نصب سنسور مشاعات

نصب سنسور مشاعات

از 1110 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت نصب سنسور مشاعات در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت نصب سنسور و تایمر راه پله هر عدد

170,000 الی 250,000 تومان

قیمت تعویض سنسور و تایمر راه پله هر عدد

140,000 الی 200,000 تومان

قیمت نصب سنسور و تایمر راه پله به همراه کنتاکتور

330,000 الی 500,000 تومان

قیمت طراحی دید و اجرا

توافقی

قیمت عیب یابی و تعمیر سنسور

توافقی

قیمت حداقل دستمزد و کارشناسی

180,000 تومان

متوسط قیمت650,000 تومانکمینه قیمت650,000 تومانبیشینه قیمت650,000 تومان

آنچه درباره نصب سنسور مشاعات خواهید خواند

 • نصب سنسور مشاعات
 • تایمر راه پله چیست؟
 • نصب سنسور مشاعات چیست؟
 • انواع سنسور چشمی راه پله و مشاعات
 • مزایا و معایت نصب سنسور مشاعات
 • انواع سنسور مشاعات راه پله و پارکینگ
 • تعمیر تایمر راه پله و تعمیر چراغ سقفی سنسوردار
 • هزینه نصب سنسور مشاعات به چه مواردی وابسته است؟
 • خدمات نصب و تعمیر سنسور و تایمر مشاعات را به متخصصین هوم سرویزبسپارید

نصب سنسور مشاعات

در ساختمان های قدیمیبرای ایجاد روشنایی از کلید برق استفاده می کردند. بعدها با گذشت زمان با هدف صرفهجویی در مصرف برق اقدام به نصب تایمر مشاعات کردند. تامین روشنایی راه پلهو مشاعات در مجتمع های مسکونی بسیار ضروری است. در ساختمان هایی که دارای آسانسورنیستند، این موضوع پر رنگ تر هم می شود. به طور معمول از لامپ های سقفی تایمردار وچراغ سقفی سنسوردار برای روشن کردن پارکینگ، راه پله و فضای مشاع استفاده می شود.با نصب سنسور مشاعات بدون اینکه نیاز به زدن کلید روشن و خاموش باشد، بهمحض رسیدن به هر بخش از مشاعات، نور همان منطقه اتومات روشن می شود. البته با خروجاز هر منطقه پس از لحظاتی دوباره برق خاموش شده و راه پله قبلی تاریک می شود. البته تعدادی از افراد نیز به دلایل مختلف نصبسنسور مشاعات رابه تنهایی رد کردند. دلیلشان هم این مورد بوده که تایمر تمامی لامپ های طبقات رابا هم روشن می کند و موجب افزایش مصرف برق می شود. از این رو نصب سنسور راه پلهچشمی و نصب سنسور چراغ سقفی روی کار آمد. در ادامه به تفضیل در ارتباط باانواع چراغ چشمی سنسور دار و عوامل موثر بر قیمت نصب سنسور مشاعات میپردازیم.

تایمر راه پله چیست؟

این وسیله برای کنترلروشنایی و زمان روشن ماندن چراغ در راه پله ها نصب می شود. انواع تایمر راه پلهیا رله زمانی برای مکان هایی که نیاز به نور دائمی ندارند، نصب می شود. به اینترتیب تنها با فشار کلید، برق مشاعات ساختمان روشن می شود و نیازی به فشردن کلیدبرای خاموش کردن برق نیست. این تایمرها به صورت زمانی عمل می کنند و می توان مدتزمان روشن ماندن چراغ ها را به صورت دستی تنظیم نمود. به این ترتیب بعد از سپریشدن زمان تعیین شده، چراغ راه پله های ساختمان به صورت اتوماتیک خاموش می شود.

نصب سنسور مشاعات چیست؟

نصب سنسور مشاعات درواقع دستگاه یا وسیله ای است که دارای حسگرهای محیطی است. به این ترتیب که بااستفاده از نصب سنسور مشاعات، عوامل محیطی مانند دما، فشار و حرکت را به الکتریکتبدیل می کند. البته این تعریف کلی از کاربرد سنسور است که بنا بر محل مورداستفاده از سنسور، درجه حساسیت متفاوتی دارند. به طور مثال نصب سنسور مشاعات درچراغ های سقفی مشاعات ساختمان به حرکت و نور وابسته است.

انواع سنسور چشمی راه پله و مشاعات

نصب سنسور چراغ سقفی،سنسور حرکتی پارکینگ، سنسور سقفی توکار، چشم راه پله و …. همگی از انواع نصب سنسورمشاعات و سنسورهای حساس به حرکت هستند. در واقع هم زمان با حرکت افراد در پارکینگو سایر مشاعات، مسیر حرکتی به طور کامل روشن می شود. برای نصب سنسور مشاعات ازانواع چشمی های حرکتی استفاده می شود. این سنسورها به هر نوع حرکت حساس بوده و عکسالعمل نشان می دهند.

مزایا و معایت نصب سنسور مشاعات

 • سنسورمشاعات را می توان در جهت های مختلف تنظیم نمود.
 • درصورت نصبسنسور مشاعات، هزینه برق مصرفی خانوار کاهش پیدا کرده و تنها چراغ محدوده موردتردد روشن می شود.
 • هزینه نصبسنسور مشاعات و قیمت نصب سنسور سقفی نسبت به سایر روش ها کمتر است. زیرا نیازبه سیم کشی و نصب کلید و پریز ندارد.
 • از معایبنصب سنسور مشاعات این مورد است که باید در شب به دنبال کلید برق بگردیم. در حالی کهبا کمک سنسورهای حرکتی نیازی به فشار دادن کلید برق نیست.
 • همچنین تنظیماتسنسور روی درجه حساسیت به درستی تنظیم نشود، با کوچکترین حرکت از قبیل ورود گربهبه پله، حیاط، پارکینگ و ... چراغ ها روشن می شوند.

انواع سنسور مشاعات راه پله و پارکینگ

نصب سنسور مشاعاتتوکار 140 درجه

این سنسورها بهشکل مربع هستند و تنها محدوده دید 140 درجه دارند. بیشتر از این سنسورها در راهپله استفاده می شود.

نصب سنسور حرکتیسقفی360 درجه

این نوع سنسورها بهشکل دایره هستند و دیدی حدود 360 درجه دارد. محل نصب سنسور چراغ راه پله زیرسقف است و بعد از درب ورودی نصب می شود تا در لحظه ورود شخص سنسور چراغ فعال شود.

نصب سنسورمشاعات دیواری ۱۸۰ درجه

این سنسورها روی دیوار نصب شده و وسعت دیدیدر حدود 180 درجه دارند. این تجهیزات در پارکینگ ها و سایر محیط های باز مورداستفاده قرار می گیرند.

نصب سنسور چراغراه پله (سنسور چراغ سقفی)

این نوع سنسورها بالامپ‌های سقفی در کنار هم نصب می شوند. یعنی لامپ سقفی سنسور دار وسعت دیدی حدود360 درجه داشته و در راه پله از آن استفاده می شود.

تعمیر تایمر راه پله و تعمیر چراغ سقفی سنسوردار

در اغلب آپارتمان هایپر واحد و مجتمع های مسکونی مشکل خراب شدن سنسور راه پله چشمی وجود دارد. به هرحال هر وسیله برقی و روشنایی طول عمری دارد و دیر یا زود نیاز به تعمیر سنسور چشمیراه پله است. در این مورد باید با شرکت های تخصصی تعمیرات سنسور و تایمرمشاعات هماهنگ شود. تعمیر چراغ های سنسور دار نیاز به تخصص دارد اگر در این زمینهتجربه ای ندارید با هوم سرویز تماس بگیرید. خدمات نصب سنسور مشاعات و تعمیرسنسور حرکتی سقفی توسط متخصصین انجام می شود. برخی از خدمات تعمیر تایمر راه پله وتعمیر سنسور مشاعات سقفی عبارتند از:

 • تبدیل تایمرراه پله به سنسور
 • عیب یابی سنسورحرکتی راه پله
 • عیب یابی تایمرراه پله
 • عیب یابی سنسورچشمی راه پله
 • تعمیر سنسورحرکتی راه پله

هزینه نصب سنسور مشاعات به چه مواردی وابسته است؟

قیمت نصب سنسور مشاعاتبه موارد متعددی بستگی دارد و نمی توان قیمت ثابتی را به آن اختصاص داد. مورد اول قیمتسنسور چراغ راه پله است و مورد دیگر اجرت نصب سنسور مشاعات است. دستمزد این موردبه مقدار سیم کشی و نیاز و عدم نیاز به کنتاکتور می باشد که بر قیمت نصب چراغ چشمیتاثیر می گذارد. همچنین قیمت تعمیرات نیز به نوع ایراد و قطعه معیوب بستگی دارد.ابتدا باید عیب یابی تایمر راه پله و تعمیر سنسور حرکتی انجام شود. آیا مشکل از خودتایمر است یا تنها فیوز آسیب دیده است؟ آیا مدارات سیم شکی برق راه پله ها دچارمشکل شده یا خیر؟ در ساختمان های قدیمی اغلب سیمکشی فرسوده عامل اصلی خرابی تایمراست. عوامل تاثیرگذار در هزینه تعمیرات چراغ سنسوردار ابعاد فضا و بزرگی راه پله وتعداد طبقات و تعداد چراغ ها و کلیدهای نصب شده در ساختمان وابسته است.

خدمات نصب و تعمیر سنسور و تایمر مشاعات را به متخصصین هوم سرویزبسپارید

در صورتی که مایل به نصبسنسور مشاعات و نصب چراغ سنسوردار هستید به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبتدرخواست نمایید. متخصصین ما جهت مشاوره و اعلام قیمت ها با شما تماس گرفته وتوضیحات لازم را در اختیارتان قرار خواهند داد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس نصب سنسور مشاعات و همچنین ارایه خدمات نصب سنسور مشاعات نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات سیم کشی برق و روشنایی ارائه می دهد که شامل برقکاری ساختمان, سیم کشی ساختمان تک فاز و سه فاز, رفع اتصالی سیم کشی ساختمان, نصب انواع لوستر های سنگین، ال ای دی، لوستر دوپل، برنزی، کریستالی، شاخه ای، مدرن و کلاسیک, نصب آنتن دیجیتال و نصب آنتن مرکزی, نصب کلید و پریز, نورپردازی نمای ساختمان, سیم پیچی موتور کولر آبی, ساخت تابلو برق صنعتی, تعمیر تابلو برق و نگهداری تابلو برق, تعمیر فن سانتریفیوژ، فن آکسیال، سقفی، رادیال، یوتیلیتی، دوطرفه و... , نصب هواکش صنعتی می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های برقکاری ساختمان را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس نصب سنسور مشاعات

نصب سنسور مشاعات

نصب چراغ سنسور دار راه پله، مشاعات و پارکینگ

نصب سنسور حرکتی توکار و دیورای در مشاعات ساختمان

تعمیر چراغ چشمی راه پله

تعمیر سنسور حرکتی راه پله و مشاعات

عیب یابی، سیم کشی مجدد و تنظیمات سنسور راه پله سقفی

نظرات کاربران

profile picture
امیر مهرپویا

نیرو پیگیری بودند کار رو دنبال میکردند و از بهترین قطعات استفاده کردند ازشون صمییمانه تشکر میکنم

profile picture
مهدی دوده

واقعا بی عیب و نقص واقعا سریع واقعا عالی و به صرفه هرچی بگم راجب تیم خوب هوم سرویز کم گفتم 2 تا شیشه سکوریت داشتم که لق شده بود و هر آن امکان داشت بشکنه نیرو خودشون رو سریع رسوندن و دمشون گرم

profile picture
اسدالله بنی ادم

کارشون حرف نداشت وسایل آسیب ندید و با نظم و دقت کار رو انجام دادن و به اصطلاح سمبل کاری نمیکردند و این خودش نقطه قوت هست

profile picture
نازیلا عمادی

کاربلد بودن خودشون زمانبندی خوبی برای کارها داشتند و با مهمان ها رفتار خوبی داشتند

شرایط نصب سنسور چشمی راه پله و نصب چراغ سقفی سنسوردار

همیار می بایست ابتدا سنسور و تایمر مشاعات را بررسی نموده و سپس در صورت رضایت مشتری اقدام به نصب یا تعمیر سنسور مشاعات نماید.

تهیه لوازم و قطعات مورد نیاز جهت تعمیر سنسور مشاعات پس از مشورت با مشتری انجام می شود و همیار موظف می باشد فاکتور خرید را به مشتری ارایه نماید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

نصب و تعمیر درب اتوماتیک
نصب و تعمیر درب اتوماتیک
قیمت از 300,000 الی 1,000,000 تومان
سیستم اعلام و اطفا حریق
سیستم اعلام و اطفا حریق
در حال بروزرسانی قیمت
نظافت راه پله و مشاعات
نظافت راه پله و مشاعات
قیمت از 280,000 الی 340,000 تومان
ایزوگام
ایزوگام
قیمت از 1,600,000 الی 2,000,000 تومان