برقکاری

برقکاری

از 2302 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت برقکاری در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت برق کشی و سیم کشی برق ساختمان تا 20 متر

200,000 الی 250,000 تومان

قیمت برق کشی و سیم کشی برق ساختمان 20 متر تا 100 متر(متری)

10,000 الی 15,000 تومان

قیمت برق کشی و سیم کشی برق ساختمان 100 متر به بالا

توافقی

قیمت برق کشی و کابل کشی تا سایز 6*3 تا 20 متر

250,000 الی 350,000 تومان

قیمت برق کشی و کابل کشی تا سایز 6*3 بین 20 تا 100 متر (متری)

12,000 الی 18,000 تومان

قیمت برق کشی و کابل کشی با سایز 10*4 به بالا و ارتفاع 3 متر به بالا

توافقی

قیمت برق کشی و داکت کشی تا 20 متر

300,000 الی 350,000 تومان

قیمت برق کشی و داکت کشی 20 تا 100 متر (متری)

12,000 الی 17,000 تومان

قیمت برق کشی و داکت کشی 100 متر به بالا

توافقی

قیمت برق کشی و کابل کشی آنتن مرکزی تا 20 متر

200,000 الی 250,000 تومان

قیمت برق کشی و کابل کشی انتن مرکزی 20متر به بالا (متری)

10,000 الی 15,000 تومان

قیمت برق کشی و لوله گذاری(خرطومی با پولیکا) بدون کنده کاری (متری)

10,000 الی 14,000 تومان

قیمت برق کشی و لوله گذاری(خرطومی یا پولیکا) با کنده کاری

توافقی

قیمت برق کشی و نصب سینی کابل بدون جوشکاری(متری)

30,000 الی 45,000 تومان

قیمت برق کشی و نصب سینی کابل با جوشکاری و پایه نگهدار

40,000 الی 55,000 تومان

قیمت نصب جعبه کلید مینیاتوری به همراه سربندی و برق رسانی(هر واحد)

250,000 الی 33,000 تومان

قیمت عیب یابی و رفع اتصال برق سه فاز

توافقی

قیمت عیب یابی و رفع اتصال برق تک فاز

توافقی

قیمت حداقل دستمزد و کارشناسی

180,000 تومان

متوسط قیمت550,000 تومانکمینه قیمت300,000 تومانبیشینه قیمت1,760,000 تومان

آنچه درباره برقکاری خواهید خواند

 • برقکاری ساختمان مسکونی و تجاری
 • خدمات برقکاری ساختمان شامل چه مواردی است؟
 • برق کشی و برقکاری ساختمان اداری و مسکونی
 • آموزش برقکاری ساختمان
 • مراحل برقکاری ساختمان یک طبقه
 • چه عواملی بر قیمت برقکاری ساختمان تاثیر دارند؟
 • اجرت برقکار ساختمان چگونه تعیین می شود؟
 • برقکار ساختمان ماهر را سریعا خبر کنید
 • تعمیر برق ساختمان و برق کشی ساختمان هوشمند را به متخصصین هوم سرویزبسپارید

برقکاری ساختمان مسکونی و تجاری

برقکاری ساختمان از مهم ترین مراحل ساخت یا بازسازیساختمان است. روش برقکاری ساختمان مسکونی از اهمیت بالایی برخوردار است.زیرا برق کشی یا برقکاری غیراصولی و اشتباه ممکن است عواقب جبران ناپذیری مانندآتش سوزی را به دنبال داشته باشد. بنابراین استفاده از تجهیزات استاندارد و همچنیناجرای این تاسیسات توسط برقکار ساختمان ماهر، مهم ترین مواردی هستند کهباید قبل از قیمت برقکاری ساختمان مد نظر قرار داد. در ادامه به معرفی روشهای برق کشی ساختمان و علامل موثر بر هزینه برقکاری ساختمان و اجرتبرقکار ساختمان می پردازیم.

خدمات برقکاری ساختمان شامل چه مواردی است؟

خدمات برقکاری شامل کابل‌کشی، اجرای برق و نصب دستگاه‌هایمرتبط چون سوئیچ، تابلوهای توزیع برق، سوکت و اتصالات سبک در ساختار برق ساختمانمی‌باشد. رعایت موارد ایمنی در زمان طراحی و اجرای برق ساختمانی، باید در نظرگرفته شده و رعایت شود. نوع و اندازه سیم، بر اساس ولتاژ مدار و جریان الکتریکی درساختمان، مشخص می‌شود. همچنین محدودیت‌های شرایط محیطی ساختمان مثل دمای محیط،رطوبت، قرارگیری در برابر نور خورشید یا سایر مواد شیمیایی، باید بررسی شود. نکاتایمنی برای خدمات برق‌کشی ساختمان بر اساس شرایط محیطی و آب و هوایی یکمنطقه و حتی کشور متفاوت خواهد بود.

زمانی که صحبت ازخدمات برقکاری ساختمان می‌شود اولین مسئله‌ای که مورد توجه قرار می گیرد، ایمنیاست. چراغ‌های نیم‌سوز و وسایل برقی آسیب‌دیده موجود در منزل، نشان‌دهنده وجودمشکل برقی در مدار الکتریکی ساختمان می‌باشد. رعایت اصول ایمنی در برقکاری ساختمانمی‌تواند ایمنی جانی و مالی را تضمین کرده و عدم رعایت نکات ایمنی، می‌تواندخسارات جبران‌ناپذیری را برای برقکار ساختمان و سایر افراد به دنبال داشته باشد.خدمات برق‌کاری زمان ساخت ساختمان و توسط برقکار ماهر انجاممی‌گیرد. با افزایش عمرساختمان، به دلیل وجود مواردی چون رطوبت، ممکن است سیم ها فرسوده شده و با مشکلمواجه شوند لذا بهتر است هر از چند گاهی جهت تعمیرات برق ساختمان، با برقکارساختمان تماس گرفته شود.

برق کشی و برقکاری ساختمان اداری و مسکونی

خدمات برق کشیساختمان به طورکلی به روش های روکار و توکار، برق کشی ساختمان از کف و برق کشی ساختماناز سقف انجام می شود. در ادامه معرفی آنها می پردازیم.

· برقکاری روکار

معمولا در مواقعی کهپروسه ساخت به اتمام رسیده است. ممکن است به دلایل مختلف نیاز به نصب پریز یا کلیدبرق اضافه و یا نصب روشنایی مضاعفی باشد در این صورت برقکار ساختمان، سیم های برقرا باید به ناچار از روی دیوار رد می کند. به این ترتیب سیم ها مشحص هستند و برایپوشاندن آنها برقکار ساختمان، از داکت استفاده می کنند.

· برقکاری توکار

این مورد از اقداماتیهستند که در ابتدای ساخت انجام می شود. در این روش برقکار ماهر ساختمان، سیم ها رااز داخل دیوار ساختمان با استفاده از لوله خرطومی عبور می دهد و سپس روی آنها گچ وسیمان پوشانده می شود.

· برق کشی ساختماناز کف

برای انجام برقکشی ساختمان از کف قبل از هرچیزی باید نقشه برق کشی ساختمان مشخص شود. به اینترتیب مسیر لوله گذاری توسط برقکار ساختمان کاملا مشخص می شود و سپس بر اساس محلهایی که باید کلید پریزها نصب شوند لوله خرطومی ها قرار داده می شوند. لوله هاییکه در کف ساختمان توسط برقکار ماهر قرار داده می شوند با استفاده از روش هاییمانند ماهیچه های سیمانی از فشارهای احتمالی محافظت می شوند.

· برق کشی ساختماناز سقف

برای اجرای انواعروشنایی نیاز به برق کشی در سقف ساختمان است. در مواقعی که ساختمان کامل نشده باشدکه این اقدامات جزو روتین است. اما گاهی در سقف های کاذب نیاز به برق است که دراین صورت باید مجددا در واقع پس از نصب این سقف­ ها، عمل شاسی کشی سقف و سپس برقکشی آن صورتبگیرد.

آموزش برقکاری ساختمان

برق ساختمان از مباحثپیچیده ای است که نیاز به آموزش اصولی دارد. بر خلاف بسیاری از حرفه ها، تجربهبرقکار ساختمان تنها معیار مهارت در برقکاری ساختمان نیست. بسیاری از کارهایساختمانی را می توان به صورت استاد و شاگردی به خوبی فرا گرفت ولی جهت ورود بهحرفه برقکاری ساختمان می بایست دوره ویژه آموزش برقکاری ساختمان را زیر نظر استاد برقکارساختمان گذراند.

رعایت استانداردهایدراجر و تعمیرات برق ساختمان در کلاس های آموزش برق ساختمان به متقاضیان این حرفهآموخته می شود. عدم آگاهی از استانداردهای برقکاری ساختمان و کابل کشی برق میتواند خطرات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.

وجود هرگونه ایراد وخرابی در سیستم برق ساختمان منجر به بروز حوادث ناگوار و حتی آسیب های جانی میشود.افرادی که به صورت تجربی و بدون گذراندن دوره های آموزش برق ساختمان، اقدام بهرفع ایراد برق ساختمان کنند، در معرض خطرات جدی ناشی از برق گرفتگی و مرگ و میرقرار دارند. اگر در زمینه برقکاری ساختمان آموزش های لازم را ندیده اید، بههیچوجه اقدام به عیب یابی و تعمیر برق کشی ساختمان نکنید.

مراحل برقکاری ساختمان یک طبقه

کلیات مراحل برق کاریساختمان یک طبقه به ترتیب زیر است.

 • انتخاب نوعسیستم های جدید برقکاری ساختمان
 • تهیه نقشهبرقکاری
 • تعیین محلقوطی های برق، پریزها و کلید برق بر روی دیوارها و سقف
 • نصب قوطیهای برق بر روی دیوار
 • شیارزنیدیوار برای عبور دادن لوله خرطومی
 • و در آخرنصب تجهیزات روشنایی

چه عواملی بر قیمت برقکاری ساختمان تاثیر دارند؟

از آنجایی که برقکاریساختمان موارد متعددی را شامل می شود. به همین ترتیب هزینه برقکاری ساختماننیز مبلغ ثابتی نخواهد بود. اما اتحادیه برقکاری ساختمان همواره نرخ برقکاریساختمان را به صورت متری یا واحدی مشخص کرده است. از این رو برای شرایط یکسان قیمتبرقکاری ساختمان تفاوت چندانی باهم ندارد. معمولا قیمت برق کشی ساختمانمتری محاسبه می شود. مگر در موارد بسیار وسیع که به صورت واحدی یا پروژه ای قیمتبرقکاری ساختمان داده می شود. همچنین برای نصب کلید و پریز و یا سایر تجهیزات قیمتها جداگانه محاسبه و اعلام می شود.

اجرت برقکار ساختمان چگونه تعیین می شود؟

در کنارموارد بالادستمزد برقکار ساختمان نیز مبحث مهمی است. معمولا برقکار ساختمان باید بر اساس نرحاتحادیه برقکاری نرخ را اعلام کند. اما افرادی که به صورت مستقل فعالیت می کنندممکن است نرخ هایی فراتر از نرخ برق کشی ساختمان اعلام کنند. از این همکاری بابرقکاران ماهر از شرکت های معتبر موجب می شود که در کنار کیفیت بالای خدمات ازقیمت برقکاری منصفانه نیز بهره مند شوید.

برقکار ساختمان ماهر را سریعا خبر کنید

تا به اینجای مقالهاز اهمیت بالای برقکاری و مهارت برقکار ساختمان صحبت شد. بسیاری از مشکلات ساختماناگر توسط برقکار ساختمان عیب یابی و رفع شود، مجددا تکرار نخواهد شد. از این رو درمواردی مانند رفع اتصالی و یا نصب تجهیزات برقکار ماهر هوم سرویز کمک بخواهید. درمواردی دیده شده افرادی که مهارت لازم را در این زمینه ندارند با اعلام قیمتبرقکاری ساختمان کمتر خدمات با کیفیت و ایمنی کمتری ارائه می دهند که موجببروز مشکلات وسیع تری طی مرور زمان خواهند شد.

تعمیر برق ساختمان و برق کشی ساختمان هوشمند را به متخصصین هوم سرویزبسپارید

خدمات برق کاریساختمان از خرده کاریهایی نظیر نصب کلید و پریز شروع می شود. همچنینخدماتی مانند نصب انواع لامپ و هالوژن روکار یا توکار و چراغ های سقفی را نیز شاملمی شود. در صورت نیاز به هرگونه خدماتی در زمینه برقکاری ساختمان، برقکار ساختمان و تعمیرات برق ساختمان می توانید به صورترایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید. متخصصین ما جهت مشاوره و اعلامهزینه ها با شما تماس گرفته و توضیحات لازم را در اختیارتان قرار خواهند داد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس برقکاری و همچنین ارایه خدمات برقکاری ساختمان نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات سیم کشی برق و روشنایی ارائه می دهد که شامل سیم کشی ساختمان تک فاز و سه فاز, رفع اتصالی سیم کشی ساختمان, نصب انواع لوستر های سنگین، ال ای دی، لوستر دوپل، برنزی، کریستالی، شاخه ای، مدرن و کلاسیک, نصب آنتن دیجیتال و نصب آنتن مرکزی, نصب کلید و پریز, نصب سنسور مشاعات, نورپردازی نمای ساختمان, سیم پیچی موتور کولر آبی, ساخت تابلو برق صنعتی, تعمیر تابلو برق و نگهداری تابلو برق, تعمیر فن سانتریفیوژ، فن آکسیال، سقفی، رادیال، یوتیلیتی، دوطرفه و... , نصب هواکش صنعتی می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های برقکاری ساختمان را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس برقکاری

برقکاری ساختمان

برق کشی ساختمان

برق کشی روکار و داکت کشی

برق کشی واحد مسکونی

برق کشی واحد اداری یا تجاری

برق کشی راه پله، پارکینگ و حیاط و...

نصب تجهیزات برقی، عیب یابی اتصالی و لوله گذاری توکار

نظرات کاربران

profile picture
عباس نوروزی

بچه خیلی خوب و با اخلاقی بود و کارشونو به خوبی انجام دادند متشکرم

profile picture
عسل عطایی

خیلی عالی بودند همه چیز بدون نقص و مشکل انجام شد

profile picture
عادل رحیمی

کارشون خیلی خوب بود

profile picture
آناهیتا عظیمی

کارشون خیلی خوب بود خیلی هم منصف بودند ممنونم

شرایط برق کشی ساختمان و تعمیرات برق ساختمان

همیار می بایست ابتدا سرویس را بررسی نموده و سپس در صورت رضایت مشتری اقدام به برق کشی ساختمان نماید.

تهیه لوازم و قطعات درصورت نیاز پس از مشورت با مشتری انجام می شود و همیار موظف می باشد فاکتور خرید را به مشتری ارایه نماید.

در صورت نیاز به کنده کاری جهت لوله گذاری هزینه به صورت مجزا محاسبه واعلام می شود.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

نصب محافظ برق ساختمان
نصب محافظ برق ساختمان
قیمت از 200,000 الی 300,000 تومان
اجرای نورپردازی و نورمخفی
اجرای نورپردازی و نورمخفی
در حال بروزرسانی قیمت
تعمیر آیفون تصویری و صوتی
تعمیر آیفون تصویری و صوتی
قیمت از 300,000 الی 650,000 تومان
نصب و تعمیر آنتن مرکزی
نصب و تعمیر آنتن مرکزی
قیمت از 800,000 الی 800,000 تومان