ساخت تابلو برق

ساخت تابلو برق

از 1380 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت ساخت تابلو برق در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت ساخت و نصب تابلو برق تک فاز

300,000 الی 700,000 تومان

قیمت ساخت و نصب تابلو برق سه فاز

400,000 الی 1,000,000 تومان

قیمت حداقل دستمزد و کارشناسی

180,000 تومان

متوسط قیمت3,750,000 تومانکمینه قیمت500,000 تومانبیشینه قیمت7,000,000 تومان

آنچه درباره ساخت تابلو برق خواهید خواند

 • ساخت تابلو برق صنعتی و خانگی
 • مزایای ساخت تابلو برق صنعتی و خانگی
 • مواردی که در ساخت تابلو برق ساختمانی باید مد نظر قرار داده شوند
 • طراحی و ساخت تابلو برق صنعتی و خانگی
 • نصب انواع تابلو برق
 • مراحل ساخت تابلو برق
 • هزینه ساخت تابلو برق به چه عواملی بستگی دارد؟
 • سفارش ساخت تابلو برق خانگی، کارگاهی و صنعتی را به متخصصین هوم سرویزبسپارید

ساخت تابلو برق صنعتی و خانگی

ساخت تابلو برق یکی از مهمترین الزامات، برای راه اندازیو استفاده صحیح از دستگاه های سرمایشی و گرمایشی در ساختمان ها می باشد. با ساختو نصب تابلو برق سه فاز صنعتی و مونتاژ تابلو برق صنعتی علاوه بر نظارت برتجهیزات، موجب محافظت از سایر دستگاههای صنعتی مانند آسانسور، بالابر و پله برقیدر ساختمان های تجاری، اداری و مسکونی نیز می شود. ساخت تابلو برق خانگینیز بر اساس نوع کاربری ساختمان طراحی و اجرا می شود. هزینه ساخت تابلو برق و اجرتنصب و مونتاژ تابلو برق بر اساس برند تجهیزات و همچنین نوع کاربری تابلو تغییرمی کند. در ادامه به معرفی انواع تابلو برق کارگاهی و ساختمانی و عوامل موثر بر هزینهساخت تابلو برق و قیمت نصب تابلو برق خواهیم پرداخت.

مزایای ساخت تابلو برق صنعتی و خانگی

طراحی و ساختتابلو برق صنعتی، در واقع طراحی محفظه­‌ای می باشد که تجهیزات برقی یک ساختمان روی آننصب شوند. ساخت تابلو برق خانگی برای افزایش ایمنی تجهیزات روی کارآمد و سریعا رواج پیدا کرد. سفارش ساخت تابلو برق اصلا شوخی بردار نیست.زیرا ناکارآمد بودن این قسمت، موجب آسیب شدید به تجهیزات شده و حتی ممکن استخسارات مالی و جانی در پی داشته باشد.

مواردی که در ساخت تابلو برق ساختمانی باید مد نظر قرار داده شوند

 • اجهاف کاملبر استانداردهای ساخت تابلو برق تک فار و ساخت تابلو برق سه فاز صنعتیو خانگی
 • تسلط کاملبر ساخت تابلو برق خانگی و انتخاب نوع تابلو متناسب برای هر ساختمان ( تابلوبرق ایستاده، نصب تابلو برق دیواری یا سلول)
 • آشنایی کاملو دارا بودن اطلاعات کافی در زمینه تجهیزات و تاسیسات الکتریکی و عملکردها
 • اطلاعاتکافی در ارتباط با طراحی مدارات فرمان و کنترل

طراحی و ساخت تابلو برق صنعتی و خانگی

ساخت تابلو برق ساده یا ساخت تابلو برق صنعتی نیاز بهتخصص بالایی دارد. به همین علت مهندسین کارآزموده، باید این اقدامات را انجامدهند. طراحی تابلو برق برای مصارف گوناگون با هم تفاوت دارند. طراحی تابلوبرق سه فاز خانگی باید بر اساس تجهیزات مورد استفاده در ساختمان، تعدادطبقات و موارد دیگر انجام شود. نصب تابلوهای برق به همراه دستگاههای الکتریکیدیگری مانند رله های کنترل بار و کنترل فاز، کنتاکتورها، تجهیزات plc و غیره، وظیفه حفاظت از تجهیزات خانگیمانند آسانسور را دارند.

نصب انواع تابلو برق

نصب تابلو برقساختمان بر اساسنوع کاربری ساختمان و تجهیزات الکتریکی موجود در ساختمان اجرا می شوند. از این رودر ادامه به معرفی انواع تابلو برق خانگی و صنعتی خواهیم پرداخت.

· تابلو برق فشارضعیف

ساخت تابلو برق فشارضعیف برایولتاژ380 تا 1000 ولت کارایی دارد. به طور کلی در تابلوهای برق تجهیزات مختلفیقرار می گیرند که هر یک از آنها وظیفه خاصی را در تابلو بر عهده دارند. یقینا نمیتوان از تجهیزات تابلوهای برق فشار قوی در تابلوهای برق فشار ضعیف استفاده نمود.با توجه به نوع عملکرد تابلوهای فشار ضعیف مواردی مانند تابلوهای برق بارانی،تابلوهای برق سلولی و تابلوهای برق دیواری اشاره کرد که در این گروه قرار میگیرند.

· نصب تابلو برقفشار متوسط

نصب تابلو برق فشارمتوسط شامل انواع کلید، ترانس، فیوزها و قطع های کننده مدار می باشد. به طورکل تابلوهای برق برای محافظت، کنترل و تفکیک بهتر تجهیزات الکتریکی از یکدیگر مورداستفاده قرار می گیرند. تابلو برق فشار متوسط معمولاً در تأسیسات تجاری یا صنعتیبا اندازه متوسط تا بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند.

نصب تابلو برق فشارمتوسط علاوه برمحافظت از تجهیزات الکتریکی، وظیفه انتقال و توزیع صحیح انرژی الکتریکی را بهتاسیسات مختلف را نیز بر عهده دارد. همچنین این نوع تابلو با محدود کردن جریانالکتریکی موجب بالا بردن سطح ایمنی از پرسنل و تجهیزات الکتریکی نیز می شود.

· ساخت تابلو برقصنعتی

یکی از مهمترینتجهیزات برقی در مراکز صنعتی، ساخت و نصب تابلو توزیع برق است. طراحیو ساخت تابلو برق صنعتی باید بر اساس استاندارهای کاملا مشخص و تایید شدهانجام شود. این تابلو تامین کننده برق می باشد و به عنوان منبع تغذیه برای مدارهایفرعی به حساب می آید. به گونه ای که امکان قطع یا وصل مدار برای هر قسمت فرعی درمدار را فراهم می کند.

· ساخت تابلو برقخانگی

کنترل سه فاز آسانسوربر اساس تعداد واحدها و برق عمومی ساختمان تقسیم بندی می شوند. به عبارت دیگر برایمدیریت و نظارت بر جریان برق ورودی به ساختمان، اقدام به نصب تابلو برقخانگی می کنند. اغلب تابلو برق های خانگی به صورت پیش فرض و آن بوردطراحی و ساخته می شوند.

مراحل ساخت تابلو برق

 • پس ازتوافقات اولیه و بازدید از محل پروژه باید طراحی و نقشه کشی تابلو برق انجامشود.
 • در مراحلساخت تابلو برق باید بر اساس نقشه ارائه شده به تولید تابلو برق که شامل برش کاریو ساخت بدنه تابلو برق است پرداخته شود. در این مرحله جوشکاری و سوراخکاری بدنهدستگاه انجام می شود. همچنین در این مرحله جنس بدنه تابلو برق نیز بر اساس نوعکاربری تابلو تعیین می شود.
 • مورد بعدیدر توضیح مراحل ساخت تابلو برق مربوط به رنگ کاری بدنه تابلو به همراه چربی زدایی،زنگ زدایی و عایق کاری انجام می شود.
 • مونتاژ تابلوبرق پس از خشک شدن رنگ بدنه باید انجام شود.منظور از مونتاژ تابلو برق جاسازی قطعات مختلف تابلو روی تابلو برق است.
 • مونتاژ قطعاتتابلو برق در مرحله بعدی انجام می شود. به این ترتیب که کلیه تجهیزات و سیمکشی بین آنها در قسمت های تعیین شده انجام می شود. منظور از قطعات، رله ها، کنتاکتور،پریز و کلیدهای قطع و وصل، چراغ ها و سایر تجهیزات می باشند.
 • در مرحله آخرتست و کنترل نهایی ساخت تابلو برق بر اساس پروتکل های تعیین شده انجام می شود.کنترل نهایی شامل بررسی ظاهر بدنه و قطعات داخلی تابلو برق می باشد.

هزینه ساخت تابلو برق به چه عواملی بستگی دارد؟

با توجه به تنوعتابلوهایی که بیان کردیم مطمئنا هزینه ساخت تابلو برق ها نیز باهم تفاوت دارند. همچنین اولین موردی که قبل از سفارش ساخت تابلو برق کارگاهی یاخانگی به آن توجه می شود هزینه ساخت تابلو برق است. اولین چیزیکه در هزینه ساخت تابلو برق سه فاز خانگی تاثیر دارد جنس بدنه تابلو برقاست. جنس بدنه تابلو یا به صورت پلاستیکی ساده و شفاف طراحی و اجرا می شود یا بهصورت فلزی که از جنس استیل یا آهن است. طبعا اجرت مونتاژ تابلو برق سهفاز فلزی بسیار بیشتر از نمونه پلاستیکی است.

همچنین روکار بودنتابلو برق ساده یا توکار بودن تابلو برق سه فاز خانگی نیز در قیمتساخت تابلو برق ساختمانی موثر است. مواردی مانند برند تجهیزات و مشخصاتتابلو نیز بر هزینه ساخت تابلو برق تاثیر دارد.

همچنین این مورد کهتابلو برق بر اساس استانداردهای بین‌المللی طراحی و اجرا شده باشد یا بر اساسپروتکل‌های ایالات متحده آمریکا از عوامل بسیار تاثیر گذار بر هزینه ساختتابلو برق صنعتی محسوب می شود. به طور کل می توان گفت که تابلو برق براساس میزان هزینه مورد نظر شما و البته مواردی که مد نظر شماست تعیین می شود.

سفارش ساخت تابلو برق خانگی، کارگاهی و صنعتی را به متخصصین هوم سرویزبسپارید

در واقعیت طراحی و ساختتابلو برق ساختمانی و صنعتی طیف گسترده ای را شامل می شود. تمامی این خدماتباید توسط گروهی خبره در این زمینه انجام شود تا از نظر موارد ایمنی کمترین درصدخطایی نداشته باشند و بر اساس استانداردهای تایید شده تهیه شوند. اگر برای ساخت و نصبتابلو برق ساده خانگی و صنعتی به دنبال گروه اجرا کننده ماهر هستید می توانید درهوم سرویز به صورت رایگان ثبت درخواست نمایید و از بهترین متخصصین در این زمینهمشاوره لازم و اجرت مونتاژ تابلو برق و قیمت ساخت تابلو برقسه فاز را به رایگان دریافت کنید.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس ساخت تابلو برق و همچنین ارایه خدمات ساخت تابلو برق صنعتی نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات سیم کشی برق و روشنایی ارائه می دهد که شامل برقکاری ساختمان, سیم کشی ساختمان تک فاز و سه فاز, رفع اتصالی سیم کشی ساختمان, نصب انواع لوستر های سنگین، ال ای دی، لوستر دوپل، برنزی، کریستالی، شاخه ای، مدرن و کلاسیک, نصب آنتن دیجیتال و نصب آنتن مرکزی, نصب کلید و پریز, نصب سنسور مشاعات, نورپردازی نمای ساختمان, سیم پیچی موتور کولر آبی, تعمیر تابلو برق و نگهداری تابلو برق, تعمیر فن سانتریفیوژ، فن آکسیال، سقفی، رادیال، یوتیلیتی، دوطرفه و... , نصب هواکش صنعتی می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های برقکاری ساختمان را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس ساخت تابلو برق

ساخت تابلو برق صنعتی

ساخت تابلو برق فشار متوسط

نصب تابلو برق خانگی

ساخت و نصب تابلو برق آسانسور

ساخت و مونتاژ تابلو برق کنترلی

ساخت تابلو برق فرمان و بانک خازنی و...

نظرات کاربران

profile picture
محمد موسیوند

عالی بودن و پیگیری خوبی داشتند . وقت شناسی هم موردی بود که رضایت منو بیشتر از همه جلب کرد

profile picture
امیر مهرپویا

نیرو پیگیری بودند کار رو دنبال میکردند و از بهترین قطعات استفاده کردند ازشون صمییمانه تشکر میکنم

profile picture
مهدی دوده

واقعا بی عیب و نقص واقعا سریع واقعا عالی و به صرفه هرچی بگم راجب تیم خوب هوم سرویز کم گفتم 2 تا شیشه سکوریت داشتم که لق شده بود و هر آن امکان داشت بشکنه نیرو خودشون رو سریع رسوندن و دمشون گرم

profile picture
اسدالله بنی ادم

کارشون حرف نداشت وسایل آسیب ندید و با نظم و دقت کار رو انجام دادن و به اصطلاح سمبل کاری نمیکردند و این خودش نقطه قوت هست

شرایط ساخت تابلو برق سه فاز صنعتی و نصب تابلو برق تک فاز خانگی

همیار می بایست ابتدا سرویس را بررسی نموده و سپس در صورت رضایت مشتری اقدام ساخت تابلو مورد نظر نماید.

تهیه لوازم و قطعات درصورت نیاز پس از مشورت با مشتری انجام می شود و همیار موظف می باشد فاکتور خرید را به مشتری ارایه نماید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

نصب و تعمیر ژنراتور و برق اضطراری
نصب و تعمیر ژنراتور و برق اضطراری
قیمت از 500,000 الی 7,000,000 تومان
شارژ کپسول آتش نشانی
شارژ کپسول آتش نشانی
قیمت از 1,460,000 الی 1,912,000 تومان
سیستم اعلام و اطفا حریق
سیستم اعلام و اطفا حریق
قیمت از 500,000 الی 7,000,000 تومان
نصب محافظ برق ساختمان
نصب محافظ برق ساختمان
قیمت از 200,000 الی 300,000 تومان