سیستم اعلام حریق
هوم‌سرویز
/
قیمت خدمات
/
برقکاری ساختمان
/
سیستم اعلام و اطفا حریق

سیستم اعلام حریق

از 1216 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت سیستم اعلام حریق در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت نصب سنسور هشدار اعلام حریق به همراه سیم کشی(هر سنسور)

70,000 الی 90,000 تومان

قیمت نصب سنسور هشدار اعلام حریق بدون سیم کشی(هر سنسور)

50,000 الی 70,000 تومان

قیمت نصب و اجرای لوله کشی اطفا حریق

توافقی

قیمت حداقل دستمزد و کارشناسی

180,000 تومان

متوسط قیمت4,050,000 تومانکمینه قیمت100,000 تومانبیشینه قیمت8,000,000 تومان

آنچه درباره سیستم اعلام حریق خواهید خواند

 • سیستم اعلام حریق
 • اعلان حریق درست است یا نصب سیستم اعلام حریق؟
 • اهمیت نصب سیستم اعلام حریق در ساختمان
 • سیستم اعلام حریق خانگی
 • انواع سیستم اعلام حریق
 • انواع سیستم اعلام حریق هوشمند
 • ضرورت نصب سیستم اطفا حریق خانه
 • انواع سیستم اطفای حریق ساختمان
 • تعمیر سیستم اعلام حریق
 • قیمت نصب سیستم اعلام حریق و قیمت اجرای سیستم اطفای حریق به چه مواردیبستگی دارد؟
 • نصب سیستم اعلام و اطفا حریق را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام حریق یا سیستم اعلام و اطفای حریق بهمجموعه ای از تجهیزات ماننددتکتور اعلام حریق،آژیرها، فلاشرها و تجهیزات مهارکننده آتش گفته می شود. با کمک نصب سیستم اعلامحریق هوشمند در ساختمان های مسکونی و صنعتی از بروز خسارات جدی جلوگیری میشود. همواره سوالاتی در ارتباط با قیمت نصب اعلام حریق و یا اینکه بهترین سیستماعلام حریق کدام است مطرح می شود. طراحی سیستم اعلام حریق باید به صورتاصولی و بر اساس استانداردها انجام شود تا از خسارات جانی و مالی جلوگیری کند. درادامه به معرفی اجرای سیستم اعلام حریق و همچنین عوامل موثر بر قیمت نصبسیستم اعلام و اطفا حریق می پردازیم.

اعلان حریق درست است یا نصب سیستم اعلام حریق؟

قبل از ریز شدن درانواع سیستم اعلام و اطفاء حریق بهتر است این موضوع را مشخص کنیم. اعلامحریق در معنای لغوی به معنای ظاهر کردن و آشکار سازی است و اعلام به معنای هشداردادن. از این رو اگر بخواهیم خیلی تخصصی در این باب صحبت کنیم بهتر است بگوییم سیستماعلان حریق. زیرا هدف از راه اندازی این تجهیزات آگاه کردن افراد می باشد.

اهمیت نصب سیستم اعلام حریق در ساختمان

این سیستم اعلام حریقاز تجهیزات هوشمند ساختمان است که دارای سنسورهای حسی بسیار قوی است. طراحی سیستماعلام حریق هوشمند به گونه ای است که در مواجه با حرارت یا دود از خودواکنش نشان می دهند. همه این دستگاه ها دارای تکنولوژی پیشرفته ای هستند و کاراییفوق العاده ای دارند. سیستم های اعلام حریق،آلارم های هشدار دهنده ای را به صدا در می آورند تا ساکنین به موقع بتوانند خود رااز محل دور کنند. برخی از تجهیزات پیشرفته دارای سیگنال از راه دور هستند و امکاناتصال به ایستگاه های مرکزی آتش نشانی را دارند. به این ترتیب امداد رسانی به محلخیلی سریع تر انجام می شود. سیم کشی برای نصب سیستم های هشدار دهنده دود و آتشسوزی، در ساختمان های عمومی یک ضرورت است. همیشه امکان سهل انگاری و بروز حوادثناخواسته در ساختمان های پر رفت و آمد وجود دارد. در همین راستا باید خدمات نگهداری و تعمیر سیستم اعلام حریق باید به صورت ممتد انجام شود تا از ایرادات وسیع تر و عدم کارایی این تجهیزات جلوگیری شود.

سیستم اعلام حریق خانگی

در منازل مسکونی وآپارتمان ها اقدام به اجرا و نصب سیستم اعلام حریق خانگی می کنند. تجهیزاتاین سیستم ها مناسب ساختمان های نهایت 5 طبقه است و مناسب فضاهای بسیار وسیعنیستند. این سیستم ها بر اساس متراژ واحد، تعداد واحد و تعداد افراد ساکن در آنانتخاب می شوند. در ساختمان های کوچک از سیستم اعلام حریق خانگی متعارفاستفاده می شود. در ساختمان های بزرگتر از اقدام به نصب سیستم اعلام و اطفایحریق خانگی آدرس پذیر می کنند.

انواع سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام حریق درابتدا به دو صورت دستی و خودکار تقسیم بندی می شوند. سیستم اعلام حریق دستیدارای سنسور یا دتکتورهای خاصی نیست و توسط انسان فعال می شود. سیستم اعلامحریق اتومات دارای تجهیزات هوشمند و حساس به دود یا حرارت هستند که خودشان بهصورت خودکار وارد عمل می شوند. البته در مکان هایی که اقدام به نصب سیستم اعلانحریق هوشمند می کنند، سیستم های دستی نیز راه اندازی می شود. همچنین سیستم اعلام حریق خودکار نیز به دوصورت سیستم موضعی و مرکزی راه اندازی می شوند.

انواع سیستم اعلام حریق هوشمند

سیستم اعلام حریقهوشمند ازتجهیزات و دستگاه های آتش نشانی تشکیل شده اند که وجود خطر را هشدار می دهند. درادامه به معرقی انواع سیستم اعلام و اطفاء حریق می پردازیم.

 • سیستم اعلام حریق متعارف
 • سیستم اعلام حریق وایرلس یا بیسیم
 • سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

سیستم اعلامحریق متعارف

به سیستم های اعلامحریق متعارف، معمولی یا کانونشنال گفته می شود. سیستم اعلام حریق متعارفدر محیط های کوچک و کم رفت و آمد و در محیط هایی با کاربری های محدود استفاده میشود. این سیستم ها مناسب بیمارستان ها، فروشگاه های زنجیره ای بزرگ و هتل های بزرگنیستند. قیمت سیستم اعلام حریق متعارف نسبت به سایر سیستم ها مناسب تر است. به اینترتیب که هشدار وقوع آتش با استفاده از یک LED شناسایی می شود و منطقه حدودی حریق مشخص میشود.

سیستم اعلامحریق آدرس پذیر

سیستم اعلام حریقآدرس پذیر نیز ازتعدادی دستگاه و تجهیزات تشکیل می شود که به یک صفحه کنترل مرکزی وصل هستند.با استفاده از سیستم های آدرس پذیر مکان دقیق به سرعت شناسایی می شود. اینتجهیزات، سیستم اعلام حریق هوشمند نیز نامیده می شوند. این سیستم اعلام کننده آتش،مناسب پروژه های بزرگ، مکان های پر تردد مانند ساختمان های مسکونی بسیار بزرگ،بیمارستان ها، هتل ها، مراکز خرید بزرگ و غیره می باشد.قیمت سیستم اعلام حریق آدرس پذیر بیشتر از نمونه های معمولی است.

سیستم اعلامحریق بی سیم

در نصب سیستماعلام حریق بیسیم بین پانل کنترل آتش و سایر تجهیزات هیچ گونه سیمی به کارنرفته است. جدیدترین سیستم اعلام حریق از نوع بیسیم است. در این تجهیزات سیگنال ازردیاب به صفحه کنترل با کمک امواج رادیویی منتقل می شود.

ضرورت نصب سیستم اطفا حریق خانه

سیستم اعلام حریقبرای شناسایی و تشخیص حریق در ساختمان نصب می شود اما این سیستم تنها جنبه هشداردهنده دارد و نمی تواند آتش را مهار کند. مهار آتش سوزی در همان مراحل اولیه بسیارساده تر است. به همین دلیل اقدام به نصب سیستم اطفا حریق به منظور جلوگیریاز گسترش آتش می کنند. در خانه وسایل زیادی وجود دارد که به سادگی با یک آتش ساده،شعله ور می شوند. با نصب سیستم های اعلام و اطفا حریق می توان جلوی همه حوادثاحتمالی را گرفت. این سیستم ها هوشمند هستند و حتی در نبود ساکنین نیز به خوبی عملمی کنند. برای مثال سنسورهای حساس به دود و دما ابتدا سیستم اعلام حریق را فعال میکنند و در صورت خاموش نشدن، اتومات سیستم اطفا حریق نیز فعال می شود سیستمهای اطفا حریق برای مهار آتش طراحی شده اند.

انواع سیستم اطفای حریق ساختمان

همه تجهیزاتی که برایخاموش کردن آتش به کار می روند، بخشی از سیستم اطفای حریق خودکار هستند. بانصب این سیستم های هشدار دهنده و کنترل کننده می توان امنیت را افزایش داد و از حوادثناشی از آتش سوزی جلوگیری کرد.

جهت نصب سیستماطفای حریق خودکار یک تابلوی مرکزی برای آن در نظر گرفته می شود. این تابلوکنترل کامل سیستم را بر عهده دارد و بر اساس موقعیت طراحی شده است.

سیستم اطفایحریق کف

تجهیزات اطفا حریق ازکف معمولا برای مکان های پر خطر نصب می شوند. این سیستم برای منازل طراحی نشدهزیرا موجب سلب آسایش ساکنین می شود و مشکلاتی را برای افراد خانواده فراهم می کند.برای مثال در کارگاه هایی که با مواد شیمیایی و رنگ های آتش زا سر و کار دارند ازاین تجهیزات استفاده می شود. در انبارهای مخازن سوخت و سیستم اطفا حریق کارخانهو محل نگهداری مواد اتش زا نیز سیستم های اطفا حریق از کف کارامدتر هستند.

اجرای سیستماطفا حریق اتوماتیک با آب فشان

در این سیستم ها ازتجهیزاتی استفاده می شود که به لوله کشی آب نیاز دارند. این تجهیزات برای مهار آتشو جلوگیری از گسترده شدن حریق کارایی بسیار خوبی دارند. در هتل ها،رستوران ها،سالن های عمومی، ادارات و ….. حتی در منازل نیز می توان این اجزای سیستم اطفایحریق را نصب کرد و ایمنی ساختمان را افزایش داد. اجزای سیستم اطفای حریق آب افشانبا اجرای سیستم اعلام حریق و سنسورهای حساس به دود و گرما در ارتباط هستند.

اجرای سیستماطفای حریق گازی

تجهیزات اطفا حریقاتوماتیک بدون دخالت دستی عمل می کنند. طراحی این سیستم ها به گونه ای است که بهمحض تشخیص دود یا حرارت، فعال می شوند. نصب سیستم اطفا حریق گازی نیز ازنوع اتومات است و برای خاموش کردن آتش از گاز استفاده می کند. این سیستم برای مکانهایی که امکان استفاده از آب یا کف خاموش کننده نیست، نصب می شوند.

نصب سیستم اطفایحریق خشک

در مکان هایی که بهعلت وجود برق نمی توان از آب استفاده کرد، این تجهیزات نصب می شوند. برای مثال درموتورخانه شوفاژ بهتر است این سیستم های اتوماتیک پودری نصب شود. در ادارت برایاتاق های سرور و کامپیوتر هم معمولا سیستم اطفای حریق پودری بهتر جواب می دهد.

نصب سیستم اطفایحریق اتوماتیک فوم

طراحی این سیستم برایمنازل مسکونی چندان ضوروی نیست. قیمت سیستم اطفای حریق این تجهیزات زیاداست و کاربرد خاصی هم در یک خانه ندارد. فوم های اطفا حریق برای انبارهایی که محلنگهداری مواد شیمیایی یا قابل اشتعال هستند، انتخاب خوبی است. برای مثال تاسیساتنفتی یا آشیانه هواپیماها را می توان با این سیستم های اطفا حریق، تجهیز کرد.

تعمیر سیستم اعلام حریق

سیستم هوشمند اعلامحریق مانند هر سیستم دیگری ممکن است با مشکلاتی مواجه شود و نیاز به تعمیر سیستماعلام حریق باشد. مواردی مانند قطع نشدن صدای آژیر دتکتور و یا عمل نکردن سیستماعلام حریق از مواردی است که در هنگام تعمیر سیستم اعلام حریق مطرح می شود. تنظیمحسگر دود، تعویض باتری ها، نظافت کل سیستم و تعویض حسگرها توسط متخصصین بررسی میشود. پیشنهاد می شود به صورت دوره ای خدمات تعمیر و نگهداری سیستم اعلام حریقانجام شود تا کار به جاهای باریک نرسد.

قیمت نصب سیستم اعلام حریق و قیمت اجرای سیستم اطفای حریق به چه مواردیبستگی دارد؟

سیستم اعلام و اطفاحریق شاید باهم به کار بروند. اما از تجهیزات متفاوتی تشکیل شده است. قیمت سیستم اعلام حریقوابسته به نوع آن و تعداد آنها با هم تفاوت دارد. همچنین سیستم های اعلام حریقمتعارف در اندازه های مختلفی و تعداد زون های گوناگون در بازار موجود هستند که همهاین موارد بر قیمت نصب سیستم اعلام حریق تاثیر دارد.

در ارتباط با قیمتنصب سیستم اطفای حریق هم امکان استفاده از تجهیزات مناسب برای کنترل ومهار آتش در خانه، وجود دارد. هر چقدر هزینه بیشتری بپردازید تجهیزات پیشرفته تر وقابل اعتمادتری را در اختیار دارید.

تعیین دقیق قیمتنصب سیستم اطفا حریق نیازمند بازدید حضوری از محل و بررسی موقعیت ساختمان است.تکنیسین متخصص طبق خواسته مالک می تواند طراحی سیستم اطفای حریق را انجام دهد.

نصب سیستم اعلام و اطفا حریق را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

تفاوتی ندارد بهدنبال راه اندازی سیستم های اعلام کننده حریق برای منزل خود باشید و به به فکرتجهیز کردن کارگاه و محل کار خود و یا تعمیر سیستم اعلام حریق، به راحتی می توانید با ثبت درخواست رایگان درسامانه هوم سرویز ار مشاوره متخصصین ما بهره مند شوید. متخصصین ما بر اساس محلمورد نظر و میزان حساسیت محل مورد نظر بهترین و کارآمد سیستم ها را متناسب بابودجه شما طراحی و اجرا خواهند کرد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس سیستم اعلام حریق و همچنین ارایه خدمات نصب سیستم اعلام حریق متعارف نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات هوشمندسازی ساختمان ارائه می دهد که شامل نصب دوربین مدار بسته بیسیم، گردان، دام،بولت، لامپی و ...., تعمیر دوربین مدار بسته تحت شبکه، تعمیر دوربین بیسیم( وایرلس)، دیجیتال و آنالوگ, تعمیر درب اتوماتیک پارکینگ جک دار، بازویی، ریلی, کشویی، لولایی و ...., تعمیر جک درب پاکینگ سوزوکی، کوچی، لیفت مستر، تابا، توربو و...., تعمیر کرکره برقی مغازه, هوشمند سازی ساختمان اداری، تجاری و مسکونی, نصب دزدگیر منزل ساده و آژیری, نصب استابلایزر خانگی یا نصب ترانس خانگی برای کنترل برق ورودی به ساختمان مسکونی, تعمیر موتور برق خانگی, تعمیر آیفون صوتی (تعمیر اف اف), نصب آیفون تصویری می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های برقکاری ساختمان را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس سیستم اعلام حریق

نصب سیستم اعلام حریق متعارف

نصب سیستم اعلام حریق وایرلس یا بیسیم

نصب سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

تعمیر سیستم اعلام حریق و تنظیم سنسورها و دتکتورها

راه اندازی سیستم اطفاء حریق اتوماتیک

نصب سیستم اطفای حریق گازی، آب و اطفای حریق خشک

نصب دتکتور دود، حرارتی، شعله، ضد انفجار و نصب شستی اعلام حریق

نظرات کاربران

profile picture
نگار جلودارزاده

بسیار خانم خوش برخورد و کم حرفی بودند و بدون معطلی و وقت کشی و ... کار رو انجام دادن و 6 ساعت کاملا خالص کار کردند

profile picture
بابک شیرزادی

با متانت با اخلاق صبور سزبه زیر و سز به کار خیلی ممنونم از شرکت بابت معرفی ایشون

profile picture
مهناز دهقان

خیلی آقای صبور و با حوصله ایی بودن . قفل در من به مشکل برخورد کرد و چفت درب نمیشد که مقصر سازنده در بود ولی ایشون با حوصله تمام در رو درست و اصولی نصب کردند و خیلی ممنونم ازشون و خسته نباشن

profile picture
محمد موسیوند

عالی بودن و پیگیری خوبی داشتند . وقت شناسی هم موردی بود که رضایت منو بیشتر از همه جلب کرد

شرایط راه اندازی و تعمیر سیستم اعلام حریق خانگی و هوشمند

این سرویس شامل مشاوره، کارشناسی و برآورد هزینه اعلام و اطفاء حریق، طراحی و اجرای سیستم اعلام و اطفا حریق و همینطور بازرسی، تعمیرات و ارتقا و بهینه سازی سیستم های هوشمند اعلان و اطفا حریق توسط همیاران متخصص هوم سرویز می شود.

همیاران این حوزه از میان متخصصین معتبر و دارای مجوز اتحادیه انتخاب شده اند.

همیار جهت طراحی و پیاده سازی سیستم اعلام و اطفا حریق هوشمند موظف است ابتدا از محل بازدید نموده و پس از طراحی و تایید مشتری نسبت به عقد قرارداد مکتوب اقدام نماید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

شارژ کپسول آتش نشانی
شارژ کپسول آتش نشانی
قیمت از 1,460,000 الی 1,912,000 تومان
نصب سانترال و رفع خرابی
نصب سانترال و رفع خرابی
قیمت از 100,000 الی 400,000 تومان
نصب دوربین مدار بسته
نصب دوربین مدار بسته
قیمت از 900,000 الی 5,000,000 تومان
نصب و تعمیر دزدگیر منزل و شرکت
نصب و تعمیر دزدگیر منزل و شرکت
قیمت از 1,700,000 الی 2,000,000 تومان