تعمیر اتصالی برق ساختمان

تعمیر اتصالی برق ساختمان

از 1378 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت تعمیر اتصالی برق ساختمان در پاییز 1402 چقدر است؟

قیمت عیب یابی و رفع اتصال برق تک فاز

250,000 الی 500,000 تومان

قیمت عیب یابی و رفع اتصال برق سه فاز

350,000 الی 800,000 تومان

قیمت حداقل دستمزد و کارشناسی

180,000 تومان

متوسط قیمت450,000 تومانکمینه قیمت340,000 تومانبیشینه قیمت550,000 تومان

آنچه درباره تعمیر اتصالی برق ساختمان خواهید خواند

  • اتصالی برق ساختمان مسکونی و تجاری
  • چگونه اتصالی برق را پیدا کنیم؟
  • آموزش رفع اتصالی برق
  • رفع اتصالی تابلو برق چگونه انجام می شود؟
  • بارزترین علت نشتی برق ساختمان چیست؟
  • قیمت رفع اتصالی برق به چه مواردی بستگی دارد؟
  • تعمیرات برق ساختمان را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

اتصالی برق ساختمان مسکونی و تجاری

اتصالی برق یکی ازمشکلات رایچ در سیستم برق منازل و مراکز تجاری مانند مغازه ها است. بسیاری ازساختمان های مسکونی یا تجاری در اثر اتصالی سیم برق ساختمان دچار آتش سوزیشده اند. علت این اتقاق می تواند موارد متعددی باشد. از این رو تشخیص علتاتصالی برق ساختمان را باید حتما به متخصص سپرد و در صورت وجود مشکل باید درسریع ترین زمان نسبت به رفع اتصالی برق ساختمان اقدام کنید. زیرا حتی وجودیک جرقه کوچک در سیم برق هم می تواند حادثه جانی و مالی به همراه داشته باشد.. در ادامه به معرفی علت های اتصالی و نشتیبرق ساختمان و عوامل موثر بر قیمت رفع اتصالی برق می پردازیم.

چگونه اتصالی برق را پیدا کنیم؟

بررسی خرابیفیوز

برای جلوگیری از بروزسانحه در تابلو برق ساختمان فیوز نصب شده است. در صورت وجود مشکل برای رفع اتصالیبرق ساختمان، فیوز خود به خود برق را قطع می کند. موقعی که فیوز آسیب ببیند و یااز نوع بی کیفیت باشد، قادر به پشتیبانی از جریان برق نیست. گاهی هم فیوز آمپرکمتری دارد و تحمل بار اضافی را ندارد. به هر حال اگر مشکل از فیوز باشد باید آنرا تعویض کنید. فیوز معمولا تعمیر نمی شود و تعویض فیوز تنها راه برای رفعاتصالی برق ساختمان در این مورد است. اما اگر فیوز سالم است به دنبال منبعاتصال در جایی دیگر باشید.

رفع اتصالی پریزبرق

برای رفع اتصالی برقساختمان لازم است تا همه موارد را یکی یکی بررسی کنید. ابتدا همه لوازم برقی را ازبرق جدا کنید. اکنون با روشن کردن فیوز، احتمال خرابی در این وسایل را بررسی کنید.اگر فیوز روشن شد و به اصطلاح نپرید، پس مشکل یکی از این وسایل برقی است. اما اگربه محض روشن کردن فیوز، دوباره قطع شد حتما مشکل در جای دیگری است. صبور باشید باآرامش می توانید منبع اتصالی را پیدا کنید.اگر مشکل از کلید روشنایی نباشد با بررسی پریزهای برق، منبع را جستجو کنید. بااستفاده از فازمتر می توانید پریز خراب را پیدا کنید. در برخی موارد پیچیدگی سیمها دور هم علت اتصالی در پریز برق ساختمان است.

علت جرقه زدنکنتور برق

موارد زیادی موجباتصالی و جرقه زدن کنتور می شود. اولین موردی که موجب جرقه زدن کنتور میشود شل شدن اتصالات سر سیم های داخل ترمینال کنتور است. همچنین در صورتی که پوششمناسبی روی کنتور نباشد با نفوذ آب به داخل کنتور موجب اتصالی می شود. مورد دیگردوفاز شدن کنتور است. که این مورد به علت اختلاف ولتاژ بین فاز و نول اتفاق میافتد. همچنین اگر فشاری بالاتر از توان کنتور به آن وارد شدن موجب جرقه زدن کنتورمی شود. به طور مثال کنتورهای دیجیتالی ولتاژ بیشتر از 400 ولت تا حداکثر 24 ساعتتحمل می کنند ولی بیشتر از این ولتاژ و در مدت زمان بیشتر عواقبی به دنبال دارد.

رفع اتصالی سیمکشی ساختمان

اتصالی در مدار سیمساختمان نیز به کرات دیده می شود. پیدا کردن علت اتصالی کمی حوصله می خواهد گاهیسیم های فرسوده یا سیم هایی که دیگر کارایی ندارند موجب اتصالی می شود. اما احتمالوجود اشکال در سیستم وسایل برقی نیز هست. تجهیزات و سیم های رابط و خیلیموارد دیگر می تواند در شبکه برق ساختمان اختلال ایجاد کند.

روشنایی ساختمانرا چک کنید

کلیدهای روشنایی دراغلب موارد علت اصلی اتصالی هستند برای رفع اتصالی برق ساختمان لازم است تا همهلامپ ها و منابع روشنایی را خاموش کنید. اکنون با روشن کردن فیوز می توانید احتمالخرابی در کلیدهای روشنایی را تشخیص دهید. در صورت نپریدن فیوز مطمئن می شوید کهسیستم روشنایی ساختمان مشکل دارد. در این مرحله با روشن کردن یک یک کلیدها میتوانید کلید روشنایی معیوب را پیدا کنید. برای رفع اتصالی حتما باید کلید روشناییخراب را تعویض کنید.

آموزش رفع اتصالی برق

همانطور که پیش تر همبیان کردیم برای رفع اتصالی برق خانه باید موارد زیادی بررسی شوند و تنهامحدود به موارد خاصی نمی شود. از این رو پیدا کردن منبع اتصالی در درجه اول به آموزشرفع اتصالی برق که تعمیرکار برق گذرانده بستگی دارد و مورد دیگر به تجربه ویوابسته است. در واقع در کنار آموزه های وی، تجربیات به کمک او آمده و منبع رازودتر شناسایی می کند. پس لطفا اگر سررشته ای در اینکار ندارید، قبل از هرکاری بابرقکار هوم سرویز تماس بگیرید.

رفع اتصالی تابلو برق چگونه انجام می شود؟

فیوزهای داخلیساختمان را قطع کنید و فیوز کنتور اصلی برق ساختمان را روشن کنید. اگر مشکل در سیمورودی تابلو برق ساختمان باشد حتما فیوز می پرد و برق ساختمان قطع می شود. در اینصورت رفع اتصالی برق ساختمان ساده است زیرا منبع اصلی اتصال را یافته اید.اگر لازم است تک تک فیوزها را به نوبت بررسی کنید شاید علت اتصالی برق در مدار یکیاز فیوزها باشد.

بارزترین علت نشتی برق ساختمان چیست؟

نصب سیم های برقساختمان به صورت استاندارد به ندرت دچار اتصالی می شود. چنانچه پیمانکار برق دورهآموزش اجرای برق ساختمان را گذرانده باشدمی تواند اصول اساسی را به درستی رعایت کند. با همه این تلاش ها سیم های برق هم درمرور زمان دچار فرسودگی می شوند. یکی از ساده ترین راه ها برای رفع اتصالی برقساختمان، تعویض سیم های برق فرسوده است. تجربه نشان داده علت اصلی اتصالی درساختمان های قدیمی همین سیم های برق فرسوده و پوسیده است. اگر نور روشنایی کم وزیاد می شد و فیوز هم مدام قطع می شود احتمال پوسیدگی سیم برق را جدی بگیرید.

قیمت رفع اتصالی برق به چه مواردی بستگی دارد؟

قیمت رفع اتصالیساختمان به مواردمتعددی بستگی دارد. یکی از عوامل موثر بر هزینه رفع اتصالی، نوع و حجم آسیبایراده وارده به سیستم برق ساختمان است. به طور مثال گاهی بعد از پیدا کردن علت اتصالیبرق خانه باید کل مدار و تاسیسات ساختمان تعویض شوند. به این ترتیب اجرترفع اتصالی برق بیشتر خواهد شد. همچین هرچه از تجهیزات مدرن تری و باکیفیت تریدر این پروسه استفاده شود طبعا قیمت رفع اتصالی نیز بیشتر می شود. همچنیندر صورتی که آسیب وارده به جعبه فیوز بالا باشد هزینه رفع اتصالی افزایش مییابد.

تعمیرات برق ساختمان را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

در صورت نیاز به تعمیراتبرق ساختمان و عیب یابی و پیدا کردن علت اتصالی برق ساختمان می توانیدبه صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید و از نیروهای متخصص ما دراین زمینه کمک بگیرید. متخصصین ما جهت مشاوره رایگان و اعلام هزینه ها با شما تماسگرفته و توضیحات لازم را در اختیارتان قرار خواهند داد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس تعمیر اتصالی برق ساختمان و همچنین ارایه خدمات رفع اتصالی سیم کشی ساختمان نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات سیم کشی برق و روشنایی ارائه می دهد که شامل برقکاری ساختمان, سیم کشی ساختمان تک فاز و سه فاز, نصب انواع لوستر های سنگین، ال ای دی، لوستر دوپل، برنزی، کریستالی، شاخه ای، مدرن و کلاسیک, نصب آنتن دیجیتال و نصب آنتن مرکزی, نصب کلید و پریز, نصب سنسور مشاعات, نورپردازی نمای ساختمان, سیم پیچی موتور کولر آبی, ساخت تابلو برق صنعتی, تعمیر تابلو برق و نگهداری تابلو برق, تعمیر فن سانتریفیوژ، فن آکسیال، سقفی، رادیال، یوتیلیتی، دوطرفه و... , نصب هواکش صنعتی می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های برقکاری ساختمان را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس تعمیر اتصالی برق ساختمان

رفع اتصالی سیم کشی ساختمان

رفع اتصالی پریز برق

بررسی تابلو برق و رفع اتصالی تابلو برق ساختمان

تعویض سیم های کهنه و فرسوده

رفع قطعی در سیم کشی کل ساختمان

تعمیرات برق ساختمان و تعمیر و تعویض فیوز ...

نظرات کاربران

profile picture
محمود حسامی

به نحو احسن کارشونو انجام دادند و اطلاعات خوبی در دسترس ما قرار دادند

profile picture
علیرضا جاوید

خیلی زحمت کشیدن و تشکر میکنم از ایشون

profile picture
محمد قاسمی  

یک دنیا ممنونم واقعا هوم سرویز عالیه متشکرم ازشون

profile picture
مهرداد فلاح

عالی عالی عالی

شرایط رفع اتصالی سیم کشی و پریز ساختمان

همیار می بایست ابتدا سرویس را بررسی نموده و سپس در صورت رضایت مشتری اقدام به سیم کشی و رفع اتصال نماید.

تهیه لوازم و قطعات درصورت نیاز پس از مشورت با مشتری انجام می شود و همیار موظف می باشد فاکتور خرید را به مشتری ارایه نماید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

سیستم اعلام و اطفا حریق
سیستم اعلام و اطفا حریق
قیمت از 100,000 الی 800,000 تومان
شارژ کپسول آتش نشانی
شارژ کپسول آتش نشانی
قیمت از 1,460,000 الی 1,912,000 تومان
تعمیر جک پارکینگ
تعمیر جک پارکینگ
قیمت از 370,000 الی 850,000 تومان
تعمیر کمد، کابینت و نجاری
تعمیر کمد، کابینت و نجاری
قیمت از 400,000 الی 1,200,000 تومان