نصب آنتن مرکزی
هوم‌سرویز
/
قیمت خدمات
/
برقکاری ساختمان
/
نصب و تعمیر آنتن مرکزی

نصب آنتن مرکزی

از 1105 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت نصب آنتن مرکزی در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت کابل کشی آنتن مرکزی تا 20 متر

200,000 الی 300,000 تومان

قیمت کابل کشی انتن مرکزی 20 متر به بالا هر متر

15,000 الی 20,000 تومان

قیمت نصب آنتن مرکزی تک واحدی

200,000 الی 300,000 تومان

قیمت راه اندازی وتحویل آنتن مرکزی در هر واحد

100,000 تومان

قیمت عیب یابی و رفع قطعی آنتن مرکزی

توافقی

قیمت راه اندازی گیرنده دیجیتال

180,000 الی 250,000 تومان

قیمت اتصال دوربین مدار بسته به آنتن مرکزی

توافقی

قیمت حداقل دستمزد و هزینه کارشناسی

180,000 تومان

متوسط قیمت250,000 تومانکمینه قیمت250,000 تومانبیشینه قیمت800,000 تومان

آنچه درباره نصب آنتن مرکزی خواهید خواند

 • ​نصب آنتن مرکزی ساختمان
 • آموزش نصب آنتن مرکزی و دیجیتال
 • مزایای نصب آنتن دیجیتال مرکزی
 • چه موقع به تعمیر آنتن مرکزی نیاز داریم؟
 • تعمیر آنتن مرکزی و تعمیر گیرنده دیجیتال
 • تعمیرکار آنتندیجیتال و مرکزی
 • هزینه نصب آنتن مرکزی به چه مواردی بستگی دارد؟
 • خدمات تعمیر و نصب آنتن دیجیتال مرکزی را به متخصصین هوم سرویزبسپارید

نصب آنتن مرکزی ساختمان

نصب آنتن مرکزی و نصب آنتن دیجیتال ساختمان یکی ازالزامات برای زندگی آپارتمان نشینی و هتل ها است. امروزه برای دریافت تصاویر بهتراقدام به نصب آنتن مرکزی دیجیتال می کنند. در واقع نصب آنتن دیجیتالدر مجتمع های مسکونی و برج ها برای هر واحد به صورت مجزا کار شدنی نیست. یا درصورت امکان ظاهر زیبایی در پشت بام ایجاد نخواهد داشت. در آپارتمان هایی کهواحدهای بیشتری دارند و به خصوص در برج های مسکونی بهتر است از نصب آنتنمرکزی ساختمان برای هر واحد استفاده شود. اگر بخواهیم برای هر گیرنده دیجیتالیک آنتن مجزا قرار دهیم، مشکلاتی مانند هزینه نصب آنتن، اثر انعکاس آنتن هابر روی یکدیگر مواجه خواهید شد. بهترین راه کمک گرفتن از شرکت نصب آنتن مرکزیاست. در ادامه به مزایای نصبآنتن مرکزی، نصب آنتن مرکزی و تعمیر آنتن مرکزی و عوامل موثر بر قیمتنصب آنتن مرکزی و دیجیتال می پردازیم.

آموزش نصب آنتن مرکزی و دیجیتال

· نصب آنتن دیجیتال

سیگنال‌های آنالوگ ودیجیتال بر روی باندUHFو VHF ارسال می شوند. از این رو نیاز به نصب آنتن دیجیتال UHF و یک آنتن vhf مجزا است. اما در شهرههای بزرگی مانند تهرانتنها سیگنال های تلویزیونی بر روی باند uhfدریافت می شوند و تنها نیاز به نصب آنتن مرکزی UHF می باشد.

· تقویت کنندهسیگنال در نصب آنتن دیجیتال

سیگنال‌های دریافتشده از آنتن به آمپلی فایر انتقال داده می شوند تا تقویت شوند. آمپلی فایر باید درنزدیکترین فاصله از آنتن و در فضایی دور از نفوذ آب قرار بگیرد. قدرت این تجهیزاتبه طول کابل ها و تعداد انشعابات وابسته است.

· نصب انشعاب دهندهآنتن (پخش کننده سیگنال)

به طور کل انشعابدهنده ها به دو صورت عبوری و تقسیم کننده وجود دارند. نصب انشعاب دهنده های عبوریاز آنجایی که نیاز به محاسبات پبچیده دارند، تنها توسط نصاب آنتن مرکزی حرفه ایمورد استفاده قرار می گیرند. از این رو انشعاب دهنده ی تقسیم کننده یا اسپلیترگزینه بهتری می باشد.

با توجه به اینتوضیحات اگر به دنبال آموزش تعمیر آنتن مرکزی هستید باید مهارت کافی در اینزمینه را داشته باشید و بتوانید تمام تجهیزات را به درستی بررسی و تست کنید، تاتصاویر واضحی از رسیورها دریافت کنید.

مزایای نصب آنتن دیجیتال مرکزی

نصب آنتن مرکزی مزایایزیادی دارد. یکی از مزایای مهم نصب انتن مرکزی این است که دیگر هر واحد خودش مسئول تنظیمانتن نیست. بلکه با یکبار هزینه توسط تمام واحدها همه می توانند از آنتن مرکزیاستفاده کنند. دیگر نیاز نیست هرکسی خودش به تنهایی در صورت بروز ایراد در کانال یابی آنتن دست به کار شود و به پشتبام برود و هزینه تعمیر آنتن مرکزی تلویزیون را به تنهایی پرداخت کند!

 • کیفیتبالای کانال ها در آنتن مرکزی نسبت به نصب آنتن معمولی
 • به علتسرشکن شدن هزینه نصب آنتن مرکزی بین همه واحدها می توان تجهیزات ماهواره مرکزی با کیفیتتر و قوی تر را با هزینه ای نسبتا کمتر خریداری کرد.
 • در صورتنیاز به تعمیر، هزینه تعمیر آنتن مرکزی بسیار کمتر از تعمیر آنتن های شخصی تمام میشود.
 • استفادهاز آنتن مرکزی موجب می شود تا تمامی واحدها از کیفیت یکسان در کانالها برخوردارشوند.

چه موقع به تعمیر آنتن مرکزی نیاز داریم؟

معمولا در صورتی کهدریافت و پخش کانال به درستی صورت نگیرد. نیاز به تعمیر آنتن مرکزی تلویزیون است.گاهی در دریافت شبکه ها و کانال های ماهواره ای و تلویزیونی ایراداتی نظیر خش خشبرفک، نویز و یا قطعی کامل کانال ایجاد می شود که اینها همه یعنی یک جای کار ایرادپیدا کرده است و باید در پی تعمیر آنتن دیجیتال و تعمیرکار آنتن مرکزی باشید.

تعمیر آنتن مرکزی ازدو قسمت تشکیل می شود. مورد اول مربوط به تجهیزات سخت افزاری مانند نصب آنتندیجیتال و سیم کشی آنتن تلویزیون مربوط به آن است. مورد بعدی مرتبط با تنظیمات گیرندهدیجیتال و کانال یابی دستگاه رسیور است. در واقع اینکه ایراد بهکدام یکی مربوط می شود را باید تعمیرکار آنتن مرکزی تشخیص بدهد. تعمیرات آنتنمرکزی نیز مانند تمام تجهیزات الکترونیکی دیگر نیازمند تخصص می باشد. جالب استبدانید برای اینکه نیاز کمتری به تعمیر آنتن مرکزی داشته باشید باید نصب آنتنمرکزی را تخصصی انجام دهید. پس اولین مورد که بایددرست انتخاب شود نصاب آنتن مرکزی است. مورد بعدی این است که به دلایل مختلفی مانندایراد در تقویت کننده، تقسیم کننده، آنتن VHFو.UHFو یا کابل کشی نیاز به تعمیرکار آنتن مرکزیباشد.

تعمیر آنتن مرکزی و تعمیر گیرنده دیجیتال

از مواردی که گفتیمنیاز به خبر کردن تعمیرکار آنتن مرکزی است ایراد در تقویت کننده است. نام دیگرتقویت کننده آنتن، آمپلی فایر می باشد.این وسیله یکی ازمهمترین قطعات در نصب و تعمیر آنتن مرکزی به شمار می آید. به علت فاصله زیاد آنتناز گیرنده دیجیتال باید سیگنال ورودی تقویت شود. این کار توسط آمپلیفایر انجام می شود. اگر با افت سیگنال در کانال و کاهش کیفیت تصاویر مواجهشده اید که در این زمان باید اقدام به تعمیر آنتن مرکزی کنید.

تعمیرکار آنتندیجیتال و مرکزی

هیچ کسی دوست ندارد کلیهزینه کند و زمان زیادی را اختصاص دهد، اما باز تعمیر آنتن دیجیتال به نحو احسنتانجام نشود. در خیلی ازین موارد متاسفانه ایراد کار خود ما هستیم. در واقع شاید بهدلایل مختلف از افرادی کمک می گیریم که به مهارت آنها اطمینان ندازیم. همیشهیادمان باشد هیچ ارزانی تعجب آوری بی دلیل نیست. در این مواقع یا از مهارت کافیبرخوردار نیستند و یا از قطعات با کیفیت پایین در تعمیر آنتن دیجیتال استفاده میکنند. پس اگر برای وقت و هزینه خود اهمیت قائلید. تعمیر آنتن مرکزی را بهتعمیرکاران حرفه ای هوم سرویز بسپارید. تا کار را یکبار برای همیشه به اتمامبرسانید و نیاز به دوباره کاری نباشد.

هزینه نصب آنتن مرکزی به چه مواردی بستگی دارد؟

هزینه نصب آنتن مرکزیو دیجیتال به مواردزیادی بستگی دارد. این سیستم از تجهیزات مقرون به صرفه در همه ساختمان ها است.قیمت نصب آنتن دیجیتال نهایی بین هر واحد تقسیم می شود. هزینه نصب آنتن دیجیتالشامل مبلغی است که برای نصب آنتن در پشت بام دریافت می شود. برای تحویل آنتن به هرواحد هزینه مجزایی درنظر گرفته می شود. بنابراین در ساختمان هایی با تعداد واحدهایبیشتر و برج های مسکونی همیشه هزینه نصب آنتن دیجیتال بیشتر از یک ساختمان ۴واحدی است. در کل کابل کشی آنتن مرکزی، نصب آنتن مرکزی و تحویل آنتن مرکزیبرای هر واحد مجزا و در صورت نیاز به راه اندازی گیرنده دیجیتال از عواملتاثیرگذار بر هزینه نصب آنتن مرکزی به شمار می رود.

قیمت نصب آنتن مرکزی از دو قسمت مجزا تشکیل شده است یکقسمت مربوط به تهیه تجهیزات می باشد و قسمت دیگر مربوط به تنظیم رسیور است. البتهزمانی که نیازی به تهیه تجهیزات نباشد قیمت نصب آنتن مرکزی تنها مربوط بهدستمزد تعمیرکار و نصاب آنتن مربوط می شود. نصاب آنتن مرکزی هوم سرویز قبل ازاینکه اقدام به نصب آنتن مرکزی کند، وضعیت آنتن دهی را بررسی می کند وسپس در صورت رضایت شروع به کار می کند. ارائه خدمات حرفه ای درکنار قیمت منصفانهرمز موفقیت هوم سرویز است. قیمت نصب آنتن مرکزی بر اساس قیمت مصوبه اتحادیه اعلاممی شود.

خدمات تعمیر و نصب آنتن دیجیتال مرکزی را به متخصصین هوم سرویزبسپارید

در صورتی که نیاز بهدریافت خدمات تعمیر آنتن مرکزی، تنطیم آنتن و یا نصب آنتن مرکزی دارید تنهاکافیست به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید. متخصصین ما جهتمشاوره و اعلام قیمت نصب آنتن مرکزی دیجیتال با شما تماس گرفته و توضیحاتلازم را در اختیارتان قرار خواهند داد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس نصب آنتن مرکزی و همچنین ارایه خدمات نصب آنتن دیجیتال و نصب آنتن مرکزی نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات سیم کشی برق و روشنایی ارائه می دهد که شامل برقکاری ساختمان, سیم کشی ساختمان تک فاز و سه فاز, رفع اتصالی سیم کشی ساختمان, نصب انواع لوستر های سنگین، ال ای دی، لوستر دوپل، برنزی، کریستالی، شاخه ای، مدرن و کلاسیک, نصب کلید و پریز, نصب سنسور مشاعات, نورپردازی نمای ساختمان, سیم پیچی موتور کولر آبی, ساخت تابلو برق صنعتی, تعمیر تابلو برق و نگهداری تابلو برق, تعمیر فن سانتریفیوژ، فن آکسیال، سقفی، رادیال، یوتیلیتی، دوطرفه و... , نصب هواکش صنعتی می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های برقکاری ساختمان را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس نصب آنتن مرکزی

نصب آنتن دیجیتال و نصب آنتن مرکزی

نصب گیرنده دیجیتال و تنظیم گیرنده دیجیتال

انجام تنظیمات آنتن گردان، محرک، ثابت و تنظیم آنتن دیجیتال

تعمیرات آنتن برقی مرکزی و برطرف کردن مشکل نویز در تصویر تلویزیون

سیم کشی آنتن و سیم کشی مجدد آنتن

نصب تقویت کننده آنتن تلویزیون

نصب آنتن مرکزی فرایاب، سیماران، هانی، گلکسی و ...

نظرات کاربران

profile picture
مهدی خاکی

بسیار زیاد عالی بود کارشون

شرایط نصب آنتن دیجیتال و تعمیرات آنتن مرکزی

همیار می بایست ابتدا وضعیت آنتن دهی را بررسی نموده و سپس در صورت رضایت مشتری اقدام به کابل کشی و یا تعمیر آنتن نماید.

تهیه لوازم و قطعات آنتن درصورت نیاز پس از مشورت با مشتری انجام می شود و همیار موظف می باشد فاکتور خرید را به مشتری ارایه نماید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

برق کشی ساختمان
برق کشی ساختمان
قیمت از 200,000 الی 1,350,000 تومان
دریل کاری
دریل کاری
قیمت از 300,000 الی 400,000 تومان
نصب محافظ برق ساختمان
نصب محافظ برق ساختمان
قیمت از 200,000 الی 300,000 تومان
تعمیر تلویزیون
تعمیر تلویزیون
قیمت از 1,100,000 الی 3,980,000 تومان