user
نصب و تعمیر پمپ آب و منبع
هوم سرویز
/
قیمت خدمات
/
لوله کشی و تاسیسات
/
نصب و تعمیر پمپ آب و منبع

نصب و تعمیر پمپ آب و منبع

از 1095 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت نصب و تعمیر پمپ آب و منبع در تابستان 1401 چقدر است؟

قیمت نصب کامل پمپ آب و منبع بدون نیاز به کنده کاری

230,000 الی 430,000 تومان

قیمت نصب کامل پمپ آب و منبع با کنده کاری

310,000 الی 550,000 تومان

قیمت تعویض موتور پمپ آب

110,000 الی 190,000 تومان

قیمت شارژ منبع پمپ آب(تویوپ)

95,000 الی 170,000 تومان

قیمت تعویض تویوپ پمپ آب

120,000 الی 200,000 تومان

قیمت تعویض ست کنترل پمپ آب

90,000 الی 175,000 تومان

قیمت تعویض کاسه نمد بلبرینگ یک اسب

توافقی

قیمت تعویض کاسه نمد بلبرینگ دو اسب

توافقی

قیمت نصب منبع آب خانگی

200,000 الی 400,000 تومان

درصد سرویس های انجام شده
قیمت تمام شده
نمودار درصد سرویس های انجام شده با قیمت های متفاوت در 3 ماه گذشته

​خدمات نصب و تعمیر پمپ آب خانگی

با افزایشطبقات ساختمان ها و کاهش فشار آب در زمان اوج مصرف، توجه و نیاز افرادبه نصب پمپ آب و تنظیم فشار پمپ آب خانگی نیز بیشتر شدهاست. انواع پمپ آب خانگی که با نام پمپ تحت فشار هم شناخته می شوند دربازار موجود هستند. با توجه به عوامل مختلفی نظیر حجم آب مورد نیاز خانوار، تعدادطبقات و تعداد واحدهای ساختمان خود اقدام به خرید پمپ آب خانگی و نصب مخزن پمپ آبمی کنند. در مواردی به علت کمبود فضا اقدام به نصب منبع آب در پشتبام بدون پمپ و نصب پمپ آب در پشت بام می کنند. در صورتی که بنابه هر دلیلی مانند کمبود فضا یا حتی مقدار بودجه مورد نیاز برای نصب پمپآب با مخزن را نداشته باشید. می توانید اقدام به نصب پمپآب خانگی بدون مخزن کنید. در ادامه به معرفی انواعپمپ آب خانگی و عوامل موثر بر قیمت نصب و تعمیر پمپ آب می پردازیم.

نصب پمپ آب بعد از کنتور بدون نصب منبع

البته لازم به ذکراست که نصب پمپ آب خانگی بدون مخزن با وجود مزایایی نظیر هزینهنصب پمپ آب کمتر، دارای معایبی نیز می باشد.نصب پمپ آب بعد از کنتور رویشبکه آب و فاضلاب ممکن است موجب مکش آب آلوده به داخل آب شرب شود. زیرا که هموارهبخشی از آب غیر قابل مصرف از سیستم آب شرب خارج می شود. حال اگر در یک زمان چندینپمپ در حال استفاده از جریان آب باشند. سیستم هدر رفت آب، دوباره به جریان بر میگردد. این آب هدررفته ممکن است منشا آلودگی باشند. به عبارت دیگر نصب پمپ بعداز کنتور فشار منفی در لوله آب شهری ایجاد می کند. ممکن است در قسمت هایی کهنشتی طبیعی در لوله ها وجود دارد. آبهایی که دچار آلودگی سطحی شده اند، بهعلت فشار منفی حاصل از عملکرد پمپ به آب شرب مصرفی وارد شوند.

طریقه نصب پمپ آببدون مخزن به طورمستقیم بعد از کنتور آب قرار می گیرد و تمام آب موجود در لوله آب اصلی خیابان رابه داخل ساختمان می کشند و در صورت اطلاع شرکت آب و فاضلاب مشمول جریمه می شوید.همچنین با نصب منبع پمپ آب خانگی در هنگام قطع آب همیشه به حجم آب ذخیره شده ایدسترسی دارید. طریقه نصب پمپ آب بدون مخزن خیلی ساده است و فقط نیازبه لوله کشی پمپ آب خانگی است.

نصب پمپ آب خانگی با مخزن

پمپ آب خانگی مخزندار، آبذخیره شده درون تانکر پلاستیکی را به لوله کشی ساختمان هدایت می کند. بهزبان واضح تر پمپ آب خانگی با تبدیل جریان الکتریکی به انرژی مکانیکی میتواند آب را با فشار کافی به طبقات بالایی هدایت کند.

نصب منبع آب خانگی یا نصب تانکر پلاستیکیپمپ جهت ذخیره آب در سیستم آبرسانی ساختمان استفاده می شود. نصب منبع آب پمپخانگی با هدف تامین آب مورد نیاز برای تمامی واحد های ساختمان به مدت ۲۴ ساعت تعبیهمی شود. بدین ترتیب در هنگام قطعی آب و یا زمان های اوج مصرف آب و افت فشار آن میتواند پاسخگوی خانوارها باشد. منبع آب پلاستیکی پلی اتیلن به دلیلمزایای زیاد و هزینه های پایین تر، جایگزین موارد دیگر شده است.

با راه اندازی پمپ آبخانگی با مخزن آب به طور معمول مخزن پر از آب می شود و با هر دفعه باز و بسته کردنشیر آب پمپ آب ساختمان دائما خاموش روشن نخواهد شد. این کار تا زمانی انجام می شودکه فشار پمپ آب خانگی کم نباشد و از آب ذخیره شده پمپ استفاده می شود. اما نصب پمپآب بدون مخزن با هر بار باز و بسته کردن شیر آب در ساختمان مدام خاموش و روشن نمیشود و همین موضوع باعث زود خراب شدن پمپ آب خواهد شد. برای نصب پمپ آب خانگی بدونمخزن می توانید برای کنترل میزان فشار پمپ آب خانگی از ست کنترل استفاده نمود.

انواع پمپ آب خانگی

پمپ های آب خانگی درمدل های متفاوت و با ظرفیت و توان های متفاوتی در بازار هستند. که وابسته به میزاننیاز خانوار اقدام خرید پمپ آب خانگی می نمایند. پمپ آب جتی، پمپ آببشقابی و پمپ آب پروانه ای می توان نام برد. پمپ آب خانگی از لحاظ توان به پمپآب نیم اسب بخار، پمپ آب یک اسب بخار تقسیم بندی می شوند.

طریقه نصب پمپ آب خانگی با مخزن

  • نصب پمپآب باید در مکان سرپوشیده انجام شود.
  • نصب منبعو پمپ را تا جای امکان نزدیک به هم انجام دهید.
  • نقشه پمپآب خانگی و نصب مخزنپلی اتیلن باید طوری انجام شود که قوانین لوله کشی، از ورودی آب ساختمان بهپمپ و منبع و خروجی این تاسیسات به لوله کشی ساختمان کاملا رعایت شده باشد.
  • سطح زیرینجهت نصب منبع آب خانگی باید کاملا یکدست و صاف باشد.
  • نقشه نصبپمپ آب خانگی باید به ترتیبی ایجاد شود. که با سرریز شدن آب از مخزن باید بهکمک لوله کشی به محلی مطمئن هدایت شود واز تاسیسات برقی کاملا دور باشد.
  • لرزش پمپآب هنگام کار کردن ممکن است به وسیله لوله ها به اتصال خروجی مخزن انتقال پیداکند. این لرزش باعث خارج شدن اتصالات از آب بندی می شود. به همین دلیل بایددر مسیر لوله های بین مخزن و پمپ آب از لرزه گیر استفاده کنید.
  • توجه کنیددر هنگام نصب اجزای پمپآب خانگی تا حد امکان از زانو و اتصالات کمتری استفاده کنید. زیرا اتصالاتزیاد از میزان فشار آب می کاهند.

تعمیرات پمپ آب خانگی در محل

تقریبا در تمامیمنازل مسکونی و آپارتمان های چند طبقه و یا حتی ویلایی به علتپایین بودن فشار آب و همچنین امکان قطعی آب، از پمپ آب و نصب منبع آب بهره میبرند. پمپ آب ساختمان مانند هر وسیله برقی دیگر طی مرور زمان ممکن استمستهلک شوند و نیاز به تعمیرات پمپ آب ساختمان و رفع مشکلات پمپ آبخانگی می باشد. در ادامه به ایرادات شایع در پمپهای آب و عیب یابی پمپآب در منزل می پردازیم.

علت روشن نشدنپمپ آب خانگی چیست؟

برای تعمیر پمپآب آپارتمانی باید ابتدا مطمئن شوید که سیستم برق رسانی دستگاه دچار ایرادنشده باشد. بررسی کنید که کلید برق یا سیم پمپ قطعی نداشته باشد. مرحله بعدی دکمهریست را چک کنید. همچنین ممکن است سیم های درون کلید به علت گرمای زیاد و یاآبخوردگی و رطوبت اتصالی پیدا کرده باشند.

علت موج داربودن آب خروجی از پمپ چیست؟

در هنگام بروز اینایراد که فشار آب پمپ کم و زیاد می شود. حتما ایراد از مخزن پمپ است. برای بررسیمخزن پمپ باید دریچه هوای مخزن را بررسی کنید. اگر ایراد از مخزن دستگاه باشد باتکان دادن مخزن از زیر مخزن پمپ، آب خارج می شود. به طور مثال در خانه هایی که ازپمپ برای کشیدن آب چاه استفاده می شود.در فصل گرما به علت کم شدن میزان آب،ممکناست شن و ماسه وارد مخزن پمپ شوند و موجب خراب شدن آن گردند.

علت یکسره کارکردن پمپ چیست؟

در زمان کار کردنصحیح پمپ آب باید صدای باز و بسته شدن کلید هنگام فعالیت پمپ را بشنوید. اگر پمپیکسره کار می کند و اتومات نمی کند. در صورتی که واحدی در حال استفاده از آب نیست.باید از یک سرویسکار پمپ آب کمک بگیرید. ممکن است علت در نشتی لوله کشی ها باشد باخود پمپ و اتومات پمپ ایراد پیدا کرده باشد.

علت افت فشارپمپ آب خانگی چیست؟

هوا گرفتن پمپ آبموجب می شود که پمپ آب دیگر قادر به اجرای عملکرد صحیح خود نباشد. در زمان بروزاین مشکل، با وجود روشن بودن پمپ آب، پمپ قادر به مکش آب نیست. در این زمان بایدبه هواگیری پمپ آب بپردازید.

در تعمیرات پمپ آب خانگی چه خدماتی ارائه می شود؟

تعویض بلبرینگپمپ آب خانگی

بلبرینگ پمپ آبخانگی به یک قطعه فلزی در داخل پمپ آب گفته می شود که سبب حرکت شافت داخل پمپمی شود. همچنین بلبرینگ نیز به پروانه پمپ آب نیز متصل است. بدین ترتیب که باچرخیدن محور پمپ آب، پروانه پمپ نیز شروع به حرکت می کند.پمپ آب از دو قسم مکانیکی و برقی تشکیل شده است. بخشمکانیکی پمپ آب خانگی شامل پروانه و کاسه نمد است. این قطعات مستقیما با آبدر تماس هستند. بلبرینگ پمپ آب به همراه شافت در قسمت الکتروموتور پمپآب خانگی قرار می گیرد. اهمیت این قطعه را می توان اینگونه توصیف کرد که اگربلبرینگ در داخل پمپ آب نباشد. عملا پمپ کار نمی کند. چرا که کار کردن پمپ آب با به چرخش در آمدن محور داخل پمپ و پروانه آن میسر می شود. تا بدین وسیله آببه داخل لوله های ساختمان پمپاژ شود.

حال اگر بلبرینگ دچارایراد شود و به نرمی حرکت نکند. عملا کل دستگاه دچار ایراد شده است. از آنجایی کهبلبرینگ یک قطعه مصرفی است بعد از مدتی دچار فرسودگی می شود و نیاز به تعویضبلبرینگ پمپ آب خانگی می باشد.

تعویض کاسه نمدپمپ آب خانگی

به طور خلاصه لزوماستفاده از کاسه نمد در پمپ آب خانگی را می توان به علت جلوگیری از نشتی آب بینقسمت های آبی و برقی پمپ آب خانگی توضیح داد. همچنین کاسه نمد پمپ آب مانع از آسیبرسیدن به محور پمپ آب می شود. همچنین این قطعه باعث افزایش کارایی دستگاه وکاهش هزینه تعمیر پمپ آب خانگی نیز می شود.

بدین ترتیب متوجه میشویم یک قطعه بسیار کوچک به نام کاسه نمد چقدر می تواند نقش مهمی در پمپداشته باشد. این قطعه به مرور زمان و استفاده ممتد از پمپ مستهلک می شود و نیاز بهتعویض کاسه نمد پمپ آب می باشد.

معمولا نشانه هایگرمای زیاد بدنه پمپ آب، سر و صدای بالای پمپ آب و همچنین لرزش زیاد پمپ اعلام می کنندکه باید به تعمیرات پمپ آب خانگی و تعویض کاسه نمد پمپ آب بپردازید.

تعویض پروانهپمپ آب خانگی

پروانه پمپ آب موجبچرخش آب در داخل پمپ می شود.این پروانه ها از پره ها یا تیغه های پلاستیکی تشکیل شدهاند. پره های پروانه به شافت متصل می شوند. با چرخش پروانه انرژی الکتریکی بهانرژی جنبشی جریان آب تبدیل می شود. کاهش فشار آب و کم شدن میزان حجم آب پمپ ازنشانه های خرابی پمپ و نشانه های تعویض پروانه پمپ آب خانگی می باشد.

خدمات تعمیرات و نصب پمپ آب خانگی

همانطور که پیشتراعلام کردیم پمپ آب نیز مانند هر وسیله ی دیگری ممکن است طی مرور زمان دچارایراداتی شوند. مواردی مانند تعمیر کلگی پمپ تصفیه آب، تنطیم فشار پمپآب، تعمیر با تعویض اتومات پمپ و سایر خدمات تعمیر پمپ آب خانگی هومسرویز آماده ارائه خدمات تعمیرات و نصب پمپ آب خانگی می باشند. خدماتیمانند نصب منبع آب در پشت بام بدون پمپ، نصب منبع آب بدون پمپ نیز دراین سرویس ارائه می شود.

قیمت نصب،تعمیر و سرویس پمپ آب خانگی به چه مواردی بستگی دارد؟

عوامل متعددیبر قیمت نصب پمپ آب خانگی و یا هزینه تعمیرات پمپ آب بستگیدارند. به صورت کلی اجرت نصب پمپ آب و تانکر به به تعداد شیرهایآب مورد نیاز، متراژ ساختمان، تعداد طبقات ساختمان و البته اندازه منبع آب بستگیدارد. همچنین محل نصب نیز برقیمت آن تاثیر دارد.

نوع ایراد در پمپ آبو نوع قطعه معیوب نیز در قیمت تعمیر پمپ آب خانگی موثر می باشند. همچنیننوع برند مانند نصب پمپ پنتاکس یا تعمیر پمپ آب پدرولاغیره نیز در اجرت نصب منبع آب و پمپ آب تاثیر می گذارند. همچنین در مواردی نیز تنها نیاز به سرویسپمپ آب خانگی است که ایرادات سطحی برای کارکرد بهتر رفع می شود در این صورت هزینهسرویس پمپ آب مبلغ چندانی نخواهد بود.

نصاب پمپ آب هوم سرویز

تعمیر پمپ آب از جملهخدماتی است که متقاضیان زیادی دارد. با توجه به احداث ساختمان های بلند و مشکل افتفشار آب در تمام نقاط، اکثر افراد اقدام به نصب پمپ آب با منبع نموده اند.با توجه به اهمیت این وسیله خدمات نصب و تعمیرات پمپ آب باید توسط نصاب پمپآب ماهر انجام شود.

تعمیر پمپ آب ساختمان باید به افراد متخصص و تعمیرکارپمپ آب خانگی ماهر سپرده شود. اتصالات، تعمیر و تعویض قطعات پمپ بایدتوسط افراد ماهر انجام شود. زیرا در صورت سپردن کار به افراد غیر متخصص ممکن استهزینه ها را تا چندین برابر افزایش پیدا کند. از جمله ایراداتی که ممکن است در پیکمک گرفتن از افراد غیر متخصص ایجاد شود می توان به بالا رفتن قبض آب ،عدم ذخیره آب در هنگام قطعی وهمچنین امکان سوختن پمپ بر اثر نوسانات برقاشاره نمود.

نصب پمپ آب ساختمان و تعمیرات تخصصی پمپ آب با هوم سرویز

خدمات نصب پمپآب در پشت بام، نصب پمپ آب و تعمیر پمپ آب توسط متخصصین در تعمیرگاه هومسرویز انجام می شود. در صورت بروز هر گونه ایراد در پمپهای آب خانگی میتوانید به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید. تا همکاران ما درکمترین زمان ممکن جهت مشاوره رایگان و اعلام هزینه با شما تماس بگیرند.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس نصب و تعمیر پمپ آب و منبع و همچنین ارایه خدمات نصب و تعمیر انواع پمپ آب خانگی و صنعتی نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات تاسیسات ارائه می دهد که شامل نصب انواع شیرآلات اهرمی توکار و روکار, نصب و راه اندازی انواع فلاش تانک ساده، دوزمانه، آنتی باکتریال، اتوماتیک و..., اجرای لوله کشی گاز, نصب سینک ظرفشویی روکار, نصب توالت فرنگی روکار و توکار تمام اتوماتیک و ساده , نصب روشویی کابینتی، نصب آینه، نصب جا حوله ای و ...., نصب انواع تصفیه آب CCK، سافت واتر، پیورتک، فیلم تک FILM TEC و ...., سرویس و نگهداری تاسیسات استخر می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های لوله کشی و تاسیسات را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس نصب و تعمیر پمپ آب و منبع

نصب و تعمیر انواع پمپ آب خانگی و صنعتی

نصب پمپ های آب خانگی بدون صدا

نصب منبع آب پلاستیکی، پلی اتیلن، فلزی و …

نصب پمپ آب مخزن دار و نصب پمپ آب بدون مخزن

تنظیم پمپ آب خانگی و سرویس پمپ آب خانگی

سرویس و تعمیر پمپ و منبع آب شامل؛ تنظیم و هواگیری، برطرف کردن سوراخ و نشتی و …

عوض کردن کاسه نمد پمپ آب

نظرات کاربران

profile picture
الهام حسنی
4 هفته پیش |زهرا نقی پور

خیلی سریع کار را انجام دادند .درست به موقع امدند و خیلی خوش برخورد بودند

profile picture
نرگس نجومي
2 ماه پیش |سینا اسماعیلی

سریع کار می کردند و خوش برخورد بودند . کارشون عالی بود .

profile picture
کمیل عباسی

اگر از امتیاز 5 هم بالاتر بود برای ایشون میزاشتم عالی بینظیر با صبر و حوصله با اخلاق درکل سرویس و خدمات پشتیبانی سایت و همیار شریف پور درجه ی یک بودن

profile picture
غلامرضا تبریزی

انسان بسیار شریفی بودن همون روز هم اومدن و تعویض انجام شد بسیار سریع و با کمترین قیمت انجام شد

شرایط تعمیر و سرویس پمپ آب خانگی

همیار می بایست ابتدا عیب یابی نموده و سپس در صورت رضایت مشتری اقدام به تعمیر پمپ نماید.

تهیه لوازم و قطعات یدکی پمپ درصورت نیاز پس از مشورت با مشتری انجام می شود و همیار موظف می باشد فاکتور خرید را به مشتری ارایه نماید.

همیار می بایست حتی المکان از قطعات دارای گارانتی برای تعمیر پمپ استفاده نماید و برگه گارانتی را به مشتری ارایه نماید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

دستگاه تصفیه آب
دستگاه تصفیه آب
قیمت از 270,000 الی 650,000 تومان
سرویس و تعمیر پکیج
سرویس و تعمیر پکیج
قیمت از 250,000 الی 700,000 تومان
سنسور و تایمر مشاعات
سنسور و تایمر مشاعات
قیمت از 150,000 الی 648,000 تومان
نصب بالابر
نصب بالابر
در حال بروزرسانی قیمت

خدمات نصب و تعمیر پمپ آب و منبع در این شهرها ارائه می شود:

نصب و تعمیر پمپ آب و منبع تهران
نصب و تعمیر پمپ آب و منبع کرج
نصب و تعمیر پمپ آب و منبع شیراز
نصب و تعمیر پمپ آب و منبع مشهد