تعمیر دوربین مدار بسته
هوم‌سرویز
/
قیمت خدمات
/
برقکاری ساختمان
/
تعمیر دوربین مدار بسته

تعمیر دوربین مدار بسته

از 1375 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت تعمیر دوربین مدار بسته در زمستان 1401 چقدر است؟

قیمت تعمیر برد دوربین معمولی

100,000 الی 500,000 تومان

قیمت تعمیر برد دوربین اسپید دام

500,000 الی 1,200,000 تومان

قیمت تعویض لنز دوربین

80,000 الی 150,000 تومان

قیمت تعمیر دوربین انالوگ

100,000 الی 150,000 تومان

قیمت تعمیر دوربین AHD

150,000 الی 200,000 تومان

قیمت تعمیر دوربین دیجیتال

250,000 الی 300,000 تومان

متوسط قیمت500,000 تومانکمینه قیمت200,000 تومانبیشینه قیمت1,080,000 تومان

آنچه درباره تعمیر دوربین مدار بسته خواهید خواند

 • تعمیر دوربین مدار بسته و تعمیرات دی وی آر
 • عیب یابی دوربین مداربسته و تعمیر دوربین مدار بسته در محل
 • مواردی که نیاز است به فکر تعمیرات دوربین مداربسته باشید
 • آموزش تعمیر دوربین مدار بسته
 • سوختن دوربین مداربسته
 • تعمیر دوربین تحت شبکه
 • نشانه های خرابی و تعمیر DVR (دی وی آر)
 • تعمیرکار دوربین مداربسته
 • قیمت تعمیر دوربین مدار بسته به چه مواردی بستگی دارد؟
 • تعمیر دی وی آر و تعمیر دوربین مدار بسته را به متخصصین هوم سرویزبسپارید

تعمیر دوربین مدار بسته و تعمیرات دی وی آر

تعمیر دوربینمداربسته با هدفنظارت و کنترل راه اندازی می شود. از این رو خرابی دوربین مداربسته به عنوان یهنقص بزرگ در سیستم امنیت محسوب می شود و عیب یابی و تعمیر دوربین مدار بستهباید سریعا انجام شوند. در ادامه اطلاعاتی را درباره ی تعمیر دی وی آر dvrو تعمیر دوربین مدار بسته در محل ارائه می کنیم و بهعوامل موثر بر قیمت تعمیر دوربین مداربسته می پردازیم.

عیب یابی دوربین مداربسته و تعمیر دوربین مدار بسته در محل

بدیهی است که عیبیابی و تعمیر دوربین مدار بسته در محل باید توسط متخصصین و تعمیرکاردوربین مدار بسته حرفه ای انجام شود. اما اطلاعات کلی در ارتباط با اینتجهیزات می تواند از بروز ایرادات وسیع تر جلوگیری کند. معمولاً علت قطعی دوربینمداربسته مربوط به قطعی کابل، ایرادات در سیم کشی دوربین، سوختگی تجهیزات، خرابیسوکت و پورت های خروجی می شود.

مواردی که نیاز است به فکر تعمیرات دوربین مداربسته باشید

 • روشن نشدندوربین مداربسته
 • تصویرنداشتن در هنگام روشن شدن دوربین مداربسته
 • وجود نویزشدید روی تصویر دوربین مداربسته
 • تصویردوربین مدار بسته دارای خط های افقی یا عمودی است
 • کم و زیادشدن نور تصویر
 • سبز شدنصفحه نمایش دوربین مداربسته در شب
 • قطع و وصلشدن تصویر دوربین مدار بسته
 • تصاویرصدا ندارند
 • دوربینمداربسته حرکت نمی کند
 • زوم نکردندوربین مداربسته
 • عدم ضبطتصاویر
 • تصویر درشب تار و غیرواضح هستند
 • و...

آموزش تعمیر دوربین مدار بسته

تعمیر دوربینمدار بسته :علت سیاه شدن تصویر دوربین مداربسته چیست؟

در صورتی که دوربیندر شرایط و مکان نامناسب نصب شود. به طور مثال دوربینی که ضد آب نیست را در معرضرطوبت و شرایط جوی نامناسب قرار دهند ممکن است شرایط جوی موجب سوختن و یا ایراد درلنز دوربین و سیاه شدن تصاویر شوند.

تعمیر دوربینمداربسته :علت قطع و وصل شدن دوربین مداربسته در شب چیست؟

ممکن است اولین ایراداز سمت منبع تغذیه دوربین باشد. در غیر این صورت تنها با تعمیر برد دی وی آر مشکلرفع خواهد شد. اگر در هنگام دید در شب تصویر دچار لرزش یا نویز می شود برای تعمیردوربین مدار بسته باید مواردی مانند پاور و آداپتور و سیم های برق دستگاه بایدتست شوند.

تعمیر دوربینمدار بسته تحت شبکه :علت خط های بزرگ و کوچک و نویز روی صفحه نمایش چیست؟

بدنه دوربین باید در هنگامقرار گیری در کنار وسایل رسانا عایق باشند. شکستگی لنز یا بدنه دوربین و ایراد درسیم دوربین موجب بروز این ایرادات می شود. همچنین در زمان تعمیر دوربین مداربسته در محل با تست آداپتور دوربین می توان ایرادات این قسمت را نیز بررسینمود.

تعمیرات دوربینمدار بسته در محل :علت نوارهای افقی در تصویر دوربین مداربسته چیست؟

تداخل روشنایی یامنابع تولید کننده نور فعال در اطراف دوربین و یا تداخل الکترونیکی وسایلی که در اطرافدوربین در حال کار کردن هستند از مهم ترین دلیل این اتفاقات می باشند. جهت تست مورد اول اطمینان حاصل کنید، که هیچچراغ الکتریکی در اطراف دوربین روشن نباشند و مستقیماً روی دوربین نتابند. چراغهای روشن و همچنین برخی از منابع تولید کننده نور الکتریکی می توانند در سنسورهای CCD یا تراشه دوربین تداخل ایجاد کنند و منجربه بروز لرزش یا خطوط افقی در فیلم های دوربین مدار بسته شوند.

تعمیر دوربینمدار بسته دید در شب :چرا دوربین مدار بسته در شب کار نمی کند؟

اگر دوربین مدار بستهشما به فناوری دید در شب مجهز شده است. اما تنها چیزی که در شب تصویربرداری می کندیک صفحه سیاه است. ایرادازLED های تعبیهشده در دوربین است و باید سریعا باید تعمیرکار دوربین مدار بسته تماسبگیرید. مورد بعدی، منبع تغذیه رابررسی کنید. مطمئن شوید ولتاژ کافی را به دوربین انتقال می دهد. آداپتور یا منبعتغذیه آسیب دیده با انتقال ناکافی جریان برق موجب می شود تا به تجهیزات متصل بهخود آسیب وارد کند. این عملکرد نیز به نوبه خود موجب می شود با سنسور CCD تداخل پیدا کند و باعث ایجاد امواج یا خطوطافقی در تصاویر دوربین مدار بسته شود.

برای تعمیر دوربینمدار بسته دید در شب، ابتدا لامپLED بررسیشوند. در صورت خرابی هر یک لامپ ها، باید آنها را تعویض نمود.

تعمیر دوربینسوخته :علت تصویر نداشتن دوربین مداربسته چیست؟

برای تعمیر دوربینمدار بسته آنالوگ در مرحله اول مشاهده کنید که سیستم به برق وصل است یا خیر. درمرحله دوم تمام فیش ها و کابل ها باید بررسی شوند که به درستی به دوربین وصل شدهباشند. سپس تغذیه آداپتور باید چک شود. اگر همزمان از یک آداپتور برای چند دوربیناستقاده می شود، اتصالات باید مورد بررسی مجدد قرار بگیرند. اگر ایراد این قسمت هانبود معمولا ایراد با تعمیرات دی وی آر و تعمیر هارد دی وی آر برطرف خواهدشد.

تعمیر دوربینمداربسته :چرا تصاویر دوربین مداربسته سیاه و سفید شده است؟

دوربین های مدار بستهفقط در صورتی که میزان نورپردازی محیط به اندازه کافی بالا باشد، می توانندتصویربرداری کنند. دوربین هایی هم که مجهزبه دید در شب هستند، می توانند با روشن کردن صحنه با LED های مادون قرمز، تصاویر را در شرایط کم نورروشن کنند. با این حال، آنها نمی توانند رنگها را در زیر نور مادون قرمز متمایزکنند. بنابراین حتی یک دوربینمدار بسته رنگی نیز هنگام تاریک شدن فضا، تصاویر سیاه و سفید را بدست می آورد. علت های زیادی ممکن است موجب شوند تاتصاویر درDVR به صورتسیاه و سفید ضبط شود. شایع ترین ایراد ممکن است به دستگاه DVR مربوط باشد و برای رفع این ایراد و تعمیردوربین مداربسته آنالوگ و دیجیتال باید به تعمیر دی وی آر دوربین مدار بستهبپردازید.

سوختن دوربین مداربسته

در صورتی که با تعویضقطعات برقی نتوان ایرادات دوربین را رفع نمود تنها موردی که می ماند سوختندوربین مداربسته است. سوختن دوربین مداربسته بر اثر موارد متعددی ممکن است بهوجود بیاید مواردی مانند نوسانات برق، نصب غیر اصولی، استفاده از قطعات جانبی بیکیفیت مانند آداپتور و در آخر برخورد ضربه های شدید و رطوبت ممکن است این اتفاقاتپیش بیاید.

تعمیر دوربین تحت شبکه

تعمیر دوربین تحتشبکه نسبت بهتعمیر دوربین مدار بسته معمولی سخت تر است. تعمیر دوربین مداربسته تحت شبکهبا سیستم دیجیتال اغلب در موارد اتصالات دوربین تحت شبکه و مدار تغذیه دچار ایرادمی شوند. برای پیدا کردن ایراد و تست و تعمیر دوربین تحت شبکه ازطریقIP می توان اقدام کرد.با یک لپ تاپ یا گوشی اندرویدی می توان آدرس IP و اتصال به شبکه را تست کرد. البته حتماباید دو دستگاه دوربین و کامپیوتر روی یک شبکه قرار داشته باشند. این تنظیمات ازقبل انجام می شود و تنظیم دوباره آن توسط تعمیرکار انجام می شود. همه شرکت های تعمیردوربین مدار بسته از سیستم نرم افزاری اختصاصی برای اتصال دوربین به شبکه ازطریقIP استفاده می کنند.اصطلاحا به این عملیاتPING می گویند.

نشانه های خرابی و تعمیر DVR (دی وی آر)

 • DVR تصاویر را نمایش نمی دهد.
 • ذخیرهنشدن تصاویر روی هارد
 • روش نشدندستگاه DVR
 • تنظیمات DVR به درستی انجام نمی شود
 • NVR یا dvr تصویر دارند اما صدا ندارند.
 • داغ شدن دستگاههایDVR و NVR و...

تعمیرکار دوربین مداربسته

عیب یابی و تعمیراتدوربین مداربسته به افرادی مطمئن و همچنین متخصص نیاز دارد تا بتوانند ایراداترا به خوبی تشخیص بدهند و از بروز خسارات بیشتر جلوگیری کنند. تعمیر دوربین مدار بستهبا توجه به پیچیدگی تجهیزات و همچنین حساسیت قطعات نیازمند تجربه و دانش بروز دراین زمینه می باشد. موارد زیر از اصولی هستند که تعمیرکار دی وی آر و دوربینمداربسته باید با آنها آشنایی داشته باشد.

 • عملکردلنزها و انواع آن ها
 • نحوه بازو بسته کردن دوربین مداربسته
 • نحوه اتصال DVR به اینترنت
 • تنظیمات دیوی آر
 • نصب نرمافزارهای دوربین ها
 • روش های ازبین بردن نویز دوربین مداربسته
 • سیم کشی واتصال کابل ها و سیم های دوربین
 • نحوهتعمیرات و یا تعویض برد دوربین مداربسته ...

قیمت تعمیر دوربین مدار بسته به چه مواردی بستگی دارد؟

قیمت تعمیر دوربینمدار بسته به مواردمتعددی بستگی دارد. در درجه اول میزان خسارت تعیین کننده هزینه تعمیر دوربینمداربسته است. قطعا نوع تعمیر دوربین مداربسته سوخته با تعمیردوربین مدار بسته شکسته یکسان نیست. تعمیر قطعات یا تعویض قطعات نیز بر قیمتکلی تاثیر می گذارند. به طور مثال قیمت تعویض برد دوربین مدار بسته با قیمتتعمیر برد دی وی آر دوربین مداربسته یکسان نیست. همچنین مورد دیگر تعمیر هارددی وی آر است که در صورت سوختن هزینه ها را افزایش می دهد. اما همواره قیمتتعمیر دوربین مدار بسته تحت شبکه نسبت به نمونه های معمولی بیشتر است.

در ضمن هزینهتعمیر دی وی آر وابسته به برند شرکت تولید آن نیز می باشد. به طور مثال قیمتتعمیرات دی وی ار داهوا با قیمت تعمیر دوربین مدار بسته سونییکسان نیست. زیرا قیمت قطعات آنها در بازار متفاوت است. همچنین هزینه تعمیر دوربینمدار بسته رابطه مستقیم با نوع دوربین دارد.قطعا هزینه تعمیر دوربین مدار بسته آنالوگ با تعمیرات دوربین مداربستهدیجیتال تفاوت دارد.

تعمیر دی وی آر و تعمیر دوربین مدار بسته را به متخصصین هوم سرویزبسپارید

در صورت نیاز بهتعمیرات تخصصی و تعویض سیم کشی دوربین و تعمیرات دی وی آر و ان وی آر nvrتنها کافیست به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید.متخصصین ما جهت مشاوره رایگان و اعلام محدوده قیمت با شما تماس گرفته و توضیحاتلازم را در اختیارتان قرار خواهند داد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس تعمیر دوربین مدار بسته و همچنین ارایه خدمات تعمیر دوربین مدار بسته تحت شبکه، تعمیر دوربین بیسیم( وایرلس)، دیجیتال و آنالوگ نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات هوشمندسازی ساختمان ارائه می دهد که شامل نصب دوربین مدار بسته بیسیم، گردان، دام،بولت، لامپی و ...., تعمیر درب اتوماتیک پارکینگ جک دار، بازویی، ریلی, کشویی، لولایی و ...., تعمیر جک درب پاکینگ سوزوکی، کوچی، لیفت مستر، تابا، توربو و...., تعمیر کرکره برقی مغازه, هوشمند سازی ساختمان اداری، تجاری و مسکونی, نصب دزدگیر منزل ساده و آژیری, نصب سیستم اعلام حریق متعارف, نصب استابلایزر خانگی یا نصب ترانس خانگی برای کنترل برق ورودی به ساختمان مسکونی, تعمیر موتور برق خانگی, تعمیر آیفون صوتی (تعمیر اف اف), نصب آیفون تصویری می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های برقکاری ساختمان را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس تعمیر دوربین مدار بسته

تعمیر دوربین مدار بسته تحت شبکه، تعمیر دوربین بیسیم( وایرلس)، دیجیتال و آنالوگ

تعمیر و تعویض کابل کشی دوربین مداربسته

تعمیرات دی وی آر و تنظیمات دی وی آر

تعمیر دید در شب دوربین مدار بسته

تعمیر رسیور دوربین مدار بسته

تعمیر لنز دوربین مداربسته

تعمیر برد و تعمیر هارد دوربین مداربسته و..

نظرات کاربران

profile picture
مهدی نظام دوست

خیلی عالی و خوب بودند

شرایط تعمیر دوربین مداربسته و تعمیرات دی وی آر

همیار می بایست ابتدا عیب یابی نموده و سپس در صورت رضایت مشتری اقدام به تعمیر دوربین نماید.

همیار موظف به ارایه فاکتور اقلام خریداری شده توسط وی می باشد و مدت زمان صرف شده جهت مشاوره و تامین در فاکتور خدمات تعمیر دوربین مدار بسته وی لحاظ خواهد شد.

تعمیر دوربین مدار بسته تنها در صورتی که خارج از دوره گارانتی باشند را به همیاران هوم سرویز بسپارید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

نصب و نگهداری شبکه
نصب و نگهداری شبکه
قیمت از 1,500,000 الی 1,500,000 تومان
نصب دوربین مدار بسته
نصب دوربین مدار بسته
قیمت از 300,000 الی 600,000 تومان
ساخت تابلو برق
ساخت تابلو برق
قیمت از 400,000 الی 900,000 تومان
نصب و تعمیر آنتن مرکزی
نصب و تعمیر آنتن مرکزی
قیمت از 100,000 الی 270,000 تومان