرویز ترفندهای برایگرفتن لقی کاسه توالت به کار می برد. برای این کار می توانید از یک تکه فلز کوچکاستفاده کنید و لقی را بگیرید. می توانید از واشرهای فلزی و یا یک سکه کوچکاستفاده کنید و آن را به طور کامل در زیر کاسه توالت قرار دهید. البته اگر با بستنپیچ ها کاسه توالت کاملا محکم نصب شده باشد نیازی به لق گیری نیست. نصب توالتفرنگی دیواری هم به همین شیوه است و اصلی ترین تفاوت مربوط به محل فاضلاب وحلقه مومی است. بقیه مراحل دقیقا شبیه به نصب توالت فرنگی در سطح سرویس بهداشتیاست.

درزگیری کاملتوالت فرنگی

حتی اگر هیچ آبی همبه بیرون نفوذ نکند حتما درزگیری بین کاسه توالت و کاشی کف دستشویی را انجام دهید.با استفاده از چسب مخصوص دورتادور توالت فرنگی را با چسب بپوشانید. انواع آنتیباکتریال چسب هم در بازار موجود است. درزگیری مانع از تجمع کثیفی و جرم در زیرتوالت فرنگی می شود. برای حفظ بهداشت دستشویی درزگیری را به طور صحیح انجام دهید.

رفع گرفتگیتوالت فرنگی

رفع گرفتگی توالتفرنگی یکی دیگر از خدماتی است که در تعمیر دستشویی فرنگی مطرح می شود. زمانی کهتمامی قطعات سیفون به خوبی کار می کند اما تخلیه به درستی انجام نمی شود و یافاضلاب کامل بالا زده به موارد متعددی بستگی دارد که باید توسط سرویسکار توالتفرنگی بررسی شود.

نحوه ی تنظیم و تعمیر شناور توالت فرنگی چگونه است؟

شناور توالتفرنگی نقش مهمی در مکانیزم تخلیه توالت فرنگی دارد. چنانچه ایرادیدر تنظیم شناور توالت فرنگی ایجاد شود، قطعا در آبگیری مخزن و یاتخلیه آب با مشکل مواجه خواهید شد.

در هنگام تعمیرشناور توالت فرنگی باید گوی شناور بررسی شود که سوراخ نشده باشد. زیرادر این صورت آب به داخل آن نفوذ میکند و نمی تواند به خوبی سطح آب را تشخیص دهد.راهکار دیگر در تعمیر شناور توالت فرنگی عدم اتصال بوشن به بدنه شناوراست. جهتتنظیم شناور توالت فرنگی باید دقت کنید که شناور از سطح مورد نیاز پایین تر قرارنگرفته باشد. برای رفع این ایراد، پیچ شناور را بچرخانید، تا سطح آب در کنار لبهلوله سرریز قرار بگیرد و مجددا پیچ شناور را ببندید. در شرایط نرمال، سطح آب بایداز لوله سرریز آب پایین تر باشد.

هزینه تعمیر توالت فرنگی در هوم سرویز

هزینه تعمیرات توالتفرنگی بسته بهنوع ایراد متفاوت می باشد. درهوم سرویز هزینه تعمیر توالت فرنگی اتوماتیک بهصورت کاملا شفاف بیان شده است. بیشترین هزینه تعمیر توالت فرنگی به بخش تنظیمو تعمیر فلوتر توالت فرنگی اختصاص داده شده است، زیرا به تخصص و تبهربیشتری نیاز خواهد داشت.

خدمات نصب و تعمیرات توالت فرنگی توسط متخصصین هوم سرویز

با توجه به اهمیتتعمیر توالت فرنگی هرگونه ایراد باید در کمترین زمان ممکن توسط تعمیرکار وسرویسکار توالت فرنگی رفع شود. اما دسترسی به نصاب توالت فرنگی حرفه ایکار آسانی نیست. تیم هوم سرویز با کمک مجرب ترین سرویسکار آماده خدمات رسانی بهکابران خود می باشد. جهت دریافت خدمات می توانید به صورت رایگان در سامانه هومسرویز ثبت درخواست نمایید تا نزدیک ترین همیار ما با شما تماس گرفته و توضیحاتلازم را در اختیارتان قرار خواهند داد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس نصب و تعمیر توالت فرنگی و همچنین ارایه خدمات نصب توالت فرنگی روکار و توکار تمام اتوماتیک و ساده نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات تاسیسات ارائه می دهد که شامل نصب انواع شیرآلات اهرمی توکار و روکار, نصب و راه اندازی انواع فلاش تانک ساده، دوزمانه، آنتی باکتریال، اتوماتیک و..., اجرای لوله کشی گاز, نصب سینک ظرفشویی روکار, نصب روشویی کابینتی، نصب آینه، نصب جا حوله ای و ...., نصب انواع تصفیه آب CCK، سافت واتر، پیورتک، فیلم تک FILM TEC و ...., سرویس و نگهداری تاسیسات استخر , نصب و تعمیر انواع پمپ آب خانگی و صنعتی می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های لوله کشی و تاسیسات را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس نصب و تعمیر توالت فرنگی

نصب توالت فرنگی روکار و توکار تمام اتوماتیک و ساده

نصب توالت فرنگی وال هنگ

نصب انواع توالت فرنگی بدون تخریب و با تحریب کامل

نصب توالت فرنگی یک تکه و دوتکه

تعمیرات توالت فرنگی و آب بندی توالت فرنگی

تعمیر توالت فرنگی و رفع گرفتگی توالت فرنگی

تعمیر شناور، نشتی و تعمیر تخلیه فلاش تانک و ....

نظرات کاربران

profile picture
غلامرضا تبریزی

انسان بسیار شریفی بودن همون روز هم اومدن و تعویض انجام شد بسیار سریع و با کمترین قیمت انجام شد

profile picture
بردیا قائمی
2 ماه پیش |میلاد کریمی

اگر همه مثل ایشون کار کنن دنیا گلستون میشه عالی بود از همه لحاظ تمیز کاری بااخلاق از همه نظر بیست

profile picture
اشرف شاهنده
2 ماه پیش |زهرا نقی پور

حتما حتما عالی ترین بودن هم سرعت عمل داشتن هم نظافت و خیلی خوب انجام دادن

profile picture
مهدی نوری مقدم

کاملا راضی هستم خیلی سریع و به موقع با رفع مشکل تحویلمون دادن

شرایط سرویس و تعمیرات فلاش تانک توکار و روکار

بسیار مهم است که بدانید آکس لوله خروجی فاضلاب چه اندازه ای دارد و فاصله آن از دیوار چقدر است تا بتوانید توالتی را انتخاب کنید که با آن تطابق داشته باشد و نیاز به استفاده از اتصالات اضافی نداشته باشید.

همیار می بایست ابتدا سرویس را بررسی نموده و سپس در صورت رضایت مشتری اقدام به تعمیر نماید.

تهیه لوازم و قطعات درصورت نیاز پس از مشورت با مشتری انجام می شود و همیار موظف می باشد فاکتور خرید را به مشتری ارایه نماید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

نصب و تعمیر پمپ آب و منبع
نصب و تعمیر پمپ آب و منبع
قیمت از 150,000 الی 600,000 تومان
سرویس و تعمیر پکیج
سرویس و تعمیر پکیج
قیمت از 250,000 الی 700,000 تومان
رفع نشتی یا ترکیدگی لوله
رفع نشتی یا ترکیدگی لوله
قیمت از 300,000 الی 4,000,000 تومان
نصب حوله خشک کن
نصب حوله خشک کن
در حال بروزرسانی قیمت

خدمات نصب و تعمیر توالت فرنگی در این شهرها ارائه می شود:

نصب و تعمیر توالت فرنگی تهران
نصب و تعمیر توالت فرنگی کرج
نصب و تعمیر توالت فرنگی شیراز
نصب و تعمیر توالت فرنگی مشهد