تخریب دیوار

تخریب دیوار

از 1313 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت تخریب دیوار در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت تخریب دیوار (گچی)

600,000 الی 1,700,000 تومان

قیمت تخریب دیوار(اجر)

800,000 الی 2,300,000 تومان

قیمت تخریب اپن

500,000 الی 1,600,000 تومان

متوسط قیمت3,000,000 تومانکمینه قیمت1,800,000 تومانبیشینه قیمت7,500,000 تومان

آنچه درباره تخریب دیوار خواهید خواند

  • تخریب دیوار، اپن و آرک آشپزخانه
  • تخریب دیوار ساختمان
  • انواع روش های تخریب دیوار داخلی ساختمان کدامند؟
  • خراب کردن دیوار بدون صدا امکان دارد؟
  • هزینه تخریب اپن آشپزخانه به چه مواردی بستگی دارد؟
  • خدمات تخریب شومینه، آرک، اپن و سایر سازه های گچی، سیمانی و فلری درهوم سرویز

تخریب دیوار، اپن و آرک آشپزخانه

انواع خدمات تخریبدیوار برای تغییر دکوراسیون منزل مورد نیاز است. تخریب اپن و تخریبآرک آشپزخانه از جمله اقدامات اولیه جهت نوسازی آشپزخانه های قدیمی میباشد که در سامانه هوم سرویز پردرخواست است. در نظر خیلی از افراد سخت ترین قسمتدر پروسه تغییرات مرحله خراب کردن است که البته حق هم دارند. اما اگر خرابکردن دیوار، تخریب اپن و یا تخریب آرک آشپزخانه را به افرادمجرب بسپارند این شرایط به راحتی سپری خواهد شد. در ادامه به معرفی انواع روشتخریب دیوار منزل و همچنین عوامل موثر بر هزینه تخریب دیوار واپن خواهیم پرداخت.

تخریب دیوار ساختمان

در یک ساختمان دو نوعدیوار وجود دارد. دسته اول دیوارهای باربر و دسته دوم دیوارهای غیر باربر هستند.دیوار باربر نقش مهمی در ساختمان دارد و می تواند وزن سقف یا طبقات بالایی را بهخوبی تحمل کند. وزن سازه از طریق دیوارهای باربر به فونداسیون ساختمان انتقال دادهمی شود. همه دیوارهای بیرونی بنا و برخی از دیوارهای داخلی، باربر هستند. برداشتناین دیوارها می تواند موجب خسارت جدی به سازه شود. اما دیوارهای غیر باربر درایستایی سازه نقش چندانی ندارند. این دیوارها اغلب برای جداسازی فضای داخلی و یاراه پله ها و … به کار می روند. بر خلاف دیوارهای باربر این دیوارها را می توان بهسادگی تخریب کرد.

تخریب دیوارباربر

دیواره‌های بیرونیساختمان اغلب باربر هستند. البته بنا به طراحی و نقشه ساختمان، دیوارهای داخلی نیزممکن است باربر باشند و قانون ثابتی در این زمینه وجود ندارد. اگر قصد تخریبدیوار آپارتمان برای طبقات پایینی ساختمان را دارید باید نهایت دقتتان رابه کار بگیرید، زیرا بیشترین میزان تحمل بار ساختمان در این قسمت می باشد.

قبل از خراب کردن ایندیوارها باید یک پشتیبان برای انتقال بار ساختمان در نظر گرفت. معمولا از تیر افقیو ستون عمودی برای حمایت استفاده می شود. ستون گذاری و تیر گذاری دو شیوه تخصصی درتخریب است که دارای ظرافت های زیادی است. وابسته به نوع طراحی ساختمان،مواردی مانند تعداد طبقات، محل قرارگیری دیوار باربر، مساحت دیوار و ارتفاع دیوارباربر بر انتخاب نحوه خراب کردن دیوار تاثیر می گذارد.

تخریب دیوارغیرباربر و تخریب دیوار آشپزخانه

مواردی مانند تخریباپن یا تخریب آرک آشپزخانه از جمله اقدامات رایج درهنگام بازسازی منزل و تغییر دکوراسیون می باشد. زیرا گاهی دیوارهای جدا کننده،مزاحم هستند. به طور مثال تخریب دیوار آشپزخانه جهت ایجاد فضایبازتر و روشن کردن فضا بسیار مورد استقبال قرار می گیرد زیرا ساده ترین راه برایافزایش فضای موجود در منزل، خراب کردن دیوارهای اضافی است.

وزن سقف روی ایندیوارها نیست و با خراب کردن دیوار هیچ فشاری به ساختمان واردنمی شود. در شیوه های سنتی با استفاده از ابزارهای دستی نظیر پتک و … می توان یکدیوار غیر باربر را در زمان یکی دو ساعت از بین برد. استفاده از پشتیبان و غیره دراین دیوارها اصلا کاربردی ندارد. اصولا این دیوارها شبیه به یک پارتیشن آجری هستندکه برای فضاسازی در ساختمان های قدیمی ساخته شده اند.

انواع روش های تخریب دیوار داخلی ساختمان کدامند؟

با توجه به جنسدیوار، میزان ضخامت دیوار، روش های متفاوتی برای تخریب اپن آشپزخانه انجاممی شود که در ادامه به معرفی انواع ابزآرآلات تخریب آرک و اپن مورداستفاده در این عملیات ها اشاره می کنیم.

تخریب دیوار با دستگاهشیار زن

این ابزرآلات،شیارهایی در دیوار با سرعت بالا ایجاد می کنند. این وسیله در واقع نمونه قدرتمند وبرقی همان قلم و چکش است که در موارد کوچک جهت خراب کردن دیوار کناف یاگچی استفاده می شود. این وسیله برای تخریب دیوار بلوکی و تخریب کناف و تخریبآرک آشپزخانه مناسب است.

استفاده ازپیکور یا چکش تخریب

قوی ترین وسیله دستیبرای تخریب اپن آشپزخانه، تخریب با پیکور است. با توجه بهسنگینی و قدرت این ابزار می توان از آن در کاربردهای گوناگون در زمینه تخریبدیوار سنگی و آجری نیز استفاده نمود. البته با توجه به حجم عملیات و سختیدیوار مورد نظر برای تخریب، باید چکش تخریب مناسب انتخاب و مورد استفاده قراربگیرد.

تخریب دیوار باهیلتی یا دریل بتن کن

تخریب دیوار با هیلتی یادریل های بتن کن نیز بسیار رایج است. این وسیله ها علاوه بر خاصیتچرخشی در تخریب دارای قابلیت تخریب نیز هستند. با استفاده از این وسیله می توان باسرعت بیشتری دیوار و یا سازه دیگر بلوکی یا آجری را تخریب نمود و سر و صدای کمتریایجاد نمود.

خراب کردن دیوار بدون صدا امکان دارد؟

خیلی از افرادی کهمایل هستند به تخریب اپن آشپزخانه، یا تخریب آرک و دیوارآشپزخانه بپردازند نگرانی هایی از بابت صدا و مزاحمت برای سایر ساکنینساختمان دارند. خراب کردن دیوار بدون صدا تقریبا یک کار غیرممکن استزیرا در هر صورت هر سازه ای با هر متریالی برای تخریب سرو صدا ایجاد می کند. اماشما می توانید با استفاده از دستگاه ها و نیروهای مجرب هوم سرویز سرعت را بالاببرید و در بازه زمانی کمتری این اقدامات را به پایان برسانید.

هزینه تخریب اپن آشپزخانه به چه مواردی بستگی دارد؟

موارد زیادی در تخمین قیمتتخریب دیوار موثر هستند. متراژ کار، متریال و یا جنس دیوار و میزان سختیدیوار بر دستمزد تخریب دیوار موثر هستند. به طور مثال هزینهتخریب دیوار کناف با هزینه تخریب دیوار آجری قطعا یکساننیست. درصد به کار رفته سیمان در دیوار و سازه مورد بعدی می باشد که در قیمتتخریب اپن موثر است.

هزینه تخریب آرک بستگی به نوع و ضخامت آندارد. بیشترین هزینه مربوط به قیمت تخریب دیوار بتنی است.همچنین هزینه خراب کردن دیوار آجری به تعداد رج های چیدمان آجر وهمچنین میزان مصالح مورد استفاده در دیوار دارد. البته مورد بعدی و مهم دیگر کهجدا از هزینه خراب کردن دیوار محاسبه می شود هزینه جابجایی نخاله هایدیوار است که بر دستمزد خراب کردن دیوار اضافه می شود.

خدمات تخریب شومینه، آرک، اپن و سایر سازه های گچی، سیمانی و فلری درهوم سرویز

در صورت نیاز به خدماتخراب کردن دیوار داخلی و خارجی منزل می توانید به صورت رایگان درسامانه هوم سرویز ثبت درخواست کنید. انواع سازه های آجری، بلوکی، بتنی و غیرهبا استفاده از جدیدترین ابزارآلات در کمترین زمان ممکن تخریب می شود. در خیلی ازموارد، افراد به بهانه هزینه تخریب دیوار ارزان، از افرادی غیرمتخصص در این زمینه کمک می گیرند که موجب آسیب به ساختمان و هدررفت هزینه آنهاخواهد شد. این پروسه شاید در نظر خیلی از افراد ساده به نظر برسد اما اگر به دنبالاقدامات اصولی، سریع و با کمترین میزان کثیفی و صدا هستید می توانید از استادکارانمجرب ما کمک بگیرید و مطمئن باشید در کمترین زمان ممکن عملیات تخریب اپن وآرک آشپزخانه را به اتمام می رسانند.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس تخریب دیوار و همچنین ارایه خدمات تخریب دیوار مشترک و تخریب دیوار حایل نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات بنایی ارائه می دهد که شامل سرامیک کاری کف ساختمان , سنگ کاری نمای ساختمان با کمک سنگ کار ماهر, کاشی کار ماهر برای کاشی کاری منزل, تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه, رفع نم دیوار بدون تخریب, نصب قرنیز پی وی سی با کمک نصاب قرنیز حرفه ای, دوغاب سرامیک حمام, تعویض توالت ایرانی با فرنگی به همراه اجرای تاسیسات, گچکاری ساختمان با کمک گچ کار ماهر, خدمات بنایی نازک کاری ساختمان, سیمان کاری دیوار باغ و سیمانکاری دیوار حیاط, دیوار کشی و دیوار چینی دور باغ و حیاط, خاکبرداری ساختمان با کمک شرکت گودبرداری و خاکبرداری معتبر, تخریب ساختمان کلنگی و فرسوده, حمل نخاله با نیسان و وانت, اجاره داربست فلزی و داربست بندی نمای ساختمان, آجر چینی دیوار باغ و منزل می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های بنایی و دکوراسیون را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس تخریب دیوار

تخریب دیوار مشترک و تخریب دیوار حایل

تخریب دیوار و تخریب کناف سقف

تخریب اپن آشپزخانه

تخریب آرک آشپزخانه

تخریب شومینه

تخریب دیوار آجری، تخریب دیوار بتنی و سنگی

تخریب دیوار بلوکی و گچی

تخریب دیوار و تخریب کف با هیلتی و دریل بتن کار

نظرات کاربران

profile picture
فردین دباغی

خیلی خوب بود

profile picture
علی رضازاده

خیلی سر موقع اومدن و کارشونو هم خیلی سریع انجام دادند متشکرم

profile picture
الناز منصور

عااالی👌👌

profile picture
رضا عمادی

کارشون خوب بود و انسان شریفی بودند👌👌

شرایط تخریب اپن، تخریب آرک، تخریب دیوار و تخریب شومینه

هوم سرویز افراد با تجربه و خوشنام را به شما معرفی می نماید.

برآورد دقیق زمان و هزینه و ثبت قرارداد با توافق طرفین صورت می گیرد.

در صورت نیاز به تهیه مصالح همیار موظف به ارایه فاکتور اقلام خریداری شده به مشتری می باشد.

وسیله مورد نظر جهت تخریب، پس از بررسی فضا و با توافق طرفین انجام می شود.

هزینه انتقال نخاله و خارج کردن نخاله به صورت مجزا محاسبه و اعلام می شود.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

بازسازی آشپزخانه
بازسازی آشپزخانه
قیمت از 500,000 الی 2,000,000 تومان
ساخت کابینت آشپزخانه
ساخت کابینت آشپزخانه
قیمت از 500,000 الی 2,000,000 تومان
حمل نخاله ساختمانی
حمل نخاله ساختمانی
قیمت از 500,000 الی 800,000 تومان
نصب پارکت
نصب پارکت
قیمت از 400,000 الی 9,500,000 تومان